Najważniejsze publikacje pracowników bu umk które ukazały się w roku 2013 punktowanePobieranie 17.89 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.89 Kb.
Najważniejsze publikacje pracowników BU UMK które ukazały się w roku 2013 - punktowane:

 1. dr Marta Czyżak. Wikariusze katedry gnieźnieńskiej jako plebani w 1. połowie XV wieku. wydawn. zbior.: Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich / pod red. Radosława Biskupa i Andrzeja Radzimińskiego. Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, Opis fiz.: S. 29-51. Seria: Ecclesia Clerusque Temporibus Medii Aevi ; vol. 3. Punktacja ministerstwa: 4

 2. dr Marta Czyżak. Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII — XX wieku / oprac. Feliks Kiryk. Sandomierz 2010. Czasopismo: Stud. Źródłozn., T. 51, Opis wydawn.: 2013. Opis fiz.: S. 188-190. Uwaga: RECENZJA. Punktacja ministerstwa: 10

 3. dr Marta Czyżak, Arkadiusz Wagner. Odnaleziony modlitewnik biskupa chełmińskiego Wikbolda Dobilsteina. Czasopismo: Zap. Hist., T. 78 z. 2, Opis wydawn.: 2013. Opis fiz.: S. 99-116, il.; streszcz. ang., niem. Punktacja ministerstwa: 9

 4. dr M. Czyżak, Służba Boża duchowieństwa katedry gnieźnieńskiej w 1. połowie XV w., w: Fundamenty średniowiecznej Europy, red. R. Biskup, A. Radzimiński, D. Zagórski. jeśli rozdział ma objętość pół arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami) — wówczas 4 punkty

 5. dr M. Czyżak [rec.:] Feliks Kiryk, Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII-XX wieku, Studia Źródłoznawcze, t. 51, 2013, s. 188-190. 10 punktów

 6. dr M. Czyżak, Rękopisy poklasztorne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Proweniencje, [w:] Źródła do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), red. P. Oliński, W. Rozynkowski, Wrocław 2013, s. 161-173. 4 punkty

 7. dr A. Mycio Znaczenie kodeksu rękopiśmiennego w XVIII-wiecznej Europie na przykładzie biblioteki historyka Pomorza Ludwiga Wilhelma Brüggemanna, w: Książka i prasa w kulturze, red. Katarzyna Domańska, Bernardeta Iwańska-Cieślik, Bydgoszcz 2013, s. 52-69. 4 punkty

 8. dr. hab. Anna Supruniuk, dr. hab. Mirosław A. Supruniuk. Bibliografia : "Kultura" (1997-2000), "Zeszyty Historyczne" (1997-2010), działalność wydawnicza (1997-2010), "Fragments" (1973-1979). Opis wydawn.: Warszawa ; Toruń : Towarzystwo "Więź" : Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji, 2013. Opis fiz.: 383 s. Seria: Biblioteka "Więzi" ; t. 290. Biblioteka "Kultury" ; t. 551. Punktacja ministerstwa: 20

 9. dr Wojciech Szramowski, Starodruki z dawnej Bibliothek des Königlichen und Gröningschen Gymnasiums w Stargardzie Szczecińskim w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Folia Torunensia, T. 13, 2013, s. 131-138.
  5 punktów

 10. Urszula Zaborska, Adam Biedrzycki przy współpracy Wojciecha Szramowskiego. Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2011. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Biblioteka Uniwersytecka Toruń 2013. 20 punktów

 11. Urszula Zaborska, Adam Biedrzycki, Bibliografia miasta Torunia za rok 2012 wraz z uzupełnieniami / Rocznik Toruński, T. 40 : 2013. 4 punkty.


Inne publikacje BGUMK:


 1. Bożena Bednarek-Michalska. Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego : informator dla polskich wydawców uczelnianych. Toruń : Stowarzyszenie EBIB, 2013. Opis fiz.: 51 s., il. [Dostęp 20.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/issue/view/14.

 2. Bednarek-Michalska, B. Recenzja dla tych, którym prawo autorskie niestraszne. W: Biuletyn EBIB [online] 2013, nr 2 (138), Wyzwania prawne dla bibliotek. [Dostęp: 20.10.2013] Dostępny w World Wide Web: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/138/138_michalska.pdf.

 3. Bednarek-Michalska, B. Wywiad w Portalu Otwarta Nauka z panem Michałem Starczewskim. [Dostęp: 20.12.2013] Dostępny w: http://otwartanauka.pl/analizy/zeby-byl-ruch-w-nauce-2/.

 4. Bednarek-Michalska, B. 10th Anniversary of the Berlin Declaration. 11. Berlińska Konferencja Open Access — sprawozdanie. Biuletyn EBIB [on-line] 2013, nr 9 (145), Wykluczenie informacyjne [Dostęp 20.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/137. ISSN 1507-7187.

 5. Open Access in Poland: Interview with Bożena Bednarek-Michalska Richard Poynder. Publised in : Open and Shut? Monday, April 22, 2013. Great Britain. Accessed in: http://poynder.blogspot.com/2013/04/open-access-in-poland-interview-with.html.

 6. Bednarek-Michalska, B. Otwarte zasoby edukacyjne (OZE) na UMK. Biuletyn EBIB No 137 (2013). . [Dostęp: 20.10.2013] Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/91/185.

 7. M. Czyżak, Heinrich von Hesler, Apokalypse, nota katalogowa [w:] Credo — Christianisierung Europas in Mittelalter. Katalog zur Ausstellung in zwei Teilbänden, Paderborn 2013 r.

 8. Marta Czyżak. Średniowieczne rekopisy on-line. Czasopismo: Głos Uczel., R. 11 nr 12, Opis wydawn.: 2013 Opis fiz.: S. 21, il.

 9. Marta Czyżak. Tory życia. Czasopismo: Głos Uczel., R. 22 nr 10, Opis wydawn.: 2013, Opis fiz.: S. 24, il.

 10. Joanna Krasnodębska, Szomański Władysław R., [hasło w:] Polski Słownik Biograficzny, z. 199, Warszawa-Kraków: Instytut Historii PAN, 2013, s. 541-542.

 11. Sławomir Majoch Inga Głuszek, Ewelina Kozłowska, Magdalena Olszta-Bloch, Ancient pottery and glass from the collection of University Museum in Toruń (Catalogues of the Collection from University Museum in Toruń, ed. Mirosław Adam Supruniuk i Sławomir Majoch, t. 2), Toruń 2013.

 12. Sławomir Majoch, Tadeusz Ulatowski. Malarstwo, folder wystawy, Muzeum Uniwersyteckie: Toruń 2013.

 13. Paulina Matysiak. Themersonowie dzisiaj : łódzka wystawa Pawła Polita. Czasopismo: Inter-, Nr 2 (2). Opis wydawn.: 2013. Opis fiz.: S. 198-199, il. Uwaga: Dokument elektroniczny

 14. Paulina Matysiak. W kręgu obrzędów : wystawa w muzeum Tony'ego Halika. Czasopismo: Inter-, Nr 2 (2). Opis wydawn.: 2013. Opis fiz.: S. 227-228. Uwaga: Dokument elektroniczny.

 15. Krzysztof Nierzwicki. Andreasa Vesaliusa "Traktat o budowie ciała ludzkiego" — "De Humani Corporis Fabrica". Czasopismo: Wiad. Akad., Nr 49, Opis wydawn.: 2013. Opis fiz.: S. 16-22, il.

 16. Dominik Mirosław Piotrowski. Cloud computing as network environment in students work. równoległy: Ögrenci çalişmalarinda ag ortami olarak bulut bilişim. Czasopismo: Bilgi Dünyas, Vol. 14 no. 1. Opis wydawn.: 2013. Opis fiz.: S. 191-198, il.; streszcz. tur.

 17. Dominik Mirosław Piotrowski. BOBCATSSS 2013 : "From collection to connection : turning libraries inside-out", (Ankara, 23-25 stycznia 2013 r.). Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 2 (11). Opis wydawn.: 2013. Opis fiz.: S. 208-213.

 18. Marian Ptaszyk Korespondencja Samuela Bogumiła Lindego z Bazylim Anastasewiczem 1822-1830. BGUMK Toruń 2013. Dostępny w: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=77379.

 19. Anna Supruniuk, Mirosław A. Supruniuk. Rota studencka — dawniej i dziś. Czasopismo: Głos Uczel., R. 22 nr 5. Opis wydawn.: 2013. Opis fiz.: S. 26-27, il.

 20. Anna Supruniuk, Mirosław A. Supruniuk. Zatrzymane w kadrze : historia USB w obrazach. Cz. 1: Początki. Czasopismo: Gaz. AMG, R. 23 nr 6. Opis wydawn.: 2013. Opis fiz.: S. 20-21, il.

 21. Grzegorz Szturo. Księgozbiory poniemieckie w powiecie morąskim w latach 1945-1947 : sprawozdania z archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Czasopismo: Okolice Ostródy, Nr 1. Opis wydawn.: 2013. Opis fiz.: S. 93-104, il.

 22. Grzegorz Szturo. KHW 2013 : nowy rok z nazwą wydawnictwa. Czasopismo: Tytuł Ujednolicony, Nr 9. Opis wydawn.: 2013. Opis fiz.: S. 2-4.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna