Na poziomie europejskim I globalnymPobieranie 9.32 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar9.32 Kb.
SEMINARIUM

Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej


INFRASTRUKTURA DANYCH PRZESTRZENNYCH

NA POZIOMIE EUROPEJSKIM I GLOBALNYMPodstawowym celem seminarium jest zapoznanie polskiego środowiska producentów i użytkowników geoinformacji z problematyką tworzenia infrastruktur danych przestrzennych. Prace nad nimi – podjęte początkowo w Stanach Zjednoczonych, co znalazło swój wyraz w rozporzą-dzeniu prezydenta Clintona wydanym już w roku 1994 – są obecnie intensywnie prowadzone na różnych poziomach: globalnym, kontynentalnym, państwowym, regionalnym i lokalnym (miejskim). Z polskiego punktu widzenia na szczególną uwagę zasługują inicjatywy i działania na poziomie globalnym i europejskim. Powinny one budzić refleksje i zachęcać do określenia w trybie dyskusji kierunków rozwoju polskiej infrastruktury danych przestrzennych, zwanej również infrastrukturą geoinformacyjną.
PROGRAM

10.30 – 12.00 sesja I

  • Otwarcie seminarium

Rozwój infrastruktur danych przestrzennych: wnioski dla Polski

Jerzy Gaździcki, przewodniczący PTIP  • Zaproszone wystąpienie

Jerzy Albin, Główny Geodeta Kraju

  • Podsumowanie konkursu PTIP: internetowe systemy informacji o mieście

Maria. K. Szacherska, Roman Jankowski, Krystyna Lady-Drużycka

Komisja Konkursowa PTIP  • Wręczenie nagród w konkursie na geoinformacyjne systemy internetowe

12.00 – 12.15 przerwa

12.15 – 15.00 sesja II

  • Tworzenie infrastruktury danych przestrzennych na poziomie europejskim: INSPIRE, GINIE

Adam Linsenbarth, IGiK

  • Tworzenie infrastruktury danych przestrzennych na poziomie globalnym: GSDI, UNGIWG

Marek Baranowski, GRID Warszawa

Maria Andrzejewska, GRID Warszawa

  • Standardy OpenGIS w realizowanych projektach i planach Unii Europejskiej
    Janusz Michalak, UW, Wydział Geologii

SEMINARIUM ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 6.11.2002 ROKU W BIBLIOTECE NARODOWEJ

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 213, SALA 218

Wstęp wolny dla członków Zespołu Infrastruktury Geoinformacyjnej i zaproszonych gości,


dla pozostałych uczestników – 25 zł., płatne przy wejściu na salę. Wszyscy zainteresowani proszeni są o przysłanie (e-mail: ptip@acn.waw.pl lub fax (022) 826 87 51) zgłoszenia o treści:
Zgłoszenie na seminarium PTIP, 06.11.2002, Warszawa, Biblioteka Narodowa
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................

Firma, adres ........................................................................................................................................Proszę o przygotowanie rachunku (wpisać tak lub nie) ......................................................................


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna