Nowości książkowe Biblioteki wbp-spwi uj styczeń 2016 marzec 2016 rPobieranie 24.8 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar24.8 Kb.

Nowości książkowe Biblioteki WBP-SPWI UJ

styczeń 2016 - marzec 2016 r.


Methods and perspectives in intellectual property / edited by Graeme B. Dinwoodie.

Adres wydawniczy Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar, cop. 2013.

Seria (ATRIP Intellectual Property)

iw-13329 Int.
Domain name law and practice : an international handbook / edited by Torsten Bettinger, Allegra Waddell.

Adres wydawniczy New York : Oxford University Press, 2015.iw-13330 Komp.
Goździaszek, Łukasz

Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie

Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015.

Seria (Monografie Prawnicze)

iw-13331 Media
Auleytner, Aleksandra

Ochrona praw autorskich i pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie Unii Europejskie

Adres wydawniczy Warszawa : C. H. Beck, 2016.

Seria (Monografie Prawnicze)

iw-13332 Aut.
Ochrona strony słabszej stosunku prawnego : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu / redakcja naukowa Maria Boratyńska.

Adres wydawniczy Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.iw-13333 Cyw.
Chlebny, Julia

Wynalazek pracowniczy : studium prawnoporównawcze

Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015.

Seria (Monografie Prawnicze)

iw-13334 Pat.
Barta, Janusz (1947- )

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.

Adres wydawniczy Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.iw-13335 Aut.
Wolność wypowiedzi versus wolność religijna : studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego / redaktor naukowy: Artur Biłgorajski ; autorzy: Artur Biłgorajski, Łukasz Chojniak, Anna Chorążewska, Jakub Dąbrowski, Anna Demenko, Monika Florczak-Wątor, Wiesław Greń, Anna Kalisz, Damian Malinowski, Jan Podkowik, Jacek Potulski, Jacek Sadomski, Olga Sitarz, Mariusz Śladkowski, Sławomir Tkacz, Piotr Wasilewski.

Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015.

Seria (Monografie Prawnicze)

iw-13336 Konst.

Semkiv, Vìtalìj Ostapovič (1963- )Ìntelektual'na vlasnìst' : pìdručnik dlâ studentìv neûridičnih fakul'tetìv / Semkìv V. O., Šandra R. S. ; L'vìvs'kij nacìonal'nij unìversitet ìm. Ìvana Franka. Ûridičnij fakul'tet. Kafedra osnov prava Ukraïni.

Adres wydawniczy L'vìv : Galic'kij Drukar, 2015.iw-13337 Int.

iw-13338 Int.
Takenaka, Toshiko

Patent enforcement in the US, Germany and Japan / by Toshiko Takenaka, Christoph Rademacher, Jan Krauss, Jochen Pagenberg, Tilman Mueller-Stoy, Christof Karl.

Adres wydawniczy Oxford : Oxford University Press, 2015.iw-13339 Pat.
International approaches to online copyright enforcement / Patricia Wade, editor.

Adres wydawniczy Law, Crime and Law Enforcement.

Seria (Intellectual Property in the 21st Century Series)

iw-13340 Aut.
Music licensing and copyright : an overview of issues and the legal framework / editor Gregory L. West.

Adres wydawniczy New York : Nova Publishers, cop. 2015.

Seria (Intellectual Property in the 21st Century Series)

iw-13341 Aut.
Indigenous intellectual property : a handbook of contemporary research / edited by Matthew Rimmer.

Adres wydawniczy Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar, cop. 2015.

Seria (Research Handbooks in Intellectual Property)

iw-13342 Int.
Współczesne problemy prawa zobowiązań / redakcja naukowa Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska.

Adres wydawniczy Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Seria (Monografie - Wolters Kluwer Polska , ISSN 1897-4392)

iw-13343 Cyw.
Frankel, Susy

Advanced introduction to international intellectual property / Susy Frankel, Daniel J. Gervais.

Adres wydawniczy Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2016.

Seria (Elgar Advanced Introductions)

iw-13344 Int.
Pila, Justine

European intellectual property law / Justine Pila, Paul L. C. Torremans.

Adres wydawniczy Oxford : Oxford University Press, 2016.iw-13345 Int.

Sołtys, AgnieszkaObowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej

Adres wydawniczy Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Seria (Monografie - Wolters Kluwer Polska , ISSN 1897-4392)

iw-13346 UE
Prawo konkurencji 25 lat : Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji / redakcja naukowa Tadeusz Skoczny.

Adres wydawniczy Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.

Seria (Monografie - Wolters Kluwer Polska , ISSN 1897-4392)

iw-13347 Konk.
Stanek, Julia

Patentowanie genów ludzkich

Adres wydawniczy Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.

Seria (Monografie - Wolters Kluwer Polska , ISSN 1897-4392)

iw-13348 Pat.
Torti, Valerio

Intellectual property rights and competition in standard setting : objectives and tensions

Adres wydawniczy London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016.

Seria (Routledge-Cavendish Research in Intellectual Property)

iw-13349 Int.
Stone, David

European Union design law : a practitioner's guide

Adres wydawniczy Oxford : Oxford University Press, 2016.iw-13350 Int.
Poźniak-Niedzielska, Maria

Europejskie prawo wzorów przemysłowych / Maria Poźniak-Niedzielska, Joanna Sieńczyło-Chlabicz.

Adres wydawniczy Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.iw-13351 Int.
Matassa, Freda

Organizacja wystaw : podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów

Adres wydawniczy Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ; Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2015.

Seria (Muzeologia t. 11)

iw-13352 Int.

Wolański, AdamEdycja tekstów : praktyczny poradnik : książka, prasa, www / Adam Wolański ; [oprac. red. Lidia Wiśniakowska].

Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2013].iw-13354 Podr. B
Milewicz-Bednarska, Dagmara (1981- )

Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu

Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016.

Seria (Monografie Prawnicze)

iw-13355 Konk.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz / redakcja naukowa: Marian Zdyb, Małgorzata Sieradzka ; [poszczególne części komentarza napisali]: Arkadiusz Michalak, Marcin Mioduszewski, Janusz Raglewski, Justyna Rasiewicz, Małgorzata Sieradzka, Jarosław Sroczyński, Marek Szydło, Michał Wyrwiński, Marian Zdyb.

Adres wydawniczy Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.

Seria (Komentarze - Wolters Kluwer Polska)

iw-13356 Konk.
Gąsiorowski, Stefan (1966- )

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz / Stefan Gąsiorowski, Wojciech Krawczuk.

Adres wydawniczy Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015.iw-13358 SFK
Prawo własności przemysłowej : komentarz / redaktor Arkadiusz Michalak ; autorzy: Konrad Gliściński, Anna Górska, Daniel Hasik, Anna Kruszewska, Maciej Kubiak, Karolina Marciniszyn, Arkadiusz Michalak, Adam Pawłowski, Justyna Rasiewicz, Magdalena Siara-Żak, Marcin Słomski, Magdalena Tagowska, Monika Witkowska, Agnieszka Żebrowska-Kucharzyk.

Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016.

Seria (Krótkie Komentarze Becka)

iw-13359 Int.
Bannerman, Sara

International copyright and access to knowledge

Adres wydawniczy Cambridge : Cambridge University Press, 2016.Seria (Cambridge Intellectual Property and Information Law)

iw-13361 Aut.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna