Nr sprawy: 2910-07/11 Do wszystkich uczestników zainteresowanych udziałem w postępowaniuPobieranie 12.76 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar12.76 Kb.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

ul. Medyczna 19

09-400 Płock

www.wszplock.plPłock, dnia 15-11-2011 r.

Nr sprawy: 2910-07/11

Do wszystkich uczestników zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na adaptację części pomieszczeń po Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową opublikowanego w BZP 362124 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011r.


W odpowiedzi na zapytania na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) zwanej dalej uPzp Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku wyjaśnia:
  1. Treść pytania:

Czy zamawiający uzna spełnienie warunku z siwz pkt 3.2.b jeżeli wykonawca wykaże, ze w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, wykonał co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlano-instalacyjne polegające na usługach konserwacji i obsługi technicznej Szpitala na kwotę nie niższą niż 500.000 zł brutto, która swym zakresem obejmowała świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych w branży budowlane, w tym naprawy i remonty tych pomieszczeń, jak również usług w zakresie konserwacyjno-naprawczych w branży sanitarnej, elektrycznej oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnej wraz z automatyką.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie może uznać wykonanie ww. usług za spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt.3.2.b siwz, ponieważ przedmiotem postępowania nie jest świadczenie usług lecz wykonanie robót budowlanych.

  1. Treść pytania:

Czy zamawiający pomimo braku w projekcie instalacji gazów medycznych (podtlenku azotu, odciągów gazów medycznych), będzie wymagał wykonania wymienionych instalacji, aby poprawie działały kolumny elektryczno-gazowe w oferowanej kwocie wykonawcy, czy przewiduje w tym przypadku dodatkowego zlecenia.

ODPOWIEDŹ:

Instalacje gazów medycznych należy wykonać zgodnie z projektem. W pkt.IV.A (załącznik nr 1 do siwz )zestawienia wymaganych parametrów i warunków dla urządzeń i aparatury: kolumna anestezjologiczna z podwójnym obrotowo-uchylnym ramieniem nośnym– 3 kpl (sala IOM) w tabeli pkt.7 wykreśla się:

  1. x N2O - podtlenek azotu

1 x AGSS - odciąg gazów poanestetycznych.

  1. Treść pytania:

Czy zamawiający wymaga dostarczenia prospektów i folderów do myjni dezynfektora do basenów wg. projektu technologii.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 4.7.2 siwz załączenia do oferty oficjalnych katalogów, folderów, ulotek reklamowych tylko dla rozwiązań równoważnych.

  1. Treść pytania:

Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną bez możliwości regulacji drugiego ramienia.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający wymaga dostawy i montażu kolumny anestezjologicznej (3 kpl.) zgodnej z wymaganiami określonymi w pkt.IV.A (załącznik nr 1 do siwz )

Podpisał:


Dyrektor WSZ w Płocku

mgr Stanisław Kwiatkowski


e-mail: sekretariat@wszplock.pl

fax: 24 36 46 821

NIP: 774-24-11-908REGON: 000650070©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna