Obręb (miejscowość)Pobieranie 11.18 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar11.18 Kb.

Informacje o terenach, dla których Urząd Gminy Kobierzyce prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obręb (miejscowość)

Symbol


Nazwa planu

Teren objęty opracowaniem

Szacowana powierzchnia mpzp [ha]

Zagadnienia

Ślęza

A49

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Przystankowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza.

Obszar ograniczony do dz. nr 134/5, położonej w obrębie Ślęza.

1

  • głównym celem jest sporządzenie planu zgodnego z obecnym (nowym) studium pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolnostojącym.

Istniejące uwarunkowania:

Razem:1Materiały podkładowe zostały pozyskane z Powiatowego Zakładu Katastralnego już Wójt Gminy. Należy przewidzieć jedynie koszt ich zeskanowania.A49©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna