Nazwa przedmiotu: AgroturystykaPobieranie 13.65 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar13.65 Kb.

Kod


Nazwa przedmiotu:

Agroturystyka


Punkty (kredyty akademickie – KA)

4

Jednostka realizująca przedmiot:

Katedra Turystyki i Rekreacji

Przedmioty poprzedzające (prerekwizyty):

Podstawy turystyki


Liczba godz: 45

W – 30

Ć –15

L – 0

P – 0

Ps – 0

S – 0


Program ramowy:

Podstawowe pojęcia związane z agroturystyką. Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w Polsce i na świecie. Warunki rozwoju agroturystyki. Marketing w działalności agroturystycznej. Polityka cenowa w agroturystyce. Rola instytucji i organizacji wspomagających działalność agroturystyczną. Warunki higieniczno-prawne i prawno-ekonomiczne. Rola doradztwa w działalności agroturystycznej. Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych. Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gospodarstw agroturystycznych. Organizacja żywienia turystów w gospodarstwie agroturystycznym. Przykładowe projekty gospodarstw agroturystycznych. Rodzaje dokumentacji w gospodarstwie agroturystycznym. Rodzaje kredytów i sposoby ich pozyskiwania. Sporządzanie biznesplanów. Rentowności gospodarstw agroturystycznych. Metody ustalania cen. Obliczanie kosztów stałych i zmiennych. Przygotowanie atrakcji w gospodarstwie agroturystycznym.


Program opracował:

dr Mikołaj Jalinik
Zasady zaliczania przedmiotu:

Wykład – egzamin ustnyĆwiczenia – zaliczenie pisemne na ocenęLiteratura podstawowa:

  1. Drzewiecki M., 2001, Podstawy agroturystyki, Wyd. OPO, Bydgoszcz.

  2. Dębniewska M., Tkaczuk M., 1997, Agroturystyka, Wyd. Poltext, Warszawa.

  3. Sikorska G., Kajszczak W., 2000, Kwatera agroturystyczna ( Praktyczny poradnik).

  4. Świetlikowska U., 2000, Agroturystyka, Wyd. FAPA, Warszawa.


Literatura uzupełniająca:

  1. Powichrowski L., 1998, Gospodarstwo agroturystyczne (Poradnik) Wyd. MIN. Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa.

  2. Jalinik M., Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wyd. PB. Białystok.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna