Nowości książkowe Biblioteki wbp-spwi uj lipiec 2013 marzec 2014 rPobieranie 70.5 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar70.5 Kb.

Nowości książkowe Biblioteki WBP-SPWI UJ

lipiec 2013 - marzec 2014 r.Pharmaceutical, biotechnology, and chemical inventions : world protection and exploitation. Vol. 1 / ed. Duncan Bucknell ; cons. ed. Theo Bodewig.

Adres wydawniczy Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011.iw-12922 Pat. 1
Pharmaceutical, biotechnology, and chemical inventions : world protection and exploitation. Vol. 2 / ed. Duncan Bucknell ; cons. ed. Theo Bodewig.

Adres wydawniczy Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011.iw-12922 Pat. 2
Skwarzyński, Michał

Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej / Michał Skwarzyński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Adres wydawniczy Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.iw-12923 Int.
Żmij, Grzegorz

Firma w prawie prywatnym międzynarodowym

Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.

Seria (Monografie prawnicze)

iw-12925 Konk.
Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług : dla celów rejestracji znaków : (Klasyfikacja nicejska). Cz. 1, Lista towarów i usług w porządku alfabetycznym / [oprac. zespół w skł. Agnieszka Antonowicz et al.].

Adres wydawniczy Warszawa : Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polski, 2013.iw-12926 Znt. 1
Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług : dla celów rejestracji znaków : (Klasyfikacja nicejska). Cz. 1, Lista towarów i usług w porządku alfabetycznym / [oprac. zespół w skł. Agnieszka Antonowicz et al.].

Adres wydawniczy Warszawa : Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polski, 2013.iw-12926 Znt. 2
Wöller, Wolf Peter Georg

Die rechtliche Behandlung von Produktplatzierungen im Fernsehen nach Inkrafttreten des 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrags

Adres wydawniczy Hamburg : Verlag Dr. Kovać, 2013.

Seria (Schriftenreihe zum Kommunikations- und Medienrecht, ISSN 1613-7922 ; Bd. 17)

iw-12927 Konk.
Kühnen, Thomas

Patent litigation proceedings in Germany : a handbook for practitioners / trans. by Frank Peterreins.

Adres wydawniczy Köln : Carl Heymanns Verlag, 2013.iw-12928 Pat.

Haunns, SebastianConflicts in the knowledge society : the contentious politics of intellectual property

Adres wydawniczy Cambridge : Cambridge University Press, 2013.

Seria (Cambridge Intellectual Property and Information Law)

iw-12929 Int.
Borghi, Maurizio

Copyright and mass digitization : a cross-jurisdictional perspective / by Maurizio Borghi, Stavroula Karapapa.

Adres wydawniczy Oxford : Oxford University Press, 2013.iw-12930 Aut.
Parr, Russell L.

Intellectual property : valuation, exploitation and infringement damages : 2013 cumulative supplement / Russell L. Parr, [Gordon V. Smith].

Adres wydawniczy Hoboken, N.J. : Wiley, 2013.iw-12931 Int. Supl.
Herman, Bill D. (1977- ).

The fight over digital rights : the politics of copyright and technology

Adres wydawniczy Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013.iw-12932 Aut.
Banzhaf, Volker (1959- ).

Der Auskunftsanspruch im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht / vorgelegt von Volker Banzhaf.

Adres wydawniczy Heilbronn : [s. n.], 1989.iw-12933 Aut.
Kurek, Justyna

Ochrona przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej

Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.

Seria (Komentarze Praktyczne)

iw-12934 Komp.
Chomiczewski, Witold

Ustawa o ochronie baz danych : komentarz / Witold Chomiczewski, Dominik Lubasz, Monika Namysłowska ; pod red. Dominika Lubasza i Moniki Namysłowskiej.

Adres wydawniczy Warszawa : LexisNexis Polska, 2013.

Seria (Komentarze Praktyczne)

iw-12935 Komp.
Barta, Paweł

Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / Paweł Barta, Paweł Litwiński.

Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013.

Seria (Krótkie Komentarze Becka)

iw-12936 DO

Sobczak, Witold (1977- ).Wolność myśli, sumienia i religii - poszukiwania standardu europejskiego

Adres wydawniczy Toruń : Dom Wydawniczy DUET, 2013.iw-12937 Konst.
Skrzydło, Jacek

Wolność słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka : analiza porównawcza

Adres wydawniczy Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.iw-12938 Konst.

iw-12939 Konst.
Cotter, Thomas F. (1961- ).

Comparative patent remedies : a legal and economic analysis

Adres wydawniczy Oxford : Oxford University Press, cop. 2013.iw-12940 Pat.
Conflict of laws in intellectual property : the CLIP principles and commentary / European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP).

Adres wydawniczy Oxford : Oxford University Press, 2013.iw-12941 Int.
Press, Tim

Intellectual property law

Adres wydawniczy Oxford : Oxford University Press, cop. 2013.

Seria (Concentrate)

iw-12942 Int.
Ferenc, Ewa (1953- ).

Prawo prasowe : komentarz / Ewa Ferenc-Szydełko.

Adres wydawniczy Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.

Seria (Praktyczne Komentarze LEX)

iw-12946 Media
Karpowicz, Andrzej (1948- ).

Podręcznik prawa autorskiego dla studentów uczelni artystycznych

Adres wydawniczy Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.iw-12947 Aut.

iw-12948 Aut.
Matusiak, Ireneusz

Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego

Adres wydawniczy Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.

Seria (Monografie Lex, ISSN 1897-4392)

iw-12949 Aut.

iw-12950 Aut.

Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego / red. nauk. Jerzy Poczobut.

Adres wydawniczy Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.

Seria (Monografie LEX)

iw-12951 Cyw.
Flaga-Gieruszyńska, Kinga (1973- ).

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami / Kinga Flaga-Gieruszyńska, Tomasz Aniukiewicz, Katarzyna Karwecka.

Adres wydawniczy Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.

Seria (Wzory pism)

iw-12952 Cyw.
Gnela, Bogusława

Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym

Adres wydawniczy Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2013.

Seria (Monografie Lex, ISSN 1897-4392)

iw-12953 Konk.
Kohutek, Konrad

Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących : prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji

Adres wydawniczy Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012.

Seria (Monografie Lex, ISSN 1897-4392)

iw-12954 Konk.
Nowicki, Marek Antoni (1953- ).

Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Adres wydawniczy Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.

Seria (Praktyczne Komentarze Lex)

iw-12956 Konst.
Prawo ochrony różnorodności biologicznej / red. nauk. Marek Górski, Joanna Miłkowska-Rębowska ; [aut.] Adam Erechemla [et al.].

Adres wydawniczy Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.iw-12964 Cyw.
Ziemianin, Bronisław (1935- ).

Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Bronisław Ziemianin, Edmund Kitłowski.

Adres wydawniczy Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Seria (Seria Akademicka)

iw-12965 Cyw.

Czarny-Drożdżejko, ElżbietaPrzestępstwa prasowe : francuska regulacja dotycząca przestępstw prasowych i jej odniesienie do polskiego systemu prawnego

Adres wydawniczy Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.

Seria (Monografie Lex, ISSN 1897-4392)

iw-12966 Media

iw-12967 Media
Zarządzanie wiedzą / red. nauk. Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński ; aut.: Aleksander Chrostowski [et al.].

Adres wydawniczy Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012.iw-12968 Int.The duration of copyright and related rights : ALAI Study Days 2010 Vienna = La durée de protection du droit d'auteur et des droits voisins : ALAI Journées d'Études 2010 Vienne = La duración del derecho de autor y de los derechos conexos : ALAI Jornadas d'Estudio 2010 Viena / editors ALAI Association Littéraire et Artistique Internationale Groupe Autrichien, Michel M. Walter.

Adres wydawniczy Vienna : Medien und Recht Publishing, 2012.iw-12969 Aut.
Domena publiczna : - troska o prawa podstawowe? / red. Paweł Fajgielski, Paweł Potakowski ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji].

Adres wydawniczy Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013.iw-12970 Aut.
Wytrążek, Wojciech (1979- ).

Działalność artystyczna w sferze muzyki w ujęciu prawa publicznego / Wojciech Wytrążek ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Administracji, Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego].

Adres wydawniczy Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013.iw-12971 Aut.
Tylec, Grzegorz

Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym / Grzegorz Tylec ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Adres wydawniczy Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013.iw-12972 Cyw.

iw-12973 Cyw.
Prawo wobec innowacji technologicznych / pod red. Agnieszki Sztoldman

Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.iw-12974 Aut.

Żakowska-Henzler, HelenaRynek wewnętrzny Unii Europejskiej a prawo własności intelektualnej

Adres wydawniczy Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2013.

Seria (System Prawa Unii Europejskiej. Podręcznik ; t. 23)

iw-12975 Int.
Huczkowski, Marcin

Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym prawie międzynarodowym

Adres wydawniczy Warszawa : Difin, 2013.iw-12976 Aut.
Barczewski, Maciej

Prawa własności intelektualnej w Światowej Organizacji Handlu a dostęp do produktów leczniczych

Adres wydawniczy Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Seria (Monografie Lex, ISSN 1897-4392)

iw-12977 Pat.
Prawo autorskie / red. Janusz Barta ; aut. Janusz Barta [et al.]

Adres wydawniczy Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2013.

Seria (System Prawa Prywatnego ; t. 13)

iw-12978 Aut.
Sokołowska, Dorota (prawo)

Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim

Adres wydawniczy Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.

Seria (Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4262 ; nr 179)

iw-12979 Aut.

iw-12980 Aut.

iw-13004 Aut.
Concepts of property in intellectual property law / edited by Helena R. Howe and Jonathan Griffiths.

Adres wydawniczy Cambridge : Cambridge University Press, 2013.

Seria (Cambridge Intellectual Property and Information Law)

iw-12981 Int.
Rauch, Georg Andreas (1980- ).

Die mittelbare Patentverletzung : eine rechtsvergleichende Betrachtung

Adres wydawniczy Köln : Carl Heymanns Verlag, 2009.

Seria (Schriftenreihe zum Gewerblichen Rechtsschutz ; Bd. 161)

iw-12982 Pat.
Witt, Andreas

Die mittelbare Patentverletzung nach deutschem und schweizerischem Recht

Adres wydawniczy Bern : Nomos : Stämpfli Verlag AG, 2011.

Seria (Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht ; 91)

iw-12983 Pat.
Hollenders, Anna-Sophie

Mittelbare Verantwortlichkeit von Intermediären im Netz

Adres wydawniczy Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2012.

Seria (Internet und Recht ; Bd. 10)

iw-12984 Komp.
Schneider, Angelika (prawo)

Vom Störer zum Täter? : Verantwortlichkeit für mittelbare Wettbewerbs-, Urheber- und Markenrechtsverletzungen im Online-Bereich auf der Grundlage einer täterschaftlichen Haftung aufgrund Verkehrspflichtverletzung

Adres wydawniczy Baden-Baden : Nomos, 2012.

Seria (Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspolitik ; Bd. 261)

iw-12985 Int.
Lackoroński, Bogusław

Odpowiedzialność cywilna za pośrednie naruszenie dóbr

Adres wydawniczy Warszawa : LexisNexis, 2013.

Seria (Monografie. Prawo Cywilne)

iw-12986 Cyw.
Buchalska, Joanna

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

Adres wydawniczy Warszawa : LexisNexis Polska, 2013.

Seria (Monografie. Prawo Cywilne)

iw-12987 Int.

iw-12988 Int.
Rynek farmaceutyczny a prawo własności intelektualnej / red. Jakub Kępiński, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Rafał Sikorski ; autorzy: Monika Górska [et al.].

Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.

Seria (Zarys Prawa Własności Intelektualnej ; 4)

iw-12989 Pat.
Własność intelektualna : wybrane zagadnienia praktyczne / Krystyna Szczepanowska-Kozłowska [et al.].

Adres wydawniczy Warszawa : LexisNexis, 2013.

Seria (Prawo w Praktyce)

iw-12990 Int.
Europäische Methodenlehre : Handbuch für Ausbildung und Praxis / hrsg. von Karl Riesenhuber ; [Autoren: Thomas Ackermann et al.].

Adres wydawniczy Berlin ; New York : Walter de Gruyter, cop. 2010.

Seria (De Gruyter Studium)

iw-12991 UE
Kassabian, Anahid

Ubiquitous listening : affect, attention, and distributed subjectivity

Adres wydawniczy Berkeley [etc.] : University of California Press, cop. 2013.iw-12992 SFK
Attali, Jacques (1943- ).

Noise : the political economy of music / Jacques Attali ; translation by Brian Massumi ; foreword by Fredric Jameson ; afterword by Susan McClary.

Adres wydawniczy Minneapolis ; London : University of Minnesota Press, 2011.

Seria (Theory and History of Literature ; vol. 16)

iw-12993 SFK
Demers, Joanna Teresa (1975- ).

Listening through the noise : the aesthetics of experimental electronic music

Adres wydawniczy Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010.iw-12994 SFK
Collins, Nicolas (1975- ).

Electronic music / Nick Collins, Margaret Schedel, and Scott Wilson.

Adres wydawniczy Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013.

Seria (Cambridge Introductions to Music)

iw-12995 SFK
Less noise more soul : the search for balance in the art, technology, and commerce of music / edited by David Flitner.

Adres wydawniczy Montclair, NJ : Hal Leonard Books an imprint of Hal Leonard Corporation, 2013.iw-12996 SFK
Waiblinger, Julian

"Plagiat" in der Wissenschaft : zum Schutz wissenschaftlicher Schiftwerke im Urheber- und Wissenschaftsrecht

Adres wydawniczy Baden-Baden : Nomos, 2012.

Seria (Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA) ; Bd. 262)

iw-12997 Aut.
Plagiate : wissenschaftstechnik und Recht / hrsg. von Thomas Dreier und Ansgar Ohly.

Adres wydawniczy Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2013.iw-12998 Aut.
Machnikowski, Piotr

Contract law in Poland / Piotr Machnikowski, Justyna Balcarczyk, Monika Drela.

Adres wydawniczy Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, cop. 2011.iw-12999 Cyw.
Rosati, Eleonora

Originality in EU copyright : full harmonisation through case law

Adres wydawniczy Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar, cop. 2013.iw-13000 Aut.
Fitzner, Julia

Von Digital-Rights-Management zu Content Identification : Neue Ansatze zum Schutz urheberrechtlich geschutzter Multimediawerke im Internet : Eine technische, okonomische und rechtliche Analyse

Adres wydawniczy Baden-Baden : Nomos [etc.], 2011.

Seria (Abhandlungen zum Urheber- und Kommunikationsrecht des Max-Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht ; Bd. 55)

iw-13001 Aut.
Rigamonti, Cyrill P. (1973- ).

Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts

Adres wydawniczy Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2001.

Seria (Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA) ; Bd. 194)

iw-13002 Int.
Patent infringement worldwide : claim interpretation - infringement – damages / ed. by Jan Busche, Michael Trimborn, Bernd Fabry.

Adres wydawniczy Cologne : Carl Heymanns Verlag, 2010.

Seria (Heymanns Intellectual Property)

iw-13003 Pat.
Nowak-Gruca, Aleksandra

Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa

Adres wydawniczy Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Seria (Monografie Lex, ISSN 1897-4392)

iw-13005 Aut.
Oblicza prawa cywilnego : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu / red. nauk. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska.

Adres wydawniczy Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2013.iw-13006 Cyw.
Prawo konkurencji / red. Marian Kępiński ; aut. Barbara Adamiak [et al.].

Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014.

Seria (System Prawa Prywatnego ; t. 15)

iw-13007 Konk.

iw-13013 Konk.
Pązik, Adam

Wyłączenie bezprawności naruszenia dobra osobistego na podstawie interesu społecznego

Adres wydawniczy Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Seria (Monografie Lex, ISSN 1897-4392)

iw-13008 DO

Vetulani-Cęgiel, AgnieszkaLobbing w procesie kształtowania prawa autorskiego w Unii Europejskiej : studium przypadków : czas trwania praw pokrewnych, dzieła osierocone, ACTA

Adres wydawniczy Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Seria (Monografie Lex ; ISSN 1897-4392)

iw-13009 Aut.
Creech, Kennett (1949- ).

Electronic media law and regulation

Adres wydawniczy New York ; London : Routledge, 2014.iw-13010 Media
The Europeanization of intellectual property law : towards a European legal methodology / ed. by Justine Pila and Ansgar Ohly.

Adres wydawniczy Oxford : Oxford University Press, 2013.iw-13011 Int.
Intellectual property and the common law / ed. by Shyamkrishna Balganesh.

Adres wydawniczy New York : Cambridge University Press, 2013.iw-13012 Int.
Patent litigation in Germany / Claudia Milbradt (ed.) ; Marc Besen [et al.].

Adres wydawniczy Stuttgart : GLP German Law Publishers, cop. 2012.iw-13014 Pat.
Access to information and knowledge : 21st century challenges in intellectual property and knowledge governance / ed. by Dana Beldiman.

Adres wydawniczy Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar, cop. 2013.

Seria (Elgar Intellectual Property and Global Development)

iw-13015 Int.
Niedośpiał, Michał (1951- ).

Swoboda umów : synteza

Adres wydawniczy Warszawa ; Zielonka : Wydawnictwo BMT Erida, 2012.iw-13016 Cyw.
Kostański, Piotr

Prawo własności przemysłowej / Piotr Kostański, Łukasz Żelechowski.

Adres wydawniczy Warszawa ; Zielonka : Wydawnictwo BMT Erida, 2012.

Seria (Podręczniki Prawnicze)

iw-13017 Int.

iw-13018 Int.

iw-13019 Int.
Grochowski, Robert (politologia).

Prawo i etyka reklamy

Adres wydawniczy Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2013.iw-13020 Konk.

Kowalski, Tadeusz (1955- ).Między twórczością a biznesem : wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce

Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Seria (Edukacja Medialna : podręcznik akademicki)

iw-13021 Media
EU bilateral trade agreements and intellectual property : for better or worse? / Josef Drexl, Henning Grosse Ruse-Khan, Souheir Nadde-Phlix, editors.

Adres wydawniczy Heidelberg ; New York : Springer, 2014.

Seria (MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, ISSN 2191-5822 ; vol. 20)

iw-13022 Int.
Malbon, Justin

The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : a commentary / Justin Malbon, Charles Lawson, Mark Davison.

Adres wydawniczy Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar, cop. 2014.

Seria (Elgar Commentaries)

iw-13024 Int.
Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.

Adres wydawniczy Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2014.

Seria (Przepisy z Wprowadzeniem)

iw-13025 Aut.
Prawo własności przemysłowej : komentarz / red. Piotr Kostański ; aut. Marcin Andrzejewski [et al.].

Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.

Seria (Komentarze Becka)

iw-13026 Int.

iw-13030 Int.
Hołda-Wydrzyńska, Anna

Tytuł utworu objęty prawem wyłącznym : jako przedmiot ochrony prawnej w polskim prawie znaków towarowych

Adres wydawniczy Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ; Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2013.iw-13027 Znt.

iw-13028 Znt.
Weatherill, Stephen

EU consumer law and policy

Adres wydawniczy Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar, cop. 2013.Seria (Elgar European Law)

iw-13029 Konk.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna