Ogólnopolska konferencja naukowa 200 lat regularnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych w GdańskuPobieranie 5.63 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar5.63 Kb.

ogólnopolska konferencja naukowa

200 lat regularnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Gdańsku
POWODZIE W GDAŃSKU NA POSTAWIE HISTORYCZNYCH
ŹRÓDEŁ PISANYCH
Marzenna Sztobryn

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski w Gdyni


Celem pracy było opracowanie kalendarium powodzi, jakie miały miejsce na terenie Gdańska na podstawie dostępnych danych historycznych. Skatalogowane powodzie poddano klasyfikacji pod względem ich genezy. Przebadano zagrożenie Gdańska od różnego typu powodzi w ciągu ostatnich czterystu lat oraz zmienność zagrożenia w zależności od działań zabezpieczających (budowa kanałów, przekopu itp.). Aglomeracja miejska Gdańska jest zlokalizowana na obszarze położonym pomiędzy morzem (długość linii wybrzeża morskiego w obszarze miasta liczy 19 km) a wzgórzami morenowymi oraz nad Wisłą. Ponadto samo miasto jest poprzecinane siecią wodną rzek i kanałów. Takie położenie powodowało oraz powoduje duże zagrożenie powodziowe miasta, tym większe, że jego część leży na terenie depresyjnym. Historia Gdańska to również historia walki człowieka z żywiołem powodzi, historia budowy umocnień i obiektów hydrotechnicznych.

Wyniki pracy wskazują na rosnące zagrożenie aglomeracji dwoma typami powodzi: opadowej na terenie zurbanizowanym (typu powódź 2001) oraz powodzią zatorową w ujściu Wisły.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna