Naczelnik Warszawa, 20. 11. 2007 r. Związku Harcerstwa PolskiegoPobieranie 41.55 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar41.55 Kb.
Naczelnik Warszawa, 20.11.2007 r.

Związku Harcerstwa Polskiego

Rozkaz L.13/2007
1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że dnia 12 listopada 2007 r. Główna Kwatera ZHP przyjęła Uchwałę nr 113/2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Stopni Instruktorskich działającej przy Głównej Kwaterze ZHP. Uchwała wraz z regulaminem stanowi załącznik do niniejszego rozkazu.

1.2.2. Ogłaszam konkurs na funkcję rzecznika prasowego ZHP. Szczegóły konkursu są opublikowane na stronie głównej ZHP.

1.2.3. Ogłaszam konkurs na funkcję komendanta polskiego kontyngentu na Zlot Skautów Europy Centralnej "Silesia 2008". Szczegóły konkursu zostaną opublikowane na stronie Biura Zagranicznego ZHP.

1.2.4. Ogłaszam konkurs na funkcję komendanta polskiej reprezentacji na Zlot InterCamp. Szczegóły konkursu zostaną opublikowane na stronie Biura Zagranicznego ZHP.
2. Chorągwie

2.1. Zmiany w jednostkach ZHP

2.1.1. Chorągiew Białostocka

– Zjazd Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie dnia 6 października 2007 r. wybrał na funkcję komendanta hufca phm. Tomasza DUDZIŃSKIEGO.

– Zjazd Hufca ZHP Augustów dnia 3 listopada 2007 r. wybrał na funkcję komendanta hufca phm. Zbigniewa KALINOWSKIEGO.

– Zjazd Hufca ZHP „Nadbużańskiego” w Siemiatyczach dnia 7 listopada 2007 r. wybrał na funkcję komendanta hufca pwd. Grzegorza JASZCZUKA.

– Zjazd Hufca ZHP Bielsk Podlaski dnia 15 listopada 2007 r. wybrał na funkcję komendanta hufca hm. Marka BORATYŃSKIEGO.

2.1.2. Chorągiew Warmińsko-Mazurska

– Zjazd Hufca ZHP Działdowo dnia 2 września 2007 r. wybrał na funkcję komendantki hufca phm. Grażynę LAUTERBACH.

– Zjazd Hufca ZHP Ostróda dnia 8 września 2007 r. wybrał na funkcję komendantki hufca hm. Jolantę RADZIEWICZ-OLSZKO.

– Zjazd Hufca ZHP Morąg dnia 6 października 2007 r. wybrał na funkcję komendanta hufca hm. Jana IWANOWA.

– Zjazd Hufca ZHP Olecko dnia 20 października 2007 r. wybrał na funkcję komendantki hufca hm. Teresę GAŁASZEWSKĄ.

– Zjazd Hufca ZHP Kętrzyn dnia 9 listopada 2007 r. wybrał na funkcję komendanta hufca hm. Stanisława IWANIUKA.

– Zjazd Hufca ZHP Braniewo dnia 10 listopada 2007 r. wybrał na funkcję komendanta hufca hm. Waldemara WĄDZYŃSKIEGO.

2.1.3. Chorągiew Wielkopolska

– Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP w Kaliszu dnia 14 września 2007 r. wybrał na funkcję komendantki hufca hm. Teresę FRANCISZCZAK.

– Zjazd Hufca ZHP Krotoszyn dnia 22 września 2007 r. wybrał na funkcję komendanta hufca phm. Piotra PATERKA.

– Zjazd Hufca ZHP Koźmin dnia 28 września 2007 r. wybrał na funkcję komendanta hufca hm. Marka JASIANKA.

– Zjazd Hufca ZHP Poznań-Śródmieście dnia 6 października 2007 r. wybrał na funkcję komendanta hufca hm. Tomasza MIKOŁAJCZYKA.

– Zjazd Hufca ZHP Poznań-Wilda dnia 9 października 2007 r. wybrał na funkcję komendanta hufca hm. Andrzeja DYDERSKIEGO.

2.1.4. Chorągiew Zachodniopomorska

– Zjazd Hufca ZHP Szczecin dnia 1 września 2007 r. wybrał na funkcję komendanta hufca hm. Pawła ZAPALSKIEGO.

– Zjazd Hufca ZHP Ziemi Koszalińskiej dnia 29 września 2007 r. wybrał na funkcję komendanta hufca pwd. Pawła OCHIMA.

– Zjazd Hufca ZHP Goleniów dnia 30 września 2007 r. wybrał na funkcję komendanta hufca pwd. Klaudiusza PAWLAKA.

– Zjazd Hufca ZHP Szczecin-Pogodno dnia 13 października 2007 r. wybrał na funkcję komendantki hufca hm. Edytę SIWIŃSKĄ.

– Zjazd Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej dnia 14 października 2007 r. wybrał na funkcję komendanta hufca phm. Andrzeja BOROZNOWA.

– Zjazd Hufca ZHP Stargard Szczeciński dnia 20 października 2007 r. wybrał na funkcję komendantki hufca hm. Krystynę KURCZEWSKĄ.


3. Główna Kwatera ZHP

3.1. Zwolnienia

3.1.1. Zwalniam z funkcji kierownika Wydziału Nowych Technologii phm. Adama ŻÓRAWSKIEGO.

3.1.2. Zwalniam z funkcji szefa Zespołu Starszoharcerskiego Wydziału Metodycznego hm. Mateusza ŻUKOWSKIEGO.

3.1.3. Zwalniam z funkcji pełnomocnika Naczelnika ZHP na Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Krakowskiej hm. Jadwigę MARCINIAK.

Dziękuję Druhnie i Druhom za podjęcie służby i wykonanie powierzonych zadań.
3.2. Mianowania

3.2.1. Mianuję na funkcję szefa Zespołu ds. Internetu Wydziału Nowych Technologii pwd. Roberta MAJERA - Chorągiew Śląska.

3.2.2. Mianuję na funkcję szefa Zespołu Starszoharcerskiego Wydziału Metodycznego hm. Mariusza PRZYBYŁĘ – Chorągiew Wielkopolska.

3.2.3. Mianuję na funkcję instruktorki ds. nadzoru nad zespołem Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP wydelegowaną do prowadzenia prób instruktorskich instruktorów z hufców Ziemi Opolskiej hm. Annę PETERKO – Chorągiew Śląska.

3.2.4. Mianuję na funkcję członka Zespołu ds. wychowania Wydziału Programowego:

hm. Macieja WLAZŁO – Chorągiew Kielecka

hm. Annę NOWAK - Chorągiew Krakowska

3.2.4. Minuję na funkcję komendantki Reprezentacji ZHP na Zlot Wędrowników ZHPpgK w Australii hm. Katarzynę SOBIESZCZAŃSKĄ - Chorągiew Dolnośląska


3.3. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

3.3.1. Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 3/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia


28 października 2007 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego ZHP za rok 2007, powołuję komisję ds. postępowania ofertowego w składzie:

hm. Bożena KAMIŃSKA

hm. Tomasz PĘKALSKI

hm. Rafał BEDNARCZYK

phm. Zbigniew POPOWSKI

Hanna OPASIŃSKA

Informuję, że obserwatorem z ramienia Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP jest hm. Leszek ADAMSKI

3.3.2. Powołuję na funkcję Naczelnika Poczt Harcerskich hm. Henryka Franciszka KARWOWSKIEGO z dniem wyboru na tę funkcję przez XXIII Ogólnopolski Zlot Poczt Harcerskich ZHP, który odbył się w dniach 7–9 września 2007 r.

3.3.3. Powołuję zespół Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP do prowadzenia prób instruktorskich instruktorów z hufców Ziemi Opolskiej w składzie:

hm. Zbigniew KAWECKI – Hufiec Brzeg

hm. Helena WĄCHAŁA – Hufiec Opole-Miasto

hm. Stanisław CHLEBDA – Hufiec Opole-Miasto

hm. Elżbieta HYLA – Hufiec Opole-Miasto

3.3.4. Powołuję Sztab Betlejemskiego Światła Pokoju 2007 w składzie:

phm. Izabela LASEK – koordynator

ks. phm. Jan UJMA


phm. Agnieszka JABŁOŃSKA

hm. Agnieszka SZANECKA


hm. Dorota KOŁAKOWSKA
hm. Tomasz KUC
hm. Ewa LACHIEWICZ
hm. Marian ANTONIK – Schronisko „Głodówka”
hm. Elżbieta POKROPEK - Ch. Stołeczna
hm. Adrian STARONIEK – Ch. Śląska
hm. Marek RUMIAN - Ch. Krakowska
3.3.5. Powołuję komendę IX Zlotu Skautów Środkowoeuropejskich Silesia 2008 w składzie:

hm. Marcin JURKOWSKI – komendant Zlotu

hm. Anna PETERKO - zastępca komendanta Zlotu ds. organizacyjnych

phm. Agnieszka POSPISZYL - zastępca Komendanta Zlotu ds. programowych

phm. Robert DUDA  - członek komendy ds. logistyki

pwd. Tomasz KAZUBSKI - członek komendy ds. pozyskiwania środków

hm. Janusz POLAK członek - komendy ds. bezpieczeństwa

dh. Alina KOMAREK - księgowa Zlotu

phm. Ewa PAWEŁCZYK - rzeczniczka Zlotu

  

3.5. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy Głównej Kwaterze ZHP otwieram próbę na stopień harcmistrzyni phm. Agnieszce POSPISZYL.
11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP z dnia 26 października 2007 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.


11.1.1. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Dolnośląska ZHP

hm. Zdzisław ŁATKO hm. Helena Halina MAREK


Chorągiew Gdańska ZHP

hm. Dariusz GROSZEWSKI


Chorągiew Krakowska ZHP

hm. Paweł GRABKA hm. Agnieszka NAWROCKA


hm. Maciej KLUZA hm. Monika PROKOP-FRANASZEK

Chorągiew Łódzka ZHP

hm. Waldemar JAGIEŁO hm. Bogusława PIĄTKOWSKA

hm. Mieczysław KUCZMA hm. Katarzyna SAWIAK

hm. Andrzej LEMAN hm. Wiesława SZCZAWIŃSKA

hm. Mieczysław MIKA hm. Jan SZYNKIEWICZ

hm. Bogdan MIROWSKI hm. Ewa WLAZŁY


Chorągiew Mazowiecka ZHP

hm. Daniel OBRĘBSKI hm. Adam ZWOLIŃSKI

Chorągiew Podkarpacka ZHP

hm. Adam KRZANOWSKI

Chorągiew Śląska ZHP


hm. Leokadia BRZEZIŃSKA hm. Adrian STARONIEK

hm. Paweł DUDA hm. Barbara SUŁEK

hm. Renata GŁOWACKA-RADKO

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP

hm. Romualda JARECKA-CIEŚLAK hm. Jerzy LASOTA


hm. Stanisława KOPACZ-RZEPA
11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Gdańska ZHP

hm. Tomasz ANTOSZEK hm. Tomasz MICHAŁOWSKI

Chorągiew Krakowska ZHP

phm. Małgorzata BIGAJ hm. Danuta SKRZYPEK


hm. Władysław GACH hm. Beata SMOROŃ

hm. Alicja LIGNARSKA hm. Halina SZCZEPANEK

hm. Ewa PASIONEK hm. Jolanta SZYMONEK

Chorągiew Łódzka ZHP


phm. Piotr BINKOWSKI hm. Piotr KOWALSKI

Andrzej FURMAN Janusz KOZIARA

hm. Mariusz JABŁOŃSKI hm. Iwona MACIASZCZYK

hm. Aleksandra JARMAKOWSKA-JASICZEK hm. Witosław MADEJ

hm. Grzegorz JUREK Andrzej MOSZURA

hm. Sylwia Ewa KOMOROWSKA hm. Zofia PRZYTYK

Witold KOSMALSKI hm. Marcin TKACZYK

Chorągiew Podkarpacka ZHP


hm. Mariusz BEZDZIETNY hm. Edyta KUCHARSKA

hm. Halina CHWALIK hm. Jerzy MEŁECH

hm. Elżbieta KASZUBA hm. Marek WÓJCIK

Chorągiew Stołeczna ZHP


hm. Barbara NAGRABA

Chorągiew Śląska ZHP

hm. Dorota GAL hm. Agata KIK

hm. Henryk GEMZA hm. Zdzisław KONECKI

hm. Alicja JURZAK hm. Beata KRÓL-STROBA

hm. Piotr JURZAK hm. Maciej LEJAWKA

hm. Urszula KEMPA hm. Iwona ORMAN


Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP

hm. Jadwiga GORAJSKA hm. Piotr MLECZAK
11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Białostocka ZHP


phm. Teresa MURAWSKA hm. Wojciech PIETRASZEWSKI

Chorągiew Dolnośląska ZHP

phm. Sławomir PARZONKA phm. Romuald WIRT


phm. Andrzej WANICZEK

Chorągiew Gdańska ZHP

hm. Marek BUŁKA hm. Ryszard WITTLIEB

Chorągiew Krakowska ZHP

phm. Maciej DUDA pwd. Bernadeta PIASECKA


phm. Renata GĄSIOREK hm. Maria Ludmiła REMI

pwd. Artur GORZKO phm. Ewa RÓŻYCKA

phm. Piotr GROCHOWSKI phm. Dariusz SMOLIŃSKI

phm. Janusz KORPAK phm. Małgorzata WĄSEK

phm. Robert KUBICZEK phm. Anna WIĘCŁAW-PILARCZYK

phm. Iwona KUCHARSKA phm. Anna NAJBOR

phm. Barbara KUSIAK phm. Dorota WOLANIN

phm. Michał PACYNA


Chorągiew Lubelska ZHP

hm. Małgorzata GAJOWNICZEK phm. Edyta ŚNIEG


phm. Janusz KĘDRAK

Chorągiew Łódzka ZHP


phm. Monika GARCZYŃSKA-MILLER phm. Krzysztof PAPUGA

phm. Katarzyna HILE phm. Małgorzata PAPUGA

phm. Andrzej JĘDRYS phm. Agnieszka RYTEL

phm. Dariusz KAMIENIAK phm. Rafał RYTEL

phm. Paweł KRZYCZMONIK phm. Aleksandra SITNICKA

phm. Anna KSIĄŻEK phm. Jacek STASIAK

phm. Tomasz KUBIAK phm. Katarzyna SUBKO

pwd. Grzegorz ŁOPATKA phm. Karolina SZTEC

phm. Anna MIKOŁAJCZYK phm. Marta TARNOWSKA

phm. Tomasz MIKSA phm. Włodzimierz WALCZAK

phm. Marcin MROWICKI phm. Wiktor WRÓBLEWSKI

hm. Piotr MUSZYŃSKI phm. Maria ZWOLIŃSKA

phm. Paulina OGIŃSKA phm. Mirosław ZWOLIŃSKI

phm. Maciej OLEJNIK


Chorągiew Mazowiecka ZHP

phm. Robert KOMOŃ phm. Grzegorz RUTKOWSKI


phm. Joanna PRZYBYSZ phm. Halina SZLAGA

Chorągiew Podkarpacka ZHP

phm. Waldemar BASAK phm. Radosław KASPRZYK


phm. Wiesław GAJDEK phm. Bożena MEŁECH

phm. Mirosława GŁOWACKA phm. Iwona WOŹNIAK

phm. Ewa GROMEK phm. Małgorzata PROKOP

Chorągiew Stołeczna ZHP

hm. Jacek GAŁKIEWICZ hm. Paweł WESZPIŃSKI

Chorągiew Śląska ZHP


phm. Andrzej ARNDT phm. Kinga KUREK

phm. Dariusz BĄK phm. Katarzyna LESIAK

phm. Jacek BĄK hm. Janina LIZIS

phm. Małgorzata CHUDZIKIEWICZ phm. Stanisław LONDZIN

phm. Marian HANKUS phm. Mirosław MARGIECOK

phm. Krystyna JACHTA phm. Anna RUSINIAK

phm. Monika KALINA phm. Paweł SIENNICKI

phm. Bożena KAPKOWSKA phm. Tomasz SIKORSKI

hm. Anna KOCYBA pwd. Krystyna STACHELEK-MATYJA

phm. Halina KOŚNA


Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP


phm. Jagna BABST phm. Rafał LITKE

pwd. Sławomir BOGDANOWICZ phm. Ewa OSŁOŃSKA

phm. Marzanna CHYLICKA phm. Alicja SINIOR

phm. Tadeusz DERBIS phm. Marcin TUR

phm. Janina HERCUŃ phm. Anna WIĘCŁAWSKA

phm. Katarzyna JAROSZ phm. Adam WOJCIECHOWSKI

phm. Grażyna KASPERSKA
Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom i życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
11.2. Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa

11.2.1. Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują:

Mirosław BŁASZCZAK – dyrektor Tarnogórskiego Centrum Kultury

Robert CHOMA – Prezydent Miasta Przemyśla

mjr Edmund MATREJEK – dyrektor Zakładu Karnego w Medyce

Piotr TOMAŃSKI – wójt Gminy Żurawica

Sławomir WILK – członek Zarządu powiatu tarnogórskiego

Wojciech Sławomir ŻUKOWSKI – Wojewoda Lubelski

Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy

Bank Spółdzielczy – Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe „PA-CO-BANK” w Pabianicach

11.2.2. Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują:

Sulechowski Ośrodek Kultury

Firma STOLMAR
11.3. Pochwały i wyróżnienia

Serdecznie dziękuje druhnom i druhom z 23 Szczepu Warszawskich Drużyn Harcerskich Pomarańczarnia – Hufiec Warszawa-Mokotów za pomoc przy organizacji zebrania Rady Naczelnej ZHP w dniach 27-28 listopada 2007 r.


Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna