Oferta tematyczna działAŃ poradni psychologiczno-pedagogicznej w wieluniu na rok szkolny 2015/2016Pobieranie 41.89 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar41.89 Kb.
OFERTA TEMATYCZNA DZIAŁAŃ

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WIELUNIU

NA ROK SZKOLNY 2015/2016
DLA NAUCZYCIELI

Pisemne zgłoszenia należy odsyłać do końca października.

Wszystkie terminy uzgadniać z co najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem.


Lp.

Temat

Forma pracy


Adresat

Termin realizacji

Osoba prowadząca

1.

„Jak rozpoznawać symptomy molestowania seksualnego dzieci?”

Szkolenie

Nauczyciele klas

I–III SP


Do uzgodnienia

M. Burnecka

2.

„Wczesne rozpoznawanie dzieci
z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Skala Ryzyka dysleksji

M. Bogdanowicz”Szkolenie
z elementami

warsztatuNauczyciele klas

I–III SP


Do uzgodnienia

R. Puchalska

D. Pichlińska3.

„Jak radzić sobie
z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji”

Szkolenie (prezentacja multimedialna)

Rady Pedagogiczne

Do uzgodnienia

U. Nąckiewicz

4.

Prowadzenie doradztwa zawodowego w szkole

Konsultacje, porady

Nauczyciele

Środy

I. Bojarska– Kokot

5.

„Interpretacja opinii PPP i realizacja zaleceń postdiagnostycznych”

Szkolenie

Rady Pedagogiczne

Do uzgodnienia

A. Franelak– Kubonik

R. Puchalska6.

Grupa wsparcia

dla pedagogówKonsultacje,

porady
Pedagodzy SP

i gimnazjumgodz. 9.00

1x 2 m-ce
I.Bojarska – Kokot

7.

Grupa wsparcia

dla pedagogówKonsultacje,

porady,


szkolenia

Pedagodzy

szkół ponadgim.
Środy

godz. 9.00

1x 2 m-ce


A. Franelak– Kubonik

8.

Wsparcie
w opracowaniu
i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych

Konsultacje,

poradyNauczyciele

Wg potrzeb

Wszyscy pracownicy

9.

Grupa wsparcia dla logopedów

Konsultacje, porady

Logopedzi

1x 2 m-ce

B. Ceglarska

I.Wydmuch

K.Konieczna


10.

Praca z dzieckiem z deficytem uwagi

Szkolenie

Nauczyciele SP

Do uzgodnienia

S. Falkowska11.

Jak stymulować rozwój dziecka zdolnego

Szkolenie

Nauczyciele SP

Do uzgodnienia

S. Falkowska12.

Grupa samokształceniowa „Action learning”

Cykl 4-5 spotkań

Nauczyciele SP, gim., ponadgim.

Do uzgodnienia

B.Puchała

13.


Grupa do spraw rozwiązywania problemów logopedycznych

Cykl 4-5 spotkań

Nauczyciele szkół podstawowychDo uzgodnienia

K.Konieczna


14.

„Rozwój emocjonalny dziecka w młodszym wieku szkolnym”

Szkolenie

Nauczyciele klas

I-III


Do uzgodnienia

S.Cop

15.

„Mediacje, jako metoda rozwiązywania konfliktów”

Szkolenie

Nauczyciele SP

Poniedziałek

P. Małolepsza

16.

Grupa samokształcenia
i samodoskonalenia dla n-li uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Warsztat

nauczyciele Przedszkoli, SP, Gim., Ponadgim.

Do uzgodnienia

B.Puchała

17.

Ochrona Zdrowia Psychicznego - rola szkoły

Szkolenie

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Do uzgodnienia

B.Puchała


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna