O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 50.03 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar50.03 Kb.
O G Ł O S Z E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami) Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej publikuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę akcesoriów i narzędzi chirurgicznych w podziale na 11 części, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 205932 - 2012 z dnia 15.06.2012, (sprawa: ZP.3520/23/12)
W dniu 05.07.2012r dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert:
Część 2

„MEDFORTE” Janusz Lupierz

ul. Żwirki i Wigury 65

43-190 Mikołówcena brutto oferty: 20 304,00 zł

słownie złotych: dwadzieścia tysięcy trzysta cztery 00/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

1

„MEDFORTE” Janusz Lupierz

ul. Żwirki i Wigury 65

43-190 Mikołów


100,00

100,00


Część 3

ERBE Polska Sp. z o. o.

ul. Marconich 8

02-954 Warszawacena brutto oferty: 23 144,40 zł

słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści cztery 40/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

4

ERBE Polska Sp. z o. o.

ul. Marconich 8

02-954 Warszawa


100,00

100,00


Część 4

ERBE Polska Sp. z o. o.

ul. Marconich 8

02-954 Warszawacena brutto oferty: 23 371,20 zł

słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden 20/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

4

ERBE Polska Sp. z o. o.

ul. Marconich 8

02-954 Warszawa


100,00

100,00

Część 6

COVIDIEN POLSKA Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawacena brutto oferty: 4 200,34 zł

słownie złotych: cztery tysiące dwieście 34/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

6

COVIDIEN POLSKA Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa


100,00

100,00


Część 7

ERBE Polska Sp. z o. o.

ul. Marconich 8

02-954 Warszawacena brutto oferty: 3 672,00 zł

słownie złotych: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa 00/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

4

ERBE Polska Sp. z o. o.

ul. Marconich 8

02-954 Warszawa


100,00

100,00

6

COVIDIEN POLSKA Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa


93,26

93,26


Część 8

Aero – Medika Sp. z o. o.

ul. Kopernika 36/40

00-924 Warszawacena brutto oferty: 1 814,40 zł

słownie złotych: jeden tysiąc osiemset czternaście 40/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

9

Aero – Medika Sp. z o. o.

ul. Kopernika 36/40

00-924 Warszawa


100,00

100,00


Część 9

MEDIM Sp. z o. o.

ul. Puławska 45B

05-500 Piasecznocena brutto oferty: 1 842,05 zł

słownie złotych: jeden tysiąc osiemset czterdzieści dwa 05/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

10

MEDIM Sp. z o. o.

ul. Puławska 45B

05-500 Piaseczno


100,00

100,00


Część 10

Zakład Doświadczalno – Produkcyjny Optoelektroniki „OPTEC” s.c.

W. Gniewkowski, A. Kuć

ul. Wołyńska 14

15-208 Białystok

cena brutto oferty: 14 983,92 zł

słownie złotych: czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy 92/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

8

Zakład Doświadczalno – Produkcyjny Optoelektroniki „OPTEC” s.c.

W. Gniewkowski, A. Kuć

ul. Wołyńska 14

15-208 Białystok100,00

100,00

2

VIDEOMED Zakład Elektroniczny

ul. Klonowa 18

58-310 Szczawno Zdrój


50,79

50,79

3

Rutkowska - Bolek Halina

MAGNUS MEDICAL

ul. Kopernika 1G

55-300 Środa Śląska50,64

50,64

10

MEDIM Sp. z o. o.

ul. Puławska 45B

05-500 Piaseczno


38,12

38,12


Część 11

Stryker Polska Sp. z o. o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawacena brutto oferty: 11 664,00 zł

słownie złotych: jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 00/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

7

Stryker Polska Sp. z o. o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa


100,00

100,00

5

MEDEN – INMED Sp. z o. o.

ul. Wenedów 275-847 Koszalin

85,09

85,09Z-CA DYREKTORA
Henryk Chmiel


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna