OGŁoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert ko/18/2013 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej anestezjologicznej w Megrez Sp z o oPobieranie 6.04 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar6.04 Kb.
Tychy, dnia 18.06.2013 r.

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Ko/18/2013

na

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

anestezjologicznej w Megrez Sp. z o.o.
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.)

Megrez Sp. z o. o.

43-100 Tychy, ul. Edukacji 102

Niniejszym ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano następujące oferty :  1. Pradela Renata

  2. Wajda- Kiszczak Agnieszka

  3. Wąchalska Danuta

Oferenci spełniając wymogi określone w ,,Materiałach Szczegółowych” do Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki pielęgniarskiej anestezjologicznej w Megrez Sp. z o.o. będą realizować świadczenia zdrowotne w zakresie


i na zasadach określonych w ofercie i umowach.

Podpisanie umów z oferentami nastąpi w siedzibie Megrez Sp. z o.o.


w Tychach, ul. Edukacji 102, pok. 1,12 od dnia 28 czerwca 2013 r., tel. 32 325 51 69.


MEGREZ Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy Tel./fax +48 32 3255169 e-mail: kadry@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 1.400.000,00 zł, wpłacony w całości©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna