Olimpiada Biblijna 2015 – klucz: szkoła ponadgimnazjalna Część APobieranie 56.82 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar56.82 Kb.

Olimpiada Biblijna 2015 – klucz: szkoła ponadgimnazjalna


Część A (pytania z jedną poprawną odpowiedzią)

 1. O zdobywaniu Ziemi Obiecanej i przejściu przez Jordan, czytamy w księdze:

 1. Rut

 2. Piątej Księdze Mojżeszowej

 3. Jozuego

 4. Sędziów

 1. W zdobywaniu miasta Aj Izraelici ponieśli porażkę, ponieważ:

 1. Król Aj urządził na Izraela zasadzkę

 2. Achan wziął w Jerychu rzeczy obłożone klątwą Joz 7:21

 3. Izraelici bali się żołnierzy z Aj

 4. Izraelici nie byli posłuszni Jozuemu

 1. Kto wraz z Deborą poprowadził wojsko izraelskie do walki z królem Kanaanu?

 1. Jozue

 2. Gedeon

 3. Pura

 4. Barak Sdz 4:14

 1. Jak anioł Pański zwrócił się do Gedeona?

 1. Pan z tobą mężu waleczny” Sdz 6:12

 2. „Witaj wybawco Izraela”

 3. „Wodzu wojowników Pana”

 4. „Bądź pozdrowiony bohaterze wiary”

 1. Kto stanął w obronie Gedeona po zburzeniu ołtarza Baala?

 1. Wojownicy Gedeona

 2. Obywatele miasta

 3. Joasz, ojciec Gedeona Sdz 6:31

 4. Naczelnicy plemion izraelskich

 1. Samson, Boży nazyrejczyk tajemnicę swojej siły wyjawił:

 1. Żonie poślubionej w Timnie

 2. Mieszkańcom Gazy

 3. Judejczykom, którzy przyszli do niego do pieczary Etam.

 4. Kobiecie o imieniu Dalila Sdz 16:17

 1. Z jakiego powodu Noemi z rodziną opuściła Betlejem?

 1. Ponieważ utracili posiadłość w Betlejem

 2. Ponieważ nastał w kraju głód Rt 1:1

 3. Ponieważ synowie chcieli pojąć za żony Moabitki

 4. Ponieważ do ich kraju wkroczyły obce wojska

 1. Dlaczego Noemi wróciła do Betlejem?

 1. Ponieważ dowiedziała się, że skończył się głód w kraju Rt 1:6

 2. Ponieważ zaprosili ją krewni

 3. Gdyż chciała być pochowana w swoim kraju

 4. Ponieważ została wygnana z ziemi moabskiej

 1. Dokąd zbiegło i gdzie się ukryło pięciu królów amorejskich po walce pod Gibeonem?

 1. do jaskini pod Makkeda Joz 10:16

 2. do pieczary w Etam

 3. nad potok Kiszon

 4. na górę Tabor

 1. Jakie zadanie od Gedeona otrzymali Efraimici?

 1. Puścić się w pogoń za Midiańczykami

 2. Oszczędzić życie książąt: Oreba i Zeeba

 3. Zabić pięciu królów amorejskich

 4. Odciąć uciekającym Midiańczykom dostęp do wód Jordanu Sdz 7:24

Część B

 1. Jakie warunki musieli spełnić Izraelici by przejść suchą nogą przez Jordan?

 1. Przywódca Jozue miał wejść do Jordanu pierwszy

 2. Lud musiał się poświęcić Joz 3:5

 3. Lud musiał iść w odpowiedniej odległości za Skrzynią Przymierza Joz 3:4

 4. Lewici mieli trąbić przed Skrzynią Przymierza

 5. Kapłani niosący Skrzynię Przymierza musieli zanurzyć nogi w Jordanie Joz 3:8

 1. Komu ukazał się anioł Pański?

 1. Gedeonowi gdy wyklepywał pszenicę w tłoczni Sdz 6:11

 2. Samsonowi gdy był w więzieniu

 3. Gedeonowi przy ustalaniu liczby wojowników

 4. Jozuemu podczas walk pod Aj

 5. Matce Samsona przed jego narodzinami Sdz 13:3

 1. Na czym polegał podstęp Gibeonitów, którzy wyłudzili przymierze z Jozuem?

 1. Skłamali skąd pochodzą i kim są Joz 9:6,9

 2. Przynieśli Jozuemu w darze dwieście sykli srebra

 3. Oznajmili, że zostali wypędzeni ze swojego kraju

 4. Mieli z sobą suchy, czerstwy chleb na drogę Joz 9:12

 5. Poprzebierali się w stare ubrania i sandały Joz 9:13

 1. Zaznacz wydarzenia związane z dowódcą króla Kanaanu Syserą.

 1. Sprowadził wojsko i wozy bojowe nad potok Kiszon Sdz 4:13

 2. Ukrył się w jaskini uciekając z pola walki

 3. Uciekł pieszo z pola walki, gdy Bóg wzbudził popłoch Sdz 4:15

 4. Przebywał trzy dni w górach, aby nie zostać złapanym przez pościg

 5. Schronił się w namiocie Jael, gdzie zginął z jej ręki Sdz 4:17 1. Wybierz przejawy nadnaturalnej siły Samsona

 1. Pokonanie niedźwiedzia włócznią

 2. Zabicie tysiąca Filistyńczyków oślą szczęką w Lechi Sdz 15:15

 3. Wyrwanie i przeniesienie dębu Joasza z Ofry do Sorek

 4. Zburzenie domu pełnego Filistyńczyków Sdz 16:30

 5. Rozerwanie lwa przy winnicy w Timnie Sdz 14:6

 6. Wyrwanie z zawiasami i wyniesienie bramy miejskiej w Gazie Sdz 16:3

 1. Jakie przedmioty z Jerycha obłożone klątwą, ukrył Achan w swoim namiocie?

 1. Naczynia pozłacane

 2. Płaszcz babiloński Joz 7:21

 3. Srebrną biżuterię

 4. Jedną sztabę złota Joz 7:21

 5. Szaty szkarłatne

 6. Dwieście sykli srebra Joz 7:21

 1. Co zrobiła Rachab, by uratować wywiadowców izraelskich?

 1. Ukryła ich na dachu swego domu Joz 2:6

 2. Spuściła ich przez okno po linie Joz 2:15

 3. Ukrywała ich w swoim domu przez trzy dni

 4. Wskazała im drogę ucieczki w góry Joz 2:16

 5. Zmyliła żołnierzy ścigających wywiadowców Joz 2:5

 6. Wysłała swego sługę z jedzeniem w góry dla wywiadowców

 1. Dobroć Boaza okazana Rut, kiedy przybyła z Noemi do Betlejem:

 1. Powiedział Rut by zbierała na jego polu Rt 2:8

 2. Podarował Rut strojne szaty

 3. Pozwolił Rut jeść i pić to, co było przygotowane dla żeńców Rt 2:9

 4. Obiecał Rut, że po żniwach da jej sześć worków jęczmienia

 5. Wykupił ziemię dziedziczną Elimelecha Rt 4:9

 6. Poślubił Rut Rt 4:13

 1. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi dotyczące Gedeona.

 1. Jego ojciec miał na imię Joasz Sdz 6:11

 2. Zbudował posąg ze złota Sdz 8:27

 3. Uciekł z kraju, aby ukryć się przed zemstą Midiańczyków

 4. Zabił Zebacha i Salmunnę tj. dwóch królów midiańskich Sdz 8:21

 5. Odrzucił propozycję Izeaelitów, by zostać królem Sdz 8:23

 6. Walczył z Syserą przez całe swoje życie 1. W przeczytanych księgach różni ludzie z różnych powodów padali na swoje twarze.

Kto i przed kim upadł na twarz. Zaznacz 4 odpowiedzi.

 1. Pięciu królów amorejskich upadło na twarze przed Jozuem, gdy prosili o darowanie życia

 2. Jozue padł twarzą na ziemię przed Skrzynią Przymierza po klęsce pod Aj Joz 7:6

 3. Rodzice Samsona upadli na swoje twarze, gdy zobaczyli anioła Pana, który uniósł się w górę w płomieniu ołtarza Sdz 13:20

 4. Gedeon upadł twarzą na ziemię, kiedy mówił do niego anioł pod dębem w Ofra

 5. Jozue upadł twarzą na ziemię przed wodzem wojska Pana Joz 5:14

 6. Rut upadła na twarz przed Boazem na polu, kiedy Boaz okazał jej życzliwość Rt 2:10

Część C

 1. Pamiętnik Jozuego. Uzupełnij zdania wstawiając wyrazy podane poniżej.

Mam na imię Jozue. Zostałem przywódcą ludu Bożego po śmierci ………………………………….. . Otrzymałem od Boga polecenie, abym wprowadził Izraelitów do ……………………… ……………………………… oraz zapewnienie, że Bóg będzie ze mną. Bóg spełniał każdą daną mi ………………………………………. i objawiał mi wielokrotnie sposoby zdobywania miast i warowni.

Objawił mi sposób przejścia suchą nogą przez rzekę …………………………… , pokazał jak wykryć grzech ……………………………… . Dał mi mądrość w postępowaniu z …………………………………., kiedy wyłudzili od nas przymierze. Podczas walki z pięcioma ………………………………………….. ………………………………………….. , oglądałem Bożą ingerencję, kiedy z nieba spadł grad …………………………………… …………………………………………… i ……………………………. zatrzymało się, abyśmy mogli pokonać wrogów.

Gdy się zestarzałem, zwołałem cały Izrael, tj. ………………………………… plemion do miejscowości …………………………… i zawarłem …………………………………. z ludem, że będą służyć Panu.

Mojżesza Joz 1:2, ziemi obiecanej 1:2, obietnicę 23:14, Jordan 3:7,8 Achana 7:19, Gibeonitami 9:22, przymierze 9:6, królami amorejskimi 10:6, wielkich kamieni 10:11, słońce 10:13, dwanaście 24:1 Sychem, 24.1 przymierze 24.25

 1. Do wydarzenia dopasuj miejsce.

WYDARZENIE

MIEJSCE

Bóg odpowiedział na modlitwę Jozuego i słońce się zatrzymało.

Joz 10:12Gibeon

Gedeon zbudował ołtarz Panu ,,Pan jest pokojem”. Sdz 6:24


Ofra

Pierwsza Pascha Izraelitów w ziemi obiecanej. Joz 5:10

Gilgal

Ukamienowanie Achana i jego rodziny. Joz 7:25

dolina Achor

Jozue zbudował ołtarz Panu. Joz 8:30

góra Ebal 1. Kto do kogo powiedział?

,,Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz”. Joz 1:9

…………………………Bóg…………………………. do …………………………Jozuego………………………………..

,,Wy dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha i wszystko, co należało do Kiliona i do Machlona.” Rut 4:9

………………………Boaz……………………………. do ………………………do starszych i całego ludu

,,Czemu się pytasz o moje imię? Ono jest dziwne.” Sdz 13:18

…………………………anioł…………………………. do ………………………………… Manoacha

,,… to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za Rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu.”Joz. 24:15

……………………………Jozue……………… do ………………………………Izraelitów……………………… 1. Prawda czy fałsz? W tabeli wpisz P jeśli zdanie jest prawdziwe

F jeśli zdanie jest fałszywe


 1. Izraelici służyli Bogu przez wszystkie dni życia Jozuego. Joz 24:31


  P

  Noemi i Rut przyszły do Betlejem na początku zbiorów oliwek i winogron.

  F

  Samson wypuścił trzydzieści lisów na pola i winnice Filistyńczyków.

  F

  Bóg rozszczepił wgłębienie skalne i wyszła z niego woda, i spragniony Samson mógł się napić. Sdz 15:19

  P

  Gibeonici przybyli do obozu Jozuego na wielbłądach.

  F

  Rut założyła strojne szaty gdy szła na klepisko Boaza. Rt 3:3

  P

  Kiedy Samson spał, Dalila kazała ściąć siedem kędziorów z jego głowy. Sdz 16:19

  P
  Dopasuj określenia do różnych osób. Skorzystaj z podpowiedzi pod tabelą.

Od urodzenia był Bożym nazyrejczykiem. Sdz 13:5
Samson

Cudzoziemka, która przybyła z Noemi do Betlejem. Rt 2:11
Rut

Sędzia w Izraelu, który kładł runo przed Panem. Sdz 6:37
Gedeon

Prorokini w Izraelu siadająca pod palmą, do której Izraelici przychodzili na sąd. Sdz 4:5
Debora

Kobieta z Jerycha, która pomogła izraelskim wywiadowcom. Joz 2:1
Rachab

Zamożny krewny Noemi z rodziny Elimelecha. Rt 2:20
Boaz 1. Kiedy Izrael grzeszył, Bóg dopuszczał wrogów, by ich uciskali. Wtedy oni w ucisku wołali do Pana, a Pan posyłał im sędziów, wybawicieli. Wpisz imię sędziego podczas ucisku Izraela przez:


WROGOWIE


SĘDZIOWIE

Jabin, król Kanaanu Sdz 4:2


Sdz 4:4 Debora i Barak


Midiańczycy Sdz 6:1


Sdz 6:14 Gedeon


Filistyńczycy Sdz 13:1


Sdz 13:5 Samson

 1. Wybierz sposób walki jaki nakazał Bóg:

Gdy Jozue zdobywał Jerycho


Joz 6:2 do 5 Okrążanie przez siedem dni


Gdy Jozue zdobywał Aj


Joz 8:2 zasadzkamiasto poddało się bez walki, atak na miasto w nocy

 1. W rzędy diagramu (od 1 do 12) wpisz odgadnięte słowa. W oznaczonej kolumnie odczytaj hasło. 1. Sądziła Izraela między Ramą a Betel. Sdz 4:5 Debora

 2. Tam Barak zgromadził swoje wojska przed walką z Syserą. (dwa wyrazy) Sdz 4:12 Góra Tabor

 3. Był tam obóz Izraelitów po wejściu do Kanaanu. Joz 4:19 Gilgal

 4. Po zdobyciu tego miasta Izraelici mogli brać łupy dla siebie. Joz 8:2 Aj

 5. Miała gorycz w sercu i kazała mówić na siebie Mara. Rt 1:20 Noemi

 6. Jego rodzice otrzymali instrukcję od anioła jak wychowywać syna. Sdz 13:3 do 5 Samson

 7. Stąd Jozue wysłał dwóch wywiadowców do Jerycha. Joz 2:1 Szittim

 8. O Gedeonie, Deborze, Baraku i Samsonie czytamy w Księdze …………….. Sędziów

 9. Wzgórze na którym Jozue obrzezał synów izraelskich. Joz 5:3 Aralot

 10. Pięciu królów amorejskich chciało zniszczyć to miasto dlatego, że jego mieszkańcy zawarli pokój z Izraelem. Joz 10:1 Gibeon

 11. Dwanaście kamieni z tej rzeki Jozue kazał postawić na pamiątkę dla Izraelitów. Joz 4:7 Jordan

 12. Tu, po odnowieniu przymierza z Bogiem, Jozue postawił wielki kamień pod dębem. Joz 24:26 Sychem

Hasło: Bóg jest dobry

 1. Przeczytaj poniższy cytat i odpowiedz na pytanie.

,,Wstańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz Midiańczyków.” Sdz 7:15

Pyt. Który z sędziów powiedział te słowa i w jakich okolicznościach?

...............................................................................................................................................Dokończ zaczęte zdania:

 1. ……………………. podzielił wojowników na …………. …………………………. Sdz 7:16 trzy hufce

 2. Kazał wszystkim wziąć do rąk: ………………trąby, …………………… puste dzbany………. oraz …………………pochodnie …………………….. . Sdz. 7:16

 3. Gedeon powiedział: róbcie ……………………to co ja……………………………………….. . Sdz 7:17 1. Ustaw w odpowiedniej kolejności Izraelitów okrążających Jerycho. Joz 6:8,9


1

2

3

4

5

zbrojni

siedmiu kapłanów z trąbami


kapłani niosący Skrzynię Przymierza


straż tylna


lud

 1. Przeczytaj cytat i odpowiedz na poniższe pytania.

,,Dajcie po bochenku chleba wojownikom, którzy mi towarzyszą, gdyż są zmęczeni, a ja jestem w pościgu za Zebachem i Salmunną, królami midiańskimi.” Sdz 8:5

 1. Mężów z jakich miast Gedeon prosił o chleb?

………………………………………….. i ……………………………………………………. Sukkot, Penuel Sdz 8:5,8

 1. Jaką karę ponieśli mężowie tych dwóch miast, kiedy nie dali chleba żołnierzom Gedeona?

 • ……………………………………………………………………………………………………… Sdz 8:16

 • ……………………………………………………………………………………………………... Sdz 8:17 1. Uzupełnij zdania:

Jozue dwa razy spisał Boże Prawo

 1. Pierwszy raz (gdzie?) Joz 8:30 ……………na górze Ebal …………………, (na czym?) Joz 8:30 do 32 ………………………na kamieniach……………………… .

 2. Drugi raz (gdzie?) ………………Sychem…………………., (na czym?) …………………w księdze zakonu Bożego …………………………… . Joz 24:25,26

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna