Nauczycielski plan wynikowy Przykładowy plan wynikowy dla klasy V szkoły podstawowej (lub 2 klasy gimnazjum) według podręcznika „Abenteuer Deutsch”Pobieranie 89.61 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar89.61 Kb.
Nauczycielski plan wynikowy

Przykładowy plan wynikowy dla klasy V szkoły podstawowej (lub 2 klasy gimnazjum) według podręcznika „Abenteuer Deutsch” 2
Tematyka


Wymagania edukacyjne

Środki dydaktyczne, materiał nauczania

Procedury sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia

Liczba godzin

podstawowe (P)

pełne (ponadpodstawowe) (PP)

Zadania sprawdzające


Kryteria sukcesu (wskaźniki)
DZIAŁ I: Ich und du im Spiegelczęści garderoby


opis osoby (wygląd zewnętrzny i cechy charakteru)
moda
uczucia
przyjaźńUczeń: • opisuje poszczególne części ciała wybranej osoby (np. włosy, oczy, nos itd.),

 • wskazuje osobę na podstawie jej dominującej cechy (np. ta z jasnymi włosami),

 • formułuje pytania dotyczące wyglądu, charakteru wybranej osoby,

 • mówi, co ubiera dzisiaj, jutro lub na określoną okazję,

 • mówi, w czym jest komuś do twarzy,

 • opisuje wybraną część garderoby,

 • mówi, że coś jest w kropki, paski, kratkę, za duże, za małe, eleganckie itp.,

 • mówi, jakie rzeczy noszą dziewczyny, a jakie chłopcy,

 • wyraża smutek, gniew, niepewność, szczęście itp.,

 • rozumie piosenkę „Gabi und Klaus”,

 • pisze e-mail do osoby, której strona internetowa szczególnie mu się podoba,

 • uzupełnia informacje w metryczce, opisując w niej swój wygląd, cechy, upodobania itd.,

 • wymienia najważniejsze cechy swojego charakteru,

 • przeprowadza wywiad z koleżanką / kolegą na temat najlepszej przyjaciółki / najlepszego przyjaciela,

 • rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych, związanych z przerabianym zakresem tematycznym,

 • rozwiązuje większość zadań z selektywnego, szczegółowego lub globalnego rozumienia wysłuchanego tekstu

 • rozwiązuje większość zadań z globalnego, selektywnego lub szczegółowego rozumienia przeczytanego tekstu.Uczeń: • opisuje wygląd koleżanek i kolegów,

 • wymienia kilka zwrotów opisujących mowę ciała (np. wzruszyć ramionami),

 • opisuje ubiór innych osób,

 • wypowiada się na temat, jaką rolę odgrywa w jego życiu moda,

 • mówi i pisze, co jest modne, a co nie,

 • opisuje wybranego bohatera literackiego (jego wygląd, cechy charakteru itd.),

 • wyraża, co myśli i czuje, gdy przyjaciel go okłamie lub zrobi mu przykrość,

 • pisze, czy można być złym na kogoś, kogo się kocha,

 • projektuje własną stronę internetową,

 • rozumie najważniejsze informacje z horoskopu dotyczące cech charakteru,

 • opisuje przyjaciela, opowiada, jaki jest, co w nim szczególnie lubi, czego nie lubi, co razem robią,

 • mówi, co najbardziej ceni w swoim przyjacielu,

 • przygotowuje się do konkursu na najlepszą parę przyjaciół,

 • rozumie i robi test psychologiczny na temat przyjaźni, zaczerpnięty z czasopisma młodzieżowego
Podręcznik:

 • zgadywanki i rebusy (ćwiczenia powtórkowe i wprowadzające w dział do samodzielnej pracy ucznia),

 • historyjka obrazkowa „część 1 i 2,

 • tekst do słuchania: „Lieblingsklamotten”,

 • tekst do czytania „Opis Pippi i Harry Pottera”,

 • scenki przedstawione na obrazkach (dymki dialogowe do wypełnienia),

 • tekst do czytania: strony internetowe młodych ludzi (ich zainteresowania, wygląd itp.),

 • ankieta dotycząca najlepszego przyjaciela,

 • tekst do samodzielnej lektury: legenda ze Śląska „Bernstein”.Zeszyt ćwiczeń:

 • zgadywanki i rebusy (ćwiczenia powtórkowe i wprowadzające w dział do samodzielnej pracy ucznia),

 • ćwiczenia utrwalające materiał leksykalny i gramatyczny z poszczególnych stacji,

 • metryczki,

 • dialogi dotyczące wyglądu osób (np. Kto to jest ta pani w białej sukience?),

 • piosenka „Ich möchte mich verlieben”,

 • teksty do czytania – Forum Internetowe, liściki młodych ludzi,

 • piosenka „Gabi und Klaus“,

 • test z czasopisma młodzieżowego „Kannst du verzeihen?”,

 • formularz z biblioteki do wypełnienia,

 • tekst do czytania - horoskop dotyczący cech charakteru,

 • test z czasopisma młodzieżowego „Jak dobrze znasz swojego przyjaciela?”.

Uczniowie w grupach opracowują projekt dotyczący mody. (PP)

Uczeń wykorzystuje wzorzec językowy z zeszytu ćwiczeń. (P)

Uczeń rozwiązuje samodzielnie testy sprawdzające do podręcznika Abenteuer Deutsch „Teste dich!”.

Uczeń formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opartą na wzorcu językowym z zeszytu ćwiczeń. (P)

Uczeń formułuje dłuższą wypowiedź, w której wykorzystuje poznane słownictwo i struktury językowe. (PP)

Uczeń rozumie autentyczne teksty z czasopisma młodzieżowego (testy psychologiczne, horoskop).

Uczeń potrafi zareagować odpowiednio do sytuacji, korzystając z wzorców językowych z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

Uczeń potrafi wykonać stronę internetową dotyczącą jego własnej osoby, jego zainteresowań itp.

Uczeń potrafi napisać maila do nieznanej osoby z Forum Internetowego.

Uczeń potrafi z kolegą/koleżanką przygotować materiał na konkurs na najlepsza parę przyjaciół.

Wskazane w PSO kryteria wypowiedzi pisemnych.

Wykonanie zadań zbieżne ze schematem poprawnych odpowiedzi.

Zaliczenie wymagań testu zgodne z normami wskazanymi w WSO.

Umiejętność zareagowania adekwatnie do sytuacji.

Udział w pracach projektowych.


15-20

DZIAŁ II: Schockiere deine Eltern – lies etwas!

biblioteka

książki


czasopisma

komputer


Uczeń:


 • rozumie proste streszczenie książki dla młodzieży (dane dotyczące tytułu, autora, treści i gatunku książki),

 • pisze Lesetipp-Karte dla wybranej książki,

 • mówi koledze, koleżance, jak może znaleźć wybraną książkę w bibliotece,

 • opowiada w kilku zdaniach o książce, którą ostatnio przeczytał,

 • opisuje wybraną książkę (podaje jej tytuł, autora, tematykę oraz własną ocenę),

 • wymienia rodzaje książek,

 • czyta, rozumie oraz streszcza fragment wybranej książki dla młodzieży,

 • wymienia tytuły kilku niemieckich czasopism dla młodzieży,

 • wypowiada się, jakie czasopismo chętnie przeczytałby, uzasadnia dlaczego,

 • rozumie słownictwo związane z Internetem,

 • rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych, związanych z przerabianym zakresem tematycznym,

 • rozwiązuje większość zadań z selektywnego, szczegółowego lub globalnego rozumienia wysłuchanego tekstu,

 • rozwiązuje większość zadań z globalnego, selektywnego lub szczegółowego rozumienia przeczytanego tekstu.

Uczeń:


 • pisze zakończenie przedstawionej historii,

 • projektuje z koleżankami / kolegami ich wymarzone czasopismo,

 • opisuje swoje ulubione czasopismo,

 • wymienia wady i zalety pracy dziennikarza,

 • pisze krótki artykuł na wybrany temat,

 • pisze jakąś własną ciekawą historię,

 • wypowiada się na temat, czy chciałby zostać dziennikarzem i dlaczego (nie),

 • mówi, co można znaleźć i robić w Internecie,

 • udziela rad dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu,

 • układa wraz z innymi uczniami quiz dotyczący komputera i Internetu,

 • pisze własną interpretację emoticonów :),

 • rozumie najważniejsze komendy w niemieckich wersjach podstawowego oprogramowania komputerowego (Word, Explorer, wyszukiwarka)
Podręcznik:


 • zgadywanki i rebusy (ćwiczenia powtórkowe i wprowadzające w dział do samodzielnej pracy ucznia),

 • historyjka obrazkowa „Das Monster von der Karlstraße” część 1 i 2,

 • teksty do czytania – opis czasopism młodzieżowych,

 • rozumienie ze słuchu, streszczenia książek,

 • rozumienie tekstu czytanego: „Szkoła Internautów”,

 • tekst na płycie dotyczący bezpiecznego surfowania w Internecie,

 • tekst do samodzielnej lektury: legenda z Kaszub,

Zeszyt ćwiczeń:

 • zgadywanki i rebusy (ćwiczenia powtórkowe do samodzielnej pracy ucznia),

 • ćwiczenia utrwalające materiał leksykalny i gramatyczny z poszczególnych stacji,

 • teksty i ilustracje – oferta książkowa,

 • teksty do czytania – streszczenia wybranych książek,

 • sytuacja obrazkowa (w bibliotece),

 • tekst do słuchania: historyjka Saschy o potworze,

 • teksty do czytania – różne tricki czarodziejskie,

 • strony wybranych programów komputerowych,

 • testy do słuchania: Do czego inni wykorzystują Internet?

 • teksty do czytania: Porady bezpiecznego surfowania po Internecie.

Uczeń zbiera materiał leksykalny dotyczący komputera i Internetu.

Uczeń wykorzystuje wzorzec językowy z zeszytu ćwiczeń. (P)

Uczeń wykonuje fiszkę dla wybranej książki. (Portfolio)

Uczeń rozwiązuje testy sprawdzające do podręcznika Abenteuer Deutsch „Teste dich!”.

Uczeń formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opartą na wzorcu językowym z zeszytu ćwiczeń. (P)

Uczeń formułuje dłuższą wypowiedź, w której wykorzystuje poznane słownictwo i struktury językowe. (PP)

Uczeń opisuje swoje ulubione czasopismo.

Uczeń pisze krótki artykuł na wybrany temat.
Wskazane w PSO kryteria wypowiedzi pisemnych

Wykonanie zadań zbieżne ze schematem poprawnych odpowiedzi.

Zaliczenie wymagań testu zgodne z normami wskazanymi w WSO.

Umiejętność zareagowania adekwatnie do sytuacji.

Udział w pracach projektowych.


15-20

DZIAŁ III: Körper und Seele
części ciała

choroby, dolegliwości, wypadki

niebezpieczeństwa

porady


lekarstwa

higiena ciałaproblemy

Uczeń:


 • opowiada, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas na ulicy, na podwórku, w szkole , w domu, jeśli nie przestrzega się określonych reguł bezpieczeństwa,

 • rozumie i wykonuje szyldy z zakazami lub informujące o różnych niebezpieczeństwach do umieszczenia np. w zoo, na dworcu itp.,

 • wzywa pogotowie ratunkowe i zgłasza wypadek, przez telefon krótko wyjaśnia, co się stało,

 • udziela wskazówek, jak udzielić pierwszej pomocy komuś, kto się oparzył, ma krwotok z nosa lub ukąsił go owad,

 • wymienia podstawowe wyposażenie apteczki samochodowej,

 • składa pisemne zamówienie w aptece Internetowej na podanym formularzu,

 • nazywa kilka podstawowych chorób i dolegliwości,

 • rozumie pytania lekarza odnośnie jego samopoczucia oraz udziela odpowiedzi na nie,

 • nazywa podstawowe kosmetyki do pielęgnacji ciała,

 • opowiada i pisze na podstawie tekstu i podanego wzorca językowego,

 • rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych, związanych z przerabianym zakresem tematycznym,

 • rozwiązuje większość zadań z selektywnego, szczegółowego lub globalnego rozumienia wysłuchanego tekstu,

 • rozwiązuje większość zadań z globalnego, selektywnego lub szczegółowego rozumienia przeczytanego tekstu.

Uczeń:


 • udziela wskazówek, jak można zapobiec niektórym wypadkom,

 • formułuje wypowiedź ustną na temat, jak zachować ostrożność w ruchu ulicznym i na co zwracać uwagę na ulicy,

 • pisze, gdzie w szkole jest telefon, apteczka itd.,

 • opowiada krótko o swoim lub czyimś pobycie w szpitalu,

 • opowiada, co robi, gdy jest chory,

 • udziela porad, co należy w danej sytuacji zrobić,

 • formułuje polecenia związane z higieną osobistą i schludnym wyglądem (np. umyj się, uczesz się itp.),

 • udziela porad, jak walczyć ze stresem,

 • pisze list do koleżanki / kolegi z radami, jak można poradzić sobie ze stresem,

 • wyraża, że coś lub ktoś go denerwuje,

 • rozumie wypowiedzi innych osób, opowiadających o swoich problemach ze zdrowiem, wyglądem itp.

Podręcznik:


 • zgadywanki i rebusy (ćwiczenia powtórkowe i wprowadzające w dział do samodzielnej pracy ucznia),

 • historyjka obrazkowa „Pass auf!” część 1 i 2,

 • tekst do słuchania: Wypadek Kevina i Tomiego,

 • tekst do czytania: „Pierwsza pomoc”,

 • tekst do słuchania dotyczący problemów z wyglądem

 • teksty do czytania dotyczące porad,

 • tekst i test dotyczący stresowych sytuacji, oraz sposobów ich uniknięcia,

 • tekst do lektury samodzielnej: Legenda z Kaszub.Zeszyt ćwiczeń:

 • zgadywanki i rebusy (ćwiczenia powtórkowe do samodzielnej pracy ucznia)

 • ćwiczenia utrwalające materiał leksykalny i gramatyczny z poszczególnych stacji,

 • obrazki stymulujące do rozmowy,

 • kartki z książki telefonicznej z ważnymi telefonami,

 • formularz zamówienia z apteki Internetowej,

 • dialogi u lekarza.Uczniowie w grupach przeprowadzają ankietę dotyczącą kieszonkowego, wyniki przedstawiają na plenum. (P)

Uczeń wykorzystuje wzorzec językowy z zeszytu ćwiczeń. (P)

Uczeń próbuje sporządzić słowniczek komputerowy polsko-niemiecki i niemiecko-polski. (PP)

Uczeń opisuje swój wypadek, chorobę, pobyt w szpitalu. (PP)

Projekt: Uczniowie wymyślają historyjkę i przygotowują zgłoszenie na numer alarmowy 112. (P)

Uczeń rozwiązuje testy sprawdzające do podręcznika Abenteuer Deutsch „Teste dich!”.

Uczeń formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opartą na wzorcu językowym z zeszytu ćwiczeń. (P)

Uczeń formułuje dłuższą wypowiedź, w której wykorzystuje poznane słownictwo i struktury językowe. (PP)Wskazane w PSO kryteria wypowiedzi pisemnych

Wykonanie zadań zbieżne ze schematem poprawnych odpowiedzi.

Zaliczenie wymagań testu zgodne z normami wskazanymi w WSO.

Umiejętność zareagowania adekwatnie do sytuacji.

Udział w pracach projektowych.

15-20


DZIAŁ IV: Vor der Glotze und im Rampenlicht

oferty spędzania czasu wolnego

film


teatr

malarstwo i rzeźba

historia

gwiazdy filmuUczeń:


 • rozumie program telewizyjny i opisy poszczególnych audycji,

 • formułuje wypowiedź ustną na temat, co chętnie ogląda w telewizji,

 • formułuje argumenty za i przeciw spędzaniu czasu wolnego przed telewizorem,

 • rozumie najważniejsze informacje oraz wybiera ofertę spędzenia czasu wolnego zgodną z jego zainteresowaniami i uzasadnia swój wybór,

 • rozumie ofertę podawaną przez telefon,

 • opisuje, co ciekawego ostatnio widział, przeżył, gdzie był itp.,

 • formułuje wypowiedź ustną o Danielu Radcliffie, który grał rolę Harrego Pottera, podając kilka najważniejszych informacji,

 • formułuje kilka pytań, które chciałby postawić Danielowi,

 • rozumie krótki tekst o Hundertwasserze,

 • formułuje wypowiedź ustną o Hundertwasserze podając kim był, gdzie żył i co jest charakterystyczne dla jego twórczości,

 • opowiada w kilku zdaniach o Cezarze,

 • zaprasza telefonicznie kogoś na własne przedstawienie,

 • rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych, związanych z przerabianym zakresem tematycznym,

 • rozwiązuje większość zadań z selektywnego, szczegółowego lub globalnego rozumienia wysłuchanego tekstu,

 • rozwiązuje większość zadań z globalnego, selektywnego lub szczegółowego rozumienia przeczytanego tekstu.

Uczeń:


 • przygotowuje i wystawia z koleżankami i kolegami sztukę „Cäsars Tod” , grając wybraną przez siebie rolę,

 • formułuje wypowiedź ustną na temat jego ulubionej audycji telewizyjnej,

 • przygotowuje wraz z innymi uczniami wymarzony program telewizyjny, omawiając krótko poszczególne jego pozycje,

 • formułuje wypowiedź ustną, jak zorganizowałby czas wolny sobie i jego niemieckiemu koledze,

 • przekazuje w języku niemieckim najważniejsze informacje z oferty spędzenia czasu wolnego sformułowanej po polsku,

 • formułuje wypowiedź ustną na temat dzieci, które zostają gwiazdami filmowymi,

 • wymienia zalety i niebezpieczeństwa związane z byciem dzieckiem – gwiazdą,

 • formułuje własną definicję sztuki,

 • opisuje obraz,

 • pisze krótką historyjkę związaną z wybranym obrazem,

 • opisuje przygotowania do wystawy sztuki nowoczesnej,

 • przygotowuje plakat, ogłoszenie, zaproszenie na wystawę, ewentualnie krótki informator dotyczący wystawy.
Podręcznik:

 • zabawy i gry językowe (rebusy, krzyżówki, labirynty),

 • historyjka obrazkowa „Cäsars Tod”, cz. 1 i 2,

 • teksty do czytania, streszczenia sztuk teatralnych,

 • formularz zamówienia biletów do teatru,

 • tekst do słuchania dotyczący ulubionych programów telewizyjnych,

 • wycinki programów telewizyjnych,

 • teksty do czytania, oferty,

 • teksty do słuchania, wywiad z Danielem Radcliffem (Harry Potter),

 • obrazy,

 • tekst do lektury samodzielnej, bajka ze Śląska.

Zeszyt ćwiczeń:

 • zgadywanki i rebusy (ćwiczenia powtórkowe do samodzielnej pracy ucznia),

 • tekst do słuchania - rezerwacja biletów,

 • program telewizyjny,

 • historyjka obrazkowa „Vater und Sohn”,

 • protokół dotyczący oglądania telewizji,

 • oferta spędzania wolnego czasu (katalog imprez),

 • obrazy,

 • tekst o Friedensreichu Hundertwasserze,

 • tekst do słuchania dotyczący zainteresowania sztuką,

 • tekst do czytania: „Fensterrecht“ i „ Der Mensch hat drei Häute“.

Uczniowie w grupach przygotowują sztukę teatralną. (P)

Uczniowie przedstawiają ulubiony obraz. (PP)

Uczeń wykorzystuje wzorzec językowy z zeszytu ćwiczeń. (P)

Uczeń rozwiązuje testy sprawdzające do podręcznika Abenteuer Deutsch „Teste dich!”.

Uczeń formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opartą na wzorcu językowym z zeszytu ćwiczeń. (P).

Uczeń formułuje dłuższą wypowiedź, w której wykorzystuje poznane słownictwo i struktury językowe. (PP)
Wskazane w PSO kryteria wypowiedzi pisemnych

Wykonanie zadań zbieżne ze schematem poprawnych odpowiedzi.

Zaliczenie wymagań testu zgodne z normami wskazanymi w WSO.

Umiejętność zareagowania adekwatnie do sytuacji.

Udział w pracach projektowych.


15-20

DZIAŁ V: Von Sportmuffeln und Fitnesfreaks
dyscypliny sportowe

sprzęt i strój sportowy

sport w TV

sporty ekstremalne

oferty klubów sportowych

wakacje na sportowo
 • ocenia swoje dokonania sportowe w różnych dyscyplinach,

 • rozumie oferty sportowe,

 • potrafi zdobyć szczegółowe informacje, na temat wybranej oferty sportowej (gdzie odbywają się zajęcia, co można na nich robić, ile to kosztuje itp.),

 • pisze, jakie dyscypliny sportowe i gdzie można uprawiać w jego miejscowości,

 • pisze e-mail o swoim ulubionym i uprawianym przez niego sporcie,

 • rozumie ofertę reklamową klubu sportowego,

 • sporządza listę ulubionych zajęć sportowych w jego klasie,

 • rozumie sportowy program telewizyjny,

 • formułuje wypowiedź na temat, co jest potrzebne do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej, gdzie można ją uprawiać itd.,

 • wymienia kilka słówek związanych z wybraną dyscypliną,

 • rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych, związanych z przerabianym zakresem tematycznym,

 • rozwiązuje większość zadań z selektywnego, szczegółowego lub globalnego rozumienia wysłuchanego tekstu,

 • rozwiązuje większość zadań z globalnego, selektywnego lub szczegółowego rozumienia przeczytanego tekstu. • przygotowuje szkolną olimpiadę sportową,

 • mówi, w jakiej dyscyplinie sportowej wystartowałby i dlaczego (nie),

 • wymienia wady i zalety uprawiania wybranych dyscyplin,

 • wyjaśnia koleżance / koledze proste reguły jakiejś gry,

 • formułuje wypowiedź na temat, jaki jest jego stosunek do lekcji wychowania fizycznego,

 • opisze, dlaczego czasami (lub nigdy nie) wykręca się od udziału w lekcji wychowania fizycznego,

 • zdaje tacie relację z obejrzanych w telewizji zawodów,

 • wyjaśnia, jak należy wykonać kilka prostych ćwiczeń gimnastycznych,

 • przygotowuje i przeprowadza kilka minut „lekcji wychowania fizycznego”, wydając polecenia związane z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń,

 • zdaje choremu koledze relację ze szkolnych zawodów sportowych, umie powiedzieć, kto wygrał, kto był najlepszy, najszybszy, ostatni itd.,

Podręcznik:

 • zabawy i gry językowe (rebusy, krzyżówki, labirynty),

 • historyjka obrazkowa „Die nackte Wahrheit über die Erben von Herkules!”, cz. 1 i 2,

 • tekst o ćwiczeniach gimastycznych (polecenia wykonania ćwiczeń),

 • program telewizyjny – sport,

 • teksty do słuchania – fragmenty audycji sportowych,

 • obrazki i teksty do czytania: oferty spędzania na sportowo weekendu, ferii.

Zeszyt ćwiczeń:

 • zgadywanki i rebusy (ćwiczenia powtórkowe do samodzielnej pracy ucznia),

 • piosenka „Ich bin ein Gehirn-Akrobat”,

 • teksty do czytania, sprawozdania z zawodów sportowych,

 • gra dotycząca sportu,

 • teksty dotyczące różnych dziedzin sportowych,

 • teksty do czytania – sportowe oferty spędzania wolnego czasu (np. sporty ekstremalne),

 • lektura samodzielna (legenda z Mazur).
Uczeń formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, opartą na wzorcu językowym z zeszytu ćwiczeń. (P)

Uczeń formułuje dłuższą wypowiedź, w której wykorzystuje poznane słownictwo i struktury językowe. (PP)

Uczeń rozwiązuje testy sprawdzające do podręcznika Abenteuer Deutsch „Teste dich!”.

Projekt: Uczniowie przygotowują wspólnie olimpiadę,

Uczeń wypełnia formularz zgłoszeniowy do klubu sportowego.


Wskazane w PSO kryteria wypowiedzi pisemnych

Wykonanie zadań zbieżne ze schematem poprawnych odpowiedzi.


Zaliczenie wymagań testu zgodne z normami wskazanymi w WSO.

Umiejętność zareagowania adekwatnie do sytuacji.

Udział w pracach projektowych.

Wykonanie zadań zbieżne ze schematem poprawnych odpowiedzi.


Zaliczenie wymagań testu zgodne z normami wskazanymi w WSO.
15-20©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna