Nazwa przedmiotu: P07Pobieranie 7.05 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar7.05 Kb.

Nazwa przedmiotu:

P07 – Chemia ogólna i nieorganiczna II

Struktura nauczania:

Semestr 2, wykłady 30h, ćwiczenia 30h

Punkty kredytowe, AGH:

5

Punkty kredytowe, ECTS:

5

Oceny, AGH:

2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6

Oceny, ECTS:

A – F

Obowiązkowy dla:

Technologia chemiczna

Wybieralny dla:
Język:

Polski

Strona WWW przedmiotuProgram:

Wykład (30 godzin):

Systematyka pierwiastków chemicznych. Charakterystyka pierwiastków chemicznych wg przynależności do poszczególnych grup układu okresowego. Najważniejsze właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków. Związki kompleksowe, budowa i nazewnictwo wg IUPAC.


Ćwiczenia audytoryjne (30 godzin):

Iloczyn jonowy wody, pH, iloczyn rozpuszczalności. Hydroliza, Kh, pH soli hydrolizującej. Bufory, pH mieszanin buforowych. Reaktywność metali i ich rozpuszczanie w kwasach utleniających i nie utleniających. Ogniwa, elektroliza, prawa Faraday’a. Entalpia reakcji chemicznych.
Bibliografia:

  1. F. Albert Cotton, Geofrey Wilkinson, Paul L. Gaus: „Chemia nieorganiczna-podstawy”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

  2. Adam Bielański: „Podstawy chemii nieorganiczne”, PWN, Warszawa 1997
Sposób zaliczenia przedmiotu:

Egzamin


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna