Oak. Komputer sterowany układowoPobieranie 17.4 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar17.4 Kb.

OAK. Komputer sterowany układowo

Rejestr

bity

nazwa

funkcja

DR

8

Data register

Przechowywanie danych programu

AR

8

Address register

Zawiera adres operanda

AC

8

Accumulator

Rejestr procesora

IR

8

Instruction reg.

Zawiera kod operacji

PC

8

Program counter

Zawiera adres instrukcji

TC

3

Timing register

Sequence register (steruje taktami)

Memory = 256 * 8 (bajt)

T0: DR  M[PC] Pobranie rozkazu przy Timingu 0

T1: IR  DR; PC  PC + 1 Te operacje wykonują się współbieżnie przy timingu 1

TC  0; Powoduje reset timingu

Wszystkie operacje są synchronizowane wspólnym zegarem.

Przesłanie do rejestru IR kodu rozkazu powoduje ustawienie D1, ..., D6 według binarnego kodu operacji 000001, ..., 000110.

Dalsze timingi T2, T3, T4, ..., sterują wykonaniem cząstkowych operacji.

Dane z pamięci zawsze trafiają do rejestru DR (data register).

Ogólne zasady pisania mikroprogramów tego komputera. 1. Każdy rozkaz jest wykonywany w skończonej ilości taktów: T0, T1, T2, ..., Tn.

 2. W mikroprogramach wolno używać wyłącznie operacji wymienionej w poprzedniej tabelce.

 3. Zapis DiTj określa warunek: kiedy wykonujemy rozkaz Di w takcie Ti.

 4. W ramach każdego taktu mogą być wykonywane tylko te instrukcje, które działają na różnych rejestrach.

 5. W ostatnim takcie jest wykonywana instrukcja: TC  0.

 6. Każdy rozkaz jest wykonywany wtedy, gdy zmienna Di, odpowiadająca kodowi rozkazu, jest ustawiona na 1,.

 7. Pierwsze dwa takty realizowane przez każdy rozkaz tego komputera oznaczają wykonanie następujących operacji:
  T0: DR M[PC]
  T1: IR
  DR; PC PC + 1
  i muszą być zapisane w rozwiązaniu.

 8. Jeżeli w danym takcie Ti jest wykonana mikrooperacja DR M[PC], to w następnym takcie musi być wykonana mikrooperacja PC PC + 1.Zadania.

 1. Zamiana rozkazu ADI OPRD AC  AC + OPRD
  na rozkaz ADD ADRS AC  AC + M[ADRS] D4

  D4T2: DR  M[PC]


  D4T3: AR  DR; PC  PC + 1
  D4T4: DR  M[AR]
  D4T5: AC  AC + DR; TC  0 2. Zamiana rozkazu ADI OPRD AC  AC + OPRD
  na ADM ADRS M[ADRS]  AC + M[ADRS] D4 3. Zamiana rozkazu LDI OPRD AC  OPRD
  na LDM ADRS AC  M[ M[ADRS] ] D3 1. Zamiana rozkazu STA ADRS M[ADRS]  AC
  na STM ADRS M[ M[ADRS] ]  AC D6


 2. Zamiana rozkazu INP AC  INR
  na INPUT ADRS M[ADRS]  INR D7


 3. Zamiana rozkazu ADI OPRD AC  AC + OPRD
  na rozkaz SUB OPRD AC  AC – OPRD D4

  Wskazówka: AC – OPRD = –(–AC + OPRD).

 4. Zamiana rozkazu ADI OPRD AC  AC + OPRD
  na rozkaz SUBM ADRS AC  AC – M[ADRS] D4 5. Zamiana rozkazu ADI OPRD AC  AC + OPRD
  na MSUB ADRS M[ADRS]  AC – M[ADRS] D4 6. Zamiana rozkazu INA AC  AC + 1
  na SUBA AC  AC – 1 D1

  Wskazówka: AC = – (–AC)
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna