Naczelnik Warszawa, 30 października 2011 r. Związku Harcerstwa PolskiegoPobieranie 110.07 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar110.07 Kb.
Naczelnik Warszawa, 30 października 2011 r.

Związku Harcerstwa Polskiego

Rozkaz L. 11/2011
1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o Uchwale Rady Naczelnej ZHP nr 49/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 23 października 2011 r. w sprawie skierowania do konsultacjiprojektów uchwał dotyczących składek członkowskich przedstawionych przez Główną Kwaterę ZHP i członka Rady Naczelnej ZHP.

1.2.2. Informuję o Uchwale Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP nr 17/XXXVI/2011 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie unieważnienia uchwały nr 38/XXXVI Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 6 marca 2011 r. - Ordynacja wyborcza ZHP.1.2.3. Informuję, że Główna Kwatera ZHP podjęła uchwały:

- nr 74/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie zorganizowania przez Związek Harcerstwa Polskiego w Polsce XXV Światowego Jamboree Skautowego w 2023 r.,- nr 75/2011 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie sprzedaży przez ZHP Chorągiew Dolnośląską we Wrocławiu nieruchomości położonej w Kunicach,

- nr 76/2011 z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia osoby występującej przed Sądem jako Związek Harcerstwa Polskiego,

- nr 77/2011 z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zgody na sprzedaż przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecką naniesień budowlanych na działce położonej w Sielpi Wielkiej przy ul. Spacerowej 21,

- nr 78/2011 z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przekazania przez Chorągiew Łódzką Związku Harcerstwa Polskiego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ołowianej 62,

- nr 79/2011 z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przekazania nieruchomości Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej w wykonaniu Uchwały XXXIII Zjazdu ZHP wprowadzającej zmiany do Statutu ZHP,

- nr 80/2011 z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przekazania nieruchomości Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego w wykonaniu Uchwały XXXIII Zjazdu ZHP wprowadzającej zmiany do Statutu ZHP,

- nr 81/2011 z dnia 23 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Chorągiew Stołeczną ZHP lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy
ul. Piaskowej nr 4 w Warszawie,


- nr 82/2011 z dnia 23 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Chorągiew Stołeczną ZHP lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Piaskowej nr 4 w Warszawie,

- nr 83/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie projektu Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017 wnoszonego na XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP,

- nr 84/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie projektu Uchwały w sprawie kierunków programowych na lata 2012-2017 wnoszonego na XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP.

2. Chorągwie

2.1. Zmiany w jednostkach ZHP
2.1.1. Chorągiew Kielecka

Zjazd Hufca ZHP w Staszowie w dniu 17 września 2011 r. wybrał na funkcję komendanta phm. Grzegorza BASIŃSKIEGO.

Zjazd Hufca ZHP Kielce-Południe w dniu 25 września 2011 r. wybrał na funkcję komendantki hm. Katarzynę SIERADZAN.

Zjazd Hufca ZHP Kielce-Miasto w dniu 30 września 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Tomasza REJMERA.

Zjazd Hufca ZHP w Końskich w dniu 1 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Bogusława KOWALEWSKIEGO.

Zjazd Hufca ZHP Starachowice w dniu 8 października 2011 r. wybrał na funkcję komendantki hm. Małgorzatę ŚLĄSKĄ.

Zjazd Hufca ZHP Opatów w dniu 12 października 2011 r. wybrał na funkcję komendantki pwd. Michalinę FIJAŁKOWSKĄ.
2.1.2. Chorągiew Opolska

Zjazd Hufca ZHP Nysa w dniu 1 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Adama MAZGUŁĘ.


2.1.3. Chorągiew Stołeczna

Zjazd Hufca ZHP w Wołominie w dniu 11 września 2011 r. wybrał na funkcję komendanta phm. Pawła KOCIK.

Zjazd Hufca ZHP w Milanówku w dniu 30 września 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Dariusza KOPEĆ.

Zjazd Hufca ZHP Sulejówek w dniu 1 października 2011 r. wybrał na funkcję komendantki hm. Agnieszkę PÓLKOWSKĄ.

Zjazd Hufca ZHP Zielonka w dniu 1 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta pwd. Jaromira JABŁOŃSKIEGO.

Zjazd Hufca ZHP Warszawa Wola w dniu 2 października 2011 r. wybrał na funkcję komendantki hm. Katarzynę KRZAK.

Zjazd Hufca ZHP Celestynów w dniu 7 października 2011 r. wybrał na funkcję komendantki hm. Janinę SKRZYPIEC-NOWAK.

Zjazd Hufca ZHP Pruszków w dniu 7 października 2011 r. wybrał na funkcję komendantki phm. Beatę PAWEŁCZYŃSKĄ.

Zjazd Hufca ZHP Warszawa Żoliborz w dniu 8 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Grzegorza CAŁKA.

Zjazd Hufca ZHP Legionowo w dniu 8 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta phm. Grzegorza KASZUBA.

Zjazd Hufca ZHP Piastów w dniu 10 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta phm. Grzegorza PARYSA.
2.1.4. Chorągiew Śląska

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza w dniu 5 maja 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hufca phm. Radosława NAWROTA.

Zjazd Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice w dniu 3 września 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Mariana HANKUSA.

Zjazd Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej w dniu 10 września 2011 r. wybrał na funkcję komendantki phm. Magdalenę TROJAN.


2.1.5. Chorągiew Warmińsko-Mazurska

Zjazd Hufca ZHP Ełk w dniu 24 września 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hufca phm. Przemysława PRZEKOPA.

Zjazd Hufca ZHP Rodło w dniu 25 września 2011 r. wybrał na funkcję komendantki hufca phm. Katarzynę ANDRUSZKIEWICZ.

Zjazd Hufca ZHP Działdowo w dniu 2 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hufca phm. Andrzeja UMIŃSKIEGO.

Zjazd Hufca ZHP Ostróda w dniu 10 września 2011 r. wybrał na funkcję komendantki hufca hm. Jolantę RODZIEWICZ.

Zjazd Hufca ZHP Iława w dniu 17 września 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hufca phm. Macieja MARCINIAKA.

Zjazd Hufca ZHP Bartoszyce w dniu 24 września 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hufca phm. Jarosława GÓRALA.

Zjazd Hufca ZHP Morąg w dniu 7 października 2011 r. wybrał na funkcję komendantki phm. Sylwię KRUK.

Zjazd Hufca ZHP Biskupiec w dniu 8 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Krzysztofa KOWALSKIEGO.

Zjazd Hufca ZHP Nidzica w dniu 10 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Łukasza WÓJCIKA.


2.1.6. Chorągiew Zachodniopomorska

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Szczecin Dąbie w dniu 20 marca 2011 r. wybrał na funkcję komendantki hufca hm. Annę MISZCZAK.


3. Główna Kwatera ZHP

3.1. Zwolnienia

3.1.1. Zwalniam z funkcji kierownika Wydziału Promocji phm. Magdalenę SUCHAN – Chorągiew Łódzka.

3.1.2. Zwalniam z funkcji członka i wiceprzewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP hm. Krzysztofa MANISTĘ – Chorągiew Wielkopolska.

3.1.3. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Starszoharcerskiego phm. Piotra PIENIAKA – Chorągiew Łódzka.

3.1.4. Zwalniam z funkcji instruktora Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego phm. Tomasza RAATZA – Chorągiew Wielkopolska.

3.1.5. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Wędrowniczego phm. Macieja CZECHOWSKIEGO – Chorągiew Stołeczna.

3.1.6. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Wędrowniczego phm. Marka PIEGATA – Chorągiew Wielkopolska.

3.1.7. Zwalniam z funkcji członka zespołu ds. wdrożenia systemu pracy z kadrą


hm. Artura OŚKO – Chorągiew Opolska.

3.1.8. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii hm. Jacka KAFLOWSKIEGO – Chorągiew Opolska.

3.1.9. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii pwd. Jarosława MIAZGĘ – Chorągiew Opolska.

3.1.10. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii pwd. Janusza TOMASZEWSKIEGO – Chorągiew Stołeczna.

3.1.11. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii pwd. Karola WALKIEWICZA – Chorągiew Stołeczna.

3.1.12. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii pwd. Roberta MAJERA – Chorągiew Śląska.

3.1.13. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii pwd. Piotra WITCHENA – Chorągiew Śląska.

3.1.14. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii


phm. Mirosława KARCZMARCZYKA – Chorągiew Warmińsko-Mazurska.

3.1.15. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii pwd. Jacka MARCINIAKA – Chorągiew Ziemi Lubuskiej.

3.1.16. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii hm. Artura SARNOWSKIEGO – Chorągiew Gdańska.

3.1.17. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii


pwd. Andrzeja SAUTYCZA – Chorągiew Gdańska.

3.1.18. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii pwd. Patryka NOSZCZYKA – Chorągiew Dolnośląska.

3.1.19. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii pwd. Daniela DOBRIJAŁOWSKIEGO – Chorągiew Białostocka.

3.1.20. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii pwd. Andrzeja CHOROSZKIEWICZA – Chorągiew Białostocka.

3.1.21. Zwalniam z funkcji instruktora Biura GK ZHP phm. Agatę MICHALSKĄ - Chorągiew Mazowiecka.

3.1.22. Zwalniam z funkcji pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. osobowości prawnej


hm. Bogusława KOWALEWSKIEGO – Chorągiew Warmińsko-Mazurska.

3.1.23. Zwalniam z funkcji pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. wsparcia zarządzania


hm. Rafała BEDNARCZYKA – Chorągiew Stołeczna.

3.1.24. Zwalniam z funkcji instruktora Biura GK ZHP phm. Izabelę BINASIAK – Chorągiew Łódzka.

3.1.25. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Pozyskiwania Środków phm. Karola GZYLA – Chorągiew Stołeczna.

3.1.26. Zwalniam z funkcji szefa zespołu promocji wizualnej Wydziału Promocji pwd. Annę ROJEWSKĄ – Chorągiew Stołeczna.

3.1.27. Zwalniam z funkcji współpracownika zespołu promocji wizualnej Zuzannę PAWELEC – Chorągiew Stołeczna.

3.1.28. Zwalniam z funkcji szefa zespołu ds. analizy wizerunku hm. Pawła SMARDZA – Chorągiew Dolnośląska.

3.1.29. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Promocji phm. Pawła PRZYBYLSKIEGO – Chorągiew Dolnośląska.

3.1.30. Zwalniam z funkcji instruktorki ds. wizerunku oraz instruktorki Wydziału informacji pwd. Marię SZYMANOWSKĄ – Chorągiew Dolnośląska.

3.1.31. Zwalniam z funkcji instruktorki Wydziału Seniorów i Starszyzny hm. Jadwigę KOSAKOWSKĄ – Chorągiew Śląska.

3.1.32. Zwalniam z funkcji kierownika oraz instruktora Inspektoratu Drużyn Obronnych phm. Arkadiusza BOZIŃSKIEGO – Chorągiew Stołeczna.

3.1.33. Zwalniam z funkcji członków zespołu ds. wychowania:

- hm. Marcina CELIŃSKIEGO – Chorągiew Mazowiecka

- hm. Andrzeja GRABOWSKIEGO – Chorągiew Krakowska

- hm. Dariusza KLEPĘ – Chorągiew Dolnośląska

- hm. Krzysztofa KOŁODZIEJCZYKA – Chorągiew Dolnośląska

- hm. Piotra PAMUŁĘ – Chorągiew Dolnośląska

- hm. Hannę PIOTROWSKĄ – Chorągiew Gdańska

- hm. Ryszarda POLASZEWSKIEGO – Chorągiew Wielkopolska

- hm. Andrzeja STARSKIEGO – Chorągiew Stołeczna

- hm. Agnieszkę SZANECKĄ – Chorągiew Wielkopolska

- hm. Macieja WLAZŁO – Chorągiew Kielecka

- hm. Annę NOWAK – Chorągiew Krakowska

3.1.34. Zwalniam z funkcji kierownika Wydziału Strategii i Audytu phm. Pawła DOBOSZA – Chorągiew Stołeczna.

3.1.35. Zwalniam z funkcji pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. rozwoju liczebnego ZHP hm. Monikę HINC – Chorągiew Gdańska.

3.1.36. Zwalniam z funkcji członków zespołu ds. rozwoju liczebnego ZHP:

- hm. Agnieszkę OGROCKĄ-KLEPACZ – Chorągiew Śląska

- hm. Mariolę MARSZALEC – Chorągiew Gdańska

- hm. Sabinę SZUTA – Chorągiew Gdańska

- phm. Annę NOWAKOWSKĄ – Chorągiew Stołeczna

- pwd. Agatę GOTOWCZYC – Chorągiew Stołeczna

- pwd. Michała MOTYKĘ – Chorągiew Gdańska

3.1.37.Zwalniam z funkcji pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. współpracy międzynarodowej i organizacji harcerskich hm. Rafała BEDNARCZYKA – Chorągiew Stołeczna.


Serdecznie dziękuję Druhnom i Druhom za aktywność w pełnieniu służby. Życzę satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.
3.2. Mianowania

3.2.1. Mianuję na funkcję kierownika Wydziału Promocji phm. Karola GZYLA – Chorągiew Stołeczna.

3.2.2. Mianuję na funkcję instruktorki Wydziału Promocji phm. Agatę GRZYWACZ – Chorągiew Gdańska.

3.2.3. Mianuję na funkcję instruktora Wydziału Promocji phm. Wojciecha PUCHACZA – Chorągiew Stołeczna.

3.2.4. Mianuję na funkcję instruktora Wydziału Zagranicznego phm. Mirosława KARCZMARCZYKA – GK ZHP.

3.2.5. Mianuję na funkcję instruktorki zespołu wychowania patriotycznego


i obywatelskiego phm. Natalię GORGOL – Chorągiew Wielkopolska.

3.2.6. Mianuję na funkcję instruktorki zespołu wychowania patriotycznego


i obywatelskiego pwd. Weronikę CHRAPOŃSKĄ – Chorągiew Śląska.

3.2.7. Mianuję na funkcję instruktora zespołu wychowania patriotycznego


i obywatelskiego pwd. Michała SUSEK – Chorągiew Śląska.

3.2.8. Mianuję na funkcję członka zespołu ds. wdrożenia systemu pracy z kadrą


hm. Katarzynę SAWIAK – Chorągiew Łódzka.

3.2.9. Mianuję na funkcję instruktorki Wydziału Pozyskiwania Środków hm. Beatę MATYJASZCZYK – Chorągiew Gdańska.

3.2.10. Mianuję na funkcję kierownika Inspektoratu Drużyn Obronnych phm. Karola THIELA – Chorągiew Stołeczna.

3.2.11. Mianuję na funkcję zastępcy szefa Inspektoratu HSP phm. Michała CHUDZIKA – Chorągiew Mazowiecka.

3.2.12. Mianuję na funkcję zastępcy szefa Inspektoratu HSP pwd. Jakuba FIDĘ - Chorągiew Podkarpacka.

3.2.13. Mianuję na funkcję sekretarza Inspektoratu HSP pwd. Michała MOTYKĘ – Chorągiew Gdańska.


3.3. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

3.3.1. Rozwiązuję komendę Rajdu Grunwaldzkiego 2011 w składzie:

- hm. Paweł CHMIELEWSKI – GK ZHP – komendant

- hm. Maciej MŁYNARCZYK – Chorągiew Warmińsko-Mazurska – zastępca komendanta ds. programowych

- phm. Przemysław ZAWADZKI – Chorągiew Łódzka – zastępca komendanta ds. kontaktów zewnętrznych

- hm. Aleksandra WODZYŃSKA – Chorągiew Łódzka – członkini komendy.

3.3.2. Powołuję komendę Rajdu Grunwaldzkiego 2012 w składzie:

- hm. Paweł CHMIELEWSKI – GK ZHP – komendant rajdu

- hm. Maciej MŁYNARCZYK – Chorągiew Warmińsko-Mazurska – zastępca komendanta ds. programowych

- phm. Beata MALAJKA – Chorągiew Opolska – zastępczyni komendanta


ds. organizacyjnych

- pwd. Justyna SIKORSKA – GK ZHP – szef zespołu promocji i informacji oraz rzecznik prasowy rajdu

- phm. Krzysztof CHODZIAK – Chorągiew Wielkopolska – członek komendy.

3.3.3. Powołuję komendę Wędrowniczej Watry 2012 w składzie:

- pwd. Katarzyna ROŻEK – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – komendantka

- hm. Tomasz OWOC – Chorągiew Krakowska – zastępca komendanta ds. programowych

- phm. Anna KASPROWICZ – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych

- pwd. Maciej GRALAK – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – zastępca komendanta


ds. tras wędrówek.

3.3.4. Rozwiązuję komendę II Zlotu Kadry ZHP w składzie:

- hm. Jolanta KRECZMAŃSKA – GK ZHP – komendantka

- hm. Artur OŚKO – zastępca komendanta ds. organizacyjnych

- hm. Lucjan BRUDZYŃSKI – Chorągiew Gdańska – skarbnik zlotu

- hm. Jarosław SŁOMA – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – szef obsługi VIP

- hm. Joanna SKUPIŃSKA – Chorągiew Dolnośląska – instruktorka ds. programu

- phm. Hanna MUSUR – Chorągiew Dolnośląska - szefowa zespołu promocji

- phm. Anna REDEL – Chorągiew Stołeczna – członkini zespołu promocji.

3.3.5. Rozwiązuję komendę IV Zlotu Drużynowych w składzie:

- hm. Monika JURECKA – Chorągiew Wielkopolska – komendantka

- hm. Grażyna BARANOWSKA – Chorągiew Wielkopolska – zastępczyni ds. programowych

- phm. Agata MICHALSKA – Chorągiew Mazowiecka - zastępczyni ds. organizacyjnych - hm. Magdalena KACZMAREK – Chorągiew Wielkopolska – członkini komendy ds. drużynowych drużyn harcerskich

- pwd. Marta SKUPNIEWICZ – GK ZHP – członkini komendy ds. drużynowych drużyn starszoharcerskich

- phm. Tomasz KACZYŃSKI – Chorągiew Wielkopolska – członek komendy
ds. drużynowych drużyn wędrowniczych

- hm. Elżbieta OŚKO - Chorągiew Opolska – członkini komendy ds. drużynowych gromad zuchowych.

3.3.6. Rozwiązuję komendę Letniej Akcji Szkoleniowej 2011 w składzie:

- hm. Ryszard POLASZEWSKI - Chorągiew Wielkopolska - komendant

- hm. Lucyna CZECHOWSKA - Chorągiew Kujawsko-Pomorska – odpowiedzialna
za kursy dla dorosłych

- hm. Hanna RADZISZEWSKA - Chorągiew Łódzka – odpowiedzialna za konferencję instruktorską

- hm. Ewa SIDOR - Chorągiew Stołeczna – odpowiedzialna za kursy namiestników
i członków referatów

- hm. Jana ŚWINARSKA - Chorągiew Mazowiecka – odpowiedzialna za warsztaty doskonalące

- hm. Aleksandra ZIÓŁEK - Chorągiew Mazowiecka – odpowiedzialna za wsparcie kadry kształcącej

- hm. Rafał ZIÓŁEK - Chorągiew Mazowiecka – oboźny.

3.3.7. Rozwiązuję komendę II Zlotu Harcmistrzów w składzie:

- hm. Dorota CAŁKA – GK ZHP – komendantka

- hm. Ewa GĄSIOROWSKA – GK ZHP

- hm. Rafał KLEPACZ – Chorągiew Mazowiecka

- hm. Piotr NIWIŃSKI – Chorągiew Krakowska.

3.3.8. Rozwiązuję komendę Zlotu Akademików w składzie:

- pwd. Marceli RATAJCZAK – Chorągiew Wielkopolska - komendant

- pwd. Katarzyna ROŻEK – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – zastępczyni komendanta ds. programowych

- pwd. Jolanta BĄCZKIEWICZ – Chorągiew Wielkopolska - zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych

- pwd. Katarzyna DĄBEK – Chorągiew Wielkopolska - członkini komendy

- phm. Anna KASPROWICZ – Chorągiew Kujawsko-Pomorska - członkini komendy

- pwd. Piotr POPIEL – Chorągiew Kielecka - członek komendy.

3.3.9. Rozwiązuję komendę Wędrowniczej Watry 2011 w składzie:

- pwd. Tomasz PAWLISIAK – Chorągiew Śląska - komendant

- phm. Katarzyna PIKUŁA - Chorągiew Śląska – zastępczyni ds. programu

- pwd. Michał STYCZEŃ - Chorągiew Śląska - zastępca ds. organizacyjnych

- phm. Adrian KAPICA - Chorągiew Śląska - członek ds. tras

- pwd. Rafał BARTOSZEK - Chorągiew Śląska - członek ds. programu instruktorskiego.


3.5. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni.

3.5.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Justynie SIKORSKIEJ - GK ZHP, opiekun próby


hm. Jana ŚWINARSKA.
11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 30 września 2011 r.


i 15 października 2011 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
11.1.1. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Dolnośląska ZHP

Jarosław DUDA hm. Józefa KOWALSKAChorągiew Kielecka ZHP

hm. Anna KROPATSCH hm. Zbigniew KROPATSCH


Chorągiew Krakowska ZHP

hm. Piotr Marian MATYS


Chorągiew Łódzka ZHP

hm. Teresa GAJEKChorągiew Śląska ZHP

hm. Ewa GAWIŃSKA hm. Marcin RÓŻYCKI

hm. Andrzej LAKSA hm. Marek SKUCZEŃ

phm. Gabriela MIENTUS hm. Adrian STARONIEK

hm. Anna PORAJ

Chorągiew Wielkopolska ZHP

hm. Henryk BLIMEL hm. Marek JASIANEK

hm. Sławomira MADALIŃSKA hm. Ewa POLASZEWSKA
11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Dolnośląska ZHP

Ryszard GRAK Michał KASZTELANChorągiew Gdańska ZHP

hm. Artur GLEBKO hm. Aleksandra RYNKIEWICZ

hm. Radosław IWANIUK
Chorągiew Kielecka ZHP

hm. Longin KOZŁOWSKI hm. Stefan MAJ


Chorągiew Krakowska ZHP

hm. Maciej KŁACZYŃSKI


Chorągiew Łódzka ZHP

hm. Katarzyna KORDECKA hm. Jarosław URBAŃSKI

hm. Michał KORDECKI

Chorągiew Opolska ZHP

hm. Adam MAZGUŁA hm. Krzysztof PĘDZIWIATR

hm. Joanna MOSKAL hm. Elżbieta POJASEK- OŚKO

Chorągiew Stołeczna ZHP

hm. Anna Michalina GIENIUSZ hm. Ewa SIDOR

hm. Bronisław KLIMCZAK


Chorągiew Śląska ZHP

hm. Barbara RÓŻYCKAChorągiew Wielkopolska ZHP

hm. Magdalena DRÓTKOWSKA hm. Monika PAWLICKA-MĄDRY

hm. Dorota KINAL hm. Hanna SOTEK
11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Dolnośląska ZHP

phm. Patrycja DUNAL phm. Robert KOWALSKI

phm. Maciej JABŁOŃSKI
Chorągiew Gdańska ZHP

phm. Andrzej IGIELSKI phm. Wojciech MOKWA

phm. Piotr MICHAŁOWSKI

Chorągiew Kielecka ZHP

phm. Bogusław BILNICKI phm. Janusz MOSKALIK

phm. Janina GRZYBOWSKA phm. Małgorzata ZIĘBA-FEDYK

phm. Jerzy JANISZEWSKI


Chorągiew Krakowska ZHP

phm. Sławomir BOBER phm. Elżbieta NOWAK

phm. Marcin DZIUBA phm. Cezary PRZĘCZEK

phm. Marcin GŁOWA phm. Joanna SIEKANIEC

phm. Michał LESKI phm. Olga WĘGLOWSKA

Chorągiew Łódzka ZHP

phm. Katarzyna AMBROŻKIEWICZ phm. Michał KUBASIEWICZ

phm. Grzegorz CIEPIELEWSKI phm. Agnieszka OLEJNICZAK

phm. Justyna GOLITZ

phm. Magdalena KARP
Chorągiew Mazowiecka ZHP

phm. Grażyna BEDNARZAK phm. Aneta SKARUS

phm. Dariusz BIEDAK phm. Karol SKONECZNY

phm. Agnieszka JAKONIUK phm. Jarosław SOSZYŃSKI

phm. Małgorzata JAKUBOWSKA
Chorągiew Opolska ZHP

phm. Grażyna ORZECHOWSKA hm. Leszek SROKA

hm. Jerzy SOBCZUK
Chorągiew Stołeczna ZHP

hm. Piotr BUCZEK phm. Danuta RAKOWSKA

phm. Małgorzata BRACH phm. Piotr RYBARCZYK

phm. Michał JANKOWSKI phm. Joanna STEFANIAK

phm. Iwona JARZĘBAK phm. Marcin WASIELEWSKI

phm. Monika MARKSChorągiew Śląska ZHP

phm. Jarosław HERZYK phm. Janusz STECZ

phm. Wojciech MISZTELA phm. Anna SZYMAŃSKA

phm. Krzysztof RODZOCH phm. Mariusz ZEMCZAK


Chorągiew Wielkopolska ZHP

phm. Elżbieta GÓRSKA phm. Romana WASZAK

phm. Robert PRZYKUCKI
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP

phm. Krzysztof JUNDZIŁŁ phm. MARZANNA OŹMIŃSKA

Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
11.2. Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa

11.2.1. Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują:


Na wniosek Komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP:

- Edmund KACZMAREK – Starosta Jędrzejowa


Na wniosek Komendantka Chorągwi Krakowskiej ZHP:

- Urząd Miasta Nowego Sącza


Na wniosek Komendantki Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP:

- Stefan JASIŃSKI – właściciel i prezes zakładu STOLMAR s.c. z Kijewa Królewskiego

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim
Na wniosek Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP:

- Maciej ŚLIWERSKI – Wójt Gminy Jaktorów


Na wniosek Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP:

- Maria Stanisława PATEREK – emerytowany działacz społeczny z Krotoszyna

- Ryszard MANISTA – emeryt wojskowy z Krotoszyna.
11.2.2. Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymuje:
Na wniosek Komendantki Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP:

- Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Sławomir Kobusiński z Kijewa Królewskiego.


12. Odznaki Kadry Kształcącej

12.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

Przyznaję Odznakę Kadry Kształcącej w stopniu srebrnym z ważnością do dnia 23 października 2014 r. i nadaję numer odznaki SOKK/413/2011 hm. Tomaszowi LATOSZKOWI – Chorągiew Podkarpacka.


13. Inne

13.1. Przyznaję Odznakę Kadry Programowej w stopniu złotym i nadaję numer odznaki:

- hm. Tomaszowi OWOCOWI ZOKP/11/2011 – Chorągiew Krakowska.
13.2. Przedłużam do dnia 1 grudnia 2013 r. uprawnienia do prowadzenia prób na stopień harcmistrza Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Kieleckiej.
13.3. Podaję do wiadomości decyzje Kapituły Harcerskiego Znaku Spadochronowego przy Wydziale Specjalności GK ZHP o przyznaniu Harcerskiego Znaku Spadochronowego Druhnom i Druhom:

- phm. Wojciechowi LESZCZYŃSKIEMU – Chorągiew Kielecka – nr 1439

- phm. Maciejowi CICHOSZOWI – Chorągiew Łódzka – nr 1440

- ćwikowi Piotrowi ERTELTOWI – Chorągiew Krakowska – nr 1441

- Tomaszowi LEŚNIEWSKIEMU – Chorągiew Wielkopolska – nr 1442

- ks. phm. Ronaldowi KASOWSKIEMU – GK ZHP – nr 1443

- phm. Adamowi ZAWADZKIEMU – Chorągiew Mazowiecka – nr 1444

- pwd. Zbigniewowi DERKIEWICZOWI – Chorągiew Gdańska – nr 1445

- ćwikowi Bartoszowi WASILEWSKIEMU – Chorągiew Dolnośląska – nr 1446

- phm. Adamowi ZIÓŁKOWSKIEMU – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – nr 1447

- pionierce Małgorzacie GROCHOT – Chorągiew Krakowska – nr 1448

- odkrywcy Piotrowi DĄBROWSKIEMU – Chorągiew Mazowiecka – nr 1449

- odkrywcy Robertowi FĄFARZE – Chorągiew Kielecka – nr 1450

- odkrywcy Miłoszowi KORCZOWI – Chorągiew Wielkopolska – nr 1451

- pwd. Michałowi FIJAŁKOWSKIEMU – Chorągiew Krakowska – nr 1452

- pwd. Monice BARTOSZUK – Chorągiew Białostocka – nr 1453

- pwd. Maciejowi FIEDORCZUKOWI – Chorągiew Białostocka – nr 1454

- phm. Robertowi KUBICZKOWI – Chorągiew Krakowska – nr 1455

- pwd. Grzegorzowi CICHEMU – Chorągiew Śląska – nr 1456

- ćwikowi Pawłowi GRETKIEREWICZOWI – Chorągiew Zachodniopomorska – nr 1457

- HO Maciejowi ZAJĄCOWI – Chorągiew Zachodniopomorska – nr 1458

- ćwikowi Michałowi MAŁKIEWICZOWI – Chorągiew Stołeczna – nr 1459

- pwd. Karolinie WÓJTOWICZ – Chorągiew Krakowska – nr 1460

- HO Maciejowi HAJDUKOWI – Chorągiew Mazowiecka – nr 1461

- phm. Maciejowi RUTKOWSKIEMU – Chorągiew Ziemi Lubuskiej – nr 1462

- phm. Tomaszowi GŁASKOWI – Chorągiew Śląska – nr 1463

- HO Michałowi MATCZYŃSKIEMU – Chorągiew Śląska – nr 1464

- pionierce Annie JANUS – Chorągiew Mazowiecka – nr 1465.


13.4. Podaję do wiadomości aktualne składy Wydziałów Głównej Kwatery ZHP:
Wydział Badań i Analiz:

- phm. Piotr KOŁODZIEJCZYK – Chorągiew Stołeczna - kierownik


Biuro GK ZHP:

- pwd. Justyna SIKORSKA – GK ZHP – szef Biura

- hm. Adam CZETWERTYŃSKI – instruktor

- hm. Halina JANKOWSKA – GK ZHP - instruktorka

- phm. Aleksandra JONIEC-KUR – GK ZHP – instruktorka

- phm. Olga WESOŁOWSKA – Chorągiew Mazowiecka – instruktorka

- pwd. Justyna WILK – Chorągiew Mazowiecka – instruktorka

- hm. Czesław PRZYBYTEK – Chorągiew Krakowska – szef zespołu ds. spójności dokumentów.


Wydział ds. szczepów:

- hm. Andrzej GRABOWSKI – Chorągiew Krakowska – kierownik.


Wydział ds. wspierania nauczycieli:

- phm. Jolanta SZADKOWSKA – Chorągiew Zachodniopomorska – kierownik

- hm. Emilia NOWICKA – Chorągiew Warmińsko-Mazurska – członkini

- hm. Lucyna SZYPULSKA-KAMYK – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – członkini.

Wydział Finansowy:

- hm. Alicja TARKOWSKA – GK ZHP – zastępczyni głównej księgowej.


Wydział Harcerski:

- phm. Marta WRZOSEK – Chorągiew Stołeczna – kierownik

- phm. Martyna MĄDZIELEWSKA – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – członkini

- phm. Alicja OLESIEJUK – Chorągiew Stołeczna – członkini.


Wydział Nadzoru i Kontroli:

- hm. Jadwiga MARCINIAK – GK ZHP – kierownik

- hm. Wanda MENDE – GK ZHP – instruktorka.
Wydział Nieprzetartego Szlaku:

- hm. Dorota KOŁAKOWSKA – Chorągiew Dolnośląska – kierownik

- hm. Robert GUT – Chorągiew Kielecka – członek

- hm. Agnieszka NAWROCKA – Chorągiew Krakowska – członkini

- hm. Dorota NOWAK-MAŁEK – Chorągiew Kielecka – członkini

- hm. Andrzej ZIELONKA – Chorągiew Łódzka – członek.


Wydział Nowych Technologii:

- phm. Mikołaj OLSZEWSKI – Chorągiew Stołeczna – kierownik

- phm. Hanna MUSUR – Chorągiew Dolnośląska – zastępczyni kierownika

- phm. Michał MIERNIK – Chorągiew Kielecka – instruktor

- pwd. Bartosz MOŃKA – Chorągiew Dolnośląska – instruktor

- phm. Łukasz PIERZCHALSKI – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – instruktor

- pwd. Wojciech PŁOSKONKA – Chorągiew Stołeczna – instruktor

- pwd. Grzegorz WITKA – Chorągiew Warmińsko-Mazurska – instruktor.


Wydział Pozyskiwania Środków:

- hm. Paweł CHMIELEWSKI – GK ZHP – kierownik

- hm. Beata MATYJASZCZYK – Chorągiew Gdańska - instruktorka

- phm. Agata MICHALSKA – Chorągiew Mazowiecka – instruktorka.


Wydział Pracy z Kadrą:

- hm. Jolanta KRECZMAŃSKA – GK ZHP – kierownik Wydziału, przewodnicząca zespołu ds. wdrożenia systemu pracy z kadrą

- hm. Jana ŚWINARSKA – Chorągiew Mazowiecka – sekretarz, członkini Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP

- hm. Ryszard POLASZEWSKI – Chorągiew Wielkopolska - komendant CSI ZHP

- hm. Eliza GILEWSKA – Chorągiew Zachodniopomorska – zastępczyni komendanta CSI ZHP

- hm. Wiesław LASKOWSKI – Chorągiew Gdańska – zastępca komendanta CSI ZHP

- hm. Diana CICHOCKA – Chorągiew Zachodniopomorska – instruktorka CSI ZHP

- hm. Jakub CICHOCKI – Chorągiew Zachodniopomorska – instruktor CSI ZHP

- hm. Lucyna CZECHOWSKA – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – instruktorka CSI ZHP

- hm. Anna PORAJ – Chorągiew Śląska – instruktorka CSI ZHP

- hm. Ewa SIDOR – Chorągiew Stołeczna – instruktorka CSI ZHP

- hm. Dorota CAŁKA – GK ZHP – szef zespołu harcmistrzowskiego

- hm. Ewa GĄSIOROWSKA – GK ZHP – instruktorka zespołu harcmistrzowskiego

- hm. Andrzej GRABOWSKI – Chorągiew Krakowska – instruktor zespołu harcmistrzowskiego

- hm. Rafał KLEPACZ – Chorągiew Mazowiecka – instruktor zespołu harcmistrzowskiego

- hm. Piotr NIWIŃSKI – Chorągiew Krakowska – instruktor zespołu harcmistrzowskiego

- hm. Andrzej STARSKI – Chorągiew Stołeczna - instruktor zespołu harcmistrzowskiego

- hm. Michał WOJTYCZKA – Chorągiew Łódzka – instruktor zespołu harcmistrzowskiego

- hm. Anna PETERKO – Chorągiew Śląska – przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP

- hm. Hanna RADZISZEWSKA – Chorągiew Łódzka – wiceprzewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP

- hm. Grzegorz CAŁEK – Chorągiew Stołeczna – członek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP, redaktor naczelny „CZUWAJ”

- hm. Andrzej GRABOWSKI – Chorągiew Krakowska – członek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP

- hm. Wojciech GRZESIK – Chorągiew Kielecka – członek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP

- hm. Piotr PROKOP – Chorągiew Kielecka – członek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP

- hm. Marta BRULIKOWSKA-POLIT – Chorągiew Łódzka – członkini zespołu ds. wdrożenia systemu pracy z kadrą

- hm. Tomasz KACZOROWSKI – Chorągiew Stołeczna – członek zespołu ds. wdrożenia systemu pracy z kadrą

- hm. Katarzyna SAWIAK – Chorągiew Łódzka – członkini zespołu ds. wdrożenia systemu pracy z kadrą

- hm. Dariusz SUPEŁ – Chorągiew Łódzka – członek zespołu ds. wdrożenia systemu pracy z kadrą.


Wydział Programowy:

- hm. Emilia KULCZYK-PRUS – Chorągiew Stołeczna - kierownik

- hm. Paweł CHMIELEWSKI – GK ZHP – instruktor

- hm. Tomasz FLISZKIEWICZ – Chorągiew Mazowiecka – instruktor

- hm. Lucjan KUPCZAK – Chorągiew Stołeczna – instruktor

- ks. phm. Rafał ŁASKAWSKI – Chorągiew Stołeczna – szef zespołu wychowania duchowego i religijnego

- phm. Agnieszka JABŁOŃSKA-BUCHLA – Chorągiew Wielkopolska – członkini zespołu wychowania duchowego i religijnego

- hm. Jolanta ŁABA – GK ZHP - członkini zespołu wychowania duchowego i religijnego

- hm. Zdzisław SAWIŃSKI – Chorągiew Podkarpacka - członek zespołu wychowania duchowego i religijnego

- ks. hm. Janusz STROJNY – Chorągiew Stołeczna - członek zespołu wychowania duchowego i religijnego

- phm. Teresa ZAWADZKA – Chorągiew Stołeczna - członkini zespołu wychowania duchowego i religijnego

- hm. Maciej MŁYNARCZYK – Chorągiew Warmińsko-Mazurska – szef zespołu wychowania patriotycznego i obywatelskiego

- pwd. Weronika CHRAPOŃSKA – Chorągiew Śląska - członkini zespołu wychowania patriotycznego i obywatelskiego

- phm. Natalia GORGOL – Chorągiew Wielkopolska – członkini zespołu wychowania patriotycznego i obywatelskiego

- pwd. Anna NARLOCH – Chorągiew Opolska – członkini zespołu wychowania patriotycznego i obywatelskiego

- pwd. Michał SUSEK – Chorągiew Śląska – członek zespołu wychowania patriotycznego i obywatelskiego

- pwd. Aleksandra WOŁOSZYN – Chorągiew Lubelska - członkini zespołu wychowania patriotycznego i obywatelskiego

- pwd. Magdalena NOSZCZYK – GK ZHP – szef zespołu wychowania ekologicznego.


Wydział Promocji:

- phm. Karol GZYL – Chorągiew Stołeczna – kierownik

- phm. Arkadiusz BOJARUN – Chorągiew Zachodniopomorska – instruktor

- phm. Agata GRZYWACZ – Chorągiew Gdańska - instruktorka

- pwd. Marta LIPSKA – GK ZHP – instruktorka

- phm. Michał PIOTROWSKI – Chorągiew Stołeczna – instruktor

- phm. Wojciech PUCHACZ – Chorągiew Stołeczna - instruktor

- phm. Magdalena SUCHAN – Chorągiew Łódzka – instruktorka

- phm. Bartosz BEDNARCZYK – Chorągiew Mazowiecka – szef zespołu radio.zhp.pl, instruktor

- phm. Dorota KURPIOS – Chorągiew Kielecka - szefowa serwisu www.regiony.zhp.pl

- phm. Maciej KIERES – Chorągiew Dolnośląska - szef zespołu serwis filmowy.
Wydział Seniorów i Starszyzny:

- hm. Zbigniew POŁUDNIKIEWICZ – kierownik

- hm. Stefan ROMANOWSKI – zastępca kierownika

- hm. Jadwiga KOWALIK – zastępczyni kierownika ds. programowych

- hm. Teresa TARKOWSKA-DUDEK – zastępczyni kierownika ds. zagranicznych

- hm. Irena PAWLETKO – członkini

- hm. Krzysztof WITKOWSKI – członek

- hm. Władysław SETNIEWSKI – członek

- hm. Sylwester GLAPIAK – członek.
Wydział Specjalności:

- phm. Piotr STANISŁAWSKI – Chorągiew Stołeczna – kierownik

- hm. Czesław PRZYBYTEK – Chorągiew Krakowska – zastępca kierownika

- phm. Anna MAZURCZAK – Chorągiew Wielkopolska – szef HSR

- pwd. Piotr ŁEŚKO – Chorągiew Opolska – szef Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego

- phm. Dariusz KOSAKOWSKI – Chorągiew Opolska – zastępca szefa Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego

- phm. Beata MALAJKA – Chorągiew Opolska – członkini Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego

- hm. Rafał RANIOWSKI – Chorągiew Zachodniopomorska – szef Inspektoratu Harcerskich Drużyn Konnych

- hm. Maciej GRZEMSKI – Chorągiew Warmińsko-Mazurska – zastępca szefa Inspektoratu Harcerskich Drużyn Konnych

- phm. Karol THIEL – Chorągiew Stołeczna – szef Inspektoratu Drużyn Obronnych

- phm. Maciej NOWAK – Chorągiew Śląska – członek Inspektoratu Drużyn Obronnych

- pwd. Daniel SAKRA – Chorągiew Warmińsko-Mazurska – członek Inspektoratu Drużyn Obronnych

- pwd. Michał SADOWSKI – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – członek kierownictwa Drużyn Wodnych i Żeglarskich

- phm. Maciej PALKA – Chorągiew Śląska – członek kierownictwa Drużyn Wodnych i Żeglarskich

- phm. Piotr STANISŁAWSKI – Chorągiew Mazowiecka – szef radiostacji centralnej SP5ZHP

- pwd. Samanta NAWROCKA – Chorągiew Śląska – szef Harcerskiej Sekcji Spadochronowej

- hm. Czesław PRZYBYTEK – Chorągiew Krakowska – szef Inspektoratu Drużyn Lotniczych

- phm. Michał MICHALSKI – GK ZHP – szef Inspektoratu Harcerskiej Służby Porządkowej

- phm. Michał CHUDZIK – Chorągiew Mazowiecka – zastępca szefa Inspektoratu HSP

- pwd. Jakub FIDA - Chorągiew Podkarpacka – zastępca szefa Inspektoratu HSP

- pwd. Michał MOTYKA – Chorągiew Gdańska – sekretarz Inspektoratu HSP

- hm. Henryk KARWOWSKI – Chorągiew Białostocka - naczelnik Poczt Harcerskich

- phm. Maciej PIETRASZCZYK – Chorągiew Stołeczna – szef Inspektoratu Harcerskiej Służby Granicznej/Harcerskiej Służby Ruchu Drogowego

- hm. Marek JEDYNAK – Chorągiew Kielecka – przewodniczący Kapituły Harcerskiego Znaku Spadochronowego

- hm. Czesław PRZYBYTEK – Chorągiew Krakowska – przewodniczący Kapituły Harcerskiego Znaku Balonowego.

- phm. Teresa PIOTROWSKA – Chorągiew Gdańska – szefowa Inspektoratu Drużyn Pożarniczych


Wydział Starszoharcerski:

- phm. Gracja BOBER – Chorągiew Dolnośląska – kierownik

- phm. Adam PIETRZAK – Chorągiew Mazowiecka – członek

- pwd. Marta SKUPNIEWICZ – GK ZHP – członkini

- phm. Małgorzata ZAŁUSKA – Chorągiew Mazowiecka – członkini.
Wydział Strategii:

- hm. Dawid PAWŁOWSKI – Chorągiew Stołeczna – kierownik.


Wydział Systemów Informatycznych:

- hm. Jacek KAFLOWSKI – Chorągiew Opolska – kierownik

- hm. Artur SARNOWSKI – Chorągiew Gdańska – zastępca kierownika

- pwd. Jarosław MIAZGA – Chorągiew Opolska – instruktor

- phm. Sergiusz PAPUGA – Chorągiew Łódzka – instruktor

- phm. Jan SZCZEPANIK – Chorągiew Opolska – instruktor

- hm. Piotr WITTCHEN – Chorągiew Śląska – instruktor

- hm. Aleksandra WODZYŃSKA – Chorągiew Łódzka – instruktorka.


Wydział Wędrowniczy:

- hm. Ewa SIDOR – Chorągiew Stołeczna – kierownik

- phm. Mateusz CEBULA – Chorągiew Podkarpacka – członek

- hm. Julian DĄBROWSKI – Chorągiew Wielkopolska – członek

- phm. Agata LUŚTYK – Chorągiew Mazowiecka – członkini

- phm. Mariusz SŁABICKI – Chorągiew Dolnośląska – członek

- phm. Olga WESOŁOWSKA – Chorągiew Mazowiecka – członkini

- hm. Tomasz OWOC – Chorągiew Krakowska – szef zespołu akademickiego w Wydziale Wędrowniczym.


Wydział Zagraniczny:

- hm. Rafał BEDNARCZYK – Chorągiew Stołeczna – komisarz zagraniczny,

- hm. Inga RUSIN – Chorągiew Wielkopolska – komisarka zagraniczna

- hm. Teresa TARKOWSKA-DUDEK – Chorągiew Krakowska - sekretarz zagraniczna ds. ISGF

- hm. Ewa LACHIEWICZ-WALIŃSKA – Chorągiew Stołeczna – kierownik

- phm. Agnieszka SENK – Chorągiew Stołeczna – instruktorka ds. ICCG

- phm. Michał SENK – Chorągiew Stołeczna – instruktor ds. ICCS

- hm. Paulina GAJOWNIK – Chorągiew Stołeczna – szef zespołu ds. Europy Wschodniej i Kaukazu

- phm. Piotr MIARA – Chorągiew Wielkopolska – szef zespołu ds. organizacji niemieckojęzycznych

- hm. Agnieszka POSPISZYL – Chorągiew Dolnośląska – kierownik zespołu ds. Europy Środkowej

- hm. Katarzyna SOBIESZCZAŃSKA – Chorągiew Dolnośląska – kierownik zespołu ds. współpracy z harcerstwem polskim za granicą

- hm. Halina JANKOWSKA – Chorągiew Stołeczna – instruktorka zespołu ds. współpracy z harcerstwem polskim za granicą

- hm. Aleksandra WIŚNIEWSKA – Chorągiew Krakowska – szef zespołu ds. wspierania współpracy międzynarodowej w hufcach i chorągwiach

- phm. Hubert MIKA – Chorągiew Stołeczna – koordynator JOTI

- pwd. Wojciech PŁOSKONKA – Chorągiew Stołeczna – zastępca koordynatora JOTI

- phm. Hanna MUSUR – Chorągiew Dolnośląska – członkini zespołu JOTI

- phm. Maciej GRUNT – Chorągiew Zachodniopomorska – instruktor

- phm. Mirosław KARCZMARCZYK – GK ZHP – instruktor.


Wydział Zuchowy:

- phm. Joanna STEFANIAK – Chorągiew Stołeczna - kierownik

- hm. Jana ŚWINARSKA – Chorągiew Mazowiecka - członkini

- phm. Magdalena WIKTORSKA-CHOJCAN – Chorągiew Dolnośląska - członkini

- phm. Anna WITTENBERG – Chorągiew Stołeczna – członkini.

13.5. Podaję do wiadomości aktualny skład zespołu Muzeum Harcerstwa:


- hm. Katarzyna TRACZYK – GK ZHP – dyrektor

- hm. Anna RADZIEJOWSKA-HILCHEN – GK ZHP - zastępczyni dyrektora

- phm. Paweł BEZAK – Chorągiew Łódzka – instruktor

- hm. Andrzej BORODZIK – GK ZHP – instruktor

- hm. Dariusz CACEK – Chorągiew Stołeczna – instruktor

- hm. Jakub CZARKOWSKI – Chorągiew Stołeczna – instruktor

- phm. Kaja DRĄG – Chorągiew Łódzka – instruktorka

- phm. Anna JAWORSKA – Chorągiew Stołeczna – instruktorka

- phm. Wanda JARCZYK-CZEKALSKA – Chorągiew Stołeczna – instruktorka

- hm. Małgorzata JAROSIŃSKA – Chorągiew Podkarpacka – instruktorka

- hm. Ewa JÓŹWIAK – Chorągiew Kujawsko-Pomorska – instruktorka

- hm. Agnieszka KAZEK – Chorągiew Łódzka – instruktorka

- hm. Krzysztof KOŁODZIEJCZYK – Chorągiew Dolnośląska – instruktor

- hm. Halina PŁOCHA – Chorągiew Warmińsko – Mazurska – instruktorka

- hm. Marek SKRZYDLEWSKI – Chorągiew Łódzka – instruktor

- hm. Julia TAZBIR – GK ZHP – instruktorka

- hm. Stanisław TRACZYK – GK ZHP – instruktor

- phm. Justyna TWOREK-HERNIK – Chorągiew Stołeczna – instruktorka

- hm. Teresa WILSKA – GK ZHP – instruktorka
14. Sprostowania

14.1. W rozkazie Naczelnika ZHP L. 8/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. w pkt. 3.5.1. błędnie podano dotychczasowy stopień oraz otwarcie próby na kolejny stopień instruktorski:

Jest:

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP otwieram próbę na stopień harcmistrzyni phm. Marcie SKUPNIEWICZ - GK ZHP, opiekun próby hm. Ewa GĄSIOROWSKA.


Powinno być:

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Marcie SKUPNIEWICZ - GK ZHP, opiekun próby hm. Ewa GĄSIOROWSKA.


14.2. W rozkazie Naczelnika ZHP L. 10/2011 z dnia 23 września 2011 r. w pkt. 13.1. błędnie podano nazwisko instruktora, któremu przyznana została Odznaka Kadry Programowej w stopniu złotym:

Jest:


- hm. Grzegorzowi CAŁCE ZOKP/10/2011 – Chorągiew Stołeczna

Powinno być:- hm. Grzegorzowi CAŁKOWI ZOKP/10/2011 – Chorągiew Stołeczna.
Za pomyłki serdecznie przepraszam.


Czuwaj!
hm. Małgorzata Sinica


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna