Nice [ IncrementPobieranie 4.9 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar4.9 Kb.
AIX

nice [ - Increment| -n Increment ] Command [ Argument ... ]
nice pozwala uruchomić zadanie z dowolnym priorytetem. NICE przyjmuje wartości od 0 do 39. Wartość domniemana to 20.
Przykłady:

1. Uruchomienie zadania o niskim priorytecie

$ nice -n 15 cc -c *.c &
2. Uruchomienie zadania o wysokim priorytecie

$ nice --10 wall <

System shutdown in 2 minutes!

end
3. Uruchomienie zadania o niskim priorytecie w tle

$ nice cc -c *.c &

renice [ -n Increment ] [ -g | -p | -u ] ID ...
renice pozwala zmienić wartość NICE procesu.
Przykłady:

1. Zwiększenie wartości NICE o 5 procesów o PID 987 i 32

$ renice -n 5 -p 987 32
2. Zmniejszenie wartości NICE o 4 dla procesów o GID 324 i 76

$ renice -n -4 -g 324 76


3. Zwiększenie wartości NICE o 4 procesów użytkownika o UID 8 i użytkownika o login name sas

$ renice -n 4 -u 8 sas


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna