Ocalić od zapomnieniaPobieranie 29.74 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar29.74 Kb.
REGULAMIN KONKURSU
Konkurs na monografię historyczno-literacką "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"

organizuje Pracownia Profilaktyki i Współpracy ze Środowiskiem Pałacu Młodzieży w Katowicach przy współpracy ze Stowarzyszeniem Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży

XXV Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI szkól podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich wszystkich typów Województwa Śląskiego.

Nadrzędnym celem Konkursu jest integrowanie młodego pokolenia z miejscem zamieszkania, z regionem, zebranie informacji dotyczących ciekawostek historycznych, przyrodniczych lub geograficznych oraz szeroko rozumiana edukacja regionalna.

Przypomnienie osób i miejsc związanych z historią Polski, regionu oraz zabytków kultury materialnej, a także pomników przyrody. Mile widziane tematy związane z z historią mniejszości narodowych i etnicznych.

Górną datą graniczną opisywanych zdarzeń jest rok 1975.
Formy prac :

MONOGRAFIA ( historyczna, literacka ) – temat dowolny

TRASA HISTORYCZNA// ALBUM FOTOGRAFICZNY Z KOMENTARZEM – „Piękno niezauważonego detalu architektonicznego”

„Historia zapisana w lesie”

Prace konkursowe mogą być indywidualne i zbiorowe. (zespół do 3 osób ) Zdjęcia ilustrujące prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników.
Zgłoszenia do udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem należy przesłać do dnia 30 IV 2016,

a termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 20 V 2016..
PODSUMOWANIE i omówienie Konkursu odbędzie się w czerwcu 2016.
w Pałacu Młodzieży w Katowicach, ul. Mikołowska 26

Jury składać się będzie ze specjalistów dziedzin określonych w Konkursie.

Oceniając pracę będzie brać pod uwagę: oryginalność tematu, walory poznawcze pracy, sposób ujęcia, samodzielność, estetykę wykonania.
Przewidywane są nagrody i wyróżnienia

Uwaga: cytaty z opracowań oraz przytoczenia powinny być zaznaczone zgodnie z obowiązującymi zasadami!!Lista laureatów zamieszczona zostanie na stronie: www.pm.katowice.pl

Wszystkie prace, także płyty, powinny posiadać pełne metryczki tj. imiona i nazwiska autorów, adres szkoły i nazwisko opiekuna.

Prace bez metryczek nie będą oceniane!
Informacje dodatkowe: tel. 0 -32 2516-433 wewn.1106,1131
Adres dla korespondencji: Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

ul. Mikołowska 26, 40 - 066 Katowice z dopiskiem "Ocalić od zapomnienia".

E mail: ipm@pm.katowice.pl
Zachęcamy do udziału !

ORGANIZATORZY!

Uwaga:

MONOGRAFIA - jedna z podstawowych form wypowiedzi w naukach humanistycznych.

Obszerna rozprawa dążąca do wyczerpującego

i wielostronnego przedstawienia wybranego kręgu zagadnień (...)

(por. "Słownik terminów literackich")

Konkurs realizowany przy finansowym wsparciu:

REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH

w Katowicach


XXV Konkurs na monografię historyczno-literacką

OCALIĆ OD


ZAPOMNIENIA

Organizatorzy:


Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego Katowice, ul. Mikołowska 26

Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i MłodzieżyKarta zgłoszenia


OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
Imię i nazwisko uczestnika..................................................................

Adres prywatny...................................................................................

............................................................................................................

Szkoła ( adres i telefon)

...........................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna....................................................................

Temat i rodzaj pracy konkursowej........................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Oświadczenie
1.Wyrażam zgodę na udział .....................................................................

w Konkursie „Ocalić od zapomnienia” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach i Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży oraz wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności placówki.

2.Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o ww. konkursie i jego wynikach.

3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie jego prowadzenia i realizacji. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany (a) o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu na monografię historycznoliteracką ”Ocalić od zapomnienia”
........................................................................................................................

data i czytelny podpis prawnego opiekuna ( rodzica) autora pracy


Karta zgłoszenia

"OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
Imię i nazwisko uczestnika..................................................................

Adres prywatny...................................................................................

............................................................................................................

Szkoła ( adres i telefon ) .............................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna....................................................................

Temat i rodzaj pracy konkursowej........................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................Oświadczenie
1.Wyrażam zgodę na udział .....................................................................

w Konkursie „Ocalić od zapomnienia” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach i Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży oraz wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności placówki.

2.Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o ww. konkursie i jego wynikach.

3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie jego prowadzenia i realizacji. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany (a) o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.4. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu na monografię historycznoliteracką ”Ocalić od zapomnienia”
......................................................................................................................

data i czytelny podpis prawnego opiekuna ( rodzica) autora pracy


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna