Mr-elektronika Warszawa 2014 mr-elektronikaPobieranie 32.95 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar32.95 Kb.Instrukcja obsługi

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

Regulator Wilgotności

SH-12

MR-elektronika

Warszawa 2014MR-elektronika


01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57

tel. /fax (+48) 22 834-94-77, 22 817-83-09, e-mail: info@mr-elektronika.pl, www.mr-elektronika.pl

SPIS TREŚCI


1. DANE TECHNICZNE REGULATORA SH-12 3

2. OPIS REGULATORA SH-12 3

3. TRYB PRACY REGULATORA SH-12 4

4. WSKAŹNIK CYFROWY REGULATORA 4

5. NASTAWA HISTEREZY REGULACJI 4

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5

Dodatek 1 5UWAGA:

W związku z możliwością wielorakiego użycia opisywanego w niniejszej instrukcji urządzenia użytkownicy i osoby odpowiedzialne za jego zastosowanie muszą być świadome, że biorą na siebie odpowiedzialność związaną z zastosowaniem i oprogramowaniem sterownika. W żadnym wypadku firma MR-elektronika nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek zniszczenia i związane z tym bezpośrednie i pośrednie straty związane z wykorzystywaniem sprzętu opisanego i danych zawartych w niniejszej instrukcji.


Rozwiązania przedstawione w niniejszej instrukcji są własnością firmy MR-elektronika. Wykorzystywanie tych rozwiązań bez zgody firmy może powodować skutki prawne.

1. Dane techniczne regulatora wilgotności SH-12

Rys. 1 Wygląd zewnętrzny regulatora SH-12

zakres pracy: 0  100% bez kondensacji

regulacja histerezy: 5 wartości przełączane od  0,5 do 6 % (SW1)

wyświetlacz: LCD, przełączany: nastawa lub pomiar (SW2)

zasilanie: 230 V AC, na zamówienie 24 V AC/DC

pobór mocy: 1 VA

obciążalność styków przekaźnika: 3 A / 250 VAC

temperatura pracy: -30  +80 C

obudowa: tworzywo poliwęglan / IP65

wymiary obudowy: 115 x 65 x 55 mm

dokładność:  3% (dokładność czujnika)

waga: 150 g

przepust na kabel: PG7

przełączany tryb pracy: nawilżanie + / osuszanie - ,SW3

wyjście analogowe: sygnał 0  1V, proporcjonalny do RH

długość osłony czujnika: 120 mm – na zamówienie inna

2. Opis regulatora

Regulator (higrostat) SH-12 służy do pomiaru i regulacji wilgotności względnej w pomieszczeniach przemysłowych, kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Do pomiaru wilgotności wykorzystano czujnik HIH-5030 firmy Honeywell. Czujnik ten wymaga do prawidłowej pracy wolno przepływającego powietrza z optymalną prędkością 1 m/s i pracy w warunkach bez kondensacji pary wodnej.

Układ elektroniczny znajduje się w szczelnej obudowie wykonanej z poliwęglanu, która z uszczelką zapewnia IP65. Należy bezwzględnie zastosować uszczelki pokrywy i przepustu.

Wyjście regulatora stanowi przekaźnik zwierny PK o stykach max. 5 A / 250 VAC, oraz sygnał analogowy 0 do 1 V proporcjonalne do wartości mierzonej wilgotności względnej RH.


3. Tryb pracy regulatora

Przełącznik Jamper RH+/- (SW3) umożliwia przełączanie trybu pracy z nawilżania (+) na osuszanie (-). Stan aktywny przekaźnika – zwarte styki sygnalizuje lampka LED1.4. Wskaźnik cyfrowy

Wskaźnik cyfrowy ma przełączane wejście pomiarowe przyciskiem oznaczonym 6 (SW2) na rys.2 Przycisk wciśnięty – pokazuje nastawę regulowaną potencjometrem o 15 obrotach oznaczonym 7 (POT1) na rys.2, wyciśnięty – pomiar aktualnej wartości RH.5. Nastawa histerezy regulacji

Wartość histerezy regulacji jest ustawiana przełącznikiem oznaczonym 5 (SW1) na rys.2 przy czym:

- ustawienie 1,2 i 3 na OFF histereza  0,5%

- ustawienie 1 na ON, 2 i 3 na OFF histereza  1,5%

- ustawienie 2 na ON, 1 i 3 na OFF histereza  2,5%

- ustawienie 1 i 2 na ON, 3 na OFF histereza  3,5%

- ustawienie 3 na ON histereza  5,55

Rys.2 Widok elementów regulacyjnych i

przyłączeniowych

 1. złącza zasilania 230 VAC lub na zamówienie 24 VAC/DC

 2. złącze styków przekaźnika – gdy zwarte (aktywne) świeci lampka 4 (LED1)

 3. złącze wyjścia analogowego 0  1 V DC

 4. lampka sygnalizująca aktywne wyjście – zwarte styki przekaźnika

 5. przełącznik histerezy regulacji jw.

 6. przełącznik wskazań wyświetlacza

 7. potencjometr (15 obrotów) nastawy regulowanej wilgotności

Rys.3 Schemat elementów regulacyjnych i

przyłączeniowych6. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Montaż oraz wszelkie podłączenia elektryczne, konserwację i uruchamianie regulatora może być wykonywane wyłącznie przez wyszkolony i posiadający odpowiednie uprawnienia personel. Użytkownik musi przestrzegać wszelkie przepisy ogólne oraz zawarte w tej instrukcji.

Ze względu na występujące napięcie 230 VAC praca regulatora jest możliwa tylko z zamkniętą obudową i warunkach zachowania szczelności przepustu przyłączeniowych PG7 – należy dobrać odpowiednie przewody i zamontować dostarczoną uszczelkę.

Użytkownik musi zapewnić do poprawnej i bezpiecznej pracy odpowiednie warunki atmosferyczne.

Regulator może być używany wyłącznie do przewidzianych w instrukcji celów i w określony sposób. Zniszczenia i usterki wynikłe z niewłaściwego stosowania obciążają wyłącznie użytkownika.

Dodatek 1

Podczas instalowania regulatora należy pamiętać o wyeliminowaniu źródeł wszelkich zakłóceń, mogących powodować nieprawidłową pracę urządzenia. W pierwszej kolejności należy zastosować proste filtry RC zakładane na cewki styczników, przekaźników mocy, wentylatorów itp. (patrz rysunek poniżej).

Uwagi odnośnie oprzewodowania: 1. Prowadzić linię zasilającą regulator tak, aby uniknąć zakłóceń od linii zasilających osprzęt. Jeżeli nie da się uniknąć bliskości źródła zakłóceń należy stosować filtry przeciwzakłóceniowe.

 1. dla uzyskania optymalnych efektów wybrać filtr o odpowiednich parametrach i charakterystyce częstotliwościowej.

 2. w przypadku stwierdzenia, że zakłócenia przenoszą się poprzez obwód zasilania zaleca się skrócenie odległości pomiędzy splotami przewodów zasilających. Wpływa to pozytywnie na redukcję poziomu zakłóceń.

 3. zainstalować filtr przeciwzakłóceniowy na uziemionym panelu i maksymalnie skrócić przewody pomiędzy wyjściem filtra a zaciskami zasilania regulatora. Im dłuższe przewody, tym mniejsza skuteczność odkłócania.

 4. nie instalować na wyjściu filtra bezpieczników i wyłączników, ponieważ pogarsza to skuteczność odkłócania.

P
rzykład podłączenia zasilania do regulatora mikroprocesorowego


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Montaż oraz wszelkie podłączenia elektryczne, konserwację i uruchamianie regulatora może być wykonywane wyłącznie przez wyszkolony i posiadający odpowiednie uprawnienia personel. Użytkownik musi przestrzegać wszelkie przepisy ogólne oraz zawarte w tej instrukcji.

Ze względu na występujące napięcie 230 VAC praca regulatora jest możliwa tylko z zamkniętą obudową i warunkach zachowania szczelności i należy dobrać odpowiednie przewody.

Użytkownik musi zapewnić do poprawnej i bezpiecznej pracy odpowiednie warunki atmosferyczne.Regulator może być używany wyłącznie do przewidzianych w instrukcji celów i w określony sposób. Zniszczenia i usterki wynikłe z niewłaściwego stosowania obciążają wyłącznie użytkownika.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna