Obwieszczenie miejskiej komisji wyborczej w głogowie z dnia 3 listopada 2010 r o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Głogowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 rPobieranie 134.07 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar134.07 Kb.

– –

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GŁOGOWIE

z dnia 3 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej w Głogowie

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Głogowie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
Okręg Wyborczy Nr 1
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1.

PATYK Eugeniusz Jan, lat 73, zam. Głogów
2.

RATAJCZAK Lech Bronisław, lat 62, zam. Głogów
3.

BRYL Anna, lat 42, zam. Głogów
4.

BUDZIŁOWICZ Leon, lat 61, zam. Głogów
5.

SZABATOWSKI Zbigniew Julian, lat 55, zam. Głogów
6.

STEMBALSKA Joanna Małgorzata, lat 28, zam. Głogów
7.

KRUSZCZYŃSKI Marian January, lat 58, zam. Głogów
8.

MARSZAŁEK Jarosław, lat 28, zam. Głogów
9.

WOŹNICKA Ewa Maria, lat 64, zam. Głogów
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.

SZCZEPANIAK Karol Korneliusz, lat 35, zam. Głogów
2.

HERMASZEWSKI Jarosław Piotr, lat 39, zam. Głogów
3.

NADAŁA Piotr, lat 34, zam. Głogów
4.

KUŹNIAK Bartosz Jan, lat 30, zam. Głogów
5.

JEZIERSKA-WOŹNIAK Ewa Krystyna, lat 48, zam. Głogów
6.

MĘDREK Sławomir Radosław, lat 38, zam. Głogów
7.

DAROWSKI Stanisław Józef, lat 59, zam. Głogów
8.

RUDKOWSKI Kazimierz, lat 63, zam. Głogów
9.

WARDYŃSKA Anna Ewa, lat 33, zam. Głogów
10.

MARCISZAK Marcin Wojciech, lat 31, zam. Głogów
Lista nr 18 – KWW "AKTYWNI RAZEM"
1.

DĄBROWSKI Mirosław Zbigniew, lat 55, zam. Głogów
2.

RUDNIK Renata Maria, lat 46, zam. Głogów
3.

CHODOR Artur Wiesław, lat 32, zam. Głogów
4.

JEZIERSKI Witold, lat 69, zam. Głogów
5.

WREMBEL Wiesława Barbara, lat 60, zam. Głogów
6.

PAWLAK Dariusz Tomasz, lat 49, zam. Głogów
7.

BERDYS Urszula Estera, lat 30, zam. Głogów
8.

NALEPKA Andrzej Stanisław, lat 72, zam. Głogów
9.

PRZYBYSZ Jerzy Stanisław, lat 55, zam. Głogów
10.

WŁODARCZAK Zygmunt Franciszek, lat 65, zam. Głogów
Lista nr 19 – KWW JANA ZUBOWSKIEGO
1.

POBOL Radosław Wojciech, lat 36, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


2.

KRECHOWIEC Antoni, lat 61, zam. Głogów

popierany przez Chrześcijańskie Forum Społeczne


3.

KŁAK Piotr, lat 33, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


4.

DŁUGOSZ Małgorzata Bożena, lat 46, zam. Głogów

popierana przez Chrześcijańskie Forum Samorządowe


5.

OBACZ Roman, lat 58, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


6.

KOLL Halina, lat 70, zam. Głogów
7.

RYBAK Kacper Mieczysław, lat 21, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


8.

WALACIK Ryszard Bronisław, lat 40, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


9.

SARZYŃSKI Krzysztof Tomasz, lat 36, zam. Głogów
10.

RZEPA Jan Józef, lat 60, zam. Głogów
Okręg Wyborczy Nr 2
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1.

SIENKIEWICZ Zbigniew Ryszard, lat 60, zam. Głogów
2.

TAZBIR-SUCHOCKA Magdalena, lat 32, zam. Głogów
3.

KORYTOWSKA Adrianna Mirosława, lat 34, zam. Głogów
4.

SMOLEŃ Józef Kazimierz, lat 66, zam. Głogów
5.

KAROLAK Longin, lat 50, zam. Głogów
6.

LEDWOŃ Piotr Daniel, lat 48, zam. Głogów
7.

JAROSZ Stanisław, lat 62, zam. Głogów
8.

WIŚNIEWSKA Anna Magdalena, lat 33, zam. Głogów
9.

RYBCZYŃSKA-GULAKOWSKA Monika Anna, lat 37, zam. Głogów
10.

PSONAK Monika, lat 38, zam. Głogów
11.

DROZD Urszula, lat 36, zam. Głogów
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.

MAJEWSKI Sławomir, lat 47, zam. Głogów
2.

ADAMCZAK Bartłomiej Jakub, lat 34, zam. Głogów
3.

BOCHANYSZ Roman Eugeniusz, lat 55, zam. Głogów
4.

BIAŁĘCKA-MILEWICZ Patrycja Anna, lat 32, zam. Głogów
5.

STEFANIAK Tomasz, lat 32, zam. Głogów
6.

KULESZA Sebastian Ireneusz, lat 39, zam. Głogów
7.

STANECKI Adam Łukasz, lat 30, zam. Głogów
8.

ZDOBYLAK Janusz, lat 63, zam. Głogów
9.

WALKOWIAK Henryk Stanisław, lat 58, zam. Głogów
10.

STROCZYŃSKI Ludwik Wojciech, lat 45, zam. Głogów
11.

DWORNICZAK Krzysztof, lat 39, zam. Głogów
12.

CUGIER Anna Maria, lat 65, zam. Głogów
Lista nr 18 – KWW "AKTYWNI RAZEM"
1.

SAPRUN Ryszard, lat 67, zam. Głogów
2.

ZIELIŃSKI Jacek Piotr, lat 77, zam. Głogów
3.

CZAPLA Krzysztof Marian, lat 51, zam. Głogów
4.

SWOJNÓG Eugeniusz, lat 54, zam. Głogów
5.

BORYSIEWICZ Adam, lat 33, zam. Głogów
6.

KULESZA Halina Barbara, lat 64, zam. Głogów
7.

NOWAK Zenon Andrzej, lat 59, zam. Głogów
8.

SIEJKOWSKI Krzysztof, lat 60, zam. Głogów
9.

KOTWICA Zbigniew Janusz, lat 59, zam. Głogów
10.

LEWICKI Jerzy Krzysztof, lat 57, zam. Głogów
11.

ZABŁOCKI Piotr Roman, lat 44, zam. Głogów
12.

JURAS Katarzyna Anna, lat 20, zam. Głogów
Lista nr 19 – KWW JANA ZUBOWSKIEGO
1.

BOŻEK Przemysław Maciej, lat 33, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


2.

PIECHOCKI Janusz Stanisław, lat 47, zam. Głogów

popierany przez Stowarzyszenie Dolny Śląsk XXI


3.

ZAWICKI Andrzej Tadeusz, lat 73, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


4.

MARCINÓW Janina, lat 69, zam. Głogów
5.

ALEKSANDROWICZ Krzysztof, lat 45, zam. Głogów

popierany przez Chrześcijańskie Forum Społeczne


6.

GROSS Jacek Karol, lat 46, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


7.

PERŁAKOWSKI Czesław, lat 70, zam. Głogów
8.

WAŁĘGA Robert Wiesław, lat 44, zam. Głogów
9.

KLONOWSKI Jarosław, lat 45, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


10.

DZIUBALSKI Krzysztof, lat 26, zam. Głogów
11.

GOLONKO Małgorzata Maria, lat 46, zam. Głogów
12.

HASS Agnieszka Maria, lat 35, zam. Głogów
Okręg Wyborczy Nr 3
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1.

KIDA Elżbieta, lat 63, zam. Głogów
2.

AKIELASZEK Jerzy Szczepan, lat 56, zam. Głogów
3.

KOSZÓW Józef, lat 52, zam. Głogów
4.

BRASSE Tadeusz Stanisław, lat 62, zam. Głogów
5.

PIĄTEK Damian, lat 31, zam. Głogów
6.

GONCZAR Barbara Grażyna, lat 54, zam. Głogów
7.

KOSMALA Jagoda Małgorzata, lat 18, zam. Głogów
8.

BIAŁEK Artur Robert, lat 28, zam. Głogów
9.

LEITAN Dawid, lat 29, zam. Głogów
10.

KULESZA Bogusława, lat 58, zam. Głogów
11.

GRZELEWSKA Danuta Elżbieta, lat 59, zam. Głogów
12.

KUCHARZYSZYN Ryszard, lat 60, zam. Głogów
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.

CZEKAŃSKA-SMYKALLA Bożena, lat 53, zam. Głogów
2.

WŁODARCZAK Piotr, lat 31, zam. Głogów
3.

PAWLAK Halina, lat 60, zam. Głogów
4.

PŁATEK Marcin, lat 35, zam. Głogów
5.

PAWŁOWSKA Alicja Małgorzata, lat 51, zam. Głogów
6.

GŁADYSZ Artur, lat 48, zam. Głogów
7.

SAJKOWSKA Anna Maria, lat 42, zam. Głogów
8.

DZIEKAŃSKA-DĄBROWSKA Dorota Bogusława, lat 46, zam. Głogów
9.

LEŚNIAK Robert Artur, lat 37, zam. Głogów
10.

WAŃKOWICZ Ryszard Czesław, lat 45, zam. Głogów
11.

MAKOWSKA-SIKORA Monika, lat 34, zam. Głogów
Lista nr 18 – KWW "AKTYWNI RAZEM"
1.

URBANOWICZ-PRZYSIĘŻNA Elżbieta, lat 50, zam. Głogów
2.

SOWIŃSKA Barbara, lat 50, zam. Głogów
3.

SADLIŃSKI Grzegorz Jerzy, lat 60, zam. Głogów
4.

BARAN Piotr Zygmunt, lat 42, zam. Głogów
5.

MACIEJEWSKA Magdalena Monika, lat 36, zam. Głogów
6.

BOREJKO Mirosław Zdzisław, lat 49, zam. Głogów
7.

KAŁUSKA Natalia Małgorzata, lat 21, zam. Głogów
8.

STELMACH Lucjan Jan, lat 31, zam. Głogów
9.

MATYSIAK Magdalena, lat 26, zam. Głogów
10.

FIGURA Katarzyna Joanna, lat 18, zam. Głogów
11.

POŹNIAK Damian Seweryn, lat 34, zam. Głogów
12.

DĘBSKI Bogusław Roman, lat 56, zam. Głogów
Lista nr 19 – KWW JANA ZUBOWSKIEGO
1.

BARTKOWIAK Andrzej, lat 49, zam. Głogów

popierany przez Stowarzyszenie Dolny Śląsk XXI


2.

RYBAK Leszek Krzysztof, lat 50, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


3.

ROSIŃSKA Elżbieta, lat 72, zam. Głogów

popierana przez Prawo i Sprawiedliwość


4.

DRANKIEWICZ Leszek, lat 26, zam. Głogów

popierany przez Chrześcijańskie Forum Społeczne


5.

DZIECHCIARZ Krzysztof Damian, lat 25, zam. Głogów

popierany przez Stowarzyszenie Dolny Śląsk XXI


6.

PRZYBYLSKI Dariusz Franciszek, lat 47, zam. Głogów

popierany przez Chrześcijańskie Forum Społeczne


7.

KOŁODZIEJ Bohdan Adam, lat 53, zam. Głogów

popierany przez Stowarzyszenie Dolny Śląsk XXI


8.

BIAŁECKI Mateusz, lat 19, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


9.

NIERYCHŁY Artur Piotr, lat 37, zam. Głogów
10.

KASPRZYKOWSKI Bartosz Łukasz, lat 29, zam. Głogów
11.

BRYCKI Janusz Stanisław, lat 50, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


12.

CIEŚNIEWSKI Rafał Mateusz, lat 24, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


Okręg Wyborczy Nr 4
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1.

SZMOŁDA Janusz Ryszard, lat 61, zam. Głogów
2.

BATORSKA-KEMPSKA Elwira Halina, lat 32, zam. Głogów
3.

GAWRON Jerzy, lat 60, zam. Głogów
4.

SARBINOWSKA Aleksandra, lat 29, zam. Głogów
5.

KODZIS Izabela Teresa, lat 33, zam. Głogów
6.

NAGODA Jerzy Fryderyk, lat 65, zam. Głogów
7.

STAROSTECKA Ewa Beata, lat 50, zam. Głogów
8.

MULARZ Tadeusz Henryk, lat 61, zam. Głogów
9.

WINCIUK Barbara Janina, lat 65, zam. Głogów
10.

GANCZARSKI Fabian, lat 34, zam. Głogów
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.

DUDKOWIAK Jarosław Ryszard, lat 38, zam. Głogów
2.

MUSIAŁ Robert Ryszard, lat 45, zam. Głogów
3.

STARCZEWSKI Artur, lat 36, zam. Głogów
4.

KACZMAREK Jolanta Irena, lat 51, zam. Głogów
5.

KĘDZIA Cezary, lat 45, zam. Głogów
6.

LEWICKA-BURKIEWICZ Jowita Katarzyna, lat 39, zam. Głogów
7.

PIASKOWSKA Izabela Magdalena, lat 38, zam. Głogów
8.

KOLAŃCZYK Tadeusz, lat 62, zam. Głogów
9.

SOSNOWSKI Jarosław, lat 33, zam. Głogów
10.

SAPRUN Jerzy Andrzej, lat 40, zam. Głogów
11.

SKRZYPCZAK Aneta Barbara, lat 39, zam. Głogów
12.

SZCZEPANOWSKI Remigiusz Tadeusz, lat 37, zam. Głogów
Lista nr 18 – KWW "AKTYWNI RAZEM"
1.

KRASZEWSKI Paweł, lat 42, zam. Głogów
2.

SKIBA Marta Monika, lat 28, zam. Głogów
3.

GULKOWSKI Marian, lat 55, zam. Głogów
4.

UZNAŃSKI Sławomir Piotr, lat 51, zam. Głogów
5.

MŁODAWSKA Czesława, lat 56, zam. Głogów
6.

GROBELNA Elżbieta, lat 51, zam. Głogów
7.

WALOWSKI Lucjan Józef, lat 48, zam. Głogów
8.

HABIERSKI Korneliusz Kazimierz, lat 24, zam. Głogów
9.

LESZCZAK Wiesława, lat 50, zam. Głogów
10.

POJASEK Monika, lat 31, zam. Głogów
11.

PENZA Norbert Marek, lat 40, zam. Głogów
12.

BORECKI Kazimierz, lat 55, zam. Głogów
Lista nr 19 – KWW JANA ZUBOWSKIEGO
1.

KOLIŃSKI Andrzej Wojciech, lat 64, zam. Głogów
2.

FRĄCKOWIAK Michał Tomasz, lat 31, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


3.

GRUDZIEŃ Andrzej Tadeusz, lat 61, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


4.

MILICZ Anna, lat 41, zam. Głogów

popierana przez Stowarzyszenie Dolny Śląsk XXI


5.

NABOŻNY Dominik Piotr, lat 31, zam. Głogów

popierany przez Stowarzyszenie Dolny Śląsk XXI


6.

WIELGUS Jarosław, lat 32, zam. Głogów
7.

STĘPIEŃ Grzegorz, lat 19, zam. Głogów
8.

KĘDZIORA Mariusz Kamil, lat 19, zam. Głogów
9.

PŁUCIENNIK Piotr Marcin, lat 37, zam. Głogów
10.

TRZNADEL Łukasz Marek, lat 25, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


11.

ŻYWICKI Rafał Leszek, lat 21, zam. Głogów
12.

PIETRZAK Emil Krzysztof, lat 36, zam. Głogów

popierany przez Prawo i Sprawiedliwość


Lista nr 20 – KWW ŁUKASZA JEDYNAKA
1.

JEDYNAK Łukasz Sebastian, lat 32, zam. Głogów
2.

ŁUKASIAK Brygida, lat 30, zam. Głogów
3.

KOMOROWSKA Magdalena, lat 28, zam. Głogów
4.

NIWCZYK Katarzyna Justyna, lat 28, zam. Głogów
5.

KOMOROWSKI Kazimierz, lat 65, zam. GłogówPrzewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej(-) Natalia Helena Romanowicz

 


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna