Modlitewnik + Znak Krzyża świętegoPobieranie 29.17 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar29.17 Kb.
MODLITEWNIK
+ Znak Krzyża świętego
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Modlitwa Pańska (Ojcze Nasz)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje.


Przyjdź królestwo Twoje.
Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego. Amen.


Pozdrowienie anielskie (Zdrowaś Maryjo)
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi teraz

i w godzinę śmierci naszej.
Amen.
Uwielbiebie Trójcy Świętej (Chwała…)
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekeł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Przykazanie Miłości
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swoje i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

A PRAYER BOOK
+ The Sign of the Cross
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
The Lord's Prayer (Our Father)
Our Father, Who art in heaven,
Hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come.
Thy Will be done, on earth as it is in Heaven.

Give us this day our daily bread.


And forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.
The Hail Mary
Hail Mary, full of Grace, the Lord is with thee.

Blessed art thou amongst women, and blessed is the Fruit of thy womb, Jesus.

Holy Mary, mother of God,

pray for us sinners, now

and in the hour of our death.

Amen.
The Glory Be


Glory be to the Father, and to the Son,

and to the Holy Spirit.

As it was in the beginning, is now,

and ever shall be, world without end. Amen.


The Apostles’ Creed
I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.
The Commandment of love
You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. You shall love your neighbour as yourself.

Dziesięć przykazań Bożych


 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

 5. Nie zabijaj.

 6. Nie cudzołóż.

 7. Nie kradnij.

 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.


Pięć przykazań kościelnych (aktualna wersja)


 1. W niedziele i święta nakazane we Mszy św. pobożnie uczestniczyć i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.

 2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.

 3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym przyjąć komunię świętą.

 4. Posty nakazane zachowywać, a w czasie pokutnym powstrzymywać się od udziału w zabawach.

 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.


RÓŻANIEC


 1. Tajemnice Radosne

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

 2. Nawiedzenie św. Elżbiety.

 3. Narodzenie Pana Jezusa.

 4. Ofiarowanie w Świątyni.

 5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni.
 1. Tajemnice Światła

 1. Chrzest Pana Jezusa.

 2. Wesele w Kanie Galilejskiej.

 3. Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia.

 4. Przemienienie Pańskie.

 5. Ustanowienie Eucharystii.
 1. Tajemnice Bolesne

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

 2. Biczowanie Pana Jezusa.

 3. Cierniem ukoronowanie.

 4. Droga Krzyżowa.

 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.
 1. Tajemnice Chwalebne

 1. Zmartwychwstanie.

 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

 3. Zesłanie Ducha Świętego.

 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

 5. Ukoronowanie NMP na Królowę nieba i ziemi.

The Ten Commandments


 1. I am the Lord your God; you shall not have strange gods before me.

 2. You shall not take the name of the Lord your God in vain.

 3. Remember to keep holy the Lord's day

 4. Honour your father and your mother.

 5. You shall not kill.

 6. You shall not commit adultery.

 7. You shall not steal.

 8. You shall not bear false witness against your neighbour.

 9. You shall not covet your neighbour's wife.

 10. You shall not covet you neighbour's goods.


Commandments of the Church
1. You shall attend Mass on Sundays and holy days of obligation and rest from servile labour.

2. You shall confess your sins at least once a year.

3. You shall receive the sacrament of the Eucharist at least during the Easter season.

4. You shall observe the days of fasting and abstinence established by the Church.5. You shall help to provide for the needs of the Church.
THE ROSARY


 1. The Joyful Mysteries

 1. The Annunciation.

 2. The Visitation.

 3. The Nativity

 4. The Presentation in the Temple.

 5. The Finding of Child Jesus in the Temple.
 1. The Mysteries of Light

 1. The Baptism of the Lord.

 2. The Marriage in Cana.

 3. The Proclamation of the Kingdom and call to conversion.

 4. The Transfiguration.

 5. The Institution of the Eucharist.
 1. The Sorrowful Mysteries

 1. The Prayer and Agony in the Garden.

 2. The Scourging at the Pillar.

 3. The Crowning with Thorns.

 4. The Carrying of the Cross.

 5. The Crucifixion and Death of our Lord.
 1. The Glorious Mysteries

 1. The Resurrection

 2. The Ascension of Christ into Heaven.

 3. The Descent of the Holy Spirit on the Apostles.

 4. The Assumption.

 5. The Coronation of the Blessed Virgin Mary in Heaven and the Glory of all Saints.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna