Nadleśnictwo BiałogardPobieranie 42.59 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar42.59 Kb.


Nadleśnictwo BiałogardBiałogard 17 lipca 2012 r.

S.A.4-2710-8/12


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Nadleśnictwo Białogard zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje o wynikach przeprowadzonego postępowania przetargowego nieograniczonego w dniu 04.07.2012 r. na „Przebudowę dróg leśnych D-222 na długości 1,77 km oraz D-31 i D-32 na długości 2,22 km w leśnictwie Biała Góra”. została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:


a) w części I „Przebudowa drogi leśnej D-222 na dług. 1,77 km w leśnictwie Biała Góra – Firma „GURAZDA” Beata Gurazda, ul. Węgorzewska 30, 76-004 Sianów, za cenę 691 144,26 zł brutto;

b) w części II „Przebudowa dróg leśnych D-31 i D-32 na dług. 2,22 km w leśnictwie Biała Góra – Firma „GURAZDA” Beata Gurazda, ul. Węgorzewska 30, 76-004 Sianów, za cenę 681 849,77 zł brutto;

Oferta jest ważna, spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ i nie podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami.

Jednocześnie informuję, że do przetargu przystąpiło ośmiu Wykonawców.
Komisja przetargowa dokonała oceny ofert na podstawie ceny (cena netto + podatek VAT)– 100% znaczenia, posługując się wzorem Pc = [(Cn : Co) x 100] x 100%:

CN – cena najniższa,

CO – cena danego oferenta.

Zbiorcze zestawienie ofert przedstawia się następująco:
a) zbiorcze zestawienie ofert – część I:

Numer oferty

NAZWA I ADRES OFERENTA

Wartość przedmiotu zamówienia

zł (brutto)ILOŚĆ PUNKTÓW

1.

STAN-LED Usługi Budowlane

i Kolejowe Stanisław Leder

ul. Pierwszej Brygady 35

73-110 Stargard Szczeciński1 013 758,51

OFERTA ODRZUCONA

2.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków


740 816,72

93,29 pkt

3.

„POL-DRÓG Białogard” S.A.

ul. Szosa Połczyńska 57

78-200 Białogard


715 231,57

OFERTA ODRZUCONA

4.

Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjnych i Budowlanych

„INFRABUD”

mgr inż. Janusz Kłosowski

ul. Zwycięstwa 16

75-033 Koszalin479 699,94

OFERTA ODRZUCONA

5.

ZUBWIT MĘTLOWIE

Cezary Mętel i Dariusz Mętel

ul. Wojska Polskiego 7

72-315 Resko779 691,12

88,64 pkt

6.

Firma „GURAZDA”

Beata Gurazda

ul. Węgorzewska 30

76-004 Sianów691 144,26

100 pkt

7.

Firma „GURAZDA”

Leszek Gurazda

ul. Węgorzewska 30

76-004 Sianów748 576,94

OFERTA ODRZUCONA

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„EKO-TRANS”

Adam Kołodziejczyk

ul. Akademicka 13/6

75-337 Koszalin


713 710,42

96,84 pktb) zbiorcze zestawienie ofert – część II:

Numer oferty

NAZWA I ADRES OFERENTA

Wartość przedmiotu zamówienia

zł (brutto)ILOŚĆ PUNKTÓW

1.

STAN-LED Usługi Budowlane

i Kolejowe Stanisław Leder

ul. Pierwszej Brygady 35

73-110 Stargard Szczeciński1 011 064,10

OFERTA ODRZUCONA

2.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków


760 603,62

89,65 pkt

3.

„POL-DRÓG Białogard” S.A.

ul. Szosa Połczyńska 57

78-200 Białogard


707 493,61

OFERTA ODRZUCONA

4.

Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjnych i Budowlanych

„INFRABUD”

mgr inż. Janusz Kłosowski

ul. Zwycięstwa 16

75-033 Koszalin504 300,09

OFERTA ODRZUCONA

5.

ZUBWIT MĘTLOWIE

Cezary Mętel i Dariusz Mętel

ul. Wojska Polskiego 7

72-315 Resko822 188,49

82,93 pkt

6.

Firma „GURAZDA”

Beata Gurazda

ul. Węgorzewska 30

76-004 Sianów681 849,77

100 pkt

7.

Firma „GURAZDA”

Leszek Gurazda

ul. Węgorzewska 30

76-004 Sianów780 113,83

OFERTA ODRZUCONA

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„EKO-TRANS”

Adam Kołodziejczyk

ul. Akademicka 13/6

75-337 Koszalin


725 351,53

94,00 pkt

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia się o odrzuceniu ofert następujących ofert (dot. części I II):

1. Oferta nr 1 złożona przez: STAN-LED Usługi Budowlane i Kolejowe Stanisław Leder, ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją, zawartą w art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień Publicznych dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami – Zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ.Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wymagał w pkt. 19.3 SIWZ, aby kosztorys ofertowy wypełnić w wersji szczegółowej z podaniem norm oraz cen jednostkowych zawierających zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu. Wykonawca tego wymogu nie dopełnił ponieważ załączył do oferty kosztorys uproszczony.2. Oferta nr 3 złożona przez: „POL-DRÓG Białogard” S.A. ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją, zawartą w art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień Publicznych dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami – Zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ.Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wymagał w pkt. 19 SIWZ, aby pozycje kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do złożonej oferty przez Wykonawcę, były zgodne z pozycjami kosztorysu ofertowego „ślepego”, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca zmieniając normy będące składową poszczególnych pozycji przedmiaru nie spełnił warunków zawartych w SIWZ.3. oferta nr 4 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” mgr inż. Janusz Kłosowski ul. Zwycięstwa 16, 75-033 Koszalin

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją, zawartą w art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień Publicznych dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami – Zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ.Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wymagał w pkt. 19 SIWZ, aby pozycje kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do złożonej oferty przez Wykonawcę, były zgodne z pozycjami kosztorysu ofertowego „ślepego”, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca powyższego wymogu nie dopełnił zmieniając w części I i II kosztorysu ofertowego w poz. 1, 21, 22, 23 normy i podstawy wyceny robót.4. oferta nr 7 złożona przez: Firma „GURAZDA” Leszek Gurazda, ul. Węgorzewska 30, 76-004 Sianów

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją, zawartą w art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień Publicznych dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami – Zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ.Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wymagał w pkt. 19.3 SIWZ, aby kosztorys ofertowy wypełnić w wersji szczegółowej z podaniem norm oraz cen jednostkowych zawierających zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu. Brakujące w ofercie zbiorcze zestawienie robocizny, nie jest dokumentem, który można uzupełnić zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w czasie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.N
www.lasy.gov.pl


adleśnictwo Białogard, ul. Koszalińska 3, 78-200 Białogard

tel.: +48 94 312 11 12, fax: +48 94 312 11 15, e-mail: bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna