Naukowo-technicznaPobieranie 42.46 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar42.46 Kb.
MIEJSCA OBRAD

Sesja plenarna

Taras widokowy, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

Sesja plenarna

Hotel SPA & Wellness Diament

ul. Zdrojowa 3, USTROŃ
I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

NAUKOWO-TECHNICZNA

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ”


Konferencja pod patronatem honorowym:
JM Rektora

Politechniki Śląskiej

Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

ORGANIZATOR:


KATEDRA TECHNOLOGII LOTNICZYCH

WYDZIAŁU TRANSPORTU

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

TERMINY

01.04.2016 r. - nadsyłanie kart zgłoszeń (z aktualnym adresem e-mail) i streszczeń referatów
(w języku polskim oraz angielskim) o objętości maks. 1/2 strony,

04.05.2016 r. - informacja o wstępnym przyjęciu referatów do publikacji,

01.06.2016 r. - nadsyłanie pełnych tekstów referatów, tylko w wersji elektronicznej (zgodnie ze wzorem), w języku polskim lub angielskim, wniesienie pełnej opłaty 1450 PLN od osoby lub równowartość w Euro.
WARUNKI PUBLIKACJI REFERATU

Referaty przygotowane w języku polskim lub angielskim zostaną opublikowane w czasopiśmie punktowanym zgodnie z wykazem MNiSW (co najmniej 9 punktów).

Ostateczny termin nadsyłania referatów do 1.06.2016r. Podstawowym warunkiem opublikowania referatów są pozytywne recenzje oraz terminowe wniesienie opłaty. Opłatę należy wnieść na konto:

Politechnika Śląska

44-100 Gliwice ul. Akademicka 2A

ING Bank Śląski S.A. o/Gliwice

60 10 50 1230 1000 0002 0211 3056

z dopiskiem Konferencja RT4/SMT3P/Imię i Nazwisko uczestnika
INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

Opłata konferencyjna obejmować będzie: materiały konferencyjne, koszty zakwaterowania i noclegów, koszty wyżywienia, obsługę konferencji, przejazd między miejscami konferencji oraz imprezy towarzyszące (pokazy, wystawy sprzętu informatycznego, aparatury, oprogramowania i wydawnictw). W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 01.09.2016r. - dokonanej wpłaty nie zwracamy. Wszelkie informacje dotyczące konferencji będą umieszczane na stronie internetowej:ktl.polsl.pl
ADRES DO KORESPONDENCJI

KATEDRA TECHNOLOGII LOTNICZYCH

WYDZIAŁ TRANSPORTU , POLITECHNIKA ŚLĄSKA

ul. Krasińskiego 13, 40-019 KatowiceTel/fax +48 32 603 40 58

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: centrum.lotnictwo@polsl.pl
KOMUNIKAT NR 1
I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
NAUKOWO-TECHNICZNA

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ (SMT3P)
Katowice i Ustroń, 28-30 września 2016 r.
WSPÓŁORGANIZAOTRZY MERYTORYCZNI I PARTNERZY


GÓRNOSLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE

MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY KATOWICECentrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej

Politechniki ŚląskiejInstytut Politologii

Uniwersytet WrocławskiKarkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

w Jeleniej GórzeKatedra Leteckého Inžinierstva

Technická Univerzita v KošiciachPolski Klub LotniczyLET´S FLY s.r.o.AIRCOMCentralne Laboratorium

Kryminalistyczne PolicjiAeroklub PolskiWyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w DęblinieKOMITET NAUKOWY

Andrzej Karbownik - JM Rektor Politechniki Śląskiej

Piotr Czech – Politechnika Śląska

Andrzej Fellner (przewodniczący) - Politechnika Śląska

Dariusz Gotlib - Politechnika Warszawska

Henryk Jafernik – Politechnika Śląska

Robert Konieczka - Politechnika Śląska

Jarosław Kozuba - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Waldemar Krawczyk - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Tadeusz Lewandowski – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Bogusław Łazarz – Politechnika Śląska

Jan Pila - Technical University of Košice

Adrian Siadkowski – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Aleksander Sładkowski – Politechnika Śląska

Jacek Skorupski – Politechnika Warszawska

Dariusz Skrzypiński – Uniwersytet Wrocławski

Janusz Śledziński – Politechnika Warszawska

Rudolf Volner – Let’s Fly s.r.o.

Tomasz Winnicki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Przemysław Żukiewicz – Uniwersytet Wrocławski

Katarzyna Chruzik (sekretarz) – Politechnika Śląska

KOMITET HONOROWY

JM Rektor Politechniki Śląskiej

Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach 

Prezes AIRCOM

Prezes Polskiego Klubu Lotniczego

Prezes Aeroklubu Polskiego


KOMITET ORGANIZACYJNY
Adam Mańka (przewodniczący) - Katedra Technologii Lotniczych

Radosław Fellner (sekretarz) - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej

Marta Jackowska - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej

Magdalena Letuń-Łątka - Katedra Technologii Lotniczych

Sylwia Łysiak - Katedra Technologii Lotniczych

TEMATYKA KONFERENCJI
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem w transporcie (lotniczym, szynowym, drogowym, morskim i wodnym śródlądowym, kosmicznym) oraz jego politycznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi aspektami. Obrady będą się toczyć w następujących sekcjach:SAFETY
MANAGEMENT
IN
TECHNIQUE

TECHNOLOGY


AND

TRANSPORT

POLICY  1. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE
  1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
    W TRANSPORCIE

  1. SYTUACJE KRYZYSOWE W TRANSPORCIE
  1. BUDOWA EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU
  1. POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZŃSTWA W TRANSPORCIE

ulec zmianie.


Źródła zdjęć: Adam Jones, thisisbossi, englandhighway/pixabay.com (CC BY-SA 3.0); Milo Maneo/freeimages.com (Content License), ESA

karta uczestnictwa w
I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
NAUKOWO-TECHNICZNEJ

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ”

(SMT3P)
Tytuł, stopień
Nazwisko i imię
Instytucja

N I P
Adres pocztowy

E-Mail:
Tel., Fax:
Zgłaszam referat pt.:

Profil na serwisie społecznościowym dla naukowców (opcjonalnie) Zgłaszam udział bez referatu
Podpis
Data


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna