Objawienia Zofia Nosko Orędzia Zbawienia IPobieranie 0.55 Mb.
Strona1/13
Data06.05.2016
Rozmiar0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Objawienia - Zofia Nosko - Orędzia Zbawienia I


piątek, 31 lipca 2009 22:41

l

ORĘDZIA ZBAWIENIA

 

KSIĘGA I

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

Przez małą pokorną duszę, zmarłą w opinii świętości 05.12.1996, mówią Pan Jezus, Matka Najświętsza, Aniołowie i Święci Pańscy, przypominając prawdę Ewangelii, którą współczesny człowiek zaprzestał żyć, upominają, zachęcają do nawrócenia i pokuty jako jedynej szansy ratunku dla zagrożonego świata i naszej ojczyzny. Są też ukazane obrazy przyszłości Polski i świata, które są jednocześnie tragiczne, jak i pełne nadziei - uzależnione od nawrócenia świata, pokuty i modlitwy, szczególnie modlitwy różańcowej.Pan Jezus nazwał tę małą duszę “Centurią”, a nazwa ta pochodzi od roślinki leczniczej, łąkowej o kwiatkach bardzo maleńkich. Dając Centurii tę misję, tak Pan Jezus do niej powiedział:

“Jesteś tylko zwojem drutu, poprzez który przechodzi prąd ze źródła Świętej Mocy. Końcowym efektem przechodzącego prądu przez zwoje drutu jest światło. Czyż zwój drutu może myśleć i zastanawiać się nad sobą, różnić się czymkolwiek od drugiego zwoju drutu? Niczym! Tak i ty jesteś bez zasług, anonimowa, bardzo nędzna, mała nicość. Otrzymujesz prąd ze źródła Świętej Mocy, niczym więcej nie przyczyniasz się do dzieła, które jest zawsze tylko Moje, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Masz pozostać anonimowa, zwyczajna, żadnych roszczeń, uprawnień do Mojego dzieła, oddajesz światu, jako światło Moje Święte Boże”.

“Centuria ukochała ponad wszystko Pana Jezusa ukrzyżowanego. Tak się często modliła: “...Zbawicielu Mój – Panie Jezu Chryste, uwielbiam Cię konającego na Krzyżu z miłości do mnie. Dzięki Ci składam za Twoją śmierć, która stała się moim odkupieniem. Ojcze Przedwieczny, przyjmij Jego Boską Ofiarę, to jest Jego Krew, Jego Śmierć. To On sam ofiaruje się Tobie..."

“Centuria pragnęła być z wszystkiego ogołocona, by należeć wyłącznie do Chrystusa.

29.09.l78 r. złożyła Bogu takie wyznanie: “Pragnę, by dusza moja należała do Pana Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej. Chcę być ogołocona ze wszystkiego – nic mi tu na ziemi nie jest potrzebne. Jedyną moją radością jest służenie Panu Bogu Świętemu i pełnienie Jego świętej Woli. Amen”.

A Bóg zdawał się wysłuchiwać jej prośby... Umarła tak jak żyła – niezauważenie dla świata. Pasyjka, z którą się nigdy nie rozstawała, rozdzieliła się samoczynnie na dwa tygodnie przed jej śmiercią, stanowiąc jeden z wielu widocznych znaków Bożego wybrania...

 

Zostawiła po sobie trwały ślad w postaci uporządkowanych i zapisanych w trzech tomach Orędzi skierowanych do Polaków i narodów całego świata. 

 

I. Ostrzeżenia dla całego świata1. Zapowiedź kar i Przyjście Chrystusa

2. Blask Majestatu i gniewu Bożego się okaże

3. Ja stanę ponownie na tej ziemi

4. Zaleca modlitwę

5. To są czasy ostateczne

6. Gdy Ja będę podwyższony — wszystkich pociągnę ku Sobie

7. Rozbudować żądzę grzechu, zastraszyć głodem — pomysł szatana

8. Krwawe słońce, wytrącenie ziemi z orbity

9. Ja Jezus Chrystus pragnę przygarnąć do Serca Swego każdą duszę chorą

10. Wy jesteście narodem królewskim

11. Uniesie miecz brat na brata

12. Zamysł Boga złamany w Ogrodzie Eden przez człowieka

13. Niech na stołach konferencyjnych stanie Krzyż i Ewangelia

14. Młodzieniec na trampolinie

15. Stadiony sportowe o zdziczałych twarzach i sercach

16. Zginie rodzaj ludzki, powstanie nowa ziemia

17. Straszna kara dla świata grzesznego, ciężkie idą czasy

18. Powstaną nowe grupy, nowe partie

19. Rozpusta, narkomania, rozwiązłość, mord — to usługi szatana

20. Plazma płaszcza atmosfery zostanie podziurawiona

21. Cztery miliardy istnień ludzkich zginie w wojnie nuklearnej

22. Pomnóżcie modlitwę—jak błyskawica przyjdę

23. Abraham wołał o ocalenie Sodomy i dziś Kościół woła

24. Zbrodnia tworzy łańcuch zbrodni

25. Siekiera przyłożona do korzenia tego pokolenia

26. Łamcie się z bliźnim miłością

27. Przyjdzie ten dzień niespostrzeżenie

28. Już tłocznia sprawiedliwości Bożej przygotowana

29. Gabriel zapowiada łaskę dla wiernych

30. Anioł Śmierci

31. Szatańskie zloty, radio, prasa, telewizja

32. Ziemia drżeć będzie i trząść się ustawicznie

33. Dzieci Indii grzebią w śmieciach za chlebem

34. Ogień topić będzie wszystko

35. Upaniszady tajemne, po dwóch

36. Czujki szatańskie, pornografia wszędzie

37. Fałszywi głosiciele pokoju

38. Szarańcza złych duchów

39. Człowiek staje się zaprogramowaną maszyną grzechu

40. Już pękają okowy i kajdany złych mocy

41. Doktryna 666 chce zniszczyć Eucharystię i Różaniec

42. Upiorny świat gejzerów

43. Wielka kara idzie

44. Państwo, którego mur odgradza od reszty świata — jak lawina ruszy

45. Leje głębokie w ziemi, miliony na wieczne męki

46. Zikkurat babiloński — świątynia babilońska

47. Wahadło, biała magia, stoliki wirujące — od szatana

48. Armia złych duchów mściwa — dziewczynki w zagajniku

49. Łańcuchowa reakcja atomowa pali wszystko

50. Mocarze, za uciskanie ludu będą karani

51. Wstrzymałem sąd nad światem — małe dusze — Różaniec

52. Zdrajcom grozi piekło

53. Krzyża nie usuwać z sal konferencyjnych

54. Morze obmyje Europę

55. Szatan chce pochwycić młodzież

56. Zbliża się chwila wielkiego krzyku, wy narodem wybranym

57. Narody wschodu — wielu zginie

58. Nie zniszczeje świat ale musi się nawrócić

59. Z rodziny zrobiliście stadło zgonione

60. Umarli wstaną — popłoch

61. Doktryny szatana przepadną

62. Płonie beton, ziemia — chrzcić zaraz po urodzeniu

63. Ludzie głodują, możni się zbroją

64. Uprzedzę broń nuklearną — pieniądz straci wartość

65. Adam i Ewa z płaczem wyszli — nie ma trzeciej alternatywy

66. Krzyż Święty połóżcie przed sobą, przykazania wypiszcie w sercach

67. W ciemnościach ufać, modlić się

68. Trzy dni ciemności

69. Abraham targował się — daję geniuszów — zabijajcie ich

70. Porzucenie Boga dla idei szatana

71. Nieboszczykowie ukażą się trzeciego dnia

72. Doktryna szatana przepadnie

73. Sąd nad światem już się rozpoczął

74. Święci płaczą nad światem

75. Nie okłamujcie się wzajemnie

76. Duży Krzyż na Niebie

77. To będzie świat trwogi

78. Świadkowie Jehowy wysłannicy piekła

79. Nawiedzać chorych i więźniów

80. Każdy kraj mówi o wojnie

81. Ludzkość dąży do unicestwienia siebie

82. Nie dawać broni, dawać chleb

83. Nie zniszczcie planety bronią nuklearną

84. Groźna choroba XX-wieku — AIDS

85. Rak w organach kobiecych

86. Rok przestępny

87. Wizje, obrazy mogą być tylko iluzjami

88. Wy jesteście drzewem suchym, bezlistnym

89. Narody obliczają worki złota

 

I. OSTRZEŻENIA DLA CAŁEGO ŚWIATA1. Zapowiedź kar i Przyjście Chrystusa

Prasa mówi ciągle o pokoju, a wszyscy się zbroją. Obecne czasy są czasami wypełnienia tych przepowiedni, które mówią o CZASACH CZASÓW.

Pamiętaj, że wiele narodów szykuje sobie zupełną zagładę. Nie wiedzą, że czym kto wojuje, ten od tego ginie. Powiedziałem do Piotra w chwili, gdy Mnie napadła zgraja sług Kajfasza: schowaj do pochwy miecz swój, bowiem kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Podobnie jest dziś z narodami świata; okłamują siebie nawzajem, ciągle przysięgają pokój, zbierają się na konferencje tylko po to, aby uciszyć podejrzenie drugiego, a sami z uporem maniaków się zbroją. Największa broń atom, powiem ci, ten arsenał broni nie będzie użyty, bo Ja już nie będę dłużej nawoływał o miłosierdzie, ale Swój miecz spuszczę na ziemię. Ten miecz to głód, ciężkie choroby, na które nie będą mogli znaleźć leku. Pójdzie morowe powietrze tak ciężkie, że jedna czwarta ludzkości zginie bez wojny nuklearnej na ziemi. Przed przyjściem Moich aniołów świat dozna jeszcze większej klęski. Za ucisk grzechami na ziemi, cała przyroda stanie przeciw człowiekowi. Wystąpią powodzie, trzęsienia ziemi i będą dwa słońca o blasku tak krwawym i strasznym, że ludzie mdleć będą. Potem nastąpi noc ciemna i głucha, jedynie wichry będą spuszczone z uwięzi i ziemia będzie drżeć w konwulsjach. Z nieba będzie padać krew, błoto, ogień, kamienie. To będzie początek kary Syna Bożego z niebios. Potem będzie wielkie milczenie i znak wielki Syna Człowieczego o blasku takim, jakiego nikt nigdy nie widział. Zstąpią Aniołowie, Patriarchowie aby widzieć karę, jaką za swoje grzechy otrzymała ziemia i jej mieszkańcy. Potem cały świat zatrzyma się na moment, by godnie przyjąć Tego, który odkupił ludzkość. Wówczas wszystkie kary i grzechy będą zebrane i rzucone w morze ognia, aby więcej nie nękać ziemi i jej dzieci. Pasterzem tej gromady ludzi będzie sam Syn Boży. Radość, wolność, miłość, braterstwo zapanuje na ziemi.

Pamiętaj, że te słowa są bardzo prawdziwe. Zbuduję nowy Kościół, nowych ustanowię kapłanów. Ja będę Najwyższym Kapłanem. Otrę łzę z każdego oka. Szatan, śmierć, zło, niewola będzie wrzucone w jezioro siarki wieczystej, skąd nigdy nie będzie powrotu. Tych, którzy wytrwają w miłości Boga i bliźniego do końca, czeka zbawienie. Ci, którzy ukochali drogę szeroką, wiodącą na zatracenie duszy i ciała — zginą. Jednak czasy będą skrócone dla panowania zła. Ostanie się wiele dusz dobrych. Pamiętaj, modlitwa, praca dla bliźnich, ofiara, zaparcie się siebie na codzień — niesie zbawienie. Przyjdą dni, gdy kubek wody czystej, kromka chleba będzie więcej warta niż kilo złota. Wówczas ten, który podzieli się z bratem, będzie miał szansę na zasługę życia z Najwyższym Pasterzem, Jezusem Chrystusem w Królestwie Bożym. Ja, Bóg przyjdę do swoich włości by paść Moje owce na łące zielonej, aby miała łaskę obfitą i dobre życie. Amen.2. Blask Majestatu i gniewu Bożego się okaże

Gdy Bóg Święty mówi, człowiek musi milczeć. Ale dziś człowiek wziął sobie za zadanie przekrzyczeć prawdę Bożą, jego Majestat, jego Wielkość. Człowiek chce udowodnić, że jego rozum jest taki sam, jak Wielkiego i Świętego Stworzyciela Świata, Boga Ojca. Pamiętaj, rozum Boga Ojca nie podlega żadnej korekcie, żadnej destrukcji. On jest wiecznie Wielkim Światłem, Wiedzą przez nikogo nie zmierzoną, niepojętą. Naiwny i bardzo śmieszny jest człowiek, który po wiekach mozołów i latach obserwacji, ustanawia jakiekolwiek prawo dotyczące świata i wszechświata i uznaje je za swoje. To absurd, bowiem każde słowo od wieków jest zakodowane w Bożej Wiedzy, w Bożej, świętej Mądrości. Dlatego każdy uczony, każdy studiujący powinien zaznajomić się z Bożą Prawdą, która jest w Piśmie świętym prosta.: Kochaj Boga nade wszystko i bliźniego swego a reszta to może być przez ciebie wymyślonym fałszem, obrazem, którego sam będziesz się wstydził po latach doświadczeń.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata — mówi Jan Chrzciciel o Mnie nad brzegiem rzeki Jordan przed dwoma tysiącami lat. Ja wam powiadam:

jestem Barankiem Bożym przez wszystkie wieki. Ciągle oddaję Siebie Bogu Ojcu za wasze grzechy i nieposłuszeństwo. Krew Moja, jako źródło wiecznego zbawienia i oczyszczenia płynie z Najświętszych Ran Moich. Ileż cierpienia ponosi ponownie Serce Moje Boże przez upór wasz i trwanie w grzechu. Brak w was poszanowania prawdy Bożej, brak w was wyzbycia się pychy, która wiedzie na zatracenie dusz waszych. Brak w was skromności, łagodności, ofiarności, cierpliwości. Nie umiecie opanować wszystkich pożądliwości, które wiodą was ku zatraceniu. Brak w was skruchy i przyznania się przed Majestatem Bożym do waszych grzechów nałogowych. Gdy pragnę wejść do serc waszych, aby wprowadzić pokój i ład Boży, zatrzaskujecie przede Mną drzwi serc waszych. Umiecie spędzać wiele godzin na zabawach, uciechach, przed telewizorami, w klubach na pijaństwie, lecz nie umiecie ugiąć kolan przed Bogiem wiecznie żyjącym w modlitwie i przebłaganiu. Pochłaniacie truciznę, która pochodzi od szatana, zwodziciela i kłamcy. Lubujecie się w złym postępowaniu, żyjecie tylko życiem ziemi, nie dbacie o duszę własną, która będzie musiała zdać rachunek za wasze postępowanie tu na ziemi. Jako istoty ludzkie już niebawem za swe życie przed wielkim, sprawiedliwym gniewem Bożym, odpowiecie. To wam mówię i proszę: niech będzie ostrzeżeniem. Czasu już mało, wypełniają się czasy proroctw Bożych dziś, na waszych oczach. Proszę was, zdejmijcie bielma z oczu waszych. Patrzcie i słuchajcie uważnie. Zły duch niewiary zasiewa w waszych sercach kąkol. Baczcie, byście nie byli spaleni w ogniu nieugaszonym. Odrzućcie od siebie więzy zła i nieprawości. Obmyjcie się w duchu światła Bożego, módlcie się, proście Boga Ojca, aby odwrócił od was karanie.

Grzech wasz brudzi ziemię, która w bolesnych konwulsjach zabijać was zacznie. Na ziemię i na dzieci ziemi spadną plagi takie, jakich w żadnej epoce ludzkość nie widziała. Niebo na kilka chwil zostanie otworzone. Blask majestatu Bożego i gniewu wytrąci całą kulę ziemską z jej orbity. Serca wasze staną się pełne trwogi i przerażenia. Wołać będziecie o śmierć, zazdrościć będziecie górom i rzekom bowiem Gniew Boży je ominie. Oto, Moje ukochane dzieci, wasz grzech, który wylewa się z serc waszych jest przyczyną tego czasu. Proszę was, odstąpcie od grzechu nieprawości, umiłujcie Prawdę Bożą. Niech w każdym sercu zapanuje Trójca Przenajświętsza. Wprowadźcie Boże prawa do hal fabrycznych, warsztatów, sądów, więzień. Zezwólcie, aby najbardziej nieszczęśliwi więźniowie waszych więzień mogli otrzymać ciszę, zdrowie duszy od Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który chce być w sercach wszystkich jako pokorny Baranek Boży gładzący grzechy świata. Wszyscy skuci niewolą grzechu, niech szukają wybawienia w Sercu Jezusa Chrystusa. Proszę was, niech dzieci w sierocińcach i domach dziecka zostaną dopuszczone do Serca Baranka Bożego, który gładzi wszelki grzech. To są ostatnie przygotowania na wielki dzień przyjścia Ducha Świętego, jako łaski wszechwiedzy i miłości. Lecz jeśli nie przyjmiecie słów Syna Bożego, zaprawdę powiadam, nie zostanie kamień na kamieniu z tego okresu. Ciała wasze będą dane na żer orłom i sępom. Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży wzywam was wszystkich:

dzieci Boże, odstąpcie od grzechu i nieprawości waszych, abym mógł zlać na wasze głowy obfitość łask Bożych. Amen.3. Ja stanę ponownie na tej ziemi

Gdy wielki płacz ogarnie każde serce, gdy drżeć będą wszystkie narody przed Gniewem Bożym, gdy ciemność ogarnie umysł ludzi, wiedz, że to są zapowiedziane przez proroków dni grozy, niepokoju, umęczenia, pośpiechu, nieładu, kłamstwa, bluźnierstwa wszelkiego, że to są dni ducha ciemności.

Proszę was, dziś jeszcze macie czas do pokuty, wyrzeczenia się zdradliwego, nikczemnego postępowania. Pytam was, dlaczego serca wasze są ociężałe, zatrute pijaństwem, grzechem i wszelką nieprawością. Wy nie szukacie sprawiedliwości Bożej, unikacie Boga i praw Jego, zamykacie serca swoje przed Miłością i Miłosierdziem Bożym w rozwiązłości wszelkiej i w grzechu niewiary. Trzymacie z duchem złym i nieczystym, który wykorzystuje waszą słabość i niewiedzę, że to właśnie zły duch wiedzie was na smyczy do rynsztoków pijackich i wszelkiego zepsucia. Gdy przechodzę przez ziemię z Aniołami Bożymi, Ja, Syn Boga Żywego, widzę wszelką nieprawość ciała i ducha całej rodziny ludzkiej. Dwa tysiące lat temu stanąłem na górze Golgocie z własnej woli, aby zmyć winy ciążące nad całym rodzajem ludzkim. Nie żałowałem Krwi Swojej ani też Ciała. Dałem za was okup święty najdoskonalszej i najczystszej Ofiary, a czym wy mi dziś odpłacacie?. Nikt z was nie troszczy się o wychowanie dzieci w prawdzie Bożej. Gonicie za pieniędzmi, dobrobytem, który przeminie jak poranek. Każdy z was jest egoistą, samolubem. Nikt nie troszczy się o sierotę, wdowę, obłożnie chorego, wiecznie uciskanego, oszczerstwem niesłusznie obrzuconego. Obojętnie przechodzicie do swoich osobistych spraw. Każdy z was fałszywie, na opak pojmuje prawdy Boże ku wygodzie swojej, dając zgorszenie młodym sercom ze siebie. Kto z was może powiedzieć: dziś ja nie dałem z siebie zgorszenia. A widzicie, że każdy z was szuka radości życia nie w świętych. Bożych przykazaniach, lecz w upodleniu, poniżeniu takim, jak: nierząd, pijaństwo, rozpasanie wszelkie. Nazywacie to kulturą dwudziestego wieku. Dlaczego tak strasznie sami siebie upadlacie? Wszelkie dary otrzymane na Chrzcie św. roztrwaniacie bezmyślnie, szatę czystości Bożej plugawicie.

Ileż to ludzi tkwi w nałogowym pijaństwie? A czy choć raz ty, który mienisz się być dobrym, złożyłeś dar modlitewny za brata alkoholika? Ile rodzin jest rozbitych, żyjących w rozkładzie moralnym? Czy choć raz, ty sprawiedliwy, objąłeś ich modlitwą o opamiętanie? Czy upomniałeś w sposób życzliwy, aby zawrócili z drogi zła, bo czasu już mało. A młodzież narkotyzująca się lekceważy religię, religijne wykształcenie, wszystko robi dla złudnej sławy, uważając że w Królestwie Bożym nic jej z tego nie przyjdzie. —Tam zapytany będzie młodzieniec i dziewczyna o Boże prawdy. Są i tacy, co Boże prawdy nazywają zmyśloną bajką, frazesem, mitem — to najbiedniejsi, bo zły duch wyrywa z serc ich święte światło pochodzące od Chrystusa a zasiewa fałsz i kłamstwo ateizmu. A czy ty, wierzący i praktykujący chrześcijanin podjąłeś pracę modlitewną nad tą bardzo biedną duszą? Zły duch zabiera z serc wiarę. Boga świętego w Trójcy Jedynego. A co otrzymuje człowiek? Lichą teorię, która nie wytrzymuje drogi czasu, teorię utkaną z kłamstwa i obłudy. Bo ojciec kłamstwa, jakim jest szatan-diabeł wszczepia ją w serca biednych dzieci niewierzących, chorych na duchu. Synowie i córki Moje, proszę was, czas jest już ostateczny, musicie się opamiętać, bo gdy Ja stanę ponownie na tej ziemi jako Sędzia sprawiedliwy, nie będę w chwale miłosierdzia pokrywał wasze grzechy i postępowanie ale w chwale Bożej Sprawiedliwości. A to jest różnica. Obecnie jest czas wielkiego Miłosierdzia Bożego dla wszystkich grzeszników. Zawracajcie z drogi zła, obmyjcie się ze swoich nieprawości w sakramencie spowiedzi św., pokucie. Dom Boga Ojca jest ku napełnieniu przez święty rodzaj ludzki. Amen.4. Zaleca modlitwę

1981

Na niebie położona została wielobarwna tęcza, jedna bardzo wyraźna a druga bardzo słabo zaznaczona, łuk przymierza między Panem, naszym Bogiem a mizernym stworzeniem, jakim jest człowiek. Godzina obecna jest czasem trwogi i nadziei. Całe legiony demonów są jak szalona sfora wściekłych psów gotowych walczyć pazurami i kłami o każdą wymykającą się im duszę. Modlitwa wasza i pokuta rozlewa silną woń, która paraliżuje demony i złe duchy. To, co dzieje się dziś na świecie jest dziełem złego ducha, jątrzeniem demonów. Brat zabija brata, przelewa krew niewinną. Demony i złe duchy chcą w tej ostatniej godzinie zebrać jak najobfitsze plony.

Dzieci Moje ukochane, proszę was. Ja, Matka Niepokalanie Poczęta, módlcie się. rozważajcie Różaniec św., odprawiajcie Drogę Krzyżową w każdy piątek. Niech serca wasze staną się jak balsam lany na Najświętsze Rany Chrystusa Pana. Odstąpcie od grzechu, odstąpcie od wszelkiej nieprawości, szanujcie dni święte w skupieniu i modlitwie. W te dni módlcie się za waszych wrogów o nawrócenie ich. Proszę was, niech Krzyż św. będzie w każdym domu. Nauczajcie dzieci wasze, aby żyły w prawdzie Bożej, aby dzień zaczynały od modlitwy porannej i każdy dzień też modlitwą dziękczynną kończyły. Proście swoich aniołów stróżów, aby czuwały nad waszymi rodzinami i domostwem. Proście Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha św. o ciągłą opiekę i zrozumienie prawd Bożych, chęć wypełniania Świętej Woli Bożej. Ja, Matka wasza Niepokalana Maryja będę prosić o łaski dla was wszystkich i dla waszego narodu i kraju, ale wy oddajcie się absolutnie na działanie łaski Bożej.

5. To są czasy ostateczne

Ciemności chcą nawiedzić wasz kraj i wasze serca. Proszę was o modlitwę, pokutę i post. Nie lubujcie się w dobrym jedzeniu, nie pragnijcie strojów i złota — to marność nad marnościami. Dusze wasze niech się przyodzieją w szatę doskonałości, czystości, miłości Bożej i miłosierdzia.

Niewiasty, nie zabijajcie dzieci w waszych łonach. Ojcowie, nie szukajcie zapomnienia w alkoholu. Zbierajcie się w świątyniach i domach na modlitwie, czytaniu świętej Ewangelii, odmawiajcie różaniec św., koronkę Bożą. Dni wasze są policzone, przygotowane do wielkiego końca, sądu i rozprawy. Kto grzeszy i nie chce pokutować, sam sobie zakłada kajdany piekielne. Kto się upokarza i ze skruchą Boga Ojca i Syna oraz Ducha św. przeprasza, otrzyma namaszczenie łaską Bożą i odpuszczenie grzechów. Dzieci, kto nie ugina kolan przed konfesjonałem, trybunałem pokuty i odpuszczenia, niech się opamięta i skorzysta z łask, jakie jemu dane są darmo z miłosierdzia Bożego. Dzieci moje, proszę was, to są czasy ostateczne. Amen.

6. Gdy Ja będę podwyższony — wszystkich pociągnę ku Sobie

Zapisz to, co ci powiem.

Głaz i kamienie prędzej by się wzruszyły, niż Moi najukochańsi synowie. W niepamięć puścili Moje słowa:

“gdy Ja będę podwyższony, wszystko pociągnę ku sobie". Nic mi nie wierzą, tracą zaufanie w Moje słowa. Boli Serce Moje, kocham Moich synów umiłowanych. Dla nich i dla wielu przygotowałem Królestwo wiecznej szczęśliwości. Amen.7. Rozbudować żądzę grzechu, zastraszyć głodem — pomysł szatana

W dniu, który jest dniem zwycięstwa nad grzechem, ziemia cała opasana zostanie welonem żałoby. Zabraknie śpiewu ptaka, szczebiotu dziecka, mowy dostojnego męża, uśmiechu dziecka. Promienie słońca obumrą. Tchnienie mroźne, ciemne obejmie cały świat. Wszystko, co żyje i rusza się, w tym dniu będzie leżało spopielało. O grozo, grozo! Przez upór i grzech rodzaju ludzkiego, schodzi na ziemię w rozgniewaniu pomsty, odpłata krwawa, paląca, która może być zatrzymana i mogą być przedłużone dni radości z Duchem św. w każdym sercu ludzkim. Najświętsze dłonie Boże powstrzymają srogą chłostę, ale wy szukajcie pilnie Boga Najświętszego w Jego prawdzie.

Czyńcie Jego świętą wolę, która jest w przykazaniu świętym. Odstąpcie od zła i nikczemności. Mottem waszego życia niech stanie się na co dzień Dziesięć Przykazań Bożych. Czytajcie z uwagą Stary i Nowy Testament. Wszelka mądrość zawarta jest na kartach tej świętej księgi. Niech modlitwa będzie czysta w sercach i ustach waszych. Pijaństwo, obżarstwo usuńcie z domów waszych. Niech matki staną się prawdziwymi matkami, wzorując się na Najświętszej, Niepokalanej Matce. Niech w nich nie będzie próżności i rozwiązłości, niech nie ulegają pijaństwu, paleniu papierosów. Niech stroje męskie zostawią dla mężczyzn a wrócą do przykładnej sukni kobiecej. Dziewczyny niech będą skromne i ciche. Chłopcy niech się staną czystymi. Bożymi synami. Mężowie niech ukochają Boga świętego a nade wszystko dom swój rodzinny, dziatki i małżonkę swoją. Niech kolebki nie ociekają krwią zabitych dzieci. Niech starzec i staruszka ma godny, należny szacunek syna, córki, wnuka. Pytam się was, dlaczego wybieracie obrzydliwości? Czynicie wokoło swych spraw wiele, bogacicie się w śmiercionośne auta, w różne rupiecie, które ogniem zostaną spalone na popiół, lecz dusze wasze zostaną całe na sąd Boży, który was wszystkich czeka. Wszyscy pobłądziliście. Staniecie w jednym szeregu między kłamliwymi wyznawcami, między fałszywymi wiernymi, którzy pozorują wiarę dla celów złych i przewrotnych, lecz nikt nie okłamie tego, który jest Bogiem świętym i wiecznie żywym. Ktokolwiek chce wykorzystać wiarę świętą dla celów odbudowy swoich niecnych czynów — zginie od Bożego gniewu. Serca was wszystkich niech zostaną obmyte w prawdzie i sprawiedliwości Bożej. Obiecują rozszerzenie działania Bożego Kościoła w sercach swoich a utrzymują obłudę, fałsz i kłamstwo, fałszerze o sercach pełnych jadu żmijowego i obrzydliwości! Na języku mają miód, a w sercach jad żmii. To oni gryzą swoje języki ze złości, że musieli ugiąć karku przed świętym. Bożym, wiekuistym prawem.

To są dzieci, które mają bielmo na oczach, kajdany złego ducha na nogach. Ich ścieżki to fałsz, kłamstwo, obłuda, żyją w podpuszczaniu złego ducha. Mówią między sobą:

musimy poczekać, aż nas wspomogą, aby potem ponownie ich ścisnąć obręczą żelaznych praw, które my im sami stworzymy. Musimy rozbudować i rozwinąć żądzę grzechów u młodzieży. Musimy zastraszyć głodem by rosło dzieciobójstwo, zamroczyć umysły alkoholem. Pozwolimy na wszelkie bałwochwalstwo. Damy upust dla wszelkiej swobody, która niszczy ciało i duszę. Wyciągnijmy z lamusa wszelką obrzydliwość. Musimy się śpieszyć, niszczyć cały naród ludzki, bo my mamy na swoich czołach pieczęć szatana-diabła. Wydaliśmy już walkę Bogu i dalej ją będziemy prowadzić, ale trzeba wzmocnić czujność.

O, nieszczęśni! Zapominacie, że oto idzie ku wam święty gniew Boży, który uczyni to z wami, co uczynił z Sodomą i Gomorą. Błogosławiony ten, kto chodzi opasany Bożą prawdą i nieskalany dzieciobójstwem, okrucieństwem, kłamstwem, pijaństwem, nie szkodzi żadnemu żyjącemu ciału na ziemi i w rozwadze poucza o prawdach Bożych dusze ludzkie. Życzliwy, wielce miłosierny dla bliźniego unosi upadającego, głodnemu udziela chleba, wdowę i sierotę wspomoże, więźnia i chorego nawiedzi. W sercu jego rozlewa się święta miłość Boga. Amen.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna