Okólnik 13 I. Nominacje proboszczowskiePobieranie 16.92 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.92 Kb.
Okólnik 13

I. Nominacje proboszczowskie

 1. Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku, z dniem 1 września 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Zygmunta w Płocku.

 2. Ks. kan. mgr Mirosław Danielski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Małgorzaty w Zatorach. Zmiana na własną prośbę.

 3. Ks. mgr Hubert Komorowski, dyrektor Domu Księży Emerytów w Płocku, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. Opatrzności Bożej w Kamienicy.

 4. Ks. mgr Edward Kuzak, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Trąbinie, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Małej Wsi.

 5. Ks. kan. mgr Henryk Lewandowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Bogatem, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą. Zmiana na własną prośbę.

 6. Ks. mgr Cezary Olzacki, proboszcz parafii pw. św. Walentego w Gzach, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Bogatem. Zmiana na własną prośbę.

 7. Ks. mgr Wacław Michalski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Ciemniewku, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Gotarda w Pałukach.

 8. Ks. mgr Tomasz Ozimkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu.

 9. Ks. Grzegorz Przybyłek, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Dziektarzewie, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie. Zmiana na własną prośbę.

 10. Ks. kan. mgr Andrzej Redmer, ekonom Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim. Zmiana na własną prośbę.

 11. Ks. kan. dr Marek Zawadzki, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, z dniem 1 września 2013 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku. Zmiana na własną prośbę.


II. Nominacje na administratorów parafii

 1. Ks. mgr Andrzej Bytner, wikariusz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Antoniego w Trąbinie.

 2. Ks. mgr Robert Głuchowski, wikariusz parafii pw. św. Anny w Pomiechowie, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sokołowie.

 3. Ks. mgr Kazimierz Majewski, wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Walentego w Gzach.

 4. Ks. mgr Rafał Michalak, administrator parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sokołowie, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Katarzyny w Dziektarzewie. Zmiana na własną prośbę.

 5. Ks. mgr Janusz Paczkowski, wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Mikołaja w Ciemniewku.

 6. Ks. mgr Marek Podsiadlik, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu.

 7. Ks. Andrzej Rutkowski, wikariusz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze.

 8. Ks. mgr Marek Trymers, kapelan Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, z dniem 1 sierpnia 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Barbary w Chrostkowie. Zmiana na własną prośbę.

 9. Ks. mgr Jacek Wichorowski, wikariusz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, z dniem 15 sierpnia 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej.


III. Inne zmiany

 1. Ks. mgr Robert Banasiak, wikariusz parafii pw. św. Floriana w Proboszczewicach, z dniem 1 września 2013 r., mianowany pracownikiem Kurii Diecezjalnej Płockiej.

 2. Ks. mgr Witold Godleś, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Sarbiewie, z dniem 17 maja 2013 r., mianowany wicedyrektorem Ośrodka Trzeźwości Diecezji Płockiej.

 3. Ks. kan. dr Janusz Filarski, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Chrostkowie, z dniem 1 sierpnia 2013 r., mianowany dyrektorem Domu Księży Emerytów w Płocku. Zmiana na własną prośbę.

 4. Ks. mgr Krzysztof Jończyk, wikariusz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, z dniem 1 września 2013 r., mianowany dyrektorem Katolickiego Radia Ciechanów.

 5. Ks. kan. mgr Andrzej Milewski, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego im. bł. Abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku, z dniem 1 września 2013 r., mianowany dyrektorem tej instytucji.

 6. Ks. mgr Zbigniew Morawski, wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany ekonomem Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

 7. Ks. mgr Maciej Szostak, wikariusz parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, z dniem 1 sierpnia 2013 r., mianowany kapelanem Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Zmiana na własną prośbę.


IV. Zwolnienia

 1. Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski, z dniem 31 sierpnia 2013 r., zwolniony z funkcji dyrektora Muzeum Diecezjalnego im. bł. Abpa. A.J. Nowowiejskiego w Płocku i z funkcji dyrektora Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej Kurii Diecezjalnej Płockiej.

 2. Ks. mgr Jacek Kędzierski, na własną prośbę, z dniem 31 sierpnia 2013 r., zwolniony z funkcji dyrektora Katolickiego Radia Ciechanów.

 3. Ks. mgr Hubert Komorowski, z dniem 30 czerwca 2013 r., zwolniony z funkcji dyrektora Domu Księży Emerytów w Płocku.

 4. Ks. mgr Grzegorz Nowomiejski, na własną prośbę, z dniem 30 czerwca 2013 r., z funkcji proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbego w Małej Wsi.

 5. Ks. kan. mgr Andrzej Redmer, na własną prośbę, z dniem 30 czerwca 2013 r., zwolniony z funkcji ekonoma Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i wiceekonoma diecezji.


IV. Skierowanie do pracy misyjnej

 1. Ks. mgr Jacek Kędzierski, na własną prośbę, z dniem 1 września 2013 r., skierowany do pracy misyjnej w Urugwaju.

 2. Ks. mgr Jarosław Tomaszewski, na własną prośbę, z dniem 1 września 2013 r., zwolniony z pracy w diecezji i skierowany do pracy misyjnej w Urugwaju.


V. Przejścia na emeryturę

 1. Ks. kan. Zenon Glicner, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, z dniem 30 czerwca 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka na terenie tejże parafii.

 2. Ks. Józef Kiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu, z dniem 30 czerwca 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka na terenie tejże parafii.

 3. Ks. kan. mgr Edmund Makowski, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, z dniem 31 sierpnia 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka na terenie tejże parafii.

 4. Ks. kan. Włodzimierz Maruszewski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu, z dniem 30 czerwca 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka w Domu Księży Emerytów w Płocku. Zmiana na własną prośbę.

 5. Ks. kan. Walerian Niewiadomski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Zatorach, z dniem 30 czerwca 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka na terenie tejże parafii. Zmiana na własną prośbę.

 6. Ks. kan. Edward Pacek, proboszcz parafii pw. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, z dniem 30 czerwca 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka na terenie tejże parafii.

 7. Ks. kan. Jan Pikulski, proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Kamienicy, z dniem 30 czerwca 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka na terenie tejże parafii.

 8. Ks. kan. Józef Pokorski, proboszcz parafii pw. św. Gotarda w Pałukach, z dniem 30 czerwca 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka na terenie tejże parafii.

 9. Ks. Jan Szewczuk, proboszcz parafii pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej, z dniem 15 sierpnia 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka na terenie tejże parafii.Informacje dodatkowe:

 1. Biskup Płocki serdecznie zaprasza księży przechodzących na emeryturę, nowomianowanych proboszczów i administratorów oraz księży powołanych na stanowiska w instytucjach diecezjalnych, na spotkanie do Płocka. Odbędzie się ono w poniedziałek, 17 czerwca, o godz. 12.00, w Sali Biskupów Opactwa Pobenedyktyńskiego. Biskup Piotr złoży podziękowania odchodzącym na emeryturę oraz wręczy nominacje. Przyjmie także „wyznanie wiary” i „przysięgę wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła”.

 2. Księża przechodzący na emeryturę oraz ci, których dotyczą translokaty, proszeni są o przekazywanie do kancelarii Kurii „kart obiegowych”, najpóźniej do piątku 14 czerwca.

Płock, dnia 6 czerwca 2013 r.


Ks. Mirosław Milewski

Wikariusz Generalny


Nr 1312/2013


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna