Newsletter organizacji pozarządowych miasta mławaPobieranie 76.63 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar76.63 Kb.

NEWSLETTER ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

MIASTA MŁAWA

Nr 5/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.KAMPANIA 1% w MŁAWIE.

ZOSTAW SWÓJ 1% w MŁAWIE
Samorząd Miasta Mława zachęca organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców naszego miasta do przyłączenia się do kampanii „Zostaw swój 1% w Mławie”. Celem kampanii jest promocja organizacji celem pozyskania jak największej ilości podatników, którzy mogą ich wspomóc odpisem od swojego podatku. Zapraszamy organizacje do zgłaszania swoich stowarzyszeń, fundacji posiadających status pożytku publicznego
i działających na terenie naszego miasta.

Na zgłoszenia czekamy do 8 lutego (piątek). Wystarczy przesłać nazwę pełną nazwę organizacji, numer KRS (e-mail: agnieszka.debska@mlawa.pl).

W II etapie kampanii poprosimy zgłoszone organizacje o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej dokonań w 2012 rok, której celem będzie prezentacja organizacji.

III etap to promocja najlepszych praktyk mieszkańcom za pośrednictwem strony www.mlawa.pl, poprzez portal www.naszamlawa.pl oraz w Telewizji Mława.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM SZKOLENIU

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „WARSZTATY NT. KONKURSÓW O GRANTY DLA NGO”

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Razem dla Północnego Mazowsza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szkolenia jest pomoc NGO w złożeniu wniosku o dotację. Omówienie możliwości finansowania


i pozyskania dotacji dla organizacji pozarządowych

Termin szkolenia: 12 luty (wtorek), godz. 9.00, miejsce szkolenia: : Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie ul. Reymonta 4, sala nr 4 na II piętrze, prowadzący: Katarzyna Małys-Pęczalska - Prezes Stowarzyszenie KRA,

Koordynator projektów – współfinansowanymi ze środków m.st. Warszawy, województwa mazowieckiego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, od 2012 roku dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Funduszu Społecznego, zarządza dwoma projektami współfinansowanymi w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Prowadzi doradztwo dla organizacji pozarządowych, Tworzy biznesplany;

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o składanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych w biurze Fundacji lub przesłanie faksem (023-673-23-89) bądź pocztą e-mail na adres: fundgosp@ci.onet.pl.

Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w szkoleniu, jest podpisanie przez osobę zgłoszoną na szkolenie „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” i „Zgody na przewarzanie danych osobowych” oraz wypełnienie przez nią „Kwestionariusza osobowego uczestnictwa w projekcie”. Można tego dokonać przed dniem realizacji szkolenia i dostarczyć do biura Fundacji wraz z formularzem zgłoszeniowym, lub wypełnić i podpisać formularze w dniu szkolenia przed rozpoczęciem zajęć.

Tematyka szkolenia:

1. Źródła finansowania projektów – publiczne (krajowe i europejskie) oraz niepubliczne

2. Aspekty formalne związane z pozyskiwaniem środków w tym analiza dokumentacji konkursowej

3. Przygotowanie szkicu projektu w oparciu o wybrany wniosek aplikacyjny – warsztaty

analiza problemu, wyznaczenie celu, określenie działań i harmonogramu, rezultaty, budżet, zasoby.

ZWIĄZEK TWÓRCÓW Z WYSTAWĄ W WARSZAWIE

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy "Wólczańska Mława" w Galerii Piecowej ul. Nowogrodzka 46 m. 5 (blisko teatru "Roma")

Swoje Prace Zaprezentują: DANUTA GASTOŁEK, JAN CHĄDZYŃSKI , JERZY JASIŃSKI, JOANNA RODOWICZ, BEATA SOBIERAJ, KAROLINA ZEMBRZUSKA, JACEK STRYJEWSKI, ARTUR DĘBSKI, GRAŻYNA I JANUSZ DYLEWSCY, DARIUSZ TADRZYŃSKI, Słowo -JAROSŁAW TRZEŚNIEWSKI-KWIECIEŃ


KONTO BANKOWE OPP A 1% – SPRAWDŹ, TO WAŻNE NGO.PL

Niezgłoszenie numeru konta do urzędu skarbowego do końca stycznia powoduje utratę możliwości zbierania 1%. Tymczasem na wykazie OPP uprawnionych do 1% za 2012 r. nie ma go aż 635 organizacji pożytku publicznego. Sprawdź, czy twoja organizacja nie jest jedną z nich.

W połowie stycznia 2013 pojawił się wykaz organizacji pożytku publicznego (http://pozytek.ngo.pl/wiadomosc/836217.html) uprawnionych do otrzymywania 1% podatku za 2012 r. zawierający numery rachunków bankowych. Jeśli na wykazie nie ma informacji o numerze konta Twojej organizacji, trzeba tę informację niezwłocznie uzupełnić.

Jak?: Sporządź pisemne oświadczenie o numerze rachunku bankowego właściwym do przekazywania 1% w Twojej organizacji. Nie ma urzędowego wzoru takiego oświadczenia, ale na pewno powinno ono zawierać nazwę organizacji, numer konta przeznaczonego do wpłat 1% oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.

Do kogo zgłasza się konto?: do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby organizacji

W jaki sposób?: list polecony, albo osobiste złożenie informacji za potwierdzeniem odbioru.

Do kiedy?: do 31 stycznia 2013 r. (nie można zgłosić numeru później, można go ewentualnie tylko poprawić!)

Dane o nowo zgłoszonym numerze konta pojawią się na kolejnym wykazie publikowanym przez MPiPS na dzień 15 lutego 2013 r. Organizacja powinna wtedy sprawdzić, czy jej dane są poprawnie wpisane. Jeśli są się w nch błędy, to ponownie należy interweniować w swoim urzędzie skarbowym, czyli złożyć pismo z informacją o właściwych danych. Tylko pełna dbałość o dane na wykazie zapewni, że 15 marca 2013 r., kiedy opublikowana będzie jego ostateczna wersja, numer konta, ale także adres i nazwa organizacji będą właściwe. Po 15 marca 2013 r. informacji tych nie będzie już można poprawić.

Więcej o terminach związanych z listą OPP uprawnionych do otrzymania 1% za 2012 r. także
w serwisie poradnik.ngo.pl: poradnik.ngo.pl/x/827478

Źródło: NGO.pl

MAZOWIECKIE. SZKOLENIA Z ZAKRESU PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu prowadzenia księgowości w ramach projektu "Kompetencje pracowników MŚP kluczem do rozwoju sektora". Szkolenia będą organizowane od grudnia 2012 w woj. mazowieckim. Projekt skierowany do pracowników MŚP zatrudnionych na terenie woj. mazowieckiego.

autor(ka): Michał Żółkowski

Szkolenia z zakresu prowadzenia książki przychodów i rozchodów (książki przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczanie projektu (w tym projekty EU), kadry i płace) – 2 grupy po 10 osób, 20 uczestników (12 K, 8 M), 2 grupy szkoleniowe po 48 godzin.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z całokształtem zagadnienia wykorzystania księgi przychodów
i rozchodów w zakresie rozliczeń publicznoprawnych, zasad ujmowania dokumentów w księdze, ustalania dochodu do opodatkowania.

Szkolenie rozszerzone jest o dodatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu gospodarczym oraz zasady rozliczania projektów ze środków unijnych.

Terminy szkolenia: 4, 5, 6, 7, 8 i 11 marca 2013 r.

Źródło: NGO.pl
MAZOWIECKIE. SZKOLENIA Z ZAKRESU POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania w ramach projektu "Kompetencje pracowników MŚP kluczem do rozwoju sektora". Szkolenia będą organizowane od grudnia 2012 w woj. mazowieckim. Projekt skierowany do pracowników MŚP zatrudnionych na terenie woj. mazowieckiego.

autor(ka): Michał Żółkowski

Szkolenie z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, dotacje oraz zagadnienia


z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna dla MŚP, pożyczki, kredyty, leasing, fundusze poręczeń kredytowych i fundusze kapitałowe, anioły biznesu) – 2 grupy po 10 osób, 20 uczestników (12 K, 8 M), 2 grupy szkoleniowe po 24 godziny.

Szkolenie z zakresu pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, dotacje oraz zagadnienia


z zakresu pomocy publicznej. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (dotacje, pożyczki, kredyty). Ponadto osoby przeszkolone zapoznają się z procedurami związanymi z udzielaniem pomocy publicznej. Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie pomocy publicznej w programach finansowanych z funduszy strukturalnych oraz umiejętności związane z eliminacją zagrożeń zwrotu środków publicznych.

W celu zgłoszenia się do projektu należy: - pobrać formularz zgłoszeniowy i ankietę rekrutacyjną - wypełnione dokumenty przesłać na adres e-mail, faxem, pocztą bądź złożyć osobiście.

Szczególnie zapraszamy do udziału kobiety i osoby niepełnosprawne!

Szkolenia odbywać się będą na terenie województwa mazowieckiego.

Termin szkolenia: 18, 19 i 20 marca 2013 r.

Źródło: NGO.pl

CENTRUM WOLONTARIATU ZAPRASZA NA WARSZTAT WSPIERAJĄCO – ROZWOJOWY DLA KOORDYNATORÓW PRACY WOLONTARIUSZY - 28, 29 STYCZNIA 2013

Centrum Wolontariatu zaprasza na Warsztat wspierająco – rozwojowy dla koordynatorów pracy wolontariuszy - 28, 29 stycznia 2013

Centrum Wolontariatu w Warszawie zaprasza na bezpłatne, autorskie szkolenie „Warsztat wspierająco – rozwojowy dla koordynatorów pracy wolontariuszy” adresowane do koordynatorów pracy wolontariuszy.

Szkolenie odbędzie się w dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b w Warszawie.

Więcej wiadomości pod linkiem: http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=1305&c=4957

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do środy 23 stycznia.

Serdecznie polecamy uczestnictwo w tym szkoleniu!

Źródło: mazowia.org.pl

ZNAMY LAUREATÓW IV EDYCJI PLEBISCYTU „GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI”

Agnieszka Cegielska, Magdalena Różczka, zespół VOLVER, Martyna Wojciechowska i Jan Nowicki - to tegoroczni laureaci plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”. Specjalną Nagrodę Kapituły - Honorową Gwiazdę Dobroczynności otrzymała Para Prezydencka RP – Bronisław i Anna Komorowscy. Nagrodę Magazynu SHOW wręczono Annie Dereszowskiej.

autor(ka): Katarzyna Skawińska

W kategorii „Darczyńca organizacji społecznej” zwyciężyła Agnieszka Cegielska za współpracę


z fundacją Szkoła Otwartych Serc. Dzięki jej zaangażowaniu Fundacja osiągnęła rekordowy wynik z 1% podatku w 2012 roku. „Twarzą kampanii społecznej” została Magdalena Różczka - Ambasadorka dobrej woli UNICEF, zaangażowana w spotkania z dziećmi na oddziałach onkologii, pokazy mody Dzieci – Dzieciom, sesję do Kalendarza Marzeń 2012, współpracowniczka z Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci
im. Małego Księcia. W kategorii „Wolontariusz” nagrodę odebrał Zespół VOLVER. Oprócz działań na rzecz dzieci z Fundacji Spełnionych Marzeń muzycy odwiedzają w domach osoby, które nie są w stanie się poruszać i dojechać na koncert. Zespół organizuje te zbiórki odzieży używanej i jej wysyłkę do osób potrzebujących, koncertuje w więzieniach pomagając w resocjalizacji osadzonym. Jan Nowicki otrzymał nagrodę w kategorii „Własna działalność społeczna”. Aktor od 12 lat pomaga najbiedniejszym dzieciom ze swojej rodzinnej okolicy na Kujawach. Bez pomocy firm, mediów
i sponsorów organizuje Mikołajki - sam przebiera się za Świętego Mikołaja i razem ze znajomymi
i rodziną objeżdżają okoliczne wsie i rozdają prezenty. Laureatką kategorii „Zaangażowanie w program społeczny” – została Martyna Wojciechowska, która od 2 lat wspiera fundację „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” i jest Honorowym Ambasadorem budowy „Przylądka Nadziei” – ośrodka leczenia dzieci chorych na raka. Podróżniczka użyczyła fundacji swojego wizerunku, zachęcała na antenie rozgłośni radiowych i telewizyjnych do wspomagania budowy „Przylądka”, odwiedza też często wrocławską klinikę onkologiczną.

W tegorocznej edycji Plebiscytu Nagrodę Honorową Kapituły otrzymała Para Prezydencka - Anna


i Bronisław Komorowscy, za aktywną działalność społeczną na wielu polach, propagowanie postaw prospołecznych i filantropijnych, działania motywowane dobroczynnością, promowanie mądrej pomocy, upowszechniania kultury filantropijnej, patronowaniu najcenniejszym inicjatywom społecznym.

Nagrodę Specjalną Magazynu SHOW przyznano dla Anny Dereszowskiej – wspierającej Fundację Rodzin Adopcyjnych, Ambasadorki Kampanii „Kwiat Kobiecości”, skierowanej do kobiet chorych na raka szyjki macicy oraz Ambasadorki WWF.

Nagrody przyznano 19 stycznia podczas IV Balu Charytatywnego Gwiazdy Dobroczynności w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie.Cały dochód z Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” oraz Balu Charytatywnego „Gwiazd Dobroczynności” zostanie podwojony przez fundację Charlesa Stewarta Motta i przekazany na Fundusz Gwiazd Dobroczynności. W latach 2009 - 2011 działał on pod nazwą Fundusz Pozytywka i wspierał dzieci z niepełnosprawnością słuchu. Począwszy od bieżącej IV edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”, wsparcie o wartości 10 tyś. zł oraz sprzęt komputerowy otrzymają organizacje dobroczynne wskazane przez Laureatów Plebiscytu.

Podczas Balu odbyła się aukcja charytatywna wspierająca Fundusz Gwiazd Dobroczynności. Licytowano m.in. koncert Zespołu Volver, zestaw eleganckiej zastawy od Pary Prezydenckiej Bronisława i Anny Komorowskich, obraz Edwarda Dwurnika. Aukcje przeprowadził dom aukcyjny DESA UNICUM. Dodatkowo licytowano dwa wyjątkowe przedmioty na rzecz Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” - laureatki Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności 2011” - scenariusz „Zmienników”


z odręcznymi notatkami Stanisława Barei oraz grafikę Wilhelma Sasnala.

Tegoroczny Bal poprowadziły Dorota Gardias i Anna Popek, a wieczór swoim występem uświetnili zwycięzcy programu "Mam talent" Delfina i Bartek, Tomasz Kowalski - laureat „Must be the music”


i Damian Ukeje - zwycięzca „The Voice of Poland”. Gwiazdą Wieczoru był jeden z laureatów plebiscytu - zespół VOLVER. Aukcję Charytatywną poprowadziła Agnieszka Cegielska i Bartek Kasprzykowski.

Inicjatorem Plebiscytu jest Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Głównym Partnerem - Magazyn „SHOW” (Grupa Bauer Media) wspierany medialnie przez miesięczniki „Twój STYL” oraz „PANI”.

Źródło: NGO.pl


SZANSE I MOŻLIWOŚCI, JAKIE DAJĄ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ

W ostatnich ośmiu latach dokonała się znacząca zmiana, jeżeli chodzi o możliwości organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków europejskich. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich obszarów ich działalności, a ich pozyskiwanie wymusza zmiany w sposobie działania organizacji. Niewątpliwie łatwiej jednak korzystać ze środków, gdy patrzy się na nie przez pryzmat szans i możliwości, jakie stwarzają organizacjom pozarządowym.

autor(ka): Mirosława Hamera

W 2004 roku nie tylko weszliśmy do Unii Europejskiej, ale


i zaczęła obowiązywać Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmieniły się zatem sposoby rozdysponowywania środków publicznych, a środki przedakcesyjne powoli zostały zastąpione przez środki przeznaczone dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Ze środków unijnych zawsze najbardziej dostępnymi funduszami były te przeznaczone na tzw. „miękkie działania”, nie inwestycyjne. Charakteryzowały się one zazwyczaj niskim wkładem własnym (do 10-15%) lub jego brakiem, możliwością sfinansowania niewielkiej ilości sprzętu. Jeżeli chodzi o tematykę to w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc największego dostępnego źródła finansowania działań nie inwestycyjnych, to projekty musiały być zazwyczaj powiązane z rynkiem pracy lub edukacją. W latach 2007-2013 z EFS organizacje pozarządowe mogły finansować głównie: edukację na wszystkich poziomach (od przedszkola, do szkolnictwa wyższego
i kształcenia ustawicznego), wsparcie na rynku pracy osób w wieku produkcyjnych, wsparcie pracowników i przedsiębiorstw, integrację społeczną. Dużą popularnością wśród organizacji pozarządowych cieszyły się małe projekty - do 50 tys. złotych, tzw. oddolne inicjatywy na obszarach do 25 tys. mieszkańców, a więc na wsi i w mniejszych miejscowościach. Ich popularność zawdzięczamy głównie temu, iż mogły je pozyskać podmioty nie mające doświadczenia i dopiero co założone. W kolejnych latach aktywizacja lokalnych społeczności i praca z liderami będzie miała swoje źródło finansowania w środkach europejskich, choć organizacje pozarządowe mają nadzieje, że także w społecznościach miejskich.

W latach 2014-2020 ulegnie zmianie zakres tematyczny wsparcia co dla części organizacji zwiększy możliwości ich pozyskania. Już wiemy, iż zdecydowano się zwiększyć ilość środków na Europejski Funduszu Społeczny i zagwarantować 20% środków na działania związane z walką z ubóstwem


i wykluczeniem społecznym.

Tak jak w latach poprzednich z EFS będzie można finansować projekty z zakresu edukacji na różnych poziomach oraz uczenie się przez całe życie. Takie projekty będą możliwe już od etapu przedszkolnego, aż po aktywne starzenie się. Gdy dodamy, iż zdecydowano się wesprzeć różne formy opieki nad dzieckiem do lat 3, uzyskamy szeroki wachlarz działań, którymi są zainteresowane organizacje pozarządowe. Warto podkreślić, że to właśnie organizacje pozarządowe najefektywniej do tej pory realizują projekty, których celem jest tworzenie i prowadzenia przedszkoli i punktów przedszkolnych- robią to najtaniej i kontynuują działania po zakończeniu finansowania z UE. Z drugiej strony edukacja międzypokoleniowa i wsparcie seniorów również jest domeną różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń.

Na szczeblu regionalnym kontynuowane będzie wsparcie w szerokorozumianych obszarach rynku pracy i integracji społecznej. Szansą dla organizacji pozarządowych będzie wspieranie społeczności marginalizowanych, udział w lokalnych strategiach rozwoju, czy też realizacja projektów związanych
z rozwojem kultury informatycznej. Ze względu na sytuację społeczno-gospodarczą Polski i Europy spora część przedsięwzięć będzie musiała generować miejsca pracy, czy też zatrudnienie dla osób biorących udział w projektach. Warto jednak by w tym organizacje pozarządowe widziały szansę,
a nie tylko zagrożenia. Przydadzą się kontakty z innymi instytucjami, wykorzystywanie możliwości jakie dają przedsiębiorstwa społeczne. Ze względu na zmniejszającą się ilość osób w wieku produkcyjnym projekty aktywizacyjne będą musiały być skierowane na mobilność zawodową
i geograficzną osób nie mających pracy. A więc będzie nowe pole działania dla organizacji pozarządowych, dla których w przeciwieństwie do administracji gminy czy powiaty nie stanowią granicy administracyjnej.

Nowością w funduszach unijnych na lata 2013-2020 jest zwiększenie zainteresowania zdrowiem


i usługami socjalnymi i to zarówno w kontekście powszechnego dostępu do służby zdrowia, jak i usług typowo socjalnych. W różnego rodzaju dokumentach mówi się nie tylko o aktywnym, ale i zdrowym starzeniu się. To właśnie organizacje pozarządowe ze względu na swoją kreatywność i mniejsze ograniczenia formalne są wstanie kompleksowo zająć się seniorami.

Wsparcie będą miały szansę uzyskać także działania na styku obywateli i administracji, dlatego, że jednym z celów reformy administracji na lata 2014-2020 jest uproszczenie procedur administracyjnych i legislacyjnych oraz zwiększenie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.

Ponieważ nadal trwają pracę nad kształtem dokumentów programowych, wiele się może zmienić. Jednak zawsze nowa perspektywa finansowa daje nowe otwarcie i szansę na pozyskanie środków na kontynuowanie przedsięwzięć i rozpoczęcie nowych działań. Ostatnie 8 lat pozyskiwania środków unijnych pokazało, że organizacje pozarządowe dość dobrze radzą sobie z dopasowaniem się do unijnych programów i wykorzystują szanse jakie stwarzam nam członkostwo w Unii Europejskiej. Czasami wydaje się nawet że zbyt łatwo następuje przekwalifikowanie organizacji w celu pozyskania nowych środków, a wciąż istnieją mało zagospodarowane sfery życia, na które trudno pozyskać środki. Być może źródłem finansowania na mało popularne działania mogą się stać tzw. fundusze norweskie i szwajcarskie. Dlatego warto zainteresować się także tym co jest projektowane dla nich projektowane.

Artykuł powstał w ramach projektu "Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: NGO.pl

ZBUDUJMY WSPÓŁPRACĘ NA MAZOWSZU!

Federacja MAZOWIA skupia różne organizacje pozarządowe – realizujące duże projekty


i ogólnopolskie kampanie oraz działające lokalnie wśród małych społeczności. Organizacje członkowskie są aktywne w obszarze m.in. ekologii, kultury, sportu i pomocy społecznej. Zależy nam na tym, aby Federacja skupiała coraz więcej organizacji o zróżnicowanym profilu i zasięgu działania, dlatego w styczniu 2013 roku zmieniliśmy system opłacania składki członkowskiej, tak abyśmy wspólnie mogli  działać pozarządowo na Mazowszu.

Razem możemy więcej!Składka obowiązująca od stycznia 2013r.:

Składka

roczna


Przychód za ostatni zamknięty rok obrotowy

Wysokość  składki miesięcznej

18 zł

do 10 000 zł

(12 miesięcy x   1,50 zł)

36 zł

od 10 001 zł do 100 000 zł

(12 miesięcy x 3 zł)

150 zł

od 100 001 zł do 300 000 zł

(12 miesięcy x  12,50 zł)

300 zł

od 300 001 zł do 900 000 zł

(12 miesięcy x  25 zł)

450 zł

od 900 001 zł do 2 000 000 zł

(12 miesięcy x 37,50 zł)

600 zł

powyżej 2 000 001 zł

(12 miesięcy x 50 zł)

* Nowoprzyjęte do Federacji organizacje, które posiadają sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy i ich przychód za ten rok nie przekroczył 300 000 zł mogą skorzystać z 50 % zniżki od pełnej składki jaką organizacja powinna zapłacić w roku kalendarzowym członkostwa.

Mocne strony Federacji  MAZOWIA to:
1. doświadczenie

ponad 10 lat doświadczenia w reprezentowaniu organizacji pozarządowych, znajomość III sektora,  orientacja w kłopotach i specyficznych trudnościach,  na jakie napotykają  organizacje.2. rzecznictwo

praktyka w rzecznictwie interesów  sektora pozarządowego, umiejętność komunikowania, negocjowania w kontaktach z urzędnikami oraz instytucjami zarówno samorządowymi, jak 


i centralnymi.

3. aktywizacja

aktywizowanie wspólnot lokalnych, budowanie sieci, porozumień, społeczeństwa obywatelskiego, popularyzacja dobrych wzorów i praktyk.4. partnerstwo, praca zespołowa i równouprawnienie

konsekwentne propagowanie idei federalizacji, budowa partnerstw, pomysły na współpracę między różnymi organizacjami i wspólną realizację projektów, a także organizowany już od 9 lat popularny MFIP, czyli Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych.5. nowatorstwo

promowanie nowatorskich rozwiązań, tworzenie zasad i modeli działania oraz zwracanie uwagi na etykę i przestrzeganie standardów.6. bezpłatne szkolenia, seminaria, konsultacje i doradztwo

szkolenia, konsultacje, doradztwo, wsparcie merytoryczne - MAZOWIA współpracuje z najlepszymi trenerami i specjalistami. Znajdziesz wśród nich ekspertów w następujących dziedzinach: działalność organizacji pozarządowej, budowanie partnerstw, pisanie projektów, finanse, prawo, public relations, promocja, księgowość i wiele innych.7. łatwy i szybki dostęp do informacji

cotygodniowy newsletter z aktualnościami z życia III sektora wysłany bezpośrednio do Twojej organizacji, a także stały monitoring wiadomości na stronie www.mazowia.org.pl.8. Federacja w liczbach (2009 – 2012)

 • 440 godzin porad specjalistycznych;

 • 125 szkoleń dla 1563 uczestników;

 • Organizacje członkowskie prowadziły działania, z których skorzystało niemal 500 000 osób (na podstawie danych za lata 2010 i 2011).

Ponad 10 lat pracy z  i dla organizacji pozarządowych to najlepsza wizytówka i zarazem rekomendacja, a także gwarancja wiarygodności dla partnerów z pozostałych sektorów gospodarki. MAZOWIĘ tworzą  ludzie, którym  można zaufać!

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.mazowia.org.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/Federacja.MAZOWIA.

Możesz także zadzwonić  lub napisać:

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

ul. Żytnia 16/31, 01-014 Warszawa

tel.: 22 652 22 66, fax: 22 350 64 40

e-mail: mazowia@mazowia.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Federacji MAZOWIA

STANDARYZACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Fundacja Aktywności Obywatelskiej zaprasza na stronę internetową projektu AKCJA STANDARYZACJA, poświęconą problematyce standardów dla Trzeciego sektora

Projekt „Akcja Standaryzacja” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona skierowana jest do stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów w ramach szeroko rozumianego Trzeciego Sektora, którym zależy na tym, aby ich działania były coraz bardziej profesjonalne i przynosiły coraz lepsze efekty. Zainteresowane osoby zachęcamy do zapisów na newslettera oraz do aktywnego korzystania z Forum.
http://www.akcjastandaryzacja.plKONKURS "POLSKA PIĘKNIEJE – 7 CUDÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH"

Znasz kogoś, kto otrzymał dotację z Funduszy Europejskich i zrealizował ciekawy projekt, który wpływa na podniesienie atrakcyjności turystycznej Twojego otoczenia? Powiedz mu o konkursie „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”! Zgłoszenia można przesyłać do 29 stycznia 2013 r. Pokażmy to, co w naszym kraju jest piękne, zgodnie z maksymą „cudze chwalicie, swego nie znacie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji ogólnopolskiego Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zgłoszenia można składać tylko do 29 stycznia. W konkursie nagradzamy najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach: • Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),

 • Zabytek (np. obiekty sakralne, pałace, zamki, historyczne układy urbanistyczne),

 • Produkt promocyjny (np.: wydawnictwo, portal, kampania promocyjna),

 • Obiekt turystyczny (np.: hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe),

 • Turystyka aktywna (np.: ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne),

 • Turystyka transgraniczna i międzynarodowa (np.: szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt widokowy, projekt turystyczny oparty na współpracy międzynarodowej i transgranicznej),

 • Miejsce przyjazne dzieciom (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej itp.)

Główną nagrodą w Konkursie są konkretne działania promujące nagrodzony projekt, a także statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom. Laureatów Konkursu poznamy podczas gali organizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Zgłoszenia należy wysłać pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres:

Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

ul. Zjazd 2/4 60-653 Poznań e-mail: konkurs@smartlink.pl

Wszelkich wyjaśnień udziela: Biuro Konkursu, tel./faks: 61 849 90 40, e-mail: konkurs@smartlink.pl

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.polskapieknieje.gov.pl

KONKURS O NAGRODĘ OBYWATELSKĄ PREZYDENTA RP: WNIOSKI DO 28 LUTEGO

Do 28 lutego br. istnieje możliwość składania wniosków o umieszczenie inicjatyw na Witrynie Obywatelskiej, które wezmą udział w pierwszej edycji konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP.

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP jest wyróżnieniem nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania. Przyznawana jest w trzech kategoriach:

1. Wspólnota Obywatelska – dla gmin i powiatów, które w najszerszym stopniu umożliwią swym mieszkańcom uczestnictwo w realizacji zadań publicznych;

2. Partnerstwo Samorządów – dla jednostek samorządu, które będą ze sobą najefektywniej współpracować i wykształcą wzory działań dla innych;

3. Obywatelska Inicjatywa Lokalna – dla organizacji obywatelskich lub poszczególnych osób, które


w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego.
Więcej informacji o nagrodzie i Witrynie Obywatelskiej – w tym również regulaminy oraz wzory wniosków – znajduje się na stronie: http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/


PATRIOTYZM JUTRA 2013 - NABÓR WNIOSKÓW

Muzeum Historii Polski ogłasza kolejną edycję programu operacyjnego Patriotyzm Jutra. Nabór wniosków trwa do


11 lutego 2013.

autor(ka): Maria Więckowska

Program wspiera projekty kulturalne i edukacyjne zachęcające w niebanalny sposób do poznawania polskiej historii, a także inicjatywy związane z zachowywaniem pamięci o przeszłości - ochrona archiwaliów, digitalizacja źródeł, projekty historii mówionej.

Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe


i samorządowe instytucje kultury.

Wnioski przyjmować będziemy tylko w wersji elektronicznej. Formularz wniosku i regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej MHP:http://www.muzhp.pl/aktualnosci/976/patriotyzm-jutra---nabor-wnioskow-na-2013-rok.html

Dodatkowe informacje i porady pod numerem telefonu 222119028 oraz mailem maria.wieckowska (at) muzhp.pl

Serdecznie zapraszamy! Czekamy na wnioski do do 11 lutego 2013 włącznie.KONKURS DOTACYJNY: REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej. Oferty należy składać do 14 lutego 2013. • Przygotowanie i udział reprezentacji województwa mazowieckiego, wytypowanej przez okręgowe związki sportowe, w systemie zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich sportu dzieci i młodzieży.

 • Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych, wytypowanej przez okręgowe związki sportowe, w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

 • Upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim, w tym organizacja na Mazowszu międzyszkolnej rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (wybrana zostanie tylko 1 oferta).

 • Upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie wojewódzkim poprzez szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji środowiska wiejskiego Mazowsza w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

 • Upowszechnianie sportu akademickiego na poziomie wojewódzkim, organizacja akademickiej rywalizacji sportowej na Mazowszu oraz szkolenie i udział wytypowanej akademickiej reprezentacji województwa mazowieckiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

 • Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, w tym organizacja zawodów i rywalizacji sportowej na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

 • Organizacja na Mazowszu imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, promujących w województwie kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.

 • Wspieranie szkolenia sportowego kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Mazowsza, wytypowanych na podstawie osiąganych wyników sportowych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (wybrana zostanie tylko 1 oferta w formie powierzenia zadania).

Termin składania ofert wyznacza się do dnia: 14 lutego 2013 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26, w godzinach: 8.00 – 16.00;

w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:


 • Delegatura w Ciechanowie, ul. Wodna 1, Delegatura w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38; Delegatura w Płocku, ul. Bielska 1;

 • Delegatura w Radomiu, ul. Kościuszki 5a;

 • Delegatura w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4, w godzinach: 8.00 – 16.00;

za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert 2013 r. – kultura fizyczna”,

drogą elektroniczną – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu: urzad_marszalkowski@mazovia.pl.

W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każda musi być złożona w osobnej, zamkniętej kopercie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_wojewodztwa_mazowieckiego_w_2013_roku_w_zak.html?cHash=c84be8984dOPRACOWAŁA:

Agnieszka Puzio Dębska

Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

tel. 236546433, e-mail: agnieszka.debska@mlawa.pl

Newsletter jest dostępny na stronie internetowej Miasta Mława www.mlawa.pl

w zakładce Społeczeństwo, Organizacje Pozarządowe, Aktualności

Wszelkie uwagi dotyczące przekazywanych treści, sugestie

co do tego, co mogłoby się znaleźć w Newsletterze, proszę kierowaćna adres e-mail: agnieszka.debska@mlawa.pl, tel. 236545680


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna