Ogólnopolska Konferencja iia polska „Współpraca – to się opłaca!” Iława, 11-13. 04. 2016 rPobieranie 38.06 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar38.06 Kb.Ogólnopolska Konferencja IIA Polska
Współpraca – to się opłaca!”

Iława, 11-13.04.2016 r.

Prosimy o przesłanie wypełnionego czytelnie i kompletnie formularza e – mailem na adres office@iia.org.pl (preferowany skan) lub fax na numer: 222 478 378Umowa – formularz zgłoszeniowy:

Organizator: Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska z siedzibą w Warszawie, ul Świętokrzyska 20 pok. 508, NIP: 525-22-42-892 REGON: 015164833 Nr KRS: 0000106923 Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Miejsce: Hotel Grand Tiffi, Iława

Termin zgłoszeń: 31 marca 2016 r.

Kontakt: Renata Zysiak tel. : 22 110 08 13 e - mail: office@iia.org.pl

Opłata: 1 200,00 zł netto + 23% VAT (1 476,00 zł brutto) członkowie IIA Polska

1 400,00 zł netto + 23% VAT (1 722,00 zł brutto) pozostałe osoby

*10 % zniżki dla członków POLRISK, ISACA Katowice, KIBR, BCMG, ACCA

*10% zniżki – dla 3 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą firmę / instytucję
Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Dopłata do pokoju jednoosobowego – 123 zł brutto za pobyt.

pokój dwuosobowy pokój jednoosobowy
Uczestnik Konferencji / Szkolenia lub podmiot zgłaszający zobowiązuje się do zapłaty zgodnie z oznaczeniem (członek IIA Polska, pozostałe osoby). Opłaty należy wnosić na konto Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, na podstawie formularza zgłoszeniowego / umowy lub wystawionej faktury pro-forma, do dnia 31.03.2016 r. Ostatecznym potwierdzeniem udziału w szkoleniu będzie dokonanie wpłaty na niżej podane konto bankowe.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie powoduje zwrotu opłaty lub zwolnienia z obowiązku zapłaty.

Dane rachunku bankowego: PKO BP S.A. 18 1020 1013 0000 0002 0003 2458 Tytuł przelewu: Konf_IIA Iława_ (imię i nazwisko)Dane uczestnika:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Numer członkowski (jeśli dotyczy):
Telefon:
E - mail:
Płatnik / Nazwa firmy:
Pełny adres wraz z kodem pocztowym:
NIP
Proszę o wystawienie faktury VAT

TAK / NIE

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IIA Polska moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do rejestracji uczestnictwa w Konferencji / Szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm/”

„Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć z moim wizerunkiem, które będą wykorzystywane w publikacjach II Polska ”

…………………………..……….

Data i podpis

Oprócz sesji plenarnych, w których będą brali udział wszyscy uczestnicy Konferencji, odbywać się będą równolegle sesje w czterech blokach tematycznych:


Przywództwo i zarządzanie wiedzą

Cyberbezpieczeństwo i IT

Metodyka pracy

Procesy operacyjne


Zgłaszam chęć udziału w poniższych sesjach tematycznych (prosimy postawić „X” przy wybranej sesji):
12.04.2016 r., wtorek

Sesja przedpołudniowa
Audyt kultury organizacyjnej


Monetyzacja danych klientów na przykładzie operatorów telefonii komórkowej
Tworzenie mapy ryzyk


Automatyczna wymiana informacji podatkowej na przykładzie FATCA, CRS, JPK cz 1
Budowania Programu Etycznego i Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom w organizacji  jako jeden z elementów świadomego wdrażania CSR
Zmiany w obszarze ochrony danych osobowyc


Tworzenie mapy ryzyk - warsztaty


Automatyczna wymiana informacji podatkowej na przykładzie FATCA, CRS, JPK cz 2

Sesja popołudniowa
Identyfikacja wiedzy ukrytej w organizacji


Błędy typu "information-in-transit", czyli jak nie należy ustalać procesu wymiany danych"
Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach


Podatkowa Grupa Kapitałowa na przykładzie Grupy PZUZarządzanie wiedząCyberbezpieczeństwo


Tam gdzie kręte ścieżki ISO, Ochrony Danych Osobowych, KRI i wytycznych KNFu się przecinają. Zarządzajmy wartością, zarządzajmy ryzykiem

Raportowanie niefinansowe13.04.2016 r., środa

Przywództwo


Chmury obliczeniowe

Zadania doradcze a zadania zapewniające

Audyt funkcji marketing


Przywództwo

Testy bezpieczeństwa
Monitorowanie zaleceń w audycie

Audyt funkcji HR
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematu i kolejności w jakiej sesje będą się odbywać w ramach poszczególnych bloków tematycznych.

** Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.
………………………………………………….

Data i podpis uczestnika
Za udział w Szkoleniu zostanie przyznanych 16 godzin CPE


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna