Najnowsza historia szkołYPobieranie 36.9 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar36.9 Kb.
NAJNOWSZA HISTORIA SZKOŁY
Historia naszej szkoły już w nowym budynku rozpoczyna się 24 września 1972 r., kiedy to w godzinach popołudniowych w Jaszowcu odbył się od dawna oczekiwany przez dzieci, nauczycieli i rodziców moment podpisania umowy fundacyjnej budowy szkoły klimatycznej w Ustroniu.

Wszystkich ucieszyło zobowiązanie oddania nowej szkoły do użytku w 1975 r. Akt fundacyjny podpisali gen. Jerzy Ziętek, Jerzy Kucharski - dyrektor Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, ówczesny dyrektor szkoły Bogusław Binek oraz gospodarze powiatów: cieszyńskiego, rybnickiego i wodzisławskiego. Cztery lata w oczekiwaniu na nową szkołę upłynęły szybko i mimo trudnych warunków lokalowych, ciasnoty starego budynku i jego złego już stanu technicznego, był to czas wytężonej pracy, czas obfitujący w sukcesy uczniów i nauczycieli. To właśnie w tym czasie przy Szkole Podstawowej Nr 2 powstaje Ognisko Pracy Pozaszkolnej, po laury sięga chór szkolny założony i prowadzony przez Mariana Żyłę. Corocznie bierzemy udział w Estradzie Dziecięcej i Młodzieżowej ,,Olza", zdobywamy czołowe lokaty w olimpiadach przedmiotowych. Sukcesy odnosi sekcja akrobatyki sportowej. W 1973 r. wprowadzono ciekawą formę przyjęcia pierwszaków w poczet uczniów – ślubowanie. W maju 1976r. byliśmy gospodarzami Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych.


Nadszedł dzień 15 września 1976 r. W uroczystości otwarcia nowej szkoły udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, minister oświaty i wychowania Jerzy Kuberski, gen. Jerzy Ziętek, wojewoda Jerzy Łabudek. Serdeczne przywitanie i wręczenie kwiatów odbyło się przed domem kultury. Następnie zaproszeni goście udali się przed budynek nowej szkoły, gdzie witani byli przez uczniów i rodziców. Przemówienie wygłosił m.in. minister Jerzy Kuberski. Piękny program artystyczny przygotowały nauczycielki: Maria Lipus, Stanisława Jochaczy, Renata Ciszewska, Urszula Ciompa pod kierunkiem Mariana Żyły - dyrektora OPP. Od tej chwili uczniowie mogli się uczyć w 18 salach lekcyjnych i 5 pracowniach, a lekcje wychowania fizycznego odbywały się w hali sportowej. Z czasem miał się również pojawić internat dla dzieci wymagających podreperowania zdrowia oraz kryty basen. Ambitne plany zrewidowało samo życie - trudności gospodarcze

i brak funduszy na dokończenie inwestycji.


28 marca 1977 r. do szkoły na ręce dyr. Bogusława Binka przyszło zaproszenie do Warszawy. Wystosował je minister oświaty i wychowania J. Kuberski, podkreślając należyte przygotowanie

i przeprowadzenie uroczystości otwarcia nowej szkoły. Grono Pedagogiczne przebywało w stolicy trzy dni (od 15 do 17 kwietnia 1977 r.). Wyróżnienie to było dla nas powodem do dumy i dowodem uznania naszej pracy

z młodzieżą i rodzicami.
Dwójka zawsze mogła liczyć na opiekę i pomoc ze strony ustrońskich zakładów pracy. 22 lutego

1983 r. podpisano umowę o zakresie i formach opieki zakładu pracy FSM Ustroń - Skoczów nad naszą szkołą

i o współpracy szkoły z FSM. Umowę podpisali dyr. zakładu Zbigniew Mikosa oraz dyr. szkoły B. Binek

i p - cy Komitetu Rodzicielskiego Rudolf Czyż. Należy dodać, że pierwszym opiekunem szkoły był Państwowy Tartak Przemysłu Drzewnego w Ustroniu. Następnym zakładem opiekuńczym była KWK Moszczenica,

a w 1986 r. uroczyście podpisano umowę z czwartym zakładem -Spółdzielnią Mieszkaniowa ,, Zacisze".
Ten dzień (23.04.1983) zapisał się trwale w dziejach naszej szkoły. Za osiąganie wyróżniających wyników w pracy dydaktyczno - wychowawczej Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku - Białej przyznało nam prawo posiadania sztandaru. Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się w sali Zakładowego Domu Kultury ,,Kuźnik", gdzie zebrali się wszyscy goście i młodzież. Uroczystość miała podniosły charakter. Punktem kulminacyjnym było złożenie ślubowania młodzieży na nowo otrzymany sztandar.

Imprezę uświetniły występy naszych uczniów: montaż poetycki, występy chóru i zespołu akrobatycznego.


18 kwietnia 1984 r. po raz pierwszy cała szkoła obchodziła święto swojego patrona - Jerzego Michejdy. Uroczystość ta wiązała się ścisłe z pierwszą rocznicą nadania szkole sztandaru. Przed tablicą pamiątkową odbył się apel, odśpiewano hymn państwowy, zaprezentowano program artystyczny oraz przypomniano informacje o życiu i działalności J. Michejdy.

DWUSTULECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 - 1987

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu jest spadkobierczynią i kontynuatorką tradycji, powstałej tu przed 200 laty, pierwszej polskiej szkoły. Uroczystości jubileuszowe obchodzono 17 X 1987 r.

Z tej to okazji odbyła się sesja popularnonaukowa, odsłonięte tablice pamiątkowe, otwarto wystawę pamiątek

w Izbie Tradycji oraz wystawę filatelistyczną honorującą 200 lecie szkoły. Podniosłym momentem obchodów jubileuszowych było nadanie tytułu Zasłużonego Absolwenta wybitnemu socjologowi prof. Janowi Szczepańskiemu oraz badaczowi przeszłości regionu - Józefowi Pilchowi. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymały Janina Chałaj i Eugenia Karnas, a Medale KEN wręczono dyrektorowi zasłużonej „dwójki"- Bogusławowi Binkowi, jego z-cy - Urszuli Ciompie i nauczycielce - Emilii Hławiczce. Część artystyczna odbyła się w Zakładowym Domu Kultury „Kuźnik". Piękny program oparty na poezji Emilii Michalskiej przygotowali Danuta Koenig i Marian Żyła. W związku z jubileuszem została wydana monografia naszej szkoły autorstwa Józefa Pilcha i Alojzego Waszka.OGÓLNOPOLSKI TELETURNIEJ SZKOLNY „RAMBIT"

W listopadzie 1988 r. bielskie kuratorium wytypowało naszą szkołę do udziału w III edycji OTS RAMBIT. Uczniowie Dwójki, przygotowani przez p. Iwonę Werpachowską i p. Mirosława Mańczyka, jak burza przechodzili przez kolejne etapy turnieju, docierając w czerwcu do finału.

W finale spotkali się z drużynami z Sochaczewa, Bielska Podlaskiego i Częstochowy. Pytanie: „Czy strój sari to ubiór damski czy męski?” wyłoniło zwycięzcę. Zwycięstwo przypadło naszej drużynie. Cieszyliśmy się ogromnie z tego sukcesu. Nagrodą w konkursie był zestaw do odbioru programów satelitarnych.

ODDANIE DO UŻYTKU NOWEGO SKRZYDŁA SZKOŁY

Rozbudowa szkoły była przedsięwzięciem koniecznym. W budynku zaczynało robić się ciasno, dzieci uczyły się w systemie zmianowym. Nowe skrzydło oddano do użytku 21 września 1992 r. Była to budowa prowadzona przez Kuratorium oświaty, ale dzięki pomocy z budżetu naszego miasta w formie pożyczek udało się utrzymać właściwe tempo budowy. W skrzydle tym znalazły się 4 sale lekcyjne i mała sala gimnastyczna.NASI PRZYJACIELE Z DOBREJ

W 1993 r. nawiązaliśmy kontakt ze szkołą w Dobrej w Czechach, a oficjalny akt partnerstwa podpisany został 7 czerwca 1994 r. Wzajemne spotkania miały służyć nawiązywaniu nowych przyjaźni, bliższemu poznaniu polskich i czeskich dzieci oraz pracy pedagogów w obu szkołach.FESTYN SZKOLNY

Długą już tradycję ma festyn szkolny organizowany corocznie jesienią. Wpisał się on na stałe w kalendarz imprez szkolnych. Pierwszy taki festyn odbył się 1 października 1995 r. Połączono go z uroczystością pasowania na uczniów klas pierwszych. Tłumy rodziców i dzieci, występy, kolorowe stoiska klasowe, szkolna loteria fantowa, gwar i radość w sobotnie przedpołudnie. Festyn szkolny jest wspaniałą okazją do integracji nauczycieli, uczniów i rodziców.W OGRODACH PAŁACU PREZYDENCKIEGO, CZERWIEC 1998

Dużym wyróżnieniem dla naszej szkoły było zaproszenie naszych uczniów do Warszawy z okazji Dnia Dziecka. Nasi wychowankowie wzięli udział w imprezie zorganizowanej w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, spotkali się z A. Kwaśniewskim i jego żoną Jolantą. Pamiątkami z tego pobytu są wspólne zdjęcia, autografy

i wpisy do kroniki szkolnej.

REFORMA OŚWIATY

Od 1 września 1999 r. w związku z przeprowadzoną przez MEN reformą szkolną w murach naszej jubilatki są dwie „Dwójki": sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum. Pierwszym dyrektorem Gimnazjum nr 2 została Maria Kaczmarzyk – dotychczas wicedyrektor (1988-1989) i nauczycielka matematyki w szkole podstawowej.FINAŁ TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W 1999 r. cieszyliśmy się ogromnie z kolejnego wspaniałego sukcesu naszych uczniów. Pod kierunkiem

p. Gruszczyk nasza drużyna zakwalifikowała się do finału turnieju BRD, który odbył się w Międzyzdrojach. Startowały 32 drużyny z 16 województw. Województwo śląskie reprezentowały drużyny z Ustronia i Drogomyśla - mistrzowie i wicemistrzowie Śląska. Ustronianie w finale zajęli wysokie - 8 miejsce. Swój sukces powtórzyli w 2004r. W finale, który odbył się w Sopocie zajęli VII miejsce. W 2012r. Klimatyczna Szkoła Podstawowa była organizatorem finału Ogólnopolskiego Turnieju BRD. Do Ustronia przyjechały drużyny z całej Polski. Rywalizację połączyły ze zwiedzaniem pięknych okolic, wzięły również udział

w imprezach zorganizowanych na ustrońskim rynku i w amfiteatrze.XX-LECIE KLIMATYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

28. 09.1996 r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas I, festyn szkolny i obchody XX-lecia szkoły. W uroczystości wzięli udział wszyscy dotychczasowi dyrektorzy SP-2, posłanka Ewa Spychalska, przedstawiciele władz oświatowych, duchowieństwa, delegacja zaprzyjaźnionej szkoły z Dobrej /Czechy/, absolwenci, uczniowie i rodzice. Jubileuszową uroczystość uświetniły występy dzieci, chóru nauczycielskiego „Czantoria" pod dyrekcją Mariana Żyły oraz zespołu folklorystycznego „Równica" z SP Nr l.XXV-LECIE

17 listopada 2001 roku uczniowie, nauczyciele SP-2 i Gimnazjum nr 2 wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali srebrny jubileusz. Uroczystość odbyła się w Domu Kultury „Prażakówka". Dyrektor SP-2 Zbigniew Gruszczyk i dyr. Gimnazjum nr 2 Maria Kaczmarzyk opowiedzieli historię szkół. Wspomnieniami dzielili się poprzedni dyrektorzy szkoły- Bogusław Binek, Urszula Ciompa i Emilia Czembor. Uczniowie i absolwenci szkoły przygotowali bogaty program artystyczny zatytułowany „Spróbujmy stworzyć lepszy świat". Wystąpili m. in. śpiewaczka młodego pokolenia - Magdalena Hudzieczek-Cieślar, multiinstrumentalista- Janusz Śliwka

i zespól wokalny TeKaZet. Ukazało się okolicznościowe wydawnictwo - „Nasza jubilatka" przybliżające najważniejsze wydarzenia z życia szkoły w minionym ćwierćwieczu.

CERTYFIKAT „SZKOŁA Z KLASĄ"

Kolejny sukces! W 2002 r. przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą" zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą" i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta RP. Roczna praca nauczycieli i uczniów, wzorowe wykonanie sześciu wybranych zadań zaowocowało przyznaniem naszej placówce certyfikatu szkoły przyjaznej i otwartej - „Szkoły z klasą”.4. RADA RODZICÓW

Tradycją „Dwójki" jest zaangażowanie rodziców w pracę społeczną i wychowawczą na rzecz uczniów. Rodzice chętnie współpracują z gronem pedagogicznym, poświęcają swój czas, pomagając w organizacji imprez na rzecz dzieci.Nieoceniona jest pomoc rodziców przy organizacji festynów szkolnych. Nie mogłyby się one odbyć bez bezpośredniego zaangażowania rodziców, którzy przynoszą fanty, pieką ciasta, obsługują klasowe stoiska.

Wspaniałą tradycję mają również bale rodzicielskie organizowane w okresie karnawału przez Radę Rodziców. Pierwsze bale odbywały się w Domu Kultury „Kuźnik", później w Domach Wczasowych „Malwa" i „Złocień”, obecnie, od kilku lat zabawa ma miejsce w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”. Miła atmosfera, dobra muzyka, liczne niespodzianki sprawiają, że bal cieszy się wśród mieszkańców Ustronia wielkim powodzeniem. Dochody z bali rada rodziców przeznacza na cele szkoły i potrzeby uczniów.

Funkcję przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego, przekształconego w późniejszym czasie w Radę Rodziców, pełnili:

Mieczysław Zwardoń

Tadeusz Podżorski

Teresa Orawska

Rudolf Czyż

Rafał Winter

Edward Wójcik

Józef Górka

Michał Kryska

Marcin Janik

5. DYREKORZY
W ciągu trzydziestu pięciu lat placówką zarządzali i czuwali nad całością pracy dydaktyczno - wychowawczej dyrektorzy tejże szkoły:

Bogusław Binek ( inicjator i budowniczy SP2 ) 1969–1988

Urszula Ciompa 1988-1991

Emilia Czembor 1991-1996

Zbigniew Gruszczyk 1996-2007

Ewa Gruszczyk 2007-2012

Grażyna Tekielak 2012- nadal


6. OSTATNIE LATA

W ciągu ostatnich lat w naszej szkole przeprowadzono szereg inwestycji mających na celu jej unowocześnienie, dodanie funkcjonalności i upiększenie: • Przy sali gimnastycznej powstały dwa boiska do siatkówki plażowej,

 • Wykonano generalny remont kuchni

 • Nowe kolory oraz wygodną widownię na balkonie zyskała sala gimnastyczna

 • Odnowiono zaplecze i korytarz z szatniami przy sali gimnastycznej, powstała również siłownia

 • Odnowiona została sala nr 26,27,30,31

 • Nowy wygląd zyskała portiernia i główny hol

 • Sekretariat i gabinety dyrekcji otrzymały nowe wnętrza

 • Powstała sala oraz plac zabaw „Radosna szkoła”

 • Dokonano przebudowy dróg i parkingów wokół szkoły

 • Powstało boisko wielofunkcyjne

Ubiegłe lata obfitowały w sukcesy naszych wychowanków. Wśród najważniejszych można wskazać następujące: • W 2007 roku Jakub Filip Robleski został wojewódzkim finalistą Konkursu Interdyscyplinarnego

 • W 2008 roku drużyna SP2 wywalczyła II miejsce w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu BRD.

 • W 2009 roku drużyna naszej szkoły zdobyła I miejsce w regionalnym konkursie gwarowym „O Złotóm Przeposke”.

 • Logo Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego to praca naszej uczennicy Magdaleny Kłody.

 • W 2010r. roku szkolny chórek „Bemolki” zdobył II miejsce w XXXV Jubileuszowym Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Częstochowie.

 • W 2011 roku zwycięzcą Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego został Adam Bajorek.


Opracowała Aleksandra Pruszydło

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna