Misja hph (Konstytucja)Pobieranie 10.62 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar10.62 Kb.
Wizja HPH

HPH zwiększa udział szpitali i placówek służby zdrowia w działania na rzecz poprawy stanu zdrowia populacji poprzez promocję zdrowia. Działania są wspierane poprzez rozwój sieci krajowych, będących partnerami WHO.


Misja HPH (Konstytucja)

Działać na rzecz włączenia idei, wartości, strategii i standardów lub wskaźników promocji zdrowia w strukturę organizacyjną i kulturę organizacji szpitali/placówek służby zdrowia.


Najważniejsze priorytety

 1. wzrost ilości członków i współpraca

 2. propagowanie HPH i publikowanie

 3. nawiązywanie współpracy & affiliated members

 4. wzrost jakościowy

Dokument przedstawia nie tylko priorytety ale także wskazówki co do ich realizacji, wskaźniki sukcesu i metody monitorowania postępów działania aby na koniec 2013 roku można było dokładnie określić progres i obszary do zintensyfikowania działań.


I. GROWTH & MEMBER CARE
Na poziomie międzynarodowym

 1. poszerzenie liczby szpitali w międzynarodowej sieci do 1000

 2. obniżenie liczby wykreśleń

 3. stworzenie systemu wsparcia dla sieci krajowych,

 4. popieranie idei HPH na arenie międzynarodowej

Na poziomie krajowym

 1. zwiększenie liczby członków

 2. informator w języku danego kraju

 3. zwiększenie aktywnych kontaktów wśród członków sieci

 4. przeprowadzenie co najmniej jednej aktywności wspieranej funduszami spoza sieci

II. VISIBILITY & PUBLICATION


Na poziomie międzynarodowym

 1. zwiększanie świadomości działania HPH - m.in. opracowanie strategii PR

 2. co najmniej 10 publikacji mediowych na szczeblu miedzynarodowym

 3. wspieranie określania benchmarków dla priorytetów HPH

 4. współpraca z organizacjami pacjentów na szczeblu międzynarodowym i zbieranie doświadczeń

 5. działania naukowe i ich publikowanie

 6. stworzenie biblioteki internetowej i bazy danych

Na poziomie krajowym

 1. publikowanie wyników pracy w promocji zdrowia wszystkich członków sieci

 2. informowanie społeczności o działaniach HPH

 3. opracowanie strategii PR na poziomie lokalnym i jej wdrożenie

 4. co najmniej 5 publikacji mediowych (politycznych, publicznych, akademickich lub profesjonalnych) na temat krajowej sieci HPH

 5. współpraca z organizacjami pacjentów w tym angażowanie pacjentów w ocenę działalności HPH

 6. publikowanie prac naukowych

 7. dostarczanie informacji do międzynarodowej bazy danych

PARTNERSHIP & AFFILIATED MEMBERS


Na poziomie międzynarodowym

 1. zidentyfikowanie i nawiązanie współpracy z partnerami strategicznymi (WHO Networks, ILO (International Labour Organization – ONZ), HOPE, European Commission).Na poziomie krajowym 1. nawiązać współpracę partnerem strategicznym

IV. QUALITATIVE GROWTH


Na poziomie międzynarodowym


 1. opracowanie procesów i narzędzi dla szpitali i placówek służby zdrowia

 2. wspieranie działań z udokumentowaną skutecznością w zakresie promocji zdrowia

 3. wdrożenie i stałe użytkowanie narzędzi oceny działań

 4. poprawa kompetencji personelu medycznego

 5. opracowanie strategii i planów działań dla Międzynarodowej Sieci Szpitali i Placówek Promujących Zdrowie

Na poziomie krajowym
 1. rozwinięcie działań promocji zdrowia na szczeblu społeczności lokalnych

 2. zachęcanie do udziału w WHO HPH Recognition Project

 3. wspieranie w implementowaniu wskaźników i ich użyciu

 4. aktualizacja strony internetowej

 5. uczestniczenie w programie wymiany personelu i uczestniczenie w konferencjach

 6. udział w Summer School

 7. udział w kształceniu – studia magisterskie Kliniczna Promocja Zdrowia

 8. przetłumaczyć dokument wydany przez HPH, opracować strategię i plan działania do 2013 roku.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna