Modelowanie popytu konsumpcyjnego ćwiczenia 2Pobieranie 8.58 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar8.58 Kb.

MODELOWANIE POPYTU KONSUMPCYJNEGO

Ćwiczenia 2


Zadanie 1

Znana jest funkcja popytu na pewne dobro X:gdzie: q to popyt na dobro X w zł, d to dochód konsumenta w dziesiątkach zł, cx oznacza cenę dobra X, a cy jest ceną innego dobra, dobra Y. Ceny obu dóbr wyrażone są w zł. Wiadomo, że aktualnie dochód konsumenta wynosi 2000 zł netto, cena dobra X to 15 zł/kg, a cena dobra Y to 20 zł/kg.

a) Określ, czy dobra X i Y są dobrami substytucyjnymi, czy komplementarnymi.

b) Określ i zinterpretuj krańcową skłonność do konsumpcji.

Wyznacz i zinterpretuj:

c) elastyczność dochodową

d) elastyczność cenową własną,

e) elastyczność cenową krzyżową.

f) Zdecyduj, czy popyt można określić jako elastyczny, neutralny, czy nieelastyczny na zmiany własnej ceny?

g) Określ czy dobro X jest dobrem normalnym, czy też dobrem Giffena.

h) Zdefiniuj, na czym polega tzw. paradoks Giffena i paradoks Veblena.
Zadanie 2

W pewnym hipermarkecie oszacowano funkcję popytu na kawę Tchibo:gdzie: Q – wielkość tygodniowej sprzedaży paczek kawy Tchibo w setkach sztuk,

Ca – cena kawy Tchibo w zł,

Cbcena kawy Nescafe w zł,

Cc – cena kawy Sati w zł,

Ra – tygodniowe wydatki na reklamę kawy Tchibo w tys. zł,

Rb – tygodniowe wydatki na reklamę kawy Nescafe w tys. zł,

D- tygodniowy dochód przypadający na jedno gospodarstwo domowe ustalony dla klientów tego hipermarketu.

Bieżąca cena kawy Tchibo wynosi 18,99 zł, kawy Nescafe 20,99 zł, kawy Sati 25 zł. Wydatki na reklamę w bieżącym tygodniu to 10,25 tys. zł na reklamę kawy Tchibo i 12 tys. zł na reklamę kawy Nescafe. Przeciętny tygodniowy dochód to 350 zł.

Oblicz i zinterpretuj elastyczność dochodową popytu, elastyczność cenową własną, elastyczności cenowe krzyżowe. Jak można zinterpretować wpływ wydatków na reklamę na popyt na kawę w tym hipermarkecie?
Zadanie 3

Pewna firma turystyczna organizuje przewozy autokarowe turystów do Niemiec, Belgii i Holandii. Na podstawie danych miesięcznych oszacowano model popytu na jej usługi:gdzie: P – liczba sprzedanych biletów,

C – przeciętna cena jednego biletu autokarowego w danej firmie w dziesiątkach zł,

Ck – przeciętna cena biletu kolejowego PKP w dziesiątkach zł,

D - przeciętny dochód klientów firmy w setkach zł,

R – wydatki na reklamę firmy na badanej trasie przewozowej w tys. zł,Rk – wydatki na reklamę PKP na badanej trasie w tys. zł


  1. Czy popyt na usługi firmy jest elastyczne względem ich ceny?

  2. Czy usługi autokarowe i kolejowe są substytutami?

  3. Jak wytłumaczyć fakt, ze oba współczynniki przy wydatkach na reklamę mają dodatnie znaki?
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna