Mistrzostwach Makroregionu Dolnośląskiego oraz Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików Kyokushin Karate organizatorPobieranie 34.14 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar34.14 Kb.
Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate mamy zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do udziału w

Mistrzostwach Makroregionu Dolnośląskiego

oraz

Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików

Kyokushin Karate

ORGANIZATOR

Wrocławski Klub Karate Kyokushin – A. i S. SypieńWSPÓŁORGANIZATORZY

Dolnośląska Federacja SportuTERMIN I MIEJSCE

20.03.2016 r.

Hala Sportowa AWF Wrocław

Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35,

51-612 Wrocław

WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW

8.00 - 9.30 - przyjazd ekip i weryfikacja zawodników

9.30 - 10.00 - narada sędziów

10.00 - 11.30 - rozpoczęcie zawodów w kata

11.30 - 15.00 - walki eliminacyjne w kumite

15.00 - 15.20 - oficjalne otwarcie zawodów

15.20 - 18.00 - walki półfinałowe i finałowe

18.00 - 19.00 - dekoracja zwycięzcówOrganizator zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zawodów.

REGULAMIN Mistrzostw Makroregionu Dolnośląskiego

 1. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów i regulaminu PZK w następujących konkurencjach:

   • Kumite seniorów (ukończone 18 lat)

   • Kumite seniorek ( ukończone 18 lat)

   • Kumite seniorów starszych (ukończone 35 lat)

   • Kumite semi kontakt juniorów młodszych (roczniki 2000 i 1999 i 1998 - zawodnicy z tego rocznika, którzy jeszcze nie ukończyli 18 lat)

   • Kumite semi kontakt juniorek młodszych (roczniki 2000 i 1999 i 1998 - zawodniczki z tego rocznika, które jeszcze nie ukończyły 18 lat)

   • Kata seniorów (rocznik 1998 i starsi)

   • Kata seniorek (rocznik 1998 i starsi)

   • Kata juniorów młodszych (roczniki 1999 i 2000)

   • Kata juniorek młodszych (roczniki 1999 i 2000)

 1. Konkurencja kumite seniorów zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących kategoriach:

   • Mężczyźni: kat. -65, -70, -75, -80, +80

   • Kobiety: kat. -55 -60, +60 kg

 1. Konkurencja kumite masters (ukończone 35 lat) zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących kategoriach:

   • Mężczyźni: kat -85, +85 kg

 1. Konkurencja kumite semi kontakt Juniorów młodszych zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących kategoriach:

   • Juniorzy młodsi: kat. -60, -65, -70, -75, +75 kg

   • Juniorki młodsze: kat. -55, -60, +60kg

 1. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach.

   • tura I obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata określone w drodze losowania,

   • tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej.
Kategoria

I tura

II tura

Juniorzy/Juniorki

Pinian sono ni,

Pinian sono san

Pinian sono yon


Pinian sono go, Tsuki no kata,

Geksai dai, Geksai sho,

Yantsu, Saiha


Seniorzy/Seniorki

Pinan sono yon

Pinan sono go

Yantsu,

Tsuki no kataSaiha

Kanku-dai,

Geksai-sho,

Seienchin,

Geksai-dai,

Sushi-ho,

Garyu, Seipai
W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż czterech zawodników, konkurencja zostanie połączona z inną kategorią.

REGULAMIN

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików

młodzik 14-15 lat (w 2016 roku urodzeni 01.01.2001 - 31.12.2002) 1. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów i regulaminu PZK w następujących konkurencjach:

Kumite chłopców

Kumite dziewcząt

kata indywidualne chłopców

kata indywidualne dziewcząt

Konkurencja kumite semi kontakt zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących kategoriach:
młodzicy: -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg,

młodziczki: -50 kg, -55 kg, +55 kg


 1. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach.

   • tura I obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata w drodze losowania,

   • tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej.

Elimincje: taikioku sono san, pinan sono ichi, sakugi sono ni

Finały: pinan sono ni, pinan sono san, pinan sono yon,

tsuki no kata, sakugi sono san
W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż czterech zawodników, konkurencja może zostać połączona.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w danej konkurencji.

2. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:

- minimum 4 kyu (seniorzy), 6 kyu ( juniorzy) i 8 kyu ( młodzicy)

- aktualną kartę zdrowia sportowca

- licencję zawodnika PZK (prosimy wpisać numer licencji)

- dowód osobisty lub legitymację szkolną

- białe ochraniacze wymagane wg poszczególnych kategorii (dodatkowo młodzicy i juniorzy musza posiadać tekstylne piąstkówki i ochraniacze na goleń stopę a seniorki od 1.12.2015 także tekstylne ochraniacze na goleń-stopę)

- czyste, białe karategi bez napisów i numerów startowych z innych turniejów

- zgoda rodziców (zawodnicy niepełnoletni)Kartę zgłoszenia w Exelu prosimy przesłać pocztą elektroniczną na e-mail: klub@karate-wroclaw.pl najpóżniej do 16 marca (środa) 2016 r.

W zgłoszeniach prosimy podawać dokładną nazwę klubu oraz nr licencji zawodnika PZK (młodzików obowiązkowo - wyniki MMM wysłane będą do Ministrerstwa Sportu).

Losowanie odbędzie się w dniu 19 marca (sobota) 2016 r. Odpowiedzialnym za weryfikacje będzie sensei Agnieszka Sypień 4 dan.

Zawodnicy zgłoszeni po terminie nie będą dopuszczeni do startu

Opłata startowa wynosi 50,00 złotych (w tym obiad), płatne na miejscu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sędzią Głównym zawodów jest shihan Andrzej Drewniak 8 dan

2. Sędzią Technicznym zawodów jest shihan Eugieniusz Dadzibug 5 dan

3. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać ubezpieczenie NNW.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu poniesione podczas zawodów.

4. Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek dla zawodników i sędziów.

5. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.

6. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów.

7. Za zajęcie miejsc od 1 - 3 organizator zapewnia puchar i dyplom (nie ma walki o 3 miejsce).

8. Klasyfikacja drużynowa osobno dla Mistrzostw Makroregionu Dolnośląskiego i Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.

9.Każdy klub ma obowiązek wystawienia minimum jednego sędziego.
Organizator zawodów

życzy sukcesów sportowych oraz miłego pobytu

we Wrocławiu.

Zgoda rodziców na udział dziecka
w Mistrzostwach Makroregionu Dolnośląskiego oraz Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików Karate Kyokushin  

Wrocław, 20 marca 2016 roku.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………...................................................

(imię i nazwisko zawodnika)

w zawodach pod nazwą „Mistrzostwa Makroregionu Dolnośląskiego oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwach Młodzików Kyokushin Karate”, które zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate dnia 20 marca 2016 r. we Wrocławiu .

Jednocześnie potwierdzam, że w dniu weryfikacji i zawodów moje dziecko będzie legitymować się ważnym orzeczeniem lekarza sportowego stwierdzającym zdolność do udziału w zawodach karate.

……………………………………………………….

…………………………….…………………………….

miejscowość, data

czytelny podpis rodziców lub opiekuna prawnego


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna