Opiekun (imię i nazwisko, tytuł naukowy, instytucja): Jan Pluta, prof dr hab., Wydział FizykiPobieranie 7.83 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar7.83 Kb.
Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach I stopnia (inżynierskiej)

w roku akademickim 2008/2009 (semestr dyplomowy – zimowy 2009/2010)


Temat: Opracowanie dokumentacji oraz wizualizacja budowy i działania

detektora ALICE z wykorzystaniem środowiska AliRoot

Opiekun (imię i nazwisko, tytuł naukowy, instytucja):

Jan Pluta, prof. dr hab., Wydział FizykiPraca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

(należy zaznaczyć jedną lub więcej opcji)

...... Fizyka komputerowa

...... Optoelektronika

...... Fizyka ciała stałego

...... Inna ..........................................................................................

Opis pracy:

Celem pracy jest opracowanie dokumentacji umożliwiającej poglądowe przedstawienie budowy i zasady działania detektora ALICE w CERN oraz metod badawczych wykorzystywanych w eksperymencie ALICE. Praca ma być wykonana w oparciu o istniejące aktualnie dane dotyczące konstrukcji detektora oraz jego działania. Wykonanie pracy wymaga zapoznania się ze sposobem kodowania informacji w eksperymencie ALICE oraz wyselekcjonowania odpowiednich danych liczbowych.W rezultacie powinna powstać dokumentacja, opracowana zgodnie z określonymi standardami zapisu, umożliwiająca wykonanie modelu detektora w zadanej skali oraz trójwymiarowa wizualizacja komputerowa, demonstrująca działanie najważniejszych elementów detekcyjnych.
Zakres zagadnień do opracowania przez dyplomanta:


  1. Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją detektora ALICE w oparciu o „Technical Design Report” dla poszczególnych elementów układu detekcyjnego.

  2. Nawiązanie kontaktu z osobami pracującymi przy konstrukcji detektora w celu konsultowania kolejnych etapów pracy.

  3. Poznanie metod sortowania danych z detektorów, oraz sposobu ich akwizycji.

  4. Poznanie podstaw środowiska do symulacji i analizy danych doświadczalnych AliRoot, ze szczególnym uwzględnieniem plików zawierających dane dotyczące budowy detektora.

  5. Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do zbudowania modelu detektora ALICE. Dokumentacja powinna mieć odpowiedni format, by możliwe było jej wykorzystanie do budowy modelu metodą „rapid prototyping”, bądź z użyciem frezarki numerycznej.

  6. Wykorzystanie przygotowanych wcześniej danych do opracowania wizualizacji funkcjonowania detektora, a w szczególności jego głównego podsystemu - komory projekcji czasowej (TPC).

  7. Opis budowy i działania detektora w tekście pracy dyplomowej.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna