Nasz region- region Polski Środkowej należy do najmłodszych w naszym krajuPobieranie 6.68 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar6.68 Kb.
Nasz region- Region Polski Środkowej -  należy do najmłodszych w naszym kraju. 
Ukształtował się on- w porównaniu do innych- późno, bo w wiekach XIX- XX. Jego stolicą   
i centrum stała się Łódź, która z niewielkiej rolniczej mieściny przekształciła się w ośrodek

 przemysłowy, a potem także kulturalny i akademicki. Stało się to dzięki sprzyjającym

okolicznościom i dogodnym warunkom naturalnym.
Fakt, że region Polski Środkowej obejmuje peryferyjne tereny trzech historycznych regionów:Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza, nie sprzyjał poczuciu tożsamości. 
Odczuwanie więzi regionalnej, wynikające ze świadomości własnej odrębności

i indywidualności kulturowej, jest wciąż niewielkie. Odbija się to negatywnie na rozwoju

i poziomie życia mieszkańców.

Aby poczucie wspólnoty regionalnej wzrastało, należy podejmować różne działania: 

władze samorządowe działania zmierzające do promowania i rozwoju „ naszej małej 

ojczyzny”, a nauczyciele- przybliżać nie tylko historię miasta i regionu, 

ale pokazywać problemy współczesnego życia, aby wykształcić u młodego człowieka 
postawę identyfikacji z własnym miastem i województwem. 
Innowacja „ Cudze chwalicie, swego nie znacie” ma na celu przybliżenie problematyki Łodzi 

i regionu.  Proponuje uczniom klas 4- 6 „wyprawę” w teraźniejszość  i przeszłość naszego 


miasta i województwa. Obejmuje zagadnienia przewidziane do realizacji w ramach kółka 

historycznego w ciągu trzech lat. W pierwszym roku uczniowie poznawać będą Łódź. 


Natomiast w następnych latach zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi regionu.
Poznawać będą warunki naturalne, zabytki, kulturę i sztukę. 
Dowiedzą się, jak niegdyś żyli, pracowali i spędzali wolny czas ludzie na wsi i w mieście. 

Będzie to punktem odniesienia do dyskusji o dzisiejszym życiu mieszkańców 


Łodzi i województwa.
Mam nadzieję, że dzięki zamierzonym zajęciom uczestnicy kółka historycznego staną się 

bardziej świadomymi mieszkańcami swojej „ małej ojczyzny”, poszukującymi własnych

korzeni, ale i podejmującymi w przyszłości działania na rzecz społeczności lokalnej 
oraz ludźmi otwartymi na odmienności religijne i różnorodność kulturową.
Pragnęłabym, aby otwartość łączyła się z postawą patriotyczną, w myśl której region

pojmowany byłby jako fragment większej całości, jaką jest nasza ojczyzna. Autorka


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna