Na wykonanie pracy polegającej na: analizie i cenie wyników badań w aspekcie możliwości wykorzystania praktycznego cystatyny, yolkiny i fosfolipidów pochodzących z treści jaj Forma zatrudnieniaPobieranie 8.42 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar8.42 Kb.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest Beneficjentem Projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 oraz środków krajowych pn. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)” (nr Umowy POIG 01.03.01-00-133/08). W związku z realizacją zadań Projektu, Uniwersytet
ogłasza
konkurs
na wykonanie pracy polegającej na: analizie i cenie wyników badań w aspekcie możliwości wykorzystania praktycznego cystatyny, yolkiny i fosfolipidów pochodzących z treści jaj
Forma zatrudnienia: umowa o dzieło na wykonanie pracy w okresie od 20.07.2012do 31.07.2012
Wymagania, stawiane kandydatowi/kandydatce:

1.wykształcenie wyższe z zakresu: biotechnologia, medycyna biochemia, chemia,

2. doświadczenie w analizach laboratoryjnych z zakresu GCMS, HPLC, histologii, immunologii, cytologii, medycyny eksperymentalnej, badań klinicznych

3. diagnostyka i stosowanie nowoczesnych terapii w chorobach otępiennych, nowotworowych i ciśnienia tętniczego

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

- CV i list motywacyjny


Umowa będzie zawarta na czas określony

do dnia 20-30.07.2012 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 11.07.20122012 roku.
Termin składania ofert do dnia 10.07.2012do godz. 13:00

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Biuro Projektu OVOCURA, 50-375 Wrocław, ul. Norwida 25


Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

W ofercie prosimy umieścić klauzulę w pełnym jej brzmieniu: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)".

Lider: Partner:

Uniwersytet Przyrodniczy tel. :+48 071 320 1158 Akademia Medyczna

we Wrocławiu fax.:+48 071 320 1159 we Wrocławiu tel. : +48 071 784 10 32

ul. C. K. Norwida 25/27 strona: www.up.wroc.pl ul. Pasteura 1 fax. : +48 071 784 10 5950-375 Wrocław e-mail: ovocura@up.wroc.pl 50-367 Wrocław strona: www.am.wroc.pl: userfiles
userfiles -> Współpraca pomiędzy Muzeum Narodowym w Warszawie a Sudańskim Muzeum Narodowym w Chartumie
userfiles -> Music and Drama Teens Festival Mad teens Festival
userfiles -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
userfiles -> Nie posiadają
userfiles -> 34, 155 –157 Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes Europejska I śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin Normes oepp eppo standardy
userfiles -> Dr hab inż. Krzysztof Stypuła, prof. Pk politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Mechaniki Budowli rozwój komunikacji podziemnej metro czy premetro w Krakowie?
userfiles -> Znak sprawy: N1-zp/271/3/2013
userfiles -> Sport w Wyobraźni – Londyn 2012
userfiles -> Deklaracja spełnienia wymagań I oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia opis parametrów oferowanego urządzenia”, Część 9 schody pasażerskie ciągane średnie- sz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna