Music and Drama Teens Festival Mad teens FestivalPobieranie 9.17 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar9.17 Kb.
Music and Drama Teens Festival

MaD Teens Festival

Regionalny Przegląd Małych Form Teatralnych i Wokalnych

w Języku Angielskim

dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Częstochowa, 2015

KARTA ZGŁOSZENIA

Deklaruję swój udział w Przeglądzie:

(odpowiednie podkreślić)

T- Teatralnym W- Wokalnym

NAZWA ZESPOŁU/IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ………………………………

ADRES, KONTAKT TELEFONICZNY …………………………………………………….

REPREZENTOWANA SZKOŁA/INSTYTUCJA ………………………………………….

TYTUŁ SPEKTAKLU/UTWORU MUZYCZNEGO ………………………………………

Krótki opis (prosimy podać autora scenariusza lub/i tekstu literackiego, na podstawie którego powstał scenariusz, reżysera, scenografa, autora muzyki, tekstu i aranżacji):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Czas trwania prezentacji ……………………………………………………………………...

Warunki prezentacji (potrzeby, czas montażu, demontażu itp.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJE O ZESPOLE/WYKONAWCY (ważniejsze wydarzenia) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA ……………………………………………………...

Wyrażam zgodę na rejestrację mojej prezentacji artystycznej za pomocą dostępnych technik fotograficznych

i nagraniowych (audio, video) oraz ewentualne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach promocyjnych Przeglądu.

………………………………………… ……………………………………………………Podpis instruktora zespołu Podpis/pieczęć zgłaszającego/delegującego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna