Nadanie sztandaru szkole podstawowej w kamionce małej „Przeszłość można medytować, przyszłość trzeba tworzyć”Pobieranie 15.99 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.99 Kb.
NADANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ
Przeszłość można medytować, przyszłość trzeba tworzyć” takie motto przyświecało obchodom jubileuszu 120 lecia powstania naszej szkoły.

Aby stało się zadość medytacji nad przeszłością, którą trzeba znać, i o której trzeba pamiętać nasza szkoła od ponad roku przygotowywała się do uczczenia 120 rocznicy powstania szkoły. Szukaliśmy więc starych dokumentów potwierdzających i przybliżających historię naszej szkoły, pamiątek, fotografii. Wertowaliśmy stronice starej szkolnej Kroniki, zbieraliśmy wspomnienia starszych osób o tym jak w tej szkole było w przeszłości. To wszystko pozwoliło nam znacznie pogłębić wiedzę o naszych korzeniach, zrozumieć znaczenie oświaty dla rozwoju tego środowiska.

W czerwcu 2007 roku złożyliśmy zamówienie na sztandar u Siostry zakonnej Bogumiły Jabruckiej (Karmelitanki) w Czernej k/Krakowa. Od tej pory życie szkoły skupiało się wokół przygotowań do obchodów jubileuszu 120 lecia powstania i nadania sztandaru.

Aż wreszcie nadszedł ten moment. 4 czerwca 2008 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość nadania sztandaru. Świętowanie rozpoczęto Mszą Świętą, podczas której ks. Prałat Ryszard Stasik poświęcił sztandar. W pięknej homilii ks. dziekan przypomniał osobę patrona szkoły Jana Matejki, podkreślił jego pracowitość, wielkość i zasługi dla Ojczyzny. Wielkość wykuwa się solidną pracą i tę właśnie wielkość każdy musi wypracować sobie sam – tymi słowami ks. Prałat zwrócił się do młodzieży. Nawiązując do przesłania zawartego na sztandarze: Bóg, Honor i Ojczyzna ks. dziekan skierował słowa pouczenia do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Po Mszy św. przemaszerowaliśmy przed szkołę. Na czele szli rodzice: panie Edyta Krawczyk i Maria Jonik oraz pan Mariusz Łącki, którzy nieśli sztandar, za nimi uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz wielu zacnych gości. Na chwilę zatrzymaliśmy się przed szkołą gdzie odbył się pokaz akrobacji lotniczych w wykonaniu absolwenta Romana Filipka. Następnie dyrektor szkoły Wanda Chochlińska powitała wszystkich gości zgromadzonych w pięknie odnowionej sali świetlicy. Na uroczystość przybyli:


Przedstawiciele władz oświatowych: wicekurator Andrzej Markiewicz, dyrektor Delegatury KO w Nowym Sączu Stanisław Szudek, starszy wizytator KO w Limanowej Teresa Szczurowska,

Posłowie na Sejm RP: Wiesław Janczyk i Bronisław Dutka,

Ks. dziekan Ryszard Stasik, ks. proboszcz Stanisław Węgrzyn, ks. Marian Czech (absolwent), ks. Tadeusz Skura (był proboszcz Kamionki Małej),

Radni Województwa Małopolskiego: Urszula Nowogórska, Grzegorz Biedroń,

Wicestarosta Powiatu Limanowskiego Franciszek Dziedzina, Przewodniczący Rady Powiatu Jacenty Musiał, Członkowie Zarządu: Bolesław Żaba i Stanisław Piegza, radna Powiatu Jolanta Grzegorzek,

Wójt Gminy Laskowa Stanisława Niebylska, Radni Gminy Laskowa: Piotr Stach – przewodniczący Rady, Zofia Bukowiec – radna z Kamionki Małej i jednocześnie sołtys tej wsi, Maciej Błaż – radny z Kamionki Małej, Ewa Pajor, Roman Kogutowicz, Paweł Michura, Stanisław Zelek, Krzysztof Sajdak, Maria Krzyżak, Czesław Zelek oraz sołtysi wsi z terenu gminy Laskowa i Rada Sołecka wsi Kamionka Mała,

Dyrektorzy szkół: Maria Woźniak, Bożena Szpiech, Elżbieta Pajor Agata Greń, Maria Drożdż, Stanisław Uryga, Marta Kogutowicz, Elżbieta Sabik,

Kierownicy jednostek organizacyjnych: Halina Potoniec (GOPS), Bożena Chełmecka (GZOSiP)

Były wieloletni wójt Marian Hebda, przedstawiciel RZGW z Limanowej Zbigniew Kawalec, sponsorzy uroczystości sztandarowej, przedstawiciele firm i instytucji, z którymi szkoła współpracuje,

Emerytowani i byli nauczyciele: Jan Młynarczyk – wieloletni dyrektor szkoły, Maria Młynarczyk, Dominika Błaż, Zofia Orzeł, Rozalia Orzeł, Teresa Sobol, Maria Dudek, Anna Filipek, Anna Szewczyk, Julian Franczyk, Katarzyna Stach oraz pracownicy obsługi szkoły,

Absolwenci, między innymi: Jan Olszewski z małżonką Zofią, Katarzyna Pławecka, Wincenty Kołodziej, Katarzyna Stach, Barbara i Krzysztof Czechowie i inni oraz rodzice w przeszłości pełniący funkcje społeczne w szkole.
Po powitaniu gości dyrektor szkoły zapowiedziała przekazanie sztandaru. Tę część uroczystości poprowadziła nauczycielka Aneta Majda. Rodzice wprowadzili uroczyście sztandar na salę, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego przekazali sztandar dyrektorowi szkoły, a następnie pani dyrektor wręczyła sztandar uczniom. W imieniu uczniów sztandar przejął poczet w składzie: Ewelina Zelek, Lucyna Marcisz, Dawid Poręba. Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły obiecując, że pod tym znakiem będą się solidnie uczyć i pracować a przewodniczący SU Dawid Stach podziękował za ten dar. Wójt Gminy pani inż. Stanisława Niebylska odczytała Akt Nadania Sztandaru.

Po złożeniu przyrzeczenia sztandar został wyprowadzony z sali a pani dyrektor zapoznała zgromadzonych z historią jego powstania i symboliką na nim umieszczoną. Przedstawiła też zgromadzonym gościom osobę siostry zakonnej Bogumiły Jabruckiej, która ten sztandar uszyła ale nie mogła przybyć na uroczystość. Przysłała życzenia i gratulacje dla szkoły, zapewnienie o modlitwie i pozdrowienia dla wszystkich uczestników uroczystości. Dyrektor szkoły wręczyła podziękowania fundatorom sztandaru i sponsorom uroczystości jubileuszowej, którymi są: rodzice uczniów tej szkoły, mieszkańcy wsi Kamionka Mała, ks. Stanisław Węgrzyn, Państwo Ewa i Piotr Pajorowie, Firma Usługowa Czesław Stach, PGNiG S.A. Gazownia Jasielska, Sieć Handlowa Delikatesy Centrum, Sklep Logotex, FHU Dimarco z Iwkowej, TU na Życie S.A. FinLife.

Następnie odczytała historię szkoły, która z racji tego, że szkoła ma 120 lat była dość długa. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, przedstawili scenkę z życia patrona Jana Matejki pt. „Stańczyk” i wykonali krakowiaczka. W przedstawieniu historii szkoły wykorzystano fragmenty Kroniki szkolnej, która liczy sobie 115 lat.

Po części artystycznej przyszła pora na podziękowania tym wszystkim, którzy w przeszłości dalszej i całkiem bliskiej zrobili dla szkoły dużo dobrego:  • Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie, jego pracownikom, radnym wojewódzkim za przychylność w realizacji projektu „Adaptacja i doposażenie pomieszczeń na świetlicę wiejską w Kamionce Małej”, dzięki któremu wieś pozyskała pięknie urządzone miejsce do celów sportowo – rozrywkowych (świetlica i kawiarenka internetowa wyposażona w 7 stanowisk komputerowych) a szkoła w godzinach swej pracy ma świetlicę i stołówkę oraz zaopatrzona została w studnię głębinową.

  • Radzie Gminy Laskowa za wykazanie dobrej woli w realizacji tego przedsięwzięcia i zwiększenie środków finansowych na wymagany wkład własny.

  • Pani wójt Stanisławie Niebylskiej, panu sekretarzowi Wacławowi Zoń za konsekwentne realizowanie tego projektu jak również przychylność w innych inwestycjach (remontach) szkolnych.

  • Pani sołtys Zofii Bukowiec, radnemu Maciejowi Błaż, Radzie Sołeckiej wsi Kamionka Mała, za udzieloną pomoc i wsparcie w przygotowaniach do uroczystości, przekazane środki finansowe na okno do kuchni, kostkę brukową na chodnik do szkoły.

  • Firmie Monolit (pana Stanisława Zawady) za szybkie, solidne wykonanie remontu pomieszczeń świetlicowych, Firmie Usługowej Czesław Stach za dobrą współpracę i remont części szkoły.

  • Szczególne słowa podziękowania skierowane też zostały do wieloletniego emerytowanego dyrektora szkoły Jana Małynarczyka, za którego kadencji wybudowany został obecny budynek szkolny oraz wszystkich wieloletnich nauczycieli tej szkoły.

Z kolei przybyli Goście składali szkole gratulacje i życzenia, wręczali pamiątkowe listy oraz prezenty (książki, albumy, kronikę, portret Papieża, sprzęt sportowy). Nie wszyscy zaproszeni goście mogli wziąć udział w tym świętowaniu; wielu z nich przysłało gratulacje i życzenia, m. in. senator Stanisław Kogut, Jan Winter – Honorowy Obywatel Gminy, Marszałek Marek Nawara oraz inni goście.

Po zakończonej części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkali się przy stole, gdzie mogli podzielić się wrażeniami i powspominać. Dzieci w strojach ludowych wręczały wszystkim gościom foldery i pamiątkowe badziki. Świętowanie zakończył wpis do księgi pamiątkowej szkoły, poprzedzony zwiedzaniem wystawy rzeźb pana Jana Olszewskiego, podziwianiem pięknie wykonanej drewnianej żaglówki, oglądaniem ręcznie wykonanych koronek Katarzyny Pacułt i pamiątek szkolnych.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna