Naczelnik Warszawa, 20 kwietnia 2007 r. Związku Harcerstwa PolskiegoPobieranie 20.86 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar20.86 Kb.
Naczelnik Warszawa, 20 kwietnia 2007 r.

Związku Harcerstwa Polskiego


Rozkaz L. 4/2007


1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 27.01.2007 r. w Warszawie Naczelny Sąd Harcerski ZHP dokonał zmiany w składzie Prezydium NSH ZHP.


Prezydium Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP:

hm. Bogusław NOWOSAD - Chorągiew Lubelska - przewodniczący NSH ZHP,


hm. Grzegorz CHWIŁOC-FIŁOC - Chorągiew Stołeczna - wiceprzewodniczący NSH ZHP ds. orzecznictwa,

hm. Jan ORGELBRAND - Chorągiew Kujawsko-Pomorska - wiceprzewodniczący NSH ZHP ds. wykładni statutu ZHP,

hm. Stanisław KALINOWSKI - Chorągiew Dolnośląska - wiceprzewodniczący NSH ZHP ds. współpracy z CHSH,

hm. Andrzej MARKOWSKI - Chorągiew Mazowiecka - sekretarz NSH ZHP.

1.2.2. Podaję do wiadomości, że w dniu 14 kwietnia 2007 r. odbył się Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Zachodniopomorskiej. Podczas Zjazdu nie wybrano nowych władz Choragwi, obrady Zjazdu zostały przerwane do 12 maja 2007 r. Na funkcję pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Zachodniopomorskiej do czasu wznowienia obrad została powołana hm. Elżbieta CHUDZIK.

1.2.3. Podaję do wiadomości, że z dniem 28.02.2007 r. został zmieniony zasięg terytorialny hufców Chorągwi Mazowieckiej.

W związku z przyłączeniem:

- do Hufca ZHP Żyrardów Gminnego Związku Drużyn w Wiskitkach zmienił się teren jego działania. Teren działania Hufca obejmuje cały powiat żyrardowski,

- do Hufca ZHP Mława Miejskiego Związku Drużyn w Ciechanowie zwiększył się teren jego działania o powiat ciechanowski,

- do Hufca ZHP Płońsk Miejskiego Związku Drużyn w Pułtusku zwiększył się teren jego działania o powiat pułtuski,

- do Hufca ZHP Radom-powiat Miejskiego Związku Drużyn w Szydłowcu zwiększył się teren jego działania o powiat szydłowiecki,

- do Hufca ZHP Wyszków Miejskiego Związku Drużyn w Ostrowi Mazowieckiej zwiększył się teren jego działania o powiat ostrowski.

1.2.4. Podaję do wiadomości, że został zmieniony zasięg terytorialny hufców Chorągwi Dolnośląskiej:

z dniem 8.03.2007 r.

- Hufiec ZHP im. Braci Korczyńskich w Wołowie - z terenu działania hufca został wyłączony powiat Góra Śląska,

- Hufiec ZHP im. Dzieci Głogowskich w Głogowie - do terenu działania hufca został przyłączony powiat Góra Śląska,

z dniem 12.03.2007 r.

- Hufiec ZHP Wrocław - z terenu działania hufca została wyłączona gmina Sobótka,

- Hufiec ZHP im. Synów Pułku w Łagiewnikach - do terenu działania hufca została przyłączona gmina Sobótka.
2. Chorągwie

2.1. Zmiany w jednostkach ZHP

2.1.1. Chorągiew Dolnośląska

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP im. Bohaterskich Legionów Polskich w Oleśnicy
w  dniu 23 lutego 2007 r. wybrał na funkcję komendanta hufca phm. Łukasza BINKOWSKIEGO.
Komenda Chorągwi uchwałą nr 5/2007 z dnia 3 marca 2007 r. rozwiązała Hufiec ZHP Wrocław Fabryczna i Hufiec ZHP im. Pionierów Wrocławia Wrocław Stare Miasto i utworzyła Hufiec ZHP Wrocław, którego obszar działania obejmuje teren miasta Wrocławia oraz gmin Jelcz Laskowice i Święta Katarzyna. Siedzibą Komendy Hufca ZHP Wrocław jest lokal we Wrocławiu, ul. Świętego Macieja 5a.

2.1.2. Chorągiew Mazowiecka

Komenda Chorągwi uchwałą nr 12/V/2007 z dniem 28 lutego 2007 r. rozwiązała Hufiec ZHP Wiskitki, przekształcając go w Gminny Związek Drużyn w Wiskitkach i przyłączając do hufca ZHP Żyrardów.
Komenda Chorągwi uchwałą nr 13/V/2007 z dniem 28 lutego 2007 r. rozwiązała Hufiec ZHP Ciechanów, przekształcając go w Miejski Związek Drużyn w Ciechanowie i przyłączając do hufca ZHP Mława.

Komenda Chorągwi uchwałą nr 14/V/2007 z dniem 28 lutego 2007 r. rozwiązała Hufiec ZHP Pułtusk, przekształcając go w Miejski Związek Drużyn w Pułtusku i przyłączając do hufca ZHP Płońsk.


Komenda Chorągwi uchwałą nr 15/V/2007 z dniem 28 lutego 2007 r. rozwiązała Hufiec ZHP Szydłowiec, przekształcając go w Miejski Związek Drużyn w Szydłowcu i przyłączając do hufca ZHP Radom-miasto.
Komenda Chorągwi uchwałą nr 16/V/2007 z dniem 28 lutego 2007 r. rozwiązała Hufiec ZHP Ostrów Mazowiecka, przekształcając go w Miejski Związek Drużyn w Ostrowi Mazowieckiej i przyłączając do hufca ZHP Wyszków.
2.1.3. Chorągiew Kielecka

Komendant Chorągwi rozkazem L.10/2007 z dnia 19 marca 2007 r. powołał na funkcję p.o. komendanta hufca Kielce–miasto na okres od 19.03.2007 r. do 18.09.2007 r. hm. Lucjana PIETRZCZYKA.


3. Główna Kwatera ZHP

3.1. Zwolnienia

3.1.1. Zwalniam z funkcji Kierownika Wydziału Specjalności hm. Tomasza NOWAKA.

Serdecznie dziękuję Druhowi za wieloletnią pracę na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. Dziękuję za poświęcony czas i ogromne zaangażowanie włożone w podejmowane działania na rzecz środowisk specjalnościowych.

Życzę, by kolejne podejmowane wyzwania przynosiły wiele satysfakcji, a szczęście towarzyszyło Druhowi zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

3.1.2. Zwalniam z funkcji szefa zespołu „Serwis regionalny” Głównej Kwatery ZHP phm. Adama ZAWADZKIEGO.

Dziękuję Druhowi za dotychczasowe prowadzenie serwisu. Życzę wielu sukcesów na dalszej drodze instruktorskiej, zawodowej i osobistej.


3.2. Mianowania

3.2.1. Minuję na funkcję kierownika Wydziału Informacji Głównej Kwatery ZHP phm. Agnieszkę DROGOSZ.


10. Kary organizacyjne

Udzielam upomnienia komendantowi chorągwi hm. Andrzejowi ŻUGAJOWI za niedotrzymanie terminu złożenia sprawozdania finansowego za rok 2006 Chorągwi Krakowskiej.


11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Łódzka ZHP


hm. Witold KOZAKIEWICZ

Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP


phm. Tadeusz CIBORSKI
Serdecznie gratuluję Druhom oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

11.2. Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa

11.2.2. Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują:

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie

11.3 Pochwały i wyróżnienia

Udzielam pochwały komendantkom i komendantom chorągwi za terminowość


i rzetelność w sporządzeniu sprawozdania finansowego chorągwi:

hm. Andrzejowi BAJKOWSKIEMU – Chorągiew Białostocka

hm. Władysławie DOMAGALE – Chorągiew Podkarpacka

hm. Andrzejowi LICHOCIE – Chorągiew Śląska

hm. Bogdanowi MIERZEJEWSKIEMU – Chorągiew Gdańska

hm. Grzegorzowi WOŹNIAKOWI – Chorągiew Mazowiecka


12. Odznaki Kadry Kształcącej

12.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

12.1.2. Przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej:

hm. Alicji ŁYSZCZARZ - Chorągiew Śląska

12.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

12.3.1. Przedłużam uprawnienia wynikające z posiadania Złotej Odznaki Kadry Kształcącej:

- hm. Pawłowi SMARDZOWI - Chorągiew Dolnośląska

12.3.2. Przedłużam uprawnienia wynikające z posiadania Srebrnej Odznaki Kadry Kształcącej:

- hm. Agnieszce SOKOLSKIEJ – Chorągiew Zachodniopomorska

- hm. Elizie GILEWSKIEJ - Chorągiew ZachodniopomorskaCzuwaj!
/-/ hm. Teresa Hernik


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna