O g ł oszenieo wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 17 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar17 Kb.
Warszawa, dnia 30.03.2010 r.O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: PRZEPROWADZENIE AUDYTU PERSONALNEGO UWZGLĘDNIAJĄCEGO OGRANICZONE ASPEKTY AUDYTU FINANSOWEGO W SZPITALU BIELAŃSKIM
(ZP-12/2010).

Działając w oparciu o art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:  • Biuro rozliczeń i analiz Sp. z o.o. z siedzibą w: 40-698 Katowice, ul. Polarna 8, za cenę brutto: 47 580,00 PLN (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt i 00/100 złotych).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa oferenta

Cena

Liczba pkt
w kryterium cena o wadze 100%

1

SLG International Training Center Sp. z o. o.

00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47/49

tel./fax: (022) 621 85 74


295 800,00

16,08

2

GRUPA GUMUŁKA – EUROEDUKACJA Sp. z o. o.

40-156 Katowice, ul. Korfantego 115/4

tel./fax: (032) 201 17 65


204 960,00

23,21

3

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń ARCANUM Sp. z o. o.

51-602 Wrocław, ul. Kochanowskiego 59/1

tel./fax: (071) 342 66 44

AG TEST HR Janusz Dziewit

58-306 Wałbrzych, l. Uczniowska 21372.000,00

12,79

4

Biuro rozliczeń i analiz Sp. z o. o.

40-698 Katowice, ul. Polarna 8

tel./fax: (032) 355 87 89


47.580,00

100,00

5

AUDITSOLUTIONS Sp. z o. o.

03-029 Warszawa, ul. Wikingów 12

e-mail: poczta@auditsolutions.pl


48 800,00

97,50

6

MK CONSULTING

05-082 Zielonki, ul. Białej Góry 52d

e-mail: Małgorzata.Klenk@wp.pl


152 500,00

31,20

7

BGN SOLLERS POLSKA Sp. z o. o.

01-192 Warszawa, ul. Leszno 8/78

tel./fax: (022) 241 10 33


63 440,00

75,00

W świetle ustanowionych w postępowaniu warunków (100 % - cena) wybrano ofertę najkorzystniejszą

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna