O g ł oszeni e prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informujePobieranie 4.93 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar4.93 Kb.
O G Ł O S Z E N I E
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej

informuje

że powzięty został zamiar zbycia terenu położonego w Skarżysku-Kamiennej

przy ul. Rejowskiej, który w momencie wykupu był oznaczony jako działki gruntu numer ewidencyjny 81 i 84 oraz część działki numer ewidencyjny 6a (obecnie teren położony przy ul. Żwirki i Wigury).
W oparciu o art. 136 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) byłym właścicielom w/w nieruchomości lub ich spadkobiercom przysługuje prawo złożenia wniosku o zwrot przedmiotowych działek.
W związku z powyższym Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej poszukuje niżej wymienionych osób lub ich spadkobierców:
Proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. (41) 25-20-184 lub osobisty w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. nr 83 (II piętro) w godzinach: poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek - czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00 – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty emisji niniejszego ogłoszenia.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna