Obliczyć całkę po odcinku o początku a I końcu B, jeżeliPobieranie 6.61 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar6.61 Kb.
Analiza 2

Z5  1. Obliczyć całkę po odcinku o początku A i końcu B, jeżeli

  1. f(z)=z3-2, A=2 i B=j, b) f(z)=ez/argz, A=1+j i B=2+2j, c) f(z)=(Rez)2, A=-j i B=1.

2. Obliczyć , gdzie AB jest łukiem okręgu x2+y2=1 w 1-szej ćw. układu 0XY


od A=j do B=1.
3. Obliczyć , gdzie AB jest łukiem elipsy x2+y2/2=1 w pierwszej ćw. układu

0XY od A=/2 +j do B=1.

4. Obliczyć całkę funkcji zespolonej f(z)=sin2z + + po krzywej C będącej

elipsą x2+y2/4 =1, skierowaną dodatnio względem wnętrza.  1. Niech K(zo;r) oznacza okrąg o środku zo i promieniu r, dodatnio skierowany względem

Wnętrza. Obliczyć

a) , b)

c) , d) .


  1. Udowodnić, że dla R>1, gdzie K(0;R) jest skierowanym

dodatnio względem wnętrza okręgiem o środku 0 i promieniu R.

Odp. 1. a) , b) , c) .2. . 3. ln2-. 4. 4jch1. 5. a) (jsh1-ch1), b) j, c) 0, d) 3j/8.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna