Nowe nabytki biblioteki ibl pan z ostatniego miesiąca: wybór dn. 02. 09. 2015 ii-86851Pobieranie 56.96 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar56.96 Kb.
Nowe nabytki biblioteki IBL PAN z ostatniego miesiąca: wybór dn. 02.09.2015

    II-86851   
Aresztowani na "Zachodniej Białorusi" : alfabetyczny wykaz 4669 Polaków i obywateli polskich innych narodowości aresztowanych na "Zachodniej Białorusi" w latach 1939-1941
/ [red. i koordynacja całości Eliza Dzwonkiewicz - red. i koordynacja ca
Mińsk : Archiwum Historii Najnowszej - Stowarzyszenie "Dyariusz" ; Warszawa : Karta, 2003. - 379, [1] s. : mapa ; 21 cm.
(Indeks Represjonowanych ; t. 15
ISBN 83-88288-81-4

    I-57928   
Beatum scelus
/ Zofja Kossak.
Warszawa : "Rój", 1935. - 194, [1] s. ; 19 cm.

    III-33689   
Białostockie ścieżki
/ Mieczysław Czajkowski ; [posł. Waldemar Smaszcz].
Białystok : Oficyna Wydawnicza WOAK, 1992. - 71 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-900512-0-6

    III-33695   
Bibliografia analityczna Lingwistyki Dyskursu Edukacyjnego za lata 1993-2011 (tomy 1-12)
/ Teodozja Rittel, Stefan Jerzy Rittel.
Kraków : Collegium Columbinum, cop. 2015. - 228 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7624-172-2

    II-86868   
Byłem szefem wywiadu u Naczelnego Wodza
/ Tadeusz Modelski ; przeł. Mira Modelska-Creech.
Warszawa : Bellona, cop. 2009. - 373, [2] s., [8] s. tabl. ; 24 cm.
ISBN 978-83-11-11484-5

    II-86833   
Całkiem inna historia
/ Hakan Nesser ; przeł. Emilia Fabisiak.
Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2015. - 525, [1] s. ; 21 cm.
(Czarna Seria

    III-33716   
Clown story : Fraszki ; Parada niuansów ; Aforyzmy (z notatnika 1970-1990) Kazimierz Słomiński.

Białystok : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, 1992. - 55 s. ; 23 cm.

    II-86871   
Codzienność dawnej Francji : życie i rzeczy w czasach ancien régime'u
/ pod redakcją Michela Figeaca ; przełożyła z języka francuskiego Dorota Sieńko.
Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2015. - 682, [5] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63580-52-0

    II-86824   
Cogito i dubito : dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza
/ Karol Hryniewicz.
Kraków : Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, 2014. - 361, [1] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Pana Cogito
ISBN 978-83-935061-3-2

    III-33685   
Czas kiedy idzie, czas gdy w miejscu stoi
/ Janusz Taranienko [tekst]. Strzępy / Andrzej Dworakowski [il.].
Białystok : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, 1991. - 24, [4] s. : il. ; 20 cm.

    II-86864   
Cztery nowoczesności : teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
/ Andrzej Szczerski.
Kraków : DodoEditor, 2015. - 263 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62972-13-5

    II-86869   
Czuły weredyk : twórczośc poetycka Juliana Ursyna Niemcewicza
/ Grzegorz Zając.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. - 614, [3] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-233-3913-7

    II-86839   
Dezinformacja - oręż wojny
/ oprac. Vladimir Volkoff ; przeł. Anatol Arciuch.
Warszawa : Delikon, 1991. - 187 s. : rys. ; 21 cm.
ISBN 83-85143-09-2

    I-57932   
Długi marsz
/ Sławomir Rawicz.
Londyn ; Warszawa : Unicorn, 1993. - 246 s. : il. ; 20 cm.
(Wielkie Ucieczki
ISBN 1-870886-12-7

    III-33678   
Do swego Boga ; Rozdzióbią nas kruki, wrony
/ Stefan Żeromski. - Wyd. 2.
Warszawa : Gebethner i Wolff, 1931 (Kraków : Druk. W. L. Anczyca i Spółki). - 22 s. ; 18 cm.
(Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej ; nr 218

    II-86825   
Doświadczając : szkice o twórczości (anty)modernistycznej
/ pod red. Ewy Bartos i Michała Kłosińskiego.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - 323, [1] s. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3236
ISBN 978-83-8012-285-7 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8012-286-4 (wersja elektroniczna)

    II-86847   
Drogi śmierci : ewakuacja więzień sowieckich z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu i lipcu 1941
/ Krzysztof Popiński, Aleksandr Kokurin, Aleksandr Gurjanow ; [tł. Ingrid Grzymała-Siedlecka, Romuald Niedzielko].
Warszawa : Karta, 1995. - 238 s. ; 20 cm.
(Biała Seria ; 1
ISBN 83-900676-9-2

    III-33675   
Dziwna historja ; On
/ Bolesław Prus.
Warszawa : Gebethner i Wolff, 1931. - 27 s. ; 19 cm.
(Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej ; 205.

    III-33690   
Eros sarmaticus : aforyzmy
/ Zbigniew Waydyk.
Białystok : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, 1991. - 61 s. : il. ; 21 cm.

    III-33686   
Gdyby nie nadzieja... : XIV Agon Poetycki "O Wieniec Akantu" : almanach
/ wybór Jolanta Baziak ; posł. Stefan Pastuszewski.
Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy "Świadectwo", 2015. - 42 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7456-093-1

    III-33705   
Generał Józef Śmiechowski : uczestnik walk o niepodległą Polskę w XIX wieku : dokumenty, wspomnienia, pamiątki
/ Zbigniew Jędrzejczyk.
Warszawa : Wydawnictwo "Comandor", 2001. - 212, [1] s., [2] k. tabl. luz. : il. ; 30 cm.
ISBN 83-88329-37-5

    III-33683   
Ginące ślady
/ Józef Grochowski ; [wybór i oprac. red. Jan Szaciłło ; grafika Włodzimierz Pietruk].
Białystok : Wojewódzki Dom Kultury, 1991. - 24 s. : il. ; 20 cm.

    III-33711   
Granice
/ Irena Słomińska.
Białystok : Wojewódzki Dom Kultury w Białymstoku, 1990. - 27 s. ; 23 cm.

    II-86865   
Historya katakumb czyli Rzym podziemny
/ przez J. Gaume ; przekł. z fr. - [Leon Rogalski].
Warszawa : J. Glücksberg, 1854 (Warszawa : J. Glücksberg). - IV, 410, VI s., [1] k. tabl. zloż. ; 21 cm.

    II-86834   
Humer i inni
/ Piotr Lipiński.
Warszawa : Cinderella Books, 1997. - 183 s. : fot. ; 21 cm.
(Bez Retuszu
ISBN 83-86245-12-3

    II-86852   
"Hypnerotomachia Poliphili" Francesa Colonny
/ Anna Klimkiewicz.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. - 274 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62972-13-5

    II-86874   
Informator o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działajacych w Polsce Ludowej w latach 1944-1956
/ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Biuro "C.".
Lublin : Wydaw. RETRO, 1993. - 288 s. ; 24 cm.
ISBN błędny 8390234875

    II-86873   
Informator o osobach skazanych za szpiegostwo w latach 1944-1984
/ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Biuro "C".
Lublin : Wydawnictwo Retro, 1994. - 405 s. ; 24 cm.
ISBN 83-902348-2-3

    I-57936   
Inny świat : zapiski sowieckie
/ Gustaw Herling-Grudziński ; [posł. i nota o aut. Zdzisław Kudelski]. - Wyd. 1 w tej edycji.
Warszawa : Czytelnik, 1994. - 330, [6] s., [1] k. tabl. ; 20 cm.
(Pisma zebrane / Gustaw Herling-Grudziński ; 1
ISBN 83-07-02406-4
ISBN 83-07-02407-2 (t. 1)

    II-86850   
Jeńcy zmarli i zaginieni : alfabetyczne wykazy 457 jeńców wojennych z 1939 roku - Polaków i obywateli polskich - zmarłych w obozach jenieckich NKWD w latach 1939-41 oraz 1328 zaginionych w czasie ewakuacji obozu lwowskiego latem 1941
/ [Ewa R
Warszawa : Karta, 1999. - 117 s. ; 21 cm.
(Indeks Represjonowanych ; t. 9
ISBN 83-910771-7-9 Character or binary data returned from Adaptive Server has been truncated. The client application does not support more than 255 bytes of data as a result column or output parameter.

    II-86831   
Języki przemocy
/ wybór, wstęp, opracowanie Łukasz Musiał ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. - 509, [1] s. ; 22 cm.
(Poznańska Biblioteka Niemiecka ; 38
ISBN 978-83-63795-59-7

    III-33708   
Kamizelka
/ Bolesław Prus. - Wyd. 3.
Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983. - 12, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 83-03-00099-3

    III-33699   
Katedra w Grodnie
/ opracowała Maria Kałamajska-Saeed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.
Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015. - 228, [2] s., [278] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jan K. Ostrowski. Cz. 4, Kościoły i klasztory dawnego województwa trockiego / red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed ; t. 2
ISBN 978-83-63463-31-1

    II-86875   
Kołyma 1944-1956 we wspomnieniach polskich więźniów
/ Małgorzata Giżejewska ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2000. - 257, [2] s., [1] k. tabl. złoż. : il ; 24 cm.
(Biblioteka Ziem Wschodnich
ISBN 83-88490-02-8

    II-86853   
Konfidenci są wśród nas...
/ Michał Grocki.
Warszawa : Editions Spotkania, [1992]. - 118 s. ; 21 cm.
ISBN 83-85195-87-4

    II-86829   
Księga sekretów o cnotach ziół, kamieni i źwierząt niektórych
/ Pseudo-Albert Wielki ; oprac. Jerzy Kroczak, Jacek Sokolski, Joanna Zagożdżon ; wstęp Jacek Sokolski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. - 155, [2] : il. ; 22 cm.
(Bibliotheca Curiosa ; 20
ISBN 978-83-7977-064-9

    III-33726   
Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza 1641-1653
/ pod red. i ze wstępem Romana Pollaka ; tekst przygot. Marian Pełczyński ; koment. oprac. Marian Pełczyński i Alojzy Sajkowski.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1957. - XLVIII, 552 s., [10] k. il., [1] k. tabl. złoż. ; 25 cm.

    II-86842   
Listy staropolskie z epoki Wazów
/ Hanna Malewska. - Wyd. 2.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. - 376, [4] s. ; 20 cm.

    III-33672   
Matka nadziei w nadziei
/ Wiesław Al. Niewęgłowski ; [zdj. Janusz Rosikoń].
Warszawa : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów, 2007. - 61, [3] s. : il. kolor. ; 18 cm.
ISBN 978-83-7031-582-5

    III-33669   
Między tak i nie
/ Regina Kantarska-Koper ; [oprac. graf. Anna Ralicka ; wybór, ukł. wierszy i posł. Kazimierz Słomiński].
Białystok : Oficyna Wydawnicza "Pogranicze", 1992. - 39, [1] s. : il. ; 17 cm.

    II-86826   
Mistrzowie kina japońskiego
/ Krzysztof Loska.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2015. - 296 s. : il. ; 24 cm.
(Horyzonty Kina ; 8
ISBN 978-83-242-2680-1

    I-57937   
Moja przekora : satyry polityczne z lat 1943-1971
/ Marian Hemar ; wybrał i oprac. Andrzej Krzysztof Kunert.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001. - 243 s. ; 20 cm.
ISBN 83-08-03088-2

    III-33682   
Myśli spod wiechy : fraszki
/ Wiesław Sienkiewicz.
Rybnik : Wiesław Sienkiewicz, [1991] - 32 s. ; 19 cm.

    I-57926   
Na krawędzi ; Z konstytucyjnych dni ; Cmentarzysko ; Zabiłem ; Czekam ; Franek ; Przed świtem
/ Władysław St. Reymont. - Wyd. 2, powiększone.
Warszawa : Gebethner i Wolff, 1925. - 272, [1] s. ; 19 cm.
(Pisma : wydanie zbiorowe zupełne ze wstępem Adama Grzymały-Siedleckiego i portretem autora / Władysław St. Reymont ; t. 20

    III-33713   
Nadzieja : wiersze
/ Stefania Matysiewicz.
Białystok ; Łomża : Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łomży ; Wojewódzki Dom Kultury w Białymstoku, 1983. - [24] s. : il.; 21 cm.

    III-33720   
Najdalsza droga ; Noc ponad światem
/ Maria Dąbrowska.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1982. - 34 s. ; 21 cm.
ISBN 83-210-0366-4

    II-86827   
Neopragmatyzm Stanleya Fisha a polskie spory o kształt literaturoznawstwa po 1989 roku
/ Stanisław Wójtowicz.
Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. - 538, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64864-96-4

    III-33701   
"Nie jesteśmy całkiem zapomniani..." : listy Jadwigi i Bolesława Haberów z łagrów i zesłania w ZSRR z lat 1946-1955
/ wstęp, oprac., tł. Małgorzata Ruchniewicz ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polsk
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. - 286, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-641-8 Character or binary data returned from Adaptive Server has been truncated. The client application does not support more than 255 bytes of data as a result column or output parameter.

    III-33688   
O Konstytucji 3 maja 1791
/ Jerzy Kowecki.
Warszawa : : Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1991. - 39 s. ; 21 cm.
(Nasze Dziedzitwo.

    III-33702   
O tym, co Alicja odkryła... : w kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży
/ pod redakcją Alicji Ungeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015. - 413 s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 723
ISBN 978-83-7271-921-8

    III-33709   
Od świtu do zmierzchu
/ Elżbieta Daniszewska.
Białystok : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, 1991. - 48 s. ; 23 cm.

    II-86830   
Odbicie
/ Wojciech Nowicki.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015. - 291, [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
(Poza Serią
ISBN 978-83-8049-110-6

    III-33684   
Odwrót
/ Robert Kasprzyński.
Knyszyn : Knyszyński Ośrodek Kultury, 1998. - 54 s. ; 21 cm.
(Biblioteka "Gońca Knyszyńskiego" ; nr 2

    II-86845   
Ojciec wszystkich poszukujących : Sługa Boży ks. Władysław Korniłowicz spowiednik, kierownik duchowy i wychowawca
/ Emilia Janina Niszczota.
Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", [1998]. - 517, [1] s. : fot. ; 22 cm.
ISBN 83-7232-001-2

    I-57930
Opowiadania
/ Hanna Malewska.
Kraków : "Znak", 2015. - 349, [2] s. ; 20 cm.

    III-33703   
Pamięci lotników polskich 1918-1945
/ Jerzy Pawlak.
Warszawa : "Bellona", 1998. - 350, [2] s. : faks., fot., portr. ; 25 cm.
ISBN 83-11-08786-5

    III-33679   
Panna Antonina
/ Eliza Orzeszkowa. - Wyd. 5.
Warszawa : nakład Gebethnera i Wolffa, 1930 (Kraków : druk W. L. Anczyca i Spółki). - 49 s. ; 18 cm.
(Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej ; 11

    II-86840   
Pęknięta matowa szyba : opowiadania
/ Janusz Wasylkowski.
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2015. - 99, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-205-5598-1

    III-33707   
Pielgrzymka do Warszawy ; Nocne spotkanie ; Tu zaszła zmiana
/ Maria Dąbrowska. - Wyd. 2.
Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983. - 31 s. ; 20 cm.
ISBN 83-03-00237-6

    III-33712   
Płanetnicy
/ Marta Cywińska ; [oprac. red. Jan Szaciłło].
Białystok : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, 1991 . - 21, [2] s. : il. ; 21 cm.

    III-33698   
Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939-1956
/ red. nauk. Sławomir Poleszak i Adam Puławski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : IPN, 2002. - 125 s. ; 25 cm.
(Konferencje IPN ; t. 1
ISBN 83-915983-4-9

    II-86876   
Poetycki światopogląd Jarosława Marka Rymkiewicza : próba antropologii literackiej
/ Mariusz Kalandyk.
Kraków : Księgarnia Akademicka cop. 2015. - 320 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7638-467-2

    III-33718   
Poezje
/ Maria Konopnicka ; oprac. Zofia Rothertowa. - Wyd. 3.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. - X, [2], 43, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Pisarzy Polskich i Obcych ; 18

    II-86822   
Polskie wartości w europejskiej aksjosferze
/ Jerzy Bartmiński ; wybór i red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Sebastian Wasiuta.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - 372 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-565-3

    III-33668   
Popiwek erotyczny
/ Zbigniew Waydyk.
Białystok : "Kurier Podlaski" 1991. - 36 s. : il. ; 15 cm.

    III-33676   
Przedświt
/ Zygmunt Krasiński ; oprac. Jan Czubek. - Wyd. 3.
Warszawa [etc] : nakład Gebethnera i Wolfa, 1928 Kraków : Druk W. L. Anczyca i Spółki). - 71 s. ; 18 cm.
(Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej ; 165

    II-86836   
Przejęcie
/ Wojciech Chmielarz.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2014. - 391, [1] s. : 21 cm.
(Ze Strachem
ISBN 978-83-7536-867-3

    I-57935   
Przestrzenie kanonu : szkice o prozie amerykańskiej od lat 40. XX wieku do czasów najnowszych
/ Marek Paryż.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. - 247 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-235-1893-8

    III-33714   
Puszcza Jodłowa
/ Stefan Żeromski.
Kielce : Wydawnictwo "Dom Książki", 1989. - 48 s. : faks. ; 21 cm.
ISBN 83-7048-010-1

    I-57934   
Rekonstrukcja zła : etyczne aspekty opresji w świetle refleksji "ocalonych"
/ Marcin Jaranowski.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. - 328 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-231-3396-4

    III-33700   
Remembering Communism: private and public recollections of lived expierence in Southeast Europe
/ ed. by Maria Todorova, Augusta Dimou and Stefan Troebst.
Budapest ; New York : Central European University Press, 2014. - VII, [5] , 626 s.: il.; 25 cm.
(Leipzig Studies on the History and Culture of East-Central Europe; vol. 1.
ISBN 978-963-386-034-2

    III-33721   
Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich
/ Stanisław Ciesielski, Wojciech Materski, Andrzej Paczkowski ; Ministerstwo Sprawiedliwości RP.
Warszawa : Ośrodek "Karta", 2000. - 31, [1] s., [1] k. tabl. złoż. luz. ; 23 cm.
ISBN 83-88288-15-6

    III-33722   
Rozmowa z duchem : wspomnienia deportowanego z Sarn przez Kowel-Lublin na Syberię
/ Feliks Sawicki.
[Warszawa] : Feliks Sawicki, [ok. 1994]. - 55, [4] k.tabl. : il.; 24 cm.

    II-86861   
Sarabanda
/ Jerzy Ginton.
Warszawa : Batex, 2014. - 175 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-939618-0-1

    II-86855   
Siedem lat w wiezieniu 1948-1955
/ Ewa Ludkiewicz.
Gdańsk : BiT, 2005. - 205 s. : il. ; 21 cm.

    II-86867   
Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu 1946-1955
/ pod red. Krzysztofa Szwagrzyka ; [oprac zespół Tomasz Balbus et al.].
Wrocław : IPN, 2002. - 86 s. ; 24 cm.
(Studia i Materiały / Instytut Pamięci Narodowej ; t. 1
ISBN 83-89078-12-0

    II-86838   
Śmiertelna pułapka
/ James D. Shaw, Tom C. McKenney ; przeł. Hanna Dymel-Trzebiatowska.
Gdańsk : "Exter", 1993. - 185, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-900429-3-2

    III-33694   
Socynianizm : dzieje, poglądy, oddziaływanie
/ Zbigniew Ogonowski ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksanda Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk ; Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. - XXII, [2], 541, [29] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7545-604-2

    II-86832   
Spektakl - granica - ekran : mur berliński w filmie niemieckim
/ Marta Brzezińska.
Wrocław : Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta : Oficyna Wydawnicza Atut, 2014. - 316, [1] s. : il. ; 22 cm + 1 dysk optyczny (DVD-ROM).
(Niemcy - Media - Kultura
ISBN 978-83-7977-033-5

    II-86854   
Spisani na straty
/ Andrzej Sołdrowski.
Wrocław : Nortom, 1996. - 89 s. ; 21 cm.
ISBN 83-85829-95-4

    II-86872   
Spod Monte Cassino na Sybir : deportacja byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z Białorusi, Litwy i Ukrainy w 1951 roku
/ [kom. red. Władimir Adamuszko, Grzegorz Jakubowski, Jędrzej Tucholski ; oprac. Przemysław P. Romaniuk ; wst
Warszawa : Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 1998. - 299 s., [67] s. tabl. ; 24 cm.
ISBN 83-901333-7-7 Character or binary data returned from Adaptive Server has been truncated. The client application does not support more than 255 bytes of data as a result column or output parameter.

    II-86823   
Sprawcza moc przechadzki, czyli Polski literat we włoskim mieście
/ Aleksandra Achtelik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - 221, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3242
ISBN 978-83-8012-363-2 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8012-364-9 (wersja elektroniczna)

    I-57925   
Stare kąty : powieść
/ Wanda Miłaszewska.
Warszawa : F. Hoesick, 1929. - 329 s. ; 18 cm.

    III-33674   
Szkolne czasy : nowe opowiadanie Jana Dęboroga
/ Kondratowicz L. (Władysław Syrokomla). - Wyd. 3.
Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1931. - 46 s. ; 18 cm.
(Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej ; 146

    II-86837   
Szlakiem nieposłusznych : dzieje Związku Obrońców Wolności i ich rodzin na Kresach Wschodnich, w archipelagu GUŁag i w Stanach Zjednoczonych 1945-1997 : zarys historyczny, stenogram wywidów, wiersze, polemiki, listy, noty biograficzne, dokume

Warszawa : Wydawnictwo "Ojczyzna" Bogusław Rybicki, 1998. - 173 s., [38] s. tabl. ; 21 cm.
ISBN 83-86449-18-7 Character or binary data returned from Adaptive Server has been truncated. The client application does not support more than 255 bytes of data as a result column or output parameter.

    III-33693   
Tego roku w Paryżu : korespondencja króla Stanisława Augusta z Feliksem Oraczewskim 1782-1784
/ wybór, oprac. i wstęp Aleksandra Janiszewska.
Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2014. - 277, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Biblioteka Łazienek Królewskich
ISBN 978-83-64178-09-2

    III-33680   
Tręzlowe ; Spowiedź pana Korsaka
/ Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz). - Wyd. 2.
Warszawa : Gebethner i Wolff, 1925. - 53 s. ; 18 cm.
(Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej ; 94

    II-86828   
Uczył kochać Kościół : ksiądz Tadeusz Gogolewski we wspomnieniach
/ zebrał i oprac. Paweł Bieliński.
Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2006. - 264 s., [32] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 83-87989-78-9

    III-33677   
Ułas : sielanka bojowa z błot poleskich
/ Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz). - Wyd. 3.
Warszawa : Gebethner i Wolff, 1931. - 49, [1] s. ; 18 cm.
(Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej ; 91

    III-33706   
" W mojej Ojczyźnie..."
/ Czesław Miłosz ; [wybór wierszy: Piotr Zabielski, Zygmunt Borowy].
Warszawa : Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, 1981. - 64 s. ; 18 cm.

    II-86858   
"...was na to zdieś priwiezli, sztob wy podochli" : Kazachstan 1940-1946
/ Grażyna Jonkajtys-Luba [nazwa] (Maria Januszkiewicz) [pseud.]. - Wyd. 2 popr. i uzup.
Lublin : Norbertinum, 2002. - 270, [1] s., XII s. tabl., [1] k. map złoż. ; 21 cm.
(Z Nieludzkiej Ziemi, 1508-7956 ; t. 1
ISBN 83-7222-133-2

    I-57933   
Wczoraj na wyrywki
/ Karol Zbyszewski. - 2 wyd.
Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1997. - 159 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Autorów Emigracyjnych ; 9
ISBN 0-85065-327-4

    II-86862   
Wiara w egzystencji : teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach psudonimowych Sorena Kierkegaarda
/ Andrzej Słowikowski ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. - 461 s. ; 21 cm.
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna
ISBN 978-83-231-3340-7

    III-33704   
"Wielkie procesy pokazowe w Krakowie" : wystawa
/ oprac. Wojciech Frazik [et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Kraków : "Grafix", 2003. - [78] s. : il., fot. ; 28 cm.
ISBN 83-918189-1-8

    I-57938   
Wierusz-Kowalski : malarstwo/painting
/ tekst i wybór prac Eliza Ptaszyńska.
Olszanica : BOSZ, cop. 2015. - 63 s. : il. ; 21 cm.

    III-33673   
Więzień Czyllonu
/ Byron ; przekł. Franciszka Morawskiego.
Warszawa [et al.] : Gebethner i Wolff, [1923]. - [2], 15 s. ; 18 cm.
(Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej ; 162

    III-33719   
Więźniowie polityczni PRL w latach 1944-1956 : wystawa 13 grudnia 1996-10 kwietnia 1997, Muzeum Niepodległości
/ koncepcja wystawy Barbara Otwinowska.
Warszawa : Muzeum Niepodległości, 1997. - [36] s. : il.; 21 cm.

    II-86883   
Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI-XVIII wieku
/ Zbigniew Kuchowicz. - Wyd. 2.
Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1974. - 459 s., [36] s. tabl. ; 20 cm.

    II-86856   
Władysław Sebyła : dzieła młodzieńcze
/ Zofia Zając-Gardeła.
Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2015. - 129, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-8011-042-7

    III-33691   
Wobec króla i Rzeczpospolitej : magnateria w XVI-XVIII wieku
/ pod red. Ewy Dubas-Urwanowicz i Jerzego Urwanowicza.
Kraków : Wydawnictwo Avalon T. Janowski, 2012. - 847, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7730-056-5 (Wydawnictwo AVALON)

    II-86849   
Wojsko polskie w Iraku : 1942-1943
/ Zbigniew Dunin-Wilczyński.
Warszawa : Muzeum Niepodległości, 1993. - 195, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Polacy na Obczyźnie
ISBN 83-900727-2-6

    III-33681   
Wybór poezyi
/ Fr. Karpiński i D. Kniaźnin.
Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1910 (Kraków : L. Anczyc i Spółka). - 66, [2] s. ; 19 cm.
(Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej ; 152

    III-33715   
Wygnanie Boga
/ Jerzy Binkowski ; il. Ryszard Struniec.
Białystok : Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, 1992 . - 47, [1] s. : il. ; 21 cm.

    II-86821   
Z problematyki cyberpunku : literatura - sztuka - kultura
/ Adam Mazurkiewicz.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. - 515 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7969-357-3

    III-33710   
Ze snów o człowieku : aforyzmy (1987-1989)
/ Kazimierz Słomiński.
Białystok : Wojewódzki Dom Kultury w Białymstoku, 1991. - 24 s. ; 23 cm.

    III-33687   
Zegar nie zatrzyma czasu
/ Eugeniusz Szulborski.
Białystok : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, 1991. - 12 s. ; 20 cm.

    II-86848   
Znad Niemna przez Sybir do II Korpusu
/ Tadeusz Bodnar.
Wrocław : "Nortom", cop. 1997. - 380 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-85829-51-2

    II-86857   
"Zośka i Parasol" : opowieść o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalionów harcerskich
/ Aleksander Kamiński. - Wyd. 4.
Warszawa : Iskry, 1986. - 500 s., [32] s. fot., portr., [6] s. map ; 21 cm.
ISBN 83-207-0023-X

    III-33724   
Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku
/ Władysław Czapliński, Józef Długosz. - [Wyd. 2].
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1982. - 263 s., [20] k. tabl. : rys. ; 24 cm.
(Życie Codzienne
ISBN 83-06-00609-7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna