Nawożenie roślin sadowniczychPobieranie 21.07 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar21.07 Kb.
NAWOŻENIE ROŚLIN SADOWNICZYCH

Nawożenie – uzupełnienie gleby w składniki mineralne do założonego poziomu zasobności gleby dla optymalnego wzrostu drzew i krzewów oraz uzyskania efektów produkcyjnych

Potrzeby pokarmowe – to co roślina potrzebuje.

Potrzeby nawozowe – dajemy roślinie więcej niż potrzebuje, by mogła pobrać pożądane dla wzrostu ilości składników pokarmowych.

Składniki mineralne pobierane z gleby przez system korzeniowy to :

Makroelementy : ( N) azot, (P) fosfor, (K) potas, (Mg) magnez, (Ca) wapń,

Mikroelementy: (Fe) żelazo, (Mn)mangan, (Mo) molibden, (B) bor, (Zn) cynk, (Cu)miedź, (S) siarka, (Cl) chlor,

Niedobór lub nadmiar jakiegokolwiek składnika znajduje odbicie w wyglądzie rośliny w postaci objawów. Niekiedy mogą wystąpić objawy braku danego makro- lub mikroelementu pomimo, że są w glebie w dostatecznej ilości. Tak może być z fosforem, który w środowisku silnie kwaśnym lub zasadowym jest niedostępny dla roślin. Objawy niedoborów makroelementów (oprócz wapnia) widoczne są najpierw w dolnej części rośliny, na liściach starszych. Natomiast objawy niedoborów mikroelementów pojawiają się w górnej części rośliny, zmiany dotyczą zatem liści najmłodszych. Objawy niedoborów występują w postaci przebarwień liści, ich zniekształceń lub zasychania.

O wiele bardziej szkodliwy od niedoboru azotu jest jego nadmiar.

Nadmiar N – większa wrażliwość na choroby i szkodniki, opóźnia wejście drzew w okres owocowania, obniżona jest trwałość owoców i warzyw podczas owocowania,

Niedobór fosforu – występuje b. rzadko

Nadmiar fosforu –podobnie.

Najczęściej nie nawozimy nawozami fosforowymi, poza nawozami wieloskładnikowymi.

Mg - częściej występuje niedobór magnezu. Na liściach dolnych pojawia się chloroza międzynerwowa o zabarwieniu żółtozielonym. Nerwy na liściach pozostają zielone. Starsze liście ulęgają nekrozie i opadają. Niedobór lub nadmiar wapnia pogłębia objawy niedoboru magnezu. Magnez leży w głębszych warstwach, roślina wzrastając pobiera ten pierwiastek i objawy niedoboru znikają .

Ca – niedobór - zahamowany rozwój systemu korzeniowego, najmłodsze liście skręcają się haczykowato, potem zasychają, zaczynają obumierać pąki szczytowe, na jabłkach pojawia się gorzka plamistość . Zapobieganie: 6-8 oprysków Ca Cl2.

B – niedobór – młodsze liście zniekształcone, jasnozielone, skręcone, łodygi z pąkami wierzchołkowymi zamierają a następnie czernieją, na jabłoniach i gruszach pojawia się korkowacenie owocówOCENA POTRZEB POKARMOWYCH - OBSERWACJA ROŚLIN

Przy dużych niedoborach składnika pokarmowego można łatwo je rozpoznać obserwując wzrost drzewa, wygląd liści, owoców, jednak w przypadku nałożenia się niedoboru lub nadmiaru kilku składników trudno jest o jednoznaczne rozpoznanie. Oprócz składników pokarmowych na wygląd rośliny wpływa, temperatura, światło, woda, porażenie przez choroby i szkodniki.

Z tego powodu wszelkie zmiany dotyczące wzrostu, barwy czy ogólnej kondycji rośliny są sygnałem ostrzegawczym. Decyzje dotyczące dokarmiania roślin powinny być poprzedzone analizą .

ANALIZA CHEMICZNA GLEBY - pobranie reprezentatywnej próby gleby( ok. 0.5 kg


z 10-15 miejsc działki z przekroju warstwy gleby 20cm, termin pobrania 6 tygodni przed rozpoczęciem uprawy, dla upraw sadowniczych próby pobieramy od połowy lipca do końca sierpnia); próbę dostarczamy do Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej ul. Sieradzka 29 w Poznaniu.

ANALIZA CHEMICZNA LIŚCI - tylko z drzew w pełni owocujących.

Interpretacja wyników analiz i obserwacji.

Zalecenia nawozowe.

Zbyt wysokie nawożenie powoduje wzrost stężenia soli w glebie, zachwianie równowagi biologicznej a tym samym obniżenie wartości biologicznej uzyskiwanych plonów.

Wymagania drzew i krzewów odnośnie pH gleby (odczynu)

6,8 - 7,1 winorośl, morela, brzoskwinia, wiśnia, śliwa

6,3 - 6,7 grusza, jabłoń, leszczyna, porzeczka

5,6 - 6,2 agrest , malina, truskawka, jeżyna, aronia

3,5 - 4,5 żurawina; borówka wysoka - wymagania : odpowiednie pH, nawożenie azotowe, woda , starsze rośliny przycinamy

Woda do podlewania ma odczyn obojętny, Insol pH - preparat do zakwaszania gleby.

Diagnostyka różnych metod:

N – najlepsza ocena wizualna

K – analiza gleby

Mg – wizualna

Fe – wizualna (jasne blaszki)

Reakcje gatunków roślin jagodowych na niedobór minerałów (najsilniejsza):

Agrest: K, N

Borówka: N, pH

Winorośl: K, pH

Rodzaje nawożenia:


  • Powierzchniowe (posypowe),

  • Pozakorzeniowe (dolistne),

  • Fertygacja – połączenie nawadniania z nawożeniem (szybko efekt).

Najlepszym nawożeniem jest nawożenie doglebowe; dolistnego nie można traktować jako głównej formy odżywiania roślin sadowniczych.

Terminy i technika  1. Przed sadzeniem: wapnowanie, nawozy potasowe, fosforowe.

  2. Pierwszy rok –azotowe w dwóch dawkach ( koniec maja, druga połowa czerwca).

  3. Dalsze lata uprawy – azotowe – pierwsza poł. IV; potasowe i wapnowanie wczesna wiosna lub późna jesień.

Średnica pola nawożenia - 1,5 średnicy korony (przy sadzeniu 0,5 m).

Dolistne stosowane: 1. ograniczone aktywność korzeni (susza, nadmiar wody).

 2. gdy składnik mineralny jest trudno dostępny w glebie dla roślin.

Woda deszczowa najlepsza do podlewania

Woda z instalacji wodociągowej ma wysoki odczyn; zasadową zakwaszać preparatem Insol pH

 

PIELĘGNACJA GLEBY

Przygotowanie: • odchwaszczanie

 • agrotechniczne: podorywka, zaduszanie perzu

Replantacja sadów- sadzenie młodych drzew po likwidacji starego nasadzenia.

Choroba replantacyjna – najbardziej wrażliwe na sadzenie po sobie: brzoskwinia, jabłoń, wiśnia, truskawka, porzeczka.

Unikamy sadzenia tego samego gatunku po sobie.

Drzewko odwirusowane –etykieta przy zakupie pomarańczowa, biała – nieodwirusowane.

Etykieta zielona – materiał wyprodukowany, spełniający minimalne wymagania.

Głębokość zalegania korzeni : truskawka 5 cm - bardzo ważne przygotowanie gleby przed sadzeniem.

Czarny ugór ma zalety ale i wady. Kopać niezbyt głęboko, aby nie uszkodzić systemu.

Trawa w sadzie = zubożenie rośliny w wodę i składniki. Ściółkowanie drzew – najlepsza metoda przeciwdziałania utraty wody.

Ściółki :

Naturalne: obornik, słoma, kora, trociny

Sztuczne –folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa

W ogrodach działkowych można wykorzystywać trawę i liście do kompostu - sypnąć garść nawozu azotowego.

Zaleca się oprysk mocznikiem. W końcu października (do początku listopada), kiedy liście są jeszcze zielone wykonujemy jesienny oprysk wszystkich drzew owocowych 5% mocznikiem. W tym czasie nie ma już nowych liści, operacja słoneczna jest b. słaba i nie ma niebezpieczeństwa ich uszkodzenia ( nawet przy uszkodzeniach o tym czasie nie ma to znaczenia). Liście pobierają z mocznika część azotu i transportują go do gałęzi, dzięki temu rośliny na wiosnę mają lepszy start. Gdy liście są lekko porażone przez choroby grzybowe oprysk 5% mocznikiem powoduje, że azot zostaje szybko wchłonięty przez liście ulega mineralizacji, przez co przyśpiesza się rozkład liści oraz następuje rozkład chorobotwórczych zarodników grzyba.

Na początku wegetacji 3- krotnie można opryskiwać borówkę wysoką 0,5% Mocznikiem: (koniec maja, połowa czerwca, koniec czerwca).

Rdza gruszy

Od wielu lat grusze w ogrodach działkowych są porażone przez chorobę grzybową rdzę gruszy. Grzyb powodujący chorobę jest dwudomowy to znaczy, że ma dwóch żywicieli drugim żywicielem obok gruszy jest jałowiec. W przypadku uporczywego pojawiania się choroby należy w najbliższym sąsiedztwie wykarczować jałowce. Jeżeli w ubiegłym roku było silne porażenie chorobą, to wczesną wiosną młode liście gruszy opryskujemy preparatem Dithane 0,2% , drugi zabieg po 14 dniach preparatem Score (temp. powyżej 12 °C , opryskujemy rano lub pod wieczór ).

dr Zbigniew Gruca – AR w Poznaniu

Wykład w Przybrodzie z 15 listopada 2007r.


 

 


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna