Nazwa przedsięwzięciaPobieranie 31.74 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar31.74 Kb.
(A5)
..............................., dnia.......................... r.

...............................................

pieczątka jednostki

Informacja o numerach rachunków bankowychNazwa przedsięwzięcia: ..........................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
Nazwa wnioskodawcy: ...........................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Pełna nazwa Banku:

....................................................................................................................................................w................................i nr głównego rozliczeniowego rachunku bankowego wnioskodawcy (26 cyfr):


Pełna nazwa Banku: ....................................................................................................................................................w ……………………

i nr rachunku bankowego (26 cyfr), na który ma zostać przekazana pomoc finansowa:


Nazwy pozostałych banków, w których prowadzone są rachunki bankowe oraz otwarte w nich numery rachunków podstawowych:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Adres e-mail, na który należy przekazywać noty odsetkowe:
............................................ ……………………...............................................Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

(Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna