Na zebraniu obecni byliPobieranie 366.6 Kb.
Strona1/6
Data07.05.2016
Rozmiar366.6 Kb.
  1   2   3   4   5   6

PROTOKÓŁ NR 1 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU KOŁA PZW KOŁO LEŻAJSK

W DNIU 04.01.2007 r

OBOWIĄZKOWE

NA ZEBRANIU OBECNI BYLI:

Gorzkiewicz Grzegorz

o

Górski Roman

o

Dąbrowski Piotr

n

Kwieciński Adam

o

Mączka Stanisław

o

Jarzyński Leszek

o

Decowski Zbigniew

o

Ożga Henryk

o

Sokołowski Leszek

n

Dąbrowski Andrzej

o

Dziób Michał

o

Pokrywka Marek

o

Gdula Zdzisław

o

Smoleń Eugeniusz

o

Gdula Paweł

oGoście:


Flak Leszek

o

Kulpa Wojciech

o


o
 1. Odczytano dwa ostatnie protokoły z posiedzenia Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku.

 2. Kol. Gdula Zdz. przedstawił raport finansowy za m-c grudzień 2006 r.

Przychody: 3570,84 zł

Rozchody: 588,10 zł

Stan na koncie: 4077,17 zł


 1. Wpłynęły pisma OBO-390/2006 i OBO-391/2006 z PZW Okręg Przemyśl z dn. 20.12.2006 r dotyczące porozumienia międzyokręgowego w sprawie wędkowania na wodach Okręgu Rzeszów i Okręgu Przemyśl, skierowane do poszczególnych kół z odpowiedzią negatywną Okręgu PZW Rzeszów z dn. 01.12.2006 r. Pismo L.dz.Org 1179/06.

 2. BO PZW Rzeszów przesyła informacje L.dz.Org/1431/06 dotyczące zarybień dokonanych przez Okręg jak i Koła w obwodach rybackich oraz na łowiskach poza obwodami. Powyższe dane odnośnie zarybień są do wiadomości tylko dla wędkarzy.

– wkładka wykazu wód dotyczących porozumień z innymi Okręgami jak również ograniczeń obowiązujących na wodach PZW Okręg w Rzeszowie zostanie umieszczona na stronie internetowej www.pzw.org.pl/45 i dostępna u składników Kół bezpłatnie

– propozycje kol. St. Mączki dotyczące ograniczeń w połowie ryb po zarybieniach jesiennych zostaną przedyskutowane na walnych zebraniach. Ustalenia z walnego zebrania mogłyby obowiązywać od 2008 r 1. ZO PZW Rzeszów przesłał propozycje kalendarza zawodów sportowych i towarzyskich na 2007 r.

 2. Kol. Gorzkiewicz przedstawił zestawienie obecności członków Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku na zebraniach w 2006 r.

 3. Kol. Mączka Stanisław przedstawił ograniczenia jakie obowiązują w Okregu PZW Zamość i w Okregu PZW Tarnobrzeg wraz z obowiązującymi opłatami i dopłatami.

 4. Zarząd Koła PZW nr 18 w Leżajsku uchwalił jednogłośnie aby zlecić wykonanie długopisów i miar z emblematem naszego Koła, które będą wręczane bezpłatnie wędkarzom przy opłacaniu składek.

 5. Zarząd Koła PZW nr 18 w Leżajsku uchwalił jednogłośnie zakup 6 worków wapna do zwapnowania dna zbiornika Gliniki w Starym Mieście.

 6. Ustalono wstępnie na 18.02.200 7 r Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w ZST w Leżajsku.

 7. Wolne wnioski.

 8. Zebranie zakończono.

Protokołował: Prezes Koła:


Roman Górski Gorzkiewicz Grzegorz
Uchwała nr 1 / I / 2007 Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku podjęta w dniu 04.01.2007 r.

Zarząd Koła PZW nr 18 w Leżajsku uchwalił jednogłośnie aby zlecić wykonanie długopisów i miar z emblematem naszego Koła, które będą wręczane bezpłatnie wędkarzom przy opłacaniu składek.


Uchwała nr 2 / I / 2007 Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku podjęta w dniu 04.01.2007 r.

Zarząd Koła PZW nr 18 w Leżajsku uchwalił jednogłośnie zakup 6 worków wapna do zwapnowania dna zbiornika Gliniki w Starym Mieście.


Uchwała nr 3 / II / 2007 Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku podjęta w dniu 01.02.2007 r.

Zarząd Koła PZW nr 18 w Leżajsku zwolnił kol. Krajcarski Marian z opłat wędkarskich na 2007r tj. składki członkowskiej, ochronę i zagospodarowanie wód oraz z opłaty na fundusz koła.


Uchwała nr 4 / III / 2007 Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku podjęta w dniu 01.03.2007 r.

Zarząd Koła PZW nr 18 w Leżajsku pokryje koszty uczestnictwa w Zawodach Polskiej Ligi Południowej wystawiając delegację dla kol. Flak L.Uchwała nr 5 / V / 2007 Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku podjęta w dniu 10.05.2007 r.

Zarząd Koła PZW nr 18 w Leżajsku podjął uchwałę, że zakupi jedną lornetkę, którą przekaże SSR.Uchwała nr 6 / VIII / 2007 Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku podjęta w dniu 02.08.2007 r.

Zarząd Koła PZW nr 18 podjął uchwałę przelewu kwoty 150 zł na Zawody Kół Zaprzyjaźnionych w Wólce Sokołowskiej oraz zakupi puchar za około 100 zł.Uchwała nr 7 / X / 2007 Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku podjęta w dniu 04.10.2007 r.

Zarząd Koła PZW nr 18 w Leżajsku podjął uchwałę o zamieszczeniu bieżących informacji na stronie internetowej koła PZW nr 18 na jeden miesiąc.PROTOKÓŁ NR 2 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU KOŁA PZW KOŁO LEŻAJSK

W DNIU 18.01.2007 r

OBOWIĄZKOWE

NA ZEBRANIU OBECNI BYLI:

Gorzkiewicz Grzegorz

o

Górski Roman

o

Dąbrowski Piotr

n

Kwieciński Adam

o

Mączka Stanisław

o

Jarzyński Leszek

n

Decowski Zbigniew

n

Ożga Henryk

o

Sokołowski Leszek

n

Dąbrowski Andrzej

o

Dziób Michał

n

Pokrywka Marek

o

Gdula Zdzisław

o

Smoleń Eugeniusz

o

Gdula Paweł

oGoście:


Flak Leszek

o
o


 1. Odczytano dwa ostatnie protokoły z posiedzenia Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku.

 2. Kol. Gorzkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku za rok 2006 rok tj.:

  • Działalność organizacyjna

  • Działalność sportowa

  • Ochrona wód

  • Zagospodarowanie wód

Sprawozdanie to zostało przesłane do biura Zarządu Okręgu.

 1. Wystosowano pismo do pana Dyrektora ZST w Leżajsku Mieczysława Sroki o udostępnienie sali na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła PZW nr 18 Leżajsk na dzień 18.02.2007 r.

 2. Kol. Mączka przedstawił zestawienie przeprowadzonych kontroli na powierzchniowych wodach śródlądowych Powiatu Leżajsk za cały rok 2006 oraz z przestrzegania przepisów i ustawy o Rybactwie śródlądowym. Powyższe zestawienie przeprowadzonych kontroli zostanie przekazane Wojewodzie Podkarpackiemu w Rzeszowie oraz ZO PZW w Rzeszowie.

 3. Na zebraniu Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku ustalono, że przy opłacaniu karty wędkarskiej każdy wędkarz może sobie zakupić dowolną ilość długopisów z emblematem koła.

 4. Na zebraniu Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku ustalono, że zostaną zakupione notesy i latarki w ilości 10 sztuk, które komendant PSSR wręczy wyróżniającym się strażnikom.

 5. Wolne wnioski.

 6. Zebranie zakończono.

Protokołował: Prezes Koła:
Roman Górski Gorzkiewicz Grzegorz

PROTOKÓŁ NR 3 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU KOŁA PZW KOŁO LEŻAJSK

W DNIU 01.02.2007 r

OBOWIĄZKOWE

NA ZEBRANIU OBECNI BYLI:

Gorzkiewicz Grzegorz

o

Górski Roman

o

Dąbrowski Piotr

o

Kwieciński Adam

n

Mączka Stanisław

o

Jarzyński Leszek

o

Decowski Zbigniew

o

Ożga Henryk

o

Sokołowski Leszek

n

Dąbrowski Andrzej

o

Dziób Michał

o

Pokrywka Marek

n

Gdula Zdzisław

o

Smoleń Eugeniusz

n

Gdula Paweł

oGoście:


Flak Leszek

o

Kulpa Wojciech

o

Rutowicz Czesław

o


 1. Odczytano dwa ostatnie protokoły z posiedzenia Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku.

 2. Wpłynęło zaproszenie z Zarządu Koła w Grodzisku Dolnym na Zebranie Sprawozdawcze za 2006 rok dla kol. Gorzkiewicz Grzegorz. Zebranie odbędzie się dn. 11.02.2007 r o godz. 13 w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym.

 3. Kol. Krajcarski Marian z sekcji Dębno zwrócił się pismem w dniu 27.01.2007r do Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku z prośbą o zwolnienie z opłat wędkarskich na 2007 r. Prośbę swą motywuje tym, że ma trudną sytuacją materialną ponieważ jest bez pracy od kilku lat i ma na utrzymaniu czworo dzieci. W/w jest aktywnym strażnikiem SSR i bierze czynny udział w pracach na rzecz koła. W związku z powyższą oceną i postawą kol. Krajcarski Marian Zarząd Koła PZW nr 18 w Leżajsku przychyla się do jego prośby i zwalnia go z opłat wędkarskich na 2007 rok.

 4. Zarząd Koła PZW nr 18 w Leżajsku zwolnił kol. Krajcarski Marian z opłat wędkarskich na 2007r tj. składki członkowskiej, ochronę i zagospodarowanie wód oraz z opłaty na fundusz koła.

 5. Kol. Maczka St. przedstawił zatwierdzony kalendarz Zawodów Sportowych i Towarzyskich Okręgu PZW Rzeszów na 2007 rok oraz opracował harmonogram nanosząc do niego powyższe imprezy okręgowe i ogólnopolskie w 2007 roku i zebrania Zarządu Koła PZW nr 18.

 6. Przedyskutowano kandydatury na odznaczenia PZW. Zarząd postanowił wnioskować:

Złota z wieńcami – Smoleń Eugeniusz

Złota – Dąbrowski Andrzej, Gdula Zdzisław, Górski Roman

Srebrna – Dąbrowski Piotr, Decowski Zbigniew, Gdula Paweł, Pokrywka Marek oraz z sekcji Dębno Krajcarski Marian.


 1. W 2007 roku zebrania Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku odbywać się będą:

- obowiązkowe - w I-szy czwartek każdego miesiąca,

- nieobowiązkowe w III-ci czwartek każdego miesiąca 1. Wolne wnioski.

 2. Zebranie zakończono.Uchwała nr 3 / II / 2007 Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku podjęta w dniu 01.02.2007 r.

Zarząd Koła PZW nr 18 w Leżajsku zwolnił kol. Krajcarski Marian z opłat wędkarskich na 2007r tj. składki członkowskiej, ochronę i zagospodarowanie wód oraz z opłaty na fundusz koła.


Protokołował: Prezes Koła:


Roman Górski Gorzkiewicz Grzegorz
SPRAWOZDANIE Z OBRAD WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KOŁA PZW NR 18 W LEŻAJSKU

Z DNIA 18.02.2007 r


 1. Zebranie otworzył Prezes Koła PZW nr 18 w Leżajsku Gorzkiewicz Grzegorz i powitał przybyłych wędkarzy oraz zaproszonych gości.

 2. Na przewodniczącego zebrania wybrany został jednogłośnie kol. Sokołowski Lech.

 3. Na sekretarzy zebrania wybrani zostali: kol. Górski Roman i Decowski Zbigniew.

 4. Kol. Gorzkiewicz Grzegorz otrzymał w dowód uznania puchar z okazji 10-lecia prezesowania od kolegów z Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku.

 5. Przewodniczący zebrania poprosił prezesa kol. Gorzkiewicz Grzegorz o wręczenie pucharów w rywalizacji sportowej za 2006 rok.

Puchary otrzymali:
  • Gdula Zdzisław – Podlodowy Mistrz Koła PZW nr 18 w 2006 r

  • Kucharski Maciej – Spławikowy Mistrz Koła PZW nr 18 w 2006 r

  • Karcz Andrzej – Spinningowy Mistrz Koła PZW nr 18 w 2006 r

  • Kucharski Maciej – I miejsce Grand Prix Koła PZW nr 18 w 2006 r

  • Gdula Zdzisław – II miejsce Grand Prix Koła PZW nr 18 w 2006 r

  • Flak Leszek – III miejsce Grand Prix Koła PZW nr 18 w 2006 r
 1. Odczytano uchwały i wnioski z Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Koła PZW nr 18 w Leżajsku za 2005 rok.

 2. Przewodniczący zebrania odczytał regulamin obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Koła PZW nr 18 w Leżajsku, który członkowie zebrania przyjęli jednogłośnie.

 3. Powołano komisje uchwał i wniosków do której weszli: Jarzyński Lech, Pokrywka Marek i Dziób Michał. Zebrani przyjęli kandydatury jednogłośnie.

 4. Przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie sprawozdań z 2006 roku:
 • Kol. Gorzkiewicz Grzegorz przedstawił sprawozdanie z działalności Koła PZW nr 18 w Leżajsku za 2006 r

 • Kol. Flak Leszek przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przy Kole PZW nr 18 w Leżajsku za 2006 r

 • Kol. Rutowicz Czesław przedstawił sprawozdanie z działalności Sądu Organizacyjnego przy Kole PZW nr 18 w Leżajsku za 2006 r

 • Kol. Ożga Henryk przedstawił sprawozdanie z działalności SSR przy Kole PZW nr 18 w Leżajsku za 2006 r

 • Kol. Mączka Stanisław przedstawił sprawozdanie z działalności SSR za 2006 r kół z Powiatu Leżajsk
 1. W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrał kol. Furmański Wiesław, który poprosił o wyjaśnienie wydatków, przychodów i kosztów koła oraz zasadność kontroli przez SSR i ponoszone na nią wydatki. Obszernych informacji udzielił kol. Gorzkiewicz Grzegorz na temat kosztów koła a kol. Mączka Stanisław na temat wydatków na SSR. 1. Kol. Flak Leszek wystąpił o odwołanie trzech członków z Komisji Rewizyjnej, którzy nie są aktywni. Uczestnicy zebrania odwołali jednogłośnie następujących kolegów: Stepnik Michał – złożył rezygnacje, Ożga Damian – przebywa za granicą, Osada Zygmunt – nie udziela się. Nastepnie poprosił o uzupełnienie wakatów w Komisji Rewizyjnej, do której zaproponowano: Furmański Wiesław, Krajcarski Marian, Kaszycki Jan, Barczak Janusz.

- Furmański Wiesław – 37 osób za – przeciw 1 osoba – wstrzymało się 2 osoby

- Krajcarski Marian – 35 osób za – przeciw 0 – wstrzymało się 4 osoby

- Kaszycki Jan – 23 osoby za – przeciw 0 – wstrzymało się 16 osób

- Barczak Janusz – 13 osób za – przeciw 5 osób – wstrzymało się 19 osób
W wyniku głosowania do Komisji Rewizyjnej weszli: Furmański Wiesław, Krajcarski Marian, Kaszycki Jan.


 1. Kol. Gorzkiewicz Grzegorz Przedstawił plan pracy Zarządu Koła PZW nr 18 w Leżajsku, a kol. Mączka Stanisław preliminarz budżetowy na 2007 rok.

 2. Zebrani przyjęli preliminarz budżetowy i plan pracy na 2007 rok przy dwóch osobach wstrzymujących się od głosu.
 1. W wolnych wnioskach i dyskusji zabierali głos następujący wędkarze:
 • Sadowski Kazimierz – poruszył sprawę żyjących wydr i bobrów w zbiorniku Floryda

 • Kuźniar Tadeusz – poruszył temat wywożenia zanęty z łódki i stawiania bojki

 • Kaszycki Jan – nie opuszczać wody na wiosnę w zbiornikach

 • Ożga Henryk i Flak Leszek – zaproponowali aby nagradzać wędkarzy, którzy zajęli miejsca od szóstego w wzyż w zawodach wędkarskich organizowanych przez koło, aby zwiększyć ilość uczestników w zawodach

 • Chmura Marian – nie wydawać pozwoleń na zawody organizowane przez inne okręgi na naszych wodach

 • Flak Leszek – zwolnić młodzież do lat 18 z wpisowego na zawody organizowane przez koło i pokryć opłatę z funduszu koła

 • Furmański Wiesław – zaproponował aby wszelkich informacji dotyczących koła i organizacji zawodów udzielać wędkarzom przez internet i za pomocą e-mail’i, jak również organizować pikniki dla młodzieży promujące wędkarstwo

 • Węgrzyński Tadeusz – poruszył sprawę zarastania zbiorników Ożanna i Brzóza Królewska i jakie jest stanowisko zarządu w tym temacie
 1. Na powyższe pytania i problemy składane przez w/w członków zebrania odpowiedzi udzielili: kol. Gorzkiewicz Grzegorz i kol. Mączka Stanisław.
 1. Podsumowując zebranie przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW Rzeszów kol. Szarek wypowiedział się na temat bobrów i wydr żyjących w naszych wodach, odpowiadał na pytania dotyczące porozumień z Okręgiem Krosno, Przemyśl i Zamość na zasadzie wzajemności i życzył dalszej owocnej współpracy w działalności wędkarskiej.
 1. Kol. Maczka Stanisław jako W-ce prezes Okregu PZW Rzeszów przedstawił propozycję ograniczeń połowów po zarybieniach jesiennych, które obowiązywałyby od 2008 roku tj. jedna ryba tygodniowo z wymiarem ochronnym oraz omówił ustalenia dotyczące porozumień z sąsiednimi okręgami.

 2. Komisja uchwał i wniosków odczytała poszczególne uchwały i wnioski, które członkowie zebrania przegłosowali.

punkt 1 - jednogłośnie

punkt 2 - jednogłośnie

punkt 3 - jednogłośnie

punkt 4 - jednogłośnie

punkt 5 - jednogłośnie

punkt 6 - za 30 osób - wstrzymała się 1 osoba

punkt 7 - za 27 osób - wstrzymały się 4 osoby

punkt 8 - za 23 osoby - przeciw 4 osoby - wstrzymało się 13 osób

punkt 9 - za 26 osób - wstrzymało się 16 osób

punkt 10 - za 28 osób - wstrzymało się 13 osób

punkt 11 - za 35 osób - wstrzymało się 2 osoby

punkt 12 - za 21 osób - przeciw 1 osoba - wstrzymało się 18 osób

punkt 13 - za 36 osób - przeciw 1 osoba - wstrzymało się 2 osoby
 1. Po głosowaniu zebranie zostało zakończone.

Sekretarze Walnego Zebrania: Przewodniczący Walnego Zebrania

Roman Górski …..………… Lech Sokołowski

Zbigniew Decowski ……………..


PROTOKÓŁ NR 4 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU KOŁA PZW KOŁO LEŻAJSK

W DNIU 15.02.2007 r

OBOWIĄZKOWE

NA ZEBRANIU OBECNI BYLI:

Gorzkiewicz Grzegorz

o

Górski Roman

o

Dąbrowski Piotr

n

Kwieciński Adam

o

Mączka Stanisław

o

Jarzyński Leszek

n

Decowski Zbigniew

o

Ożga Henryk

o

Sokołowski Lech

o

Dąbrowski Andrzej

o

Dziób Michał

n

Pokrywka Marek

o

Gdula Zdzisław

o

Smoleń Eugeniusz

n

Gdula Paweł

oGoście:


Flak Leszek

o

Kulpa Wojciech

o
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna