O Ś wiadczeni e świadoma/y odpowiedzialności karnej oświadczam, że nie pracuję I w miesiącu sierpniu 2010 r nie uzyskałam/em żadnego dochodu. Ponadto oświadczam, że nie jestem zarejestrowana/ny w Powiatowym Urzędzie PracyPobieranie 8.19 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar8.19 Kb.
Pilzno, ……………………..

(data)


O Ś W I A D C Z E N I E

Świadoma/y odpowiedzialności karnej oświadczam, że nie pracuję i w miesiącu sierpniu 2010 r. nie uzyskałam/em żadnego dochodu. Ponadto oświadczam, że nie jestem zarejestrowana/ny w Powiatowym Urzędzie Pracy.

…………………………….

(podpis)


Pilzno, ……………………..

(data)


O Ś W I A D C Z E N I E

Świadoma/y odpowiedzialności karnej oświadczam, że wraz z mężem/żoną nie pracujemy i w miesiącu sierpniu 2009 r. nie uzyskaliśmy żadnego dochodu. Ponadto oświadczam, że nie jesteśmy zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy.…………………………….

(podpis)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna