Nr 49/2015 (617) 6 grudnia 2015 r. II niedziela Adwentu Ewangelia według św. Łukasza (3,1-6)Pobieranie 40.37 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar40.37 Kb.gazetka rzymskokatolickiej parafiipw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu
nr 49/2015 (617) 6 grudnia 2015 r.

II Niedziela Adwentu

Ewangelia według św. Łukasza (3,1-6)
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.


Napisano o Janie: „Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki Jego” (Łk 3,4nn). A to, co następuje, dotyczy wprost Pana i Zbawiciela, bo nie przez Jana „wszelka dolina zostanie wypełniona, lecz przez Pana i Zbawcę. Niech każdy rozważy, kim był zanim uwierzył, a wtedy zobaczy, że był nędzną doliną, doliną przepaścistą, doliną opadającą ku czeluściom. Gdy jednak przyszedł Pan i zesłał Ducha Świętego, swego zastępcę, wtedy „wszelka dolina została wypełniona”, a wypełniona została dobrymi uczynkami i owocami Ducha Świętego. Miłość nie pozwala na to, by w tobie trwała dolina, bo gdybyś tylko posiadał pokój, cierpliwość i dobroć, wtedy nie tylko przestałbyś być doliną, ale co więcej, stałbyś się górą Bożą. Widzimy, jak co dzień wypełniają się względem pogan słowa: „wszelka dolina zostanie napełniona”, natomiast względem ludu izraelskiego, którego strącono z wysokości – „wszelka góra i pagórek zostaną upokorzone”. Lud ten niegdyś był górą i pagórkiem, dziś natomiast jest strącony i zniszczony. „Ich przestępstwo jest zbawieniem dla pogan, aby z nimi szli w zawody” (Rz 11,11). Nie pomylisz się jednak, jeśli za góry i za strącone pagórki uznasz moce przeciwne, które powstają przeciw śmiertelnikom, skoro tylko bowiem takie doliny zostaną wypełnione, góry i pagórki muszą zostać upokorzone... Po tym następują słowa: „i wszystko, co krzywe, stanie się proste”. Każdy z nas był wykrzywiony – jeśli nie trwa w tym stanie do dziś – a przez przyjście Chrystusa, które nastąpiło nawet w naszej duszy, to co wykrzywione stało się proste. Na co tobie przyda się, że Chrystus niegdyś przyszedł w ciele, jeśli nie przyszedł do twojej duszy? Módlmy się, aby On codziennie do nas przybywał, abyśmy mogli powiedzieć: „żyję zaś już we mnie nie ja, żyje bowiem we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Jeśli bowiem Chrystus żyje w Pawle, a nie we mnie, na co mi się to przyda? Gdy jednak On do mnie przyjdzie i będę Go kosztował tak, jak Go kosztował Paweł, wtedy i ja mogę powiedzieć podobnie jak Paweł: „żyję już nie ja, żyje bowiem we mnie Chrystus”... Spójrz na twoje dawne poruszenia, spójrz na gniew i inne wady, a zrozumiesz, że nie ma nic bardziej twardego nad ciebie, i aby powiedzieć dosadniej – bardziej nierównego. Nierówne było twoje postępowanie, nierówna mowa, nierówne czyny. Przyszedł więc Pan mój, Jezus i wyrównał nierówności twoje, a to, co było nieskładne, przemienił na drogi proste, aby droga w tobie była gładka, bez obrazy i najczystsza, tak by i Bóg Ojciec mógł w tobie postępować, i by Chrystus mógł uczynić w tobie mieszkanie i mógł powiedzieć: „Ja i mój Ojciec przyjdziemy i zamieszkamy u niego” (J 14,23).
Orygenes (zm. 254)


Poniedziałek – 7 grudnia 2015 – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła Łk 5,17-26

630 Za † męża i ojca Eugeniusza, † syna Jana, †† rodziców z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

700 Za †† rodziców Johannę i Atanazego Bugla i syna Fridolina

1730 Roraty dla dzieci 1. Za † męża Jana Bębnowicz

2. Za †† Wiktorię Musiał, Jana Miłek, Natalię i Władysławę Ciamaga

3. W intencji ks. Proboszcza Adama o Boże błogosławieństwo w kapłaństwie i w życiu (od Parafian)Wtorek – 8 grudnia 2015 – Niepokalane Poczęcie NMP Łk 1,26-38

Rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia

630 Za † siostrę Marię

800 W języku niemieckim: Für †† Anna und Georg Sklorz, Eleonore und Eduard Scheiber

900 Do Bożego Miłosierdzia za † Monikę Mroźla w 2. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców i pokrewieństwo

1630 Msza Święta dla dzieci (Roraty) Do Miłosierdzia Bożego za † męża i ojca Franciszka Biel w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i wszystkich †† z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

1800 1. W intencji członków Rycerstwa Niepokalanej oraz Rodziny Radia Maryja

2. Za †† Adama Rzeszowskiego, brata Dariusza Przysiężny, ojca Józefa i †† z rodziny

3. W intencji ks. Proboszcza Adama o Boże błogosławieństwo w kapłaństwie i w życiu (od Parafian)Środa – 9 grudnia 2015 Mt 11,28-30

630 Za † Stanisławę Starościak w 2. rocznicę śmierci

700 Do Bożego Miłosierdzia za †† rodziców Marię i Józefa, dziadków z obu stron, rodzeństwo, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

1730 Roraty dla dzieci 1. Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji Elżbiety z okazji 55. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

2. W intencji Ojczyzny

3. W intencji ks. Proboszcza Adama o Boże błogosławieństwo w kapłaństwie i w życiu (od Parafian)Czwartek – 10 grudnia 2015 Mt 11,11-15

630 Za † męża Czesława, †† rodziców Antoniego, Barbarę, Annę, Michała i Antoniego oraz za †† rodzeństwo

700 Za † Hildegardę Piperek, jej † męża Rudolfa, syna Piotra, †† z rodziny Piperek, Grzesiczek

1730 Roraty dla dzieci 1. Za †† rodziców Genowefę i Filipa, rodzeństwo, siostrę Pelagię, braci Jana i Zdzisława oraz pokrewieństwo z obu stron

2. Za †† Norberta Plinta, córkę Alicję, rodziców Irenę, Karola, brata Ernesta Plinta oraz wszystkich †† z rodziny

3. W intencji ks. Proboszcza Adama o Boże błogosławieństwo w kapłaństwie i w życiu (od Parafian)Piątek – 11 grudnia 2015 Mt 11,16-19

630 Za †† rodziców Martę i Franciszka, siostrę Elżbietę i wnuka

900 Do Miłosierdzia Bożego za † męża Romana Zdrzałek i †† rodziców z obu stron

1800 Roraty dla młodzieży 1. Za † Annę w rocznicę śmierci, † ojca Piotra, †† teściów i dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za † Władysława Piaseckiego w 1. rocznicę śmierci

3. W intencji ks. Proboszcza Adama o Boże błogosławieństwo w kapłaństwie i w życiu (od Parafian)Sobota – 12 grudnia 2015 Mt 17,10-13

630 Roraty dla dorosłych 1. Dziękczynna w intencji ks. Adama z okazji urodzin o błogosławieństwo Boże (od wspólnoty modlitewnej „Margaretka”)

2. Za † ojca Stanisława Kiner w 10. rocznicę śmierci

1730 Nieszpory Maryjne

1800 W sobotni wieczór: 1. W intencji ks. Proboszcza Adama Rogalskiego z okazji 50. rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej (od Róż Różańcowych)

2. Za † matkę Franciszkę Jurecki w 16. rocznicę śmierci i † ojca Antoniego

1930 W klasztorze Annuntiata Adwentowe Czuwanie dla młodzieży

III Niedziela Adwentu (Gaudete) – 13 grudnia 2015 So 3,14-18; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18

700 Do Bożej Opatrzności w intencji siostry Janiny z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia

830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

900 W klasztorze Annuntiata dzień skupienia dla mężczyzn

900 Za †† rodziców Marię i Stefana oraz wszystkich †† z rodzin Budziosz i Kolaczek

1030 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 18. rocznicy urodzin syna Mikołaja, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

Rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w rejonie Raciborskim

1200 1. Msza Święta pontyfikalna pod przewodnictwem Księdza Biskupa Rudolfa Pierskały na rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia

2. Za †† rodziców Gertrudę i Edwarda Przybyła

1545 Różaniec Fatimski za młode pokolenie

1730 Nieszpory Adwentowe

1800 Do Bożej Opatrzności w intencji syna Ryszarda w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, a także o zdrowie dla syna AndrzejaW tym tygodniu modlimy się: o głębokie przeżycie Roku Jubileuszowego


 • Adwent to czas intensywniejszej pracy nad sobą, czas dobrych postanowień, obfitszej lektury Pisma Świętego, częstszego uczestnictwa we Mszy Świętej, w Roratach. Jaką praktyką naznaczyliśmy tegoroczny Adwent?

 • Tegoroczny Adwent jest wyjątkowy z racji rozpoczęcia 8 grudnia w Kościele Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Tego dnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Ojciec Święty otworzy Drzwi Święte w bazylice na Watykanie. Zachęcamy do obejrzenia transmisji w TV (od godz. 930), oraz do uczestnictwa we Mszy Świętej (630, 900, dodatkowa Msza dla dzieci o 1630 oraz o 1800). Zachęcamy także do lektury bulli ogłaszającej Jubileusz.

 • Ponadto w sposób szczególny zapraszamy w przyszłą niedzielę na godz. 1200 na Mszę Świętą pod przewodnictwem ks. Biskupa Rudolfa Pierskały w czasie której nastąpi rozpoczęcie Roku Jubileuszowego w rejonie Raciborskim. Nasz kościół, wraz z innymi 11 kościołami w diecezji, został ogłoszony Kościołem Jubileuszowym. Jubileusz ma być „świętym czasem, który z woli Papieża Franciszka ma być dla wszystkich wierzących żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne”.

 • Dzisiaj zapraszamy jeszcze na godz. 1700 na modlitwę Różańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory Adwentowe.

 • W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1930 próba scholi.

 • We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora.

 • Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.

 • Młodzież zapraszamy na Mszę Świętą Roratnią w piątek o godz. 1800.

 • W sobotę, 12 grudnia od 1930 w klasztorze Annuntiata Adwentowe Czuwanie dla młodzieży.

 • W tym tygodniu odbędą się spotkania w małych grupach dla kandydatów do bierzmowania z klas I gimnazjum.

 • W sobotę 12 grudnia od godz. 730 przedświąteczne odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii.

 • W przyszłą niedzielę o godz. 1545 Różaniec Fatimski.

 • Od poniedziałku Caritas parafialny organizuje zbiórkę trwałej żywności do koszy wyłożonych w kościele, która trafi przed świętami do potrzebujących rodzin w parafii.

 • Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny. Zachęcamy do nabycia świec Wigilijnego Dzieła Caritas, gdzie dochód jest tradycyjnie przeznaczony na pomoc dzieciom. Są również do nabycia opłatki.

 • Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z przyszłej niedzieli na bieżące potrzeby.

 • Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.


W minionym tygodniu odszedł do Pana:

   • Marek Majkowski, lat 47, zam. na ul. Ocickiej 1a

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

«Błogosławieni miłosierni,

albowiem oni miłosierdzia

dostąpią» (Mt 5,7)
3. Nadzwyczajna radość bycia narzędziem Bożego Miłosierdzia

Słowo Boże uczy nas, że „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli wbraniu” (Dz 20,35). Właśnie z tego powodu piąte błogosławieństwo nazywa szczęśliwymi tych, którzy są miłosierni. Wiemy, że Pan umiłował nas jako pierwszy. Ale jesteśmy prawdziwie błogosławieni, szczęśliwi, jeśli wejdziemy w tę logikę Boskiego daru, logikę miłości darmowej, jeśli odkryjemy, że Bóg nieskończenie nas pokochał po to, aby uczynić nas zdolnymi do kochania jak On: bez miary. Jak mówi św. Jan: „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. (…) W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować” (1 J 4,7-11).

Po objaśnieniu wam w skrócie sposobu, w jaki Pan objawia wobec nas swoje Miłosierdzie, chciałbym zasugerować wam, jak, w konkretny sposób, możemy być narzędziem tego samego Miłosierdzia względem naszych bliźnich.

Przychodzi mi na myśl przykład bł. Pier Giorgia Frassatiego. On mówił: „Jezus odwiedza mnie w Komunii świętej każdego ranka, a ja Mu się za to odwdzięczam w skromniejszy, dostępny mi sposób: odwiedzam Jego biedaków”. Pier Giorgio był młodzieńcem, który zrozumiał, co znaczy mieć serce miłosierne, wrażliwe na najbardziej potrzebujących. Ofiarowywał im o wiele więcej niż dary materialne, dawał samego siebie, poświęcał czas, słowa, zdolność słuchania. Służył ubogim z wielką dyskrecją, nigdy się z tym nie obnosząc. Prawdziwie żył Ewangelią, która mówi: „Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu” (Mt 6,3-4). Wyobraźcie sobie, że w przeddzień swojej śmierci, ciężko schorowany, udzielał wskazówek dotyczących sposobu pomagania jego pokrzywdzonym przyjaciołom. W czasie pogrzebu, jego rodzina i przyjaciele byli zdumieni obecnością tak wielu nieznajomych ubogich, których prowadził i którym pomagał za życia młody Pier Giorgio.

Zawsze lubię łączyć ewangeliczne błogosławieństwa z 25. rozdziałem Ewangelii wg św. Mateusza, gdzie Jezus wymienia uczynki miłosierdzia i mówi, że to z nich zostaniemy osądzeni. Zapraszam was zatem do ponownego odkrycia uczynków miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać. Nie zapominajmy również o uczynkach miłosiernych względem duszy: grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Jak widzicie, miłosierdzie nie jest „postawą na pokaz”, nie jest też zwykłym sentymentalizmem. Jest sprawdzianem autentyczności naszej postawy jako uczniów Jezusa, naszej wiarygodności jako chrześcijan we współczesnym świecie.
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20

www.nspjraciborz.pl nspj.raciborz@gmail.com
Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki oraz piątki 1600 - 1730;w czwartki 1900 - 2000.
Wam, młodym, którzy jesteście bardzo praktyczni, chciałbym zaproponować, abyście przez pierwszych siedem miesięcy 2016 r., wybierali co miesiąc jeden uczynek miłosierny względem ciała i jeden względem duszy, i realizowali je. Zainspirujcie się modlitwą św. Faustyny, pokornej apostołki Bożego Miłosierdzia w naszych czasach: Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą. (…) aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. (…) aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. (…) aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, (…) aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. (…) aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich (Dzienniczek, 163).©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna