Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłychPobieranie 43.42 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar43.42 Kb.

Parafia p.w. św. Stanisława Kostki

ul. Jasna 16, 87-134 Zławieś Wielka  56 678 09 18 lub 782 110365


NIP: 879-20-83-683 Reg.:040050685


Wypominki roczne – Zławieś Wielka
Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych:
 1. Kapłanów naszej diecezji, pochodzących z naszej parafii i w niej pracujących: ks. Jana Kozikowskiego, ks. Feliksa Miszewskiego oraz
  ks. Jana Grądzkiego

 2. Franciszkę Bykowską,
  Franciszka Skórskiego i zmarłych z jego rodziny

 3. Stanisławę i Aleksandra Grądzkich;
  Włodzimierza, Ignacego i Helenę Karolczak

 4. Olgierda Wełnińskiego oraz rodziców

 5. Annę i Marcina Kuryś;
  Genowefę i Władysława Babiarz
  oraz zmarłych z rodzin: Babiarz i Pilarskich

 6. Katarzynę i Stanisława oraz Janinę i Stanisława Boryń;
  Józefę, Ludwika, Jana i Franciszka Gorzkowskich;
  zmarłych z rodzin: Gorzkowskich i Boryniów;
  Zuzannę i Bolesława Krześniak

 7. Kazimierza Wicińskiego;
  Stanisławę i Władysława Twardowskich

 8. Tomasza i Zbigniewa Suduł
  oraz rodziców z obojga stron

 9. Helenę Cetkowską,
  Kazimierza Bajfus oraz rodziców z obojga stron

 10. Wojciecha i Stefana Jóźwickich,
  Annę i Alfonsa Kurkowskich

 11. Jana Witkowskiego,
  rodziców z obojga stron,
  dziadków Piechów
  oraz zmarłych z rodziny Budzińskich

 12. Zmarłych z rodzin: Weber, Ćwik, Siembor, Dolata i Bator

 13. Tomasza i Władysława Łuczak,
  rodziców Łuczak i Łukasik,
  Antoninę Bala
  oraz zmarłych z rodziny Bala

 14. Janinę i Jana Bala,
  Elżbietę, Bolesława Lofek,
  Walentego Wilczek i jego rodziców

 15. Bolesława Wilczek

 16. Ferdynanda Kiljan,
  Jana Marcinkowskiego oraz zmarłych z rodziny

 17. Mariannę i Franciszka Pudło,
  Ludwikę i Pawła Kuchta,
  zmarłych z rodzin: Pudło, Boratyński, Pietryka

 18. Romana Zamorowskiego,
  Łucję Maciantowicz,
  Józefa, Marka, Stanisława Maćkiewicz
  oraz dziadków z obojga stron

 19. Bogumiła Strug,
  Grzegorza Kulig,
  Aleksandra, Wiesława i Marka Kopalskich

 20. Adelę i Jana Borzęckich,
  Arkadiusza Jałtuszewskiego,
  Jana Dobrowolskiego oraz
  zmarłych z rodzin: Borzęckich i Jarockich

 21. Teresę, Halinę, Stanisława Marek,
  Stanisława i Stanisławę Bonieckich,
  Eleonorę Fałkowską

 22. Emilię, Jana, Marię Sółkowskich,
  Stanisławę Milo,
  Adama Banasiak

 23. Irenę i Kazimierza Juchcińskich,
  brata Kazimierza oraz
  zmarłych z rodzin: Juchcińskich i Ostrowskich

 24. Zmarłych z rodzin: Grądzkich, Bohun i Król

 25. Stefanię, Józefa Gwóźdź,
  zmarłych z rodzin: Gwóźdź i Midura,
  Grzegorza Behrendt

 26. Kurta Fenske,
  Szczepana Konczalskiego,
  Annę Zarębską oraz
  zmarłych z rodzin: Fenske i Góreckich

 27. Annę, Stanisława i Antoninę Pietrzykowskich,
  Salomeę i Kazimierza Szachmytowskich

 28. Jana Drewnowskiego,
  Piotra Surdyka,
  Jana Smal oraz
  zmarłych z rodzin: Drewnowskich i Biskup

 29. Stefanię i Walentego Smal,
  Annę i Leona Trzeciak,
  Emilię, Filipa i Bolesława Litwinowicz

 30. Helenę, Wiktorię i Mieczysława Trojanowskich,
  Martę i Józefa Ott

 31. Kordulę Rogowską,
  Edmunda Górskiego,
  zmarłych z rodzin: Rogowskich, Świątkowskich, Górskich i Żuchowskich

 32. Marię i Wojciecha Zawada,
  Zofię i Romana Midura oraz zmarłych z rodziny

 33. Konstantego Maślińskiego,
  Renatę Przybyszewską,
  Urszulę, Stanisława, Józefa, Zygmunta, Czesława Jaroszewicz,
  Stanisława Kalista,
  Tomasza Jankojć

 34. Jana, Martę, Władysława Marcinkowskich,
  Franciszka Łapińskiego,
  Jadwigę Galasińską

 35. Grażynę, Franciszka Łapińskich,
  Stanisława Burda, Halinę Podlewską,
  Andrzeja Wasilewskiego

 36. Agnieszkę Mizak,
  Beatę Boinską,
  Oktawiana Kędzierskiego,
  Alojzego i Teklę Żurawskich,
  zmarłych z rodzin: Mizak i Kędzierskich

 37. Marię i Mieczysława Iskrzak,
  zmarłych z rodzin: Iskrzak i Strzępek

 38. Władysławę i Mieczysława Wiśniewskich,
  Jadwigę i Jana Jakubowskich,
  Jana Pawełko oraz
  zmarłych z rodzin: Pawełko i Karpowicz

 39. Władysławę, Mariannę i Jana Urbańskich,
  zmarłych z rodzin: Kapsa i Urbańskich,
  Wiesławę Grysiewicz,
  Eufemię i Jana Ficner,
  Helenę, Władysława, Henryka, Stanisława Kapsa,
  Edwarda, Helenę, Władysława Pękalskich
  oraz zmarłych z rodziny,
  Mariannę, Czesława, Kazimierza Domagała,
  zmarłych z rodzin: Goliszek i Domagała,
  Danutę Gil,
  Annę i Józefa Muszyńskich,
  zmarłych z rodzin: Gil i Muszyńskich,
  Stanisławę i Michała Gwóźdź,
  dziadków Król, Gwóźdź oraz zmarłych z rodziny

 40. Stanisława Mutkowskigo i jego rodziców,
  Władysława i Wiktorię Nieradka

 41. Mariannę i Władysława Ojdowskich,
  Kazimierza i Adama Siastacz

 42. Kazimierza, Antoniego i Zofię Bajfus,
  Anastazję, Helenę Cetkowskie

 43. Mariana, Franciszka i Floriana Wietrzykowskich,
  Józefę i Stefana Błażejczyk

 44. Dominika, Feliksa, Czesława Ficner,
  Jana i Stanisławę Siedleckich,
  Anielę i Pawła Makowskich

 45. Mariana i Antoniego Rusek,
  Tadeusza Łukasik

 46. Stanisławę Dudzic,
  Michała i Franciszkę Szymkowiak oraz
  zmarłe rodzeństwo

 47. Marię i Franciszka Stroińskich,
  Franciszka Klinikowskiego oraz
  zmarłych rodziców

 48. Ks. prałata Jana Grądzkiego,
  Marcina Grądzkiego,
  Jana, Zofię i Franciszka Raniszewskich

 49. Jana Pękalskiego,
  Kornelię i Józefa Kubackich oraz
  dziadków z obojga stron

 50. Franciszka, Bernarda i Helenę Hübner,
  Jana, Józefę, Krystynę i Jana Lewandowskich,
  Zofię Danielewską

 51. Mariusza, Franciszka Hübner,
  Halinę Majorek,
  Tadeusza Wojtasik

 52. Tadeusza Łukasik,
  Mariannę i Marcina Dragan

 53. Oktawiana, Katarzynę, Bożenę i Maksymiliana Kędzierskich

 54. Marię i Waldemara Grądzkich

 55. Tadeusza Starzyk

 56. Ryszarda Tomala,
  Andrzeja Witkowiak oraz
  zmarłych z rodzin: Tomala i Duda

 57. Jerzego Piskorskiego,
  Wiesławę Grysiewicz,
  Władysławę i Jana Urbańskich,
  Eufemię i Jana Ficner

 58. Stanisława, Zofię i Andrzeja Rygielskich,
  Martę i Stanisława Łaszewskich

 59. Helenę i Władysława Sławskich,
  zmarłych z rodziny,
  Franciszka Zięba i zmarłych z rodziny

 60. Franciszkę, Janinę, Stanisława Słomskich,
  Edmunda, Stanisława, Bożenę Kaliskich
  oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 61. Ks. Józefa Czajkowskiego,
  zmarłych z rodzin: Łukasik, Gradowskich, Kuleszów i Krupowiczów

 62. Zmarłych z rodzin: Urbańskich i Dworak

 63. Antoninę i Bolesława Kononiuk,
  Zofię Żuk,
  Stanisławę i Władysława Siedleckich

 64. Czesława i Romana Gawlak,
  Władysława i Teresę Szklarewskich,
  Romana Psonak oraz
  zmarłych z rodzin: Psonak, Gawlak i Gajko

 65. Genowefę, Antoniego i Czesława Falkowskich,
  zmarłych z rodzin: Mądrzejewskich i Smolińskich

 66. Zofię, Helenę i Władysława Dudzic
  oraz zmarłych z obojga stron

 67. Stanisławę, Józefa, Bronisławę, Stanisława i Czesława Kołodziejczyk,
  Mariannę Bielas,
  Józefa i Barbarę Pawskich

 68. Henryka Korzeneckiego oraz jego rodziców: Franciszka i Helenę,
  Antoniego i Władysławę Woźniaków

 69. Bronisława Stencel,
  Annę i Stefana Szmelter

 70. Juliana, Franciszka Sondej,
  rodziców: Zofię i Wojciecha Sondej,
  rodziców: Stanisławę i Jana Surdyka

 71. Tadeusza, Arielę, Wiktora Siennickich,
  Zofię i Romana Andrzejczyk,
  Jadwigę i Bolesława Górny

 72. Stanisława, Grzegorza Jaroszewskich,
  Franciszkę i Leona Gabrychowicz,
  Szczepana Grzywaczewskiego

 73. Teresę, Stanisława, Czesława Szostak,
  dziadków: Piskorskich i Szostak,
  Mariannę Budzich,
  Adama Siastacz

 74. Marka, Kazimierza i Andrzeja Jędrzejewskich

 75. Helenę i Stefana Muszalskich

 76. Bronisławę i Leona Kopeć,
  Józefa Bieńkowskiego,
  Helenę i Stanisława Grabowskich

 77. Sabinę i Antoniego Żbikowskich,
  zmarłych z rodziny oraz
  dusze w czyśćcu cierpiące

 78. Edmunda Kluska,
  Józefa Skórzyńskiego

 79. Paulinę i Feliksa Bogdan,
  Jana, Franciszka Gorzkowskich,
  Ryszarda Bober i jego rodziców

 80. Bronisława Ożeg,
  zmarłych z rodzin: Ożeg i Łukasik,
  Kazimierza Kozioł,
  zmarłych z rodziny Kozioł

 81. Antoniego i Antoninę Jastrzębskich,
  Joannę i Macieja, Irenę i Juliana Szydlik,
  Bronisławę i Juliana, Marię i Jana Kędzierskich
  oraz ich bliskich

 82. Halinę, Wacława, Annę Pawłowskich,
  zmarłych z rodzin: Pruszyńskich i Skoblewskich

 83. Stefana i Mieczysława Żuber,
  Zofię i Wojciecha Sondej,
  Marię i Stanisława, Leokadię i Władysława Żerkowskich,
  Anielę i Jana Grębowiec,
  Jana i Janinę Ostrowskich

 84. Zofię i Piotra Świątek,
  Janinę, Leona, Józefa Bulińskich

 85. Aleksandrę, Henryka, Jerzego Miętus,
  Irenę i Juliana Szydlik,
  zmarłych z rodzin: Dębek, Miętus i Szydlik

 86. Juliannę, Władysława, Ireneusza Gorczyca,
  Józefa Kubiak

 87. Łucję i Leona Ruteckich,
  Anielę i Pawła Michalskich

 88. Mariannę i Jana Wutkowskich,
  Marię i Michała Kornaś oraz zmarłych z rodziny

 89. Józefa, Janinę, Annę Puzik,
  Wacława i Walentego Smal

 90. Stanisława, Bronisławę, Bronisława Wisniewskich,
  Wincentego Ostrowskiego,
  Kazimierza Górskiego

 91. Stanisława Adamskiego,
  Konstantego, Walerię i Ludwika Ceglarskich,
  Czesławę Dąbkowską

 92. Rodziców Felicję i Bronisława Biskup oraz dziadków

 93. Karolinę, Stanisława, Henryka, Mariusza, Mieczysława Wachnik

 94. Józefę, Wawrzyńca Warzocha,
  Anielę, Joannę i Wiktora Siennickich,
  oraz zmarłych z rodziny 1. Katarzynę, Antoniego, Józefa, Bronisława, Mariana Babiarz,
  Franciszkę Trzeciak,
  Rozalię Głogiewicz,
  Henryka Kosobuckiego

 2. Zmarłych z rodzin: Łobaczewskich, Słomskich, Jędruszewskich, Sonnenfeld i Wituch

 3. Witalę, Zdzisława, Czesława Gajdemskich,
  Eugeniusza i Jana Beta,
  Kamilę, Dominika, Kazimierza Siedleckich,
  Irenę Wrzeszczykowską

 4. Zmarłych z rodzin: Murawskich i Bartosińskich

 5. Horsta, Bronisława, Bożenę i Kacpra Piekarskich,
  Franciszka i Jadwigę Posieczek,
  Gertrudę Taciak,
  Lidwinę Fischer,
  Wiesia Tomaszewskiego,
  Jerzego i Weronikę Wiśniewskich,

 6. Zmarłych parafian spoczywających na cmentarzach w:
  Złejwsi, Pędzewie i Czarnowie

Wypominki roczne – Pędzewo
Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych:
 1. Kapłanów naszej diecezji, pochodzących z naszej parafii i w niej pracujących: ks. Jana Kozikowskiego, ks. Feliksa Miszewskiego oraz
  ks. Jana Grądzkiego

 2. Zygmunta i Albina Ligmann,
  Emmę Cisak,
  Władysława Powierskiego oraz
  zmarłych z rodziny

 3. Stanisława i Teofilę Żydek,
  Marię i Bolesława Pawlikowskich

 4. Zygmunta Radzkiego,
  Marię, Zygmunta, Adama i Franciszka Włodarczyk,
  Szczepana, Marka i Włodzimierza Trzcińskich,
  Piotra i Konstancję Malec

 5. Witolda Gawarkiewicza,
  Marię i Antoniego Sieradzkich oraz
  zmarłych z rodziny Krawczyków

 6. Józefa Żbikowskiego,
  Szczepana Konczalskiego oraz
  zmarłych z rodziny

 7. Daniela, Leokadię i Wincentego Jurak,
  Leona i Leokadię Wiśniewskich,
  Jadwigę Kujawa,
  Pawła Kulczyńskiego

 8. Iwonę Dusza,
  Eugeniusza Maćkiewicz,
  Kazimierza Makowskiego, jego rodziców i rodzeństwo

 9. Zmarłych z rodzin: Rusek, Krzysztoń, Wieńskich i Walawskich 1. Marię, Wiesława Jóźwickich,
  zmarłych z rodziny Jóżwickich,
  Jadwigę i Bartłomieja Machczyńskich oraz
  zmarłych z rodziny,
  Jana Zawadzkiego

 2. Sabinę i Stanisława Duchewicz

 3. Włodzimierza Janik,
  Wojciecha i Edwardę Korczak,
  zmarłych z rodzin: Piątkowskich i Janik

 4. Henrykę Kruszyńską,
  Teresę i Mieczysława Czerwińskich,
  stanisławę, Stanisława, Jerzego Domagała,
  ks. Józefa Smoczyńskiego,
  Zofię Jabłońską

 5. Zmarłych z rodzin: Kruszyńskich, Czerwińskich, Smoczyńskich i Domagała

 6. Piotra i Pelagię Czubernat,
  Franciszka Pilarskiego, zmarłych z rodzin: Garbarek i Pilarskich

 7. Zygmunta i Gabriela Tarkowskich,
  siostrę Helenę i rodziców z obojga stron,
  Helenę i Józefa Banaszewskich,
  Feliksa Wegnerowskiego

 8. Irenę, Zdzisława i Teresę Wiśniewskich,
  zmarłych z rodzin: Wiśniewskich i Szczerba

 9. Mariannę i Jana Pokrywczyńskich,
  Andrzeja, Genowefę i Edwarda Piotrowskich,
  Teresę, Józefa i Władysława Tykarskich

 10. Klarę Łasak,
  Jana i Weronikę Paluch

 11. Irenę i Kazimierza Juchcińskich,
  Feliksa i Szymona Mazur,
  brata Kazimierza i zmarłych z rodziny

 12. Franciszka i Bożenę Brzozowskich oraz
  zmarłych z rodziny

 13. Antoniego, Leszka Wybraniec,
  zmarłych z rodzin: Wybraniec i Chojnackich,
  Bolesława Gajewskiego

 14. Jana, Zofię, Irenę Foranczykiewicz,
  Jana Drużyńskiego,
  Teresę Gierc

 15. Karolinę i Kazimierza Gładysz

 16. Krystynę i Teodora Affeldt,
  Czesławę, Leona Marks,
  zmarłych z rodziny

 17. Olę, Teresę, Stanisławę i Włodzimierza Świeżawskich,
  Janinę i Władysława Pytel,
  Tomasza, Andrzeja, Stanisława Jędryczka

 18. Bronisława Wąsik oraz rodziców z obojga stron

 19. Zmarłych z rodzin: Kutnik, Winnickich i Smoła

 20. Józefa Ścieszka i rodziców z obojga stron,
  zmarłych z rodziny Krystosiak,
  Janusza Malinowskiego,
  Mariannę Lewandowską,
  braci: Józefa i Stanisława,
  Irenę i Zefiryna Juchcińskich

 21. Cecylię i Franciszka Olszewskich,
  Wandę i Stanisława Gajewskich

 22. Zmarłych rodziców: Sawów i Pęcaków,
  Marię i Jana Koszałków,
  Mariusza Karpińskiego,
  Alinę Kaczmarek,
  Piotra Jurkiewicza

 23. Miroslawa Łatka,
  Józefa Nowackiego,
  Teklę i Jana Lewandowskich,
  zmarłych z rodzin: Nowackich, Jurak, Strzopa 1. Leonardę i Aleksandra Stańczyk,
  Marcina Grąckiego,
  Jana Raniszewskiego,
  Kazimierza Kanar

 2. Genowefę, Mariana, Arkadiusza, Apolonię, Józefa i Wacława Jurak,
  Jana, Władysławę, Dariusza Galczak,
  zmarłych z rodzin: Jurak i Galczak

 3. Józefa, Nikodema i Mariannę Trzeciak,
  Konstantego i Helenę, Wiktora, Janinę i Antoniego Igielskich,
  Kazimierę Romanowską

 4. Alinę, Zygmunta, Grzegorza Ciechorskich,
  Alojzego Lewandowskiego,
  Eugeniusza Jaworskiego oraz
  zmarłych z obojga stron

 5. Rodziców: Felicję i Idziego Karmińskich,
  zmarłych nauczycieli naszej gminy,
  Helgę, Teodora, Barbarę Jakimow,
  zmarłych z rodzin: Rywalskich, Melkowskich, Jaworskich, Karmińskich

 6. Stefana i Andrzeja Nowickich,
  rodziców z obojga stron,
  siostrę Teresę i brata Jana oraz
  zmarłych z rodziny

 7. Antoninę i Józefa Błaszkiewicz,
  Bronisławę, Franciszka, Jerzego, Piotra wojciechowskich

 8. Adama i Helenę Kamińskich,
  Ignacego i Franciszkę Gołaś oraz
  zmarłych z rodzin: Gołaś i Kamińskich

 9. Janinę, Praksedę, Wiesławę, Stefana Grysiewicz,
  Paulinę, Bronisława, Mieczysława Nowik,
  Romana Zamorowskiego

 10. Zmarłych z rodzin: Murawskich i Bartosińskich

 11. Horsta, Bronisława, Bożenę i Kacpra Piekarskich,
  Franciszka i Jadwigę Posieczek,
  Gertrudę Taciak,
  Lidwinę Fischer,
  Wiesia Tomaszewskiego,
  Jerzego i Weronikę Wiśniewskich,

 12. Zmarłych parafian spoczywających na cmentarzach w:
  Złejwsi, Pędzewie i Czarnowie poczta@parafiakostki.pl  www.parafiakostki.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna