Opiekunowie naukowi doktorantów bazaPobieranie 56.59 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar56.59 Kb.

OPIEKUNOWIE NAUKOWI DOKTORANTÓW - BAZA

Imię i nazwisko pracownika UE w Katowicach

stopień/tytuł naukowy

Andrzej Białas, Prof. UE dr hab.inżKatedra

Informatyki

Wydział

Informatyki i Komunikacji

Liczba doktorantów, których chciałby przyjąć w roku akademickim 2014/2015

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

W sumie dwóch.

Specjalność naukowa/obszary badań realizowanych przez pracownika

410000 Informatyka:

Bezpieczeństwo systemów komputerowych;

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych;

Zastosowanie informatyki w ekonomii i zarządzaniuKierunki prac naukowo-badawczych

1. Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością biznesową firm i instytucji

2. Zarządzanie ryzykiem – modele, metody i narzędzia, różne zastosowania

3. Integrowanie różnych systemów zarządzania opartych na ryzyku

4. Zastosowanie inżynierii wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa, wspomaganie decyzji

5. Ochrona infrastruktur krytycznych – zarządzanie ryzykiem sterowane modelem współzależności występujących w infrastrukturach, przetrwanie infrastruktur (resilience)

6. Zarządzanie kryzysowe

7. Wiarygodność zabezpieczeń IT - projektowanie i ocena zabezpieczeń IT według metodyki Common Criteria, rozwój metodyki i narzędzi, w tym ocena procesów konstruowania i certfikacji zabezpieczeń

8. Zastosowania kryptografii, transakcje elektroniczne, infrastruktura klucza publicznego i jej zastosowania

9. Oprogramowanie dla szeroko pojmowanego bezpieczeństwa – metody narzędzia projektowania zabezpieczeń, wspomagania zarządzania.

10.Niezawodność oprogramowania.Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat (może być odnośnik do strony www, na której wykaz się znajduje)

1. Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Report (JCR)


 1. Bialas, A. Common Criteria Related Security Design Patterns for Intelligent Sensors—Knowledge Engineering-Based Implementation. Sensors 2011, 11, 8085-8114.
  available at: http://www.mdpi.com/1424-8220/11/8/8085/

 2. Bialas, A. Common Criteria Related Security Design Patterns—Validation on the Intelligent Sensor Example Designed for Mine Environment. Sensors 2010, 10, 4456-4496.
  available at: http://www.mdpi.com/1424-8220/10/5/4456

 3. Bialas, A. Intelligent Sensors Security. Sensors 2010, 10, 822-859.
  available at: http://www.mdpi.com/1424-8220/10/1/822/

 4. Białas A., Ontological approach to the motion sensor security development, Electrical Review (Przegląd Elektrotechniczny), ISSN 0033-2097, vol. 85 (R.85), Number 11/2009, pp. 36-44, Sigma-NOT, Warsaw (2009)

 5. Białas A., Security-related design patterns for intelligent sensors requiring measurable assurance, Electrical Review (Przegląd Elektrotechniczny), ISSN 0033-2097, vol. 85 (R.85), Number 7/2009, pp. 92-99, Sigma-NOT, Warsaw (2009)

2 Autorstwo monografii w języku kongresowym


 1. Białas A.: Semiformal Common Criteria Compliant IT Security Development Framework, Studia Informatica vol. 29, Number 2B(77), Silesian University of Technology Press, Gliwice 2008, 265 pages,
  Available at: http://www.znsi.aei.polsl.pl/

3 Autorstwo monografii w języku polskim


 1. Białas A. (pod redakcją): Komputerowe wspomaganie procesu rozwoju produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, Wydawnictwo Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, sfinansowano ze środków UE POIG 1.3.1, Katowice 2012 (autorstwo 1 z 9 rozdziałów, koncepcja i redakcja całości).

 2. Białas A. (pod redakcją): Zastosowanie wzorców projektowych w konstruowaniu zabezpieczeń informatycznych zgodnych ze standardem Common Criteria, Wydawnictwo Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, sfinansowano ze środków UE POIG 1.3.1, Katowice 2011 (autorstwo 3 z 11 rozdziałów, koncepcja i redakcja całości).

4 Autorstwo rozdziału monografii w języku kongresowym


 1. Białas A.: Computer aided IT security development. In: Benzakein M., Osypowicz G., Wiśniowski W. (Eds.): Journal of Polish-American Science and Technology, Institute of Aviation Scientific Publications, Vol.8. 2014, Warsaw, pp. 19-40.

 2. Białas A.: Some aspects of information security and business continuity in public administration. In: Pikiewicz P., Rostański M.: Internet in the information Society – Computer Systems Architecture and Security, Academy of Business in Dabrowa Gornicza, 2013, pp. 125-140.

 3. Baginski J., Bialas A.: Validation of the software supporting information security and business continuity management processes. In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J. (Eds.): Complex Systems and Dependability; Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 170, 2012, Springer-Verlag: Heidelberg, New York, Dordrecht, London, ISBN 978-3-642-30662-4, pp. 1-18.

 4. Bialas, A. Specification Means Definition for the Common Criteria Compliant Development Process – an Ontological Approach. In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J. (Eds.): Complex Systems and Dependability; Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 170, 2012, Springer-Verlag: Heidelberg, New York, Dordrecht, London, ISBN 978-3-642-30662-4, pp. 37-54.

 5. Bialas, A. Computer support in business continuity and information security management. In: Kapczyński A., Tkacz E., Rostański M. (Eds.): Internet – Technical Developments and Applications 2; Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 118, 2011, Springer-Verlag: Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-25354-6, pp. 129-144.

 6. Bialas, A. Patterns Improving the Common Criteria Compliant IT Security Development Process. In: Zamojski W., Kacprzyk J., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T. (Eds.): Dependable Computer Systems; Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 97, 2011, Springer-Verlag: Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-21392-2, pp. 1-16.

5 Autorstwo rozdziału monografii w języku polskim


 1. Białas A.: Narzędzia informatyczne do konstruowania wiarygodnych zabezpieczeń dla zastosowań w górnictwie, W: Trenczek S. (Red.) Monitorowanie, telemetria i narzędzia informatyczne w górnictwie dla poprawy bezpieczeństwa pracy – wybrane zagadnienia. Rozprawy i monografie, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 2014, ISBN 978-83-63674-07-6, pp. 155-186.

 2. Białas A.: Kreowanie uzasadnionego zaufania do zabezpieczeń w ujęciu projektu CCMODE. Rozdział w: Białas A. (pod redakcją): Komputerowe wspomaganie procesu rozwoju produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, Wydawnictwo Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, sfinansowano ze środków UE POIG 1.3.1, Katowice 2012, pp. 13-34.

 3. Białas A.: Kontrolowanie czynników zakłócających realizację procesów biznesowych i naruszających aktywa informacyjne w firmach i instytucjach. Rozdział w: Jabłoński M., Zamasz K.: Kreacja wartości przedsiębiorstw – Nowe trendy i kierunki rozwoju, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2012.

 4. Białas A.: Bezpieczeństwo systemów komputerowych, Rozdział w monografii: Białas A., Grzywak A., Kapczyński A., Klamka J., Pilch-Kowalczyk G., Sobota M.: Klasyczne i kwantowe metody podniesienia bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, monografia współfinansowana ze środków UE/POKL 1.4.1, 2011, pp. 9-43.

6 Autorstwo publikacji w czasopiśmie spoza listy filadelfijskiej, ale wymienionym w wykazie MNiSW


 1. Białas A.: Walidacja komputerowo wspomaganego systemu zarządzania bezpieczeństwem zasobów i procesów w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych Technologia Wody 1/2015 (styczeń-luty 2015). Wyd. Seidel-Przywecki.

 2. Białas A., Flisiuk B.: Specialized development environments for security-enhanced IT products and systems. Ambient Technology and Creativity Support Systems, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Nr188, 2014, pp. 11-24.

 3. Białas A., Flisiuk B.: IT security development process in the experimental SecLab development environment. Ambient Technology and Creativity Support Systems, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Nr188, 2014, pp. 25-38.

 4. Białas A.: Common Criteria compliant IT product development in the experimental SecLab laboratory. Ambient Technology and Creativity Support Systems, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Nr188, 2014, pp. 39-54.

 5. Białas A.: Development of a Biometric System with Claimed Assurance. Przegląd Teleinformatyczny (Teleinformatics Review, 3/2013), T.1(19, Nr 3(36), Warszawa 2013.

 6. Białas A.: Information security and business continuity in public administration, Theoretical and Applied Informatics, No.3, 4 /2013, pp. 183-200.

 7. Białas A.: Validation of the Ontology Based Model of the Common Criteria Evaluation Evidences, Theoretical and Applied Informatics, No.3, 4/2013, pp. 201-223.

 8. Białas A.: Ontology Based Model of the Common Criteria Evaluation Evidences, Theoretical and Applied Informatics, No.2/2013, pp. 69-92.

 9. Białas A.: Zarządzanie ciągłością działania oraz bezpieczeństwem informacji i innych zasobów w górnictwie, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Czasopismo Naukowo – Techniczne, Nr 8(510), 2013, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice, pp. 5—64 (wersja angielska: 125-138, wersja rosyjska: 198-213).

 10. Białas A., Cała D., Napierała J.: Wspomaganie zarządzania ciągłością działania zakładu górniczego za pomocą systemu OSCAD, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Czasopismo Naukowo – Techniczne, Nr 7(497), 2012, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice, pp. 11-25.

 11. Białas A.: Integrated system for business continuity and information security management – summary of the project results oriented towards of the construction of system models, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Czasopismo Naukowo – Techniczne, Nr 11(489), 2011, Institute of Innovative Technologies EMAG, Katowice, pp. 18-38.

8 Publikacje w międzynarodowych materiałach konferencyjnych


 1. Bialas A.: Computer support for the railway safety management system – requirements analysis. In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J. (Eds.): Proceedings of Ninth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX. June 30 – July 4, 2014, Brunow, Poland, Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 286, Springer Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2014, ISBN 978-3-319-07012-4, DOI 10.1007/978-3-319-07013-1, pp. 69-80.

 2. Bialas A.: Computer support for the railway safety management system – first validation results. In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J. (Eds.): Proceedings of Ninth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX. June 30 – July 4, 2014, Brunow, Poland, Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 286, Springer Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2014, ISBN 978-3-319-07012-4, DOI 10.1007/978-3-319-07013-1, pp. 81-92.

 3. Białas A.: Risk assessment aspects in mastering the value function of security measures. In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J (Eds.): New results in dependability and computer systems. Proceedings of the 8th International Conference on Dependability and Complex Systems DepCos-RELCOMEX, September 9-23, 2013, Brunów, Poland, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 224, 2013, Springer-Verlag: Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, ISBN 978-3-319-00944-5, pp. 25-39. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-00945-2_3#page-1 DOI: 10.1007/978-3-319-00945-2_3

 4. Białas A.: How to Develop a Biometric System with Claimed Assurance. Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) pp. 775–780 ISBN 978-1-4673-4471-5 (Web), IEEE Catalog Number: CFP1385N-ART (Web).

 5. Bialas, A. Ontological Approach to the Business Continuity Management System Development. In: Arabnia H., Daimi K., Grimaila M.R., Markowsky G (Eds.), Proceedings of the 2010 International Conference on Security and Management (The World Congress In Applied Computing – SAM'10: July 12-15, Las Vegas, USA), Vol. II, ISBN: 1-60132-159-7, 1-60132-162-7 (1-60132-163-5), 2010, Publisher: CSREA Press, pp. 386-392.

9 Publikacje w krajowych, recenzowanych materiałach konferencyjnych


 1. Białas A.: Budowa zaufania do zabezpieczeń w świetle standardu ISO/IEC 15408 Common Criteria. Konferencja naukowa „Projektowanie bezpiecznych urządzeń teleinformatycznych”, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej, ISBN 978-83-63674-13-7, Katowice, 5-6 listopada 2014.

 2. Białas A.: Wybrane aspekty modelowania własności bezpieczeństwa. Konferencja naukowa „Projektowanie bezpiecznych urządzeń teleinformatycznych”, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej, ISBN 978-83-63674-13-7, Katowice, 5-6 listopada 2014.

 3. Białas A.: Paradygmaty metodyki Common Criteria i ich zastosowanie. Konferencja naukowa „Projektowanie bezpiecznych urządzeń teleinformatycznych”, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej, ISBN 978-83-63674-13-7, Katowice, 5-6 listopada 2014.

 4. Białas A.: Przykłady projektów zabezpieczeń realizowanych w środowisku rozwojowym – karta procesorowa, system zaporowy. Konferencja naukowa „Projektowanie bezpiecznych urządzeń teleinformatycznych”, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej, ISBN 978-83-63674-13-7, Katowice, 5-6 listopada 2014.

 5. Białas A.: Proces oceny zabezpieczeń. Konferencja naukowa „Projektowanie bezpiecznych urządzeń teleinformatycznych”, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej, ISBN 978-83-63674-13-7, Katowice, 5-6 listopada 2014.

 6. Białas A.: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania w przedsiębiorstwie wodociągowym, Sympozjum Ogólnokrajowe „Hydroprezentacje XVII’2014 – Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”, Śląska Rada NOT FSNT w Katowicach, Politechnika Śl., Wodociągi Katowickie. Krynica, 10-12 czerwca 2014, ISBN 978-83-62576-11-1, pp. 11-29.

 7. Białas A., Kurianowicz R.: Bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania w górnictwie i biznesie, Konferencja EMTECH’2013 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo. Zakopane, 20-22 maja 2013, ISBN 978-83-63674-03-8, pp. 308-309 (PDF-skrót).

 8. Białas A.: Doświadczalne środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, Konferencja EMTECH’2013 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo. Zakopane, 20-22 maja 2013, ISBN 978-83-63674-03-8, pp. 327-342 (PDF).

 9. Białas A.: Ochrona zasobów projektowych w doświadczalnym środowisku rozwojowym produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, Konferencja EMTECH’2013 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo. Zakopane, 20-22 maja 2013, ISBN 978-83-63674-03-8, pp. 310-326 (PDF).

 10. Białas A.: Narzędzia informatyczne do centralnego monitorowania zagrożeń i wspomagania zarządzania ciągłością działania zakładu górniczego In: Kabiesz J. (Ed.) Zarządzanie prewencją zagrożeń górniczych wspomagane narzędziami informatycznymi, Główny Instytut Górnictwa 2012.

 11. Białas A., Cała D., Napierała J.: Wspomaganie zarządzania ciągłością działania zakładu górniczego za pomocą systemu OSCAD, Konferencja EMTECH’2012 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo. Szczyrk, 16-18 maja 2012.

 12. Białas A.: Metodyka konstruowania produktów informatycznych o zadanym poziomie wiarygodności – podsumowanie wyników prac nad wzorcami projektowymi, Materiały konferencyjne EMTECH’2011 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo, Zawiercie, 11-13 maja 2011, pp. 247-262.

 13. Białas A.: Zintegrowany system zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji – podsumowanie wyników prac ukierunkowanych na budowę modeli systemu, Materiały konferencyjne EMTECH’2011 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo, Zawiercie, 11-13 maja 2011, pp. 263-279.

 14. Białas A.: Koncepcja realizacji komputerowo wspomaganego systemu zarządzania ciągłością działania według standardu BS 25999, Materiały konferencyjne „Ciągłość działania komputerowych systemów zarządzania i sterowania”, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 7 października 2010, ISBN 978-83928970-6-4.

 15. Białas A.: Konstruowanie produktów i systemów informatycznych o zadanym poziomie wiarygodności w świetle standardu ISO/IEC 15408, Materiały konferencyjne „Ciągłość działania komputerowych systemów zarządzania i sterowania”, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 7 października 2010, ISBN 978-83928970-6-4.

 16. Białas A.: Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, Materiały konferencyjne EMTECH’2010 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo, Ustroń, 19-21 maja 2010, pp. 29-37.

 17. Białas A.: Komputerowo wspomagany system zarządzania ciągłością działania – założenia projektu, Materiały konferencyjne EMTECH’2010 – Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym – Innowacyjność i bezpieczeństwo, Ustroń, 19-21 maja 2010, pp. 29-37.
Preferowana forma kontaktu

(np. telefon, poczta elektroniczna)

katedra.informatyki(at)ue.katowice.pl

andrzej.bialas@ue.katowice.pl

a.bialas@emag.pl

tel. +48 606 747 864

(Katedra: 32 / 257 72 77)OPIEKUNOWIE NAUKOWI DOKTORANTÓW - BAZA

Imię i nazwisko pracownika UE w Katowicach

stopień/tytuł naukowy

Henryk Sroka, Prof.zw. dr hab.Katedra

Informatyki

Wydział

Informatyki i Komunikacji

Specjalność naukowa/obszary badań realizowanych przez pracownika

technologie informatyczne – bazy danych, sieci komputerowe, Internet, hurtownie danych, bazy wiedzy systemy operacyjne

- Komputerowe wspomagania decyzji organizacyjnych (Metodyka budowy i wdrażania SIZ – SWD systemów wspomagania decyzji, SE – systemów ekspertowych, ZSIKP – zintegrowanych systemów informatycznych kierowania produkcją, SWO – systemów wspomagania organizacji)

- Wzajemne oddziaływanie technologii informatycznej i systemów zarządzania zmierzające w kierunku głębokiego przeprojektowania (reinżynieringu) współczesnej organizacji

- Planowanie strategii rozwoju SI w organizacji, zarządzanie informatyką

- Społeczeństwo i gospodarka globalnej informacji

- Systemy informatyczne e-biznesu, e-commerce, e-marketingu, e-bankingu – budowa i wdrażania, rozwój

- Transformacja organizacji klasycznej do E-biznesu

- Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu

- Systemy informatyczne logistyki


Kierunki prac naukowo-badawczych
Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat (może być odnośnik do strony www, na której wykaz się znajduje)

Preferowana forma kontaktu

(np. telefon, poczta elektroniczna)

katedra.informatyki(at)ue.katowice.pl

henryk.sroka@ue.katowice.pl

tel. 32 / 257 72 74OPIEKUNOWIE NAUKOWI DOKTORANTÓW - BAZA

Imię i nazwisko pracownika UE w Katowicach

stopień/tytuł naukowy

Małgorzata Pańkowska, Prof. UE dr hab.Katedra

Informatyki

Wydział

Informatyki i Komunikacji

Specjalność naukowa/obszary badań realizowanych przez pracownika

1. Architektury korporacyjne

2. Audyt informatyczny

3. Zarządzanie i wirtualizacja zasobów informatycznych

4. Organizacje wirtualne

5. Zastosowania języka SysML

6. Systemy otwarte, open source

7. Metodyki typu agile

8. Zarządzanie projektem informatycznym PRINCE2Kierunki prac naukowo-badawczych
Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat (może być odnośnik do strony www, na której wykaz się znajduje)

Preferowana forma kontaktu

(np. telefon, poczta elektroniczna)

katedra.informatyki(at)ue.katowice.pl

tel. 32 / 257 72 92


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna