nazwa podmiotu) na dzieńPobieranie 18.6 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar18.6 Kb.
(A18)

................................, dnia .......................r.

..........................................

pieczątka jednostki


Struktura kapitałowa
.………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu)

na dzień …………..………………


Udziałowiec/Akcjonariusz */**

Liczba udziałów/akcji *

Wartość [zł]

%

RAZEM100

….……………………………………

Podpisy i pieczątki imienne osób reprezentujących jednostkę przy

dokonywaniu czynności prawnych


* niewłaściwe skreślić** należy podać od największego udziałowca/akcjonariusza do najmniejszego©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna